25 Kuraĝaj Bibliaj Versoj Pri Ŝarĝoj (Potenca Legado)

25 Kuraĝaj Bibliaj Versoj Pri Ŝarĝoj (Potenca Legado)
Melvin Allen

Bibliaj versoj pri ŝarĝoj

Iuj kristanoj kvankam ili diras, ke ili estas malfortaj, ili opinias, ke ili estas fortaj. Se vi portas pezan ŝarĝon en via vivo, kial ne doni ĝin al la Sinjoro? Se vi ne preĝas pri ĝi evidente, vi pensas, ke vi estas forta. Se Dio donas al vi ŝarĝojn, tiam Li atendas, ke vi redonu ilin al Li.

Li atendas, ke vi fidu Lin. Dio diras, ke Li donos al ni tiom da aj aferoj, do kial ni ĉesis akcepti Liajn proponojn?

Per preĝo mi ricevis ĉion, kion Dio promesis al mi.

Ĉu ĝi estas saĝo, paco, konsolo, helpo, ktp. Dio faris tion, kion Li diris, ke Li faros en provoj.

Provu! Kuru al via preĝŝranko. Se vi ne havas unu, trovu unu.

Diru al Dio kio okazas kaj diru: "Dio, mi volas vian pacon. Mi ne povas fari tion memstare." Diru: "Sankta Spirito helpu min."

Dio deprenos la ŝarĝon de via dorso. Memoru tion: “Se iu el vi, patroj, petos de sia filo fiŝon; li ne donos al li serpenton anstataŭ fiŝon, ĉu?” Ĉesu dubi! Metu vian menson sur Kristo anstataŭ via problemo.

Vidu ankaŭ: 40 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Malbenado de Aliaj Kaj Malsano

Citaĵoj

  • "Ni devus klopodi por elverŝi ĉiujn ŝarĝojn en nia spirito per preĝo ĝis ĉiuj el ili forlasos nin." Watchman Nee
  • "Spirita kristano bonvenigu ajnan ŝarĝon, kiun la Sinjoro alportas al sia vojo." Watchman Nee
  • “Nur bonaj aferoj venas el la manoj de Dio. Li neniam donas al vipli ol vi povas elporti. Ĉiu ŝarĝo preparas vin por eterneco.” Basilea Schlink
  • "Parolu pri viaj benoj pli ol vi parolas pri viaj ŝarĝoj."

Kion diras la Biblio?

1. Psalmo 68:19-20  La Sinjoro meritas laŭdon! Tagon post tago li portas nian ŝarĝon, la Dio, kiu nin savas. Nia Dio estas Dio, kiu savas; la Eternulo, la Sinjoro, la Eternulo, povas savi el morto.

2. Mateo 11:29-30 Prenu sur vin mian jugon. Mi instruu vin, ĉar mi estas humila kaj milda en la koro, kaj vi trovos ripozon por via animo s. Ĉar mia jugo estas facile elportebla, kaj la ŝarĝo, kiun mi donas al vi, estas malpeza.

3. Psalmo 138:7 Kvankam mi iras meze de mizero, Vi konservas mian vivon; Vi etendas Vian manon kontraŭ la koleron de miaj malamikoj, Kaj Via dekstra mano min savas.

4. Psalmo 81:6-7 Mi forigis la ŝarĝon de iliaj ŝultroj; iliaj manoj estis liberigitaj de la korbo. En via mizero vi vokis kaj mi vin savis, el fulmotondro mi respondis al vi; Mi elprovis vin ĉe la akvo de Meriba.

5. 2 Korintanoj 1:4 kiu konsolas nin en nia tuta aflikto, por ke ni povu konsoli tiujn, kiuj estas en ia mizero, per la konsolo, per kiu ni mem estas konsolitaj de Dio.

6. Cephaniah 3:17 17 Potenca estas la Eternulo, via Dio, inter vi; Li savos kaj gxojos pri vi. En sia amo li renovigos vin per sia amo; li festoskun kantado pro vi.

Vidu ankaŭ: Kio Estas Meznomo de Jesuo? Ĉu Li Havas Unu? (6 Epopeaj Faktoj)

7. Psalmo 31:24 Estu kuragxa, kaj Li fortigos vian koron, cxiuj, kiuj esperas la Eternulon.

Donu viajn ŝarĝojn al Dio.

8. Psalmo 55:22  Transdonu viajn ŝarĝojn al la Eternulo, Kaj Li zorgos pri vi. Li neniam lasos la virtulon fali.

9. Psalmo 18:6 Sed en mia mizero mi vokis al la Eternulo; jes, mi preĝis al mia Dio por helpo. Li auxdis min el Sia sanktejo; mia krio al li atingis liajn orelojn.

10. Psalmo 50:15 Preĝu al mi, kiam vi estas en mizero! Mi savos vin, kaj vi honoros min!

11. Filipianoj 4:6-7 Neniam zorgu pri io ajn. Anstataŭe, en ĉiu situacio, viaj petoj estu konigitaj al Dio per preĝoj kaj petoj, kun danko. Tiam la paco de Dio, kiu superas ĉion, kion ni povas imagi, gardos viajn korojn kaj mensojn en unio kun la Mesio Jesuo.

Nia mirinda rifuĝejo

12. Psalmo 46:1-2 Dio estas nia rifuĝo kaj forto, granda helpo en tempoj de mizero. Tial ni ne ektimos, kiam la tero bruas, kiam la montoj tremas en la profundo de la maroj.

13. Psalmo 9:9 Ankaŭ la Eternulo estos rifuĝejo por prematoj, rifuĝejo en tempoj de mizero.

Kelkfoje nekonfesita peko estas la kaŭzo de niaj ŝarĝoj. Kiam ĉi tio okazas, ni devas penti.

14. Psalmo 38:4-6 Mia kulpo min premas - ĝi estas ŝarĝo tro peza por porti.Miaj vundoj putriĝas kaj malbonodoras pro miaj malsaĝaj pekoj. Mi estas klinita kaj dolorigita. La tutan tagon mi ĉirkaŭpaŝas plena de malĝojo.

15. Psalmo 40:11-12 Ne gardu de mi Vian favorkorecon, ho Eternulo; Via boneco kaj Via vero min gardu ĉiam. Ĉar ĉirkaŭis min sennombraj malbonoj; Miaj malbonagoj ekkaptis min tiel, ke mi ne povas rigardi supren; ili estas pli ol la haroj de mia kapo; tial mia koro senfortigxis.

Estante beno al aliaj.

16. Galatians 6:2 Helpu porti reciproke la ŝarĝojn de la alia. Tiel vi sekvos la instruojn de Kristo.

17. Filipianoj 2:4 Ne rigardu cxiu sian propran, sed cxiu ankaux la aferojn de aliaj.

18. Romanoj 15:1-2 Ni, kiuj estas fortaj, devas esti konsiderataj de tiuj, kiuj estas sentemaj pri tiaj aferoj. Ni devas ne nur plaĉi al ni mem. Ni devus helpi aliajn fari tion, kio estas ĝusta kaj konstrui ilin en la Sinjoro.

Rememorigiloj

19. 1 Korintanoj 10:13 Nenia tento vin kaptis krom tia, kiu estas komuna al homo; sed fidela estas Dio, kiu vin ne toleros. esti tentata super tio, kion vi povas; sed kun la tento ankaŭ faros vojon por eskapi, por ke vi povu ĝin elteni.

20. Johano 16:33 Ĉi tion mi diris al vi, por ke vi havu pacon en mi. En la mondo vi havos aflikton; sed estu kuragxa; mivenkis la mondon.

21. Mateo 6:31-33 Do neniam zorgu dirante: 'Kion ni manĝos?' aŭ 'Kion ni trinkos?' aŭ 'Kion ni surportos? ?' ĉar estas la nekredantoj, kiuj avidas pri ĉio ĉi. Certe via ĉiela Patro scias, ke vi bezonas ĉiujn! Sed unue zorgu pri la regno de Dio kaj Lia justeco, kaj ĉio ĉi estos provizita ankaŭ por vi.

22. 2 Corinthians 4:8-9 8 Ni estas cxirkauxe maltrankvilaj, sed ne afliktitaj; ni estas perpleksaj, sed ne en malespero; Persekutita, sed ne forlasita; faligita, sed ne detruita.

Konsilo

23. Proverboj 3:5-6  Fidu la Eternulon per via tuta koro; kaj ne klinigxu al via propra kompreno. Rekonu Lin en ĉiuj Viaj vojoj, Kaj Li direktos Viajn vojojn.

Ekzemploj

24. Jesaja 10:27 Tiel estos en tiu tago, kiam lia ŝarĝo estos forigita de viaj ŝultroj kaj lia jugo de via kolo, kaj la jugo estos rompita pro graso.

25. Nombroj 11:11 Moseo diris al la Eternulo:Kial vi agis malbone kun Via sklavo? Kaj kial mi ne trovis favoron antaux Vi, ke vi metis sur min la sxargxon de cxi tiu tuta popolo?

Bonus

Romanoj 8:18 Mi opinias, ke niaj nunaj suferoj ne estas kompareblaj kun la gloro, kiu malkasxigxos en ni.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.