25 versículos bíblicos importantes sobre estudar a palabra (vai duro)

25 versículos bíblicos importantes sobre estudar a palabra (vai duro)
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre o estudo?

Non superarás a túa fe cristiá sen estudar a Biblia. Todo o que necesitas na vida está na Palabra de Deus. Con el atopamos estímulo e orientación no noso camiño de fe. Con el aprendemos sobre o evanxeo de Xesucristo, os atributos de Deus e os mandamentos de Deus. A Biblia axúdache a atopar a resposta a cousas ás que a ciencia non pode dar resposta, como o sentido da vida e moito máis. Todos debemos coñecer máis a Deus a través da súa Palabra. Fai o teu obxectivo ler a túa Biblia diariamente.

Ora antes de lelo por máis celo e comprensión. Pídelle a Deus que te axude a aprender algo nas pasaxes.

Non te limites a ler as Escrituras, estudalas! Abre os ollos para ver o que realmente significa algo. Atopar a Xesús no Antigo Testamento. Estudar con dilixencia.

Pensa para ti, a que me lembra esta pasaxe. Do mesmo xeito que Xesús usou as Escrituras para defenderse dos trucos de Satanás, usa as Escrituras para evitar a tentación e defender dos falsos mestres que poden intentar desviarte.

Citas cristiás sobre o estudo

“A Biblia é o máis grande de todos os libros; estudalo é a máis nobre de todas as actividades; entendelo, o máis alto de todos os obxectivos”. ― Charles C. Ryrie

“Lembre, os eruditos de Cristo deben estudar de xeonllos”. Charles Spurgeon

“Ler a Biblia non serve para nada sen nósestúdealo a fondo e busca, por así decirlo, algunha gran verdade. Dwight L. Moody

“Unha cousa que notei ao estudar a Palabra de Deus, é que cando un home está cheo do Espírito trata en gran medida coa Palabra de Deus, mentres que o home que está cheo. coas súas propias Ideas refírese raramente á Palabra de Deus. El lévase ben sen el, e poucas veces o ves mencionado nos seus discursos". D.L. Moody

"Nunca vin un cristián útil que non fose un estudante da Biblia". D. L. Moody

“O estudo da Biblia é o ingrediente máis esencial na vida espiritual do crente, porque só no estudo da Biblia, bendicida polo Espírito Santo, os cristiáns escoitan a Cristo e descobren o que significa seguir. El." — James Montgomery Boice

“Ao estudar Proverbios e outras partes da Biblia, moitas veces parece que o discernimento é un subconxunto da sabedoría. Parece haber unha progresión do coñecemento, que se refire a feitos nulos, á sabedoría, que se refire á comprensión das dimensións morais e éticas dos feitos e dos datos, ao discernimiento, que é a aplicación da sabedoría. A sabedoría é un requisito previo para o discernimento. O discernimento é sabedoría en acción". Tim Challies

“O que queira conformarse á imaxe de Cristo e converterse nun home semellante a Cristo, debe estar constantemente estudando a Cristo mesmo”. J.C. Ryle

“Cando un cristián evita a comunión con outros cristiáns, o demo sorrí.Cando deixa de estudar a Biblia, o demo ri. Cando deixa de rezar, o demo grita de alegría”. Corrie Ten Boom

Comeza o teu estudo coa actitude correcta

1. Esdras 7:10 Isto foi porque Esdras decidira estudar e obedecer a Lei do Señor e para ensinar eses decretos e regulamentos ao pobo de Israel.

2. Salmo 119:15-16 Estudarei os teus mandamentos e reflexionarei sobre os teus camiños. Delectareime cos teus decretos e non esquecerei a túa palabra.

Aprendamos o que di a Escritura sobre o estudo da Palabra

3. Hebreos 4:12 Porque a palabra de Deus é viva e activa, máis corta que calquera espada de dobre fío. , penetrante ata que divide a alma e o espírito, as articulacións e a medula, xa que xulga os pensamentos e os propósitos do corazón.

4. Xosué 1:8 Este libro da Lei non se apartará da túa boca, senón que meditarás nel día e noite, para que teñas coidado de facer conforme a todo o que nel está escrito. . Pois entón próspero o teu camiño, e entón terás bo éxito.

5. Efesios 6:17 Tamén toma a salvación como o teu casco e a palabra de Deus como a espada que o Espírito fornece.

Estudar a Escritura axudarache coa vida cotiá, coa tentación e o pecado.

6. Proverbios 4:10-13 Escoita, meu fillo: acepta as miñas palabras e vivirás moito, moito tempo. Dirixínte polo camiño da sabedoría, e guiarteipor camiños rectos. Cando camiñas, o teu paso non se verá obstaculizado, e cando corres, non tropezarás. Aguanta as instrucións, non o deixes ir! Garda sabedoría, porque ela é a túa vida!

Estudade para que non vos enganen as falsas ensinanzas.

7. Feitos 17:11 Os xudeus de Berea eran máis nobres que os de Tesalónica, porque recibiron a mensaxe con moito afán e examinaron as Escrituras todos os días para ver se o que dicía Paulo era certo.

8. 1 Xoán 4:1 Queridos amigos, non creades en todos os espíritos, senón probalos para determinar se son de Deus, porque moitos falsos profetas saíron ao mundo.

Ver tamén: Crenzas bautistas vs luteranas: (8 diferenzas principais para coñecer)

Estudar axúdanos a servir mellor a Deus

9. 2 Timoteo 3:16-17 Toda escritura é inspirada por Deus e útil para ensinar, reprender, corrixir, e para adestrar na xustiza, para que a persoa dedicada a Deus sexa capaz e equipada para toda boa obra.

10. 2 Timoteo 2:15 Sexa dilixente para presentarse aprobado ante Deus como un obreiro que non necesita avergoñarse, que manexa con precisión a palabra da verdade.

Estude para ensinar aos demais e para estar mellor preparado para responder preguntas.

11. 2 Timoteo 2:2 O que escoitaches de min a través de moitas testemuñas, confíaos a fieis. persoas que tamén poderán ensinar aos demais.

12. 1 Pedro 3:15 pero santifica a Cristo como Señor nos teus corazóns, sempreestando preparados para defender a todo aquel que che pida que deas conta da esperanza que hai en ti, pero con mansedumbre e reverencia.

Debemos vivir da Palabra de Deus.

13. Mateo 4:4 Pero el respondeu: "Está escrito: Non só de pan vive o home, senón de toda palabra que sae da boca de Deus".

Deus fala a través da súa Palabra

Non só hai moitas promesas nas Escrituras, ás veces Deus fálanos a través da súa Palabra dun xeito que sabemos que era El. Se Deus che deu unha promesa. Cumprirao no mellor momento.

14. Isaías 55:11 así que a miña palabra que sae da miña boca non volverá a min baleira, senón que cumprirá o que eu queira e prosperará no que eu envíe. facelo".

15. Lucas 1:37 Porque ningunha palabra de Deus fallará.

Estuda para honrar ao Señor e expresar o teu gran amor por El e a súa Palabra.

16. Colosenses 3:17 E o que fagas, sexa de palabra. ou obra, faino todo no nome do Señor Xesús, dándolle grazas a Deus Pai por medio del.

17. Salmo 119:96-98 Vexo un límite para toda perfección, pero os teus mandamentos son ilimitados. Ai, canto amo a túa lei! Medito nel todo o día. Os teus mandamentos están sempre comigo e fanme máis sabio que os meus inimigos.

18. Salmo 119:47-48 Delectaréime nos teus mandamentos, que amo. Levantarei as miñas mans aos teus mandamentos, que amo e eumeditará nos teus estatutos.

As Escrituras apuntan a Cristo e ao evanxeo que salva.

19. Xoán 5:39-40 Estudas as Escrituras con dilixencia porque pensas que nelas tes vida eterna. Estas son as mesmas Escrituras que testemuñan sobre min, pero ti rexeitas vir a min para ter vida.

Guarda a súa palabra no teu corazón

20. Salmo 119:11-12 Agachei a túa palabra no meu corazón, para non pecar contra ti. Alábote, Señor; ensíname os teus decretos.

Ver tamén: 25 versículos bíblicos importantes sobre os froitos do espírito (9)

21. Salmos 37:31 A instrución do seu Deus está no seu corazón; os seus pasos non escorrerán.

A Escritura é inspirada por Deus e non ten erros.

22. 2 Pedro 1:20-21 Sabendo isto primeiro, que ningunha profecía da Escritura é de ningunha. interpretación privada. Porque a profecía non chegou noutro tempo por vontade humana, senón que os santos homes de Deus falaron mentres eran movidos polo Espírito Santo.

23. Proverbios 30:5-6 Toda palabra de Deus é verdade. É un escudo para todos os que acuden a el en busca de protección. Non engadas ás súas palabras, ou pode reprenderte e expoñelo como un mentireiro.

Estuda as Escrituras para transformar a túa vida.

24. Romanos 12:2 E non te conformes a este mundo, senón transformate coa renovación da túa mente. para que probes cal é a vontade de Deus, a que é boa, aceptable e perfecta.

Recordatorio

25. Mateo 5:6 Benaventurados os que pasan famee sede de xustiza: porque serán saciados.

Bonus

Romanos 15:4 Porque todo o que se escribiu no pasado foi escrito para a nosa instrución, para que teñamos esperanza mediante a paciencia e o alento do Escrituras.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.