25 ການ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ໃຈ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ

25 ການ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ໃຈ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ການ​ປົກ​ປ້ອງ​ຈາກ​ພະເຈົ້າ
Melvin Allen

ສາ​ລະ​ບານ

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການປົກປ້ອງຈາກສະຫວັນ

ຜູ້ທີ່ຢູ່ໃນພຣະຄຣິດສາມາດຫມັ້ນໃຈໄດ້ວ່າພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຈະນໍາພາພວກເຮົາແລະປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກຄວາມຊົ່ວຮ້າຍ . ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ຂອບ​ໃຈ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ພຽງ​ພໍ​ສໍາ​ລັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ອົງ​ເຮັດ​ຢູ່​ເບື້ອງ​ຫຼັງ​ຂອງ scene ໄດ້. ພຣະ​ເຈົ້າ​ສາ​ມາດ​ເອົາ​ທ່ານ​ອອກ​ຈາກ​ສະ​ຖາ​ນະ​ການ​ອັນ​ຕະ​ລາຍ​ໂດຍ​ທີ່​ທ່ານ​ບໍ່​ຮູ້​ຈັກ. ມັນ​ເປັນ​ທີ່​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ທີ່​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ເບິ່ງ​ພວກ​ເຮົາ ແລະ​ພຣະ​ອົງ​ສັນ​ຍາ​ວ່າ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ພວກ​ເຮົາ. ເຈົ້າເຄີຍເບິ່ງເດັກນ້ອຍນອນບໍ?

ລາວມີຄ່າຫຼາຍ ແລະເຈົ້າພ້ອມແລ້ວທີ່ຈະປົກປ້ອງລູກນັ້ນ. ນັ້ນຄືວິທີທີ່ພຣະເຈົ້າເບິ່ງລູກໆຂອງພຣະອົງ. ເຖິງແມ່ນວ່າພວກເຮົາສົມຄວນໄດ້ຮັບສິ່ງທີ່ຮ້າຍແຮງທີ່ສຸດທີ່ພຣະອົງຮັກພວກເຮົາແລະເປັນຫ່ວງເປັນໄຍສໍາລັບພວກເຮົາ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຢາກ​ໃຫ້​ຜູ້​ໃດ​ຕາຍ, ແຕ່​ສັ່ງ​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ກັບ​ໃຈ ແລະ ເຊື່ອ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ໃຫ້​ພຣະ​ບຸດ​ທີ່​ດີ​ເລີດ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ສໍາ​ລັບ​ທ່ານ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ໄດ້​ຮັບ​ເອົາ​ຕາມ​ພຣະ​ພິ​ໂລດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ທ່ານ​ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ສົມ​ຄວນ.

ພຣະອົງເປັນພຣະເຈົ້າໃນເນື້ອໜັງ ແລະພຣະອົງເປັນທາງດຽວທີ່ເຂົ້າໄປໃນສະຫວັນ ແລະເປັນທາງດຽວທີ່ຈະມີຄວາມສຳພັນກັບພຣະເຈົ້າ. ບາງເທື່ອພະເຈົ້າປົກປ້ອງຄລິດສະຕຽນໂດຍການປ່ອຍໃຫ້ເຂົາເຈົ້າຜ່ານການທົດລອງຕ່າງໆ. ລາວສາມາດປົກປ້ອງພວກເຂົາຈາກສະຖານະການທີ່ຮ້າຍແຮງກວ່າເກົ່າຫຼືລາວອາດຈະໃຊ້ການທົດລອງເພື່ອຈຸດປະສົງພິເສດຂອງລາວ. ຈົ່ງ​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ ແລະ​ລີ້​ໄພ​ໃນ​ພຣະ​ອົງ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າເປັນບ່ອນລີ້ລັບຂອງພວກເຮົາ. ສືບຕໍ່ອະທິຖານໃນທຸກສະຖານະການ.

ຈົ່ງໝັ້ນໃຈແລະປິຕິຍິນດີໃນຄວາມຈິງທີ່ວ່າຊາຕານບໍ່ສາມາດທໍາຮ້າຍເຮົາໄດ້. ຊາວຄຣິດສະຕຽນໄດ້ຮັບໄຊຊະນະໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ. ຈົ່ງ​ຈື່​ຈຳ​ໄວ້​ສະເໝີ​ວ່າ​ຜູ້​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ເຈົ້າ​ນັ້ນ​ຍິ່ງໃຫຍ່​ກວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ໂລກ​ທີ່​ເສື່ອມ​ເສຍ​ນີ້.

ອັນໃດຄຳພີໄບເບິນກ່າວເຖິງການປົກປ້ອງຈາກພະເຈົ້າບໍ?

1. ເພງສັນລະເສີນ 1:6 ເພາະພະເຢໂຫວາເຝົ້າເບິ່ງທາງຂອງຄົນຊອບທຳ ແຕ່ທາງຄົນຊົ່ວນຳໄປສູ່ຄວາມພິນາດ.

2. ຄໍາເພງ 121:5-8 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ເຝົ້າ​ດູ​ແລ​ເຈົ້າ—ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ເປັນ​ຮົ່ມ​ຮົ່ມ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ເບື້ອງຂວາ​ຂອງ​ເຈົ້າ; ດວງອາທິດຈະບໍ່ເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ເຈົ້າໃນເວລາກາງເວັນ, ຫຼືດວງຈັນໃນຍາມກາງຄືນ. ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ປົກ​ປັກ​ຮັກ​ສາ​ທ່ານ​ຈາກ​ຄວາມ​ເສຍ​ຫາຍ​ທັງ​ຫມົດ—ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ທ່ານ ; ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ການ​ສະ​ເດັດ​ມາ ແລະ​ການ​ໄປ​ທັງ​ໃນ​ປັດ​ຈຸ​ບັນ ແລະ​ຕະຫຼອດ​ໄປ.

ເບິ່ງ_ນຳ: ຕຳແໜ່ງທາງເພດຂອງຄຣິສຕຽນ: (The Marriage Bed Positions 2023)

3. ຄຳເພງ 91:10-11 ຈະ​ບໍ່​ມີ​ອັນຕະລາຍ​ໃດໆ​ມາ​ເຖິງ​ເຈົ້າ, ບໍ່​ມີ​ໄພພິບັດ​ຈະ​ມາ​ໃກ້​ຜ້າ​ເຕັ້ນ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ເພາະ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ສັ່ງ​ເທວະ​ດາ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ປົກ​ປ້ອງ​ເຈົ້າ​ໃນ​ທຸກ​ທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ.

4. ເອຊາຢາ 54:17 “ບໍ່ ມີ ອາວຸດ ທີ່ ສ້າງ ຂຶ້ນ ຕໍ່ ຕ້ານ ເຈົ້າ ຈະ ຈະເລີນ ຮຸ່ງເຮືອງ ; ແລະ​ທຸກ​ລີ້ນ​ທີ່​ກ່າວ​ໂທດ​ເຈົ້າ​ໃນ​ການ​ພິພາກສາ ເຈົ້າ​ຈະ​ກ່າວ​ໂທດ. ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ມໍລະດົກ​ຂອງ​ຜູ້​ຮັບໃຊ້​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ ແລະ​ການ​ພິສູດ​ຕົວ​ຂອງ​ພວກເຂົາ​ກໍ​ມາ​ຈາກ​ເຮົາ.” ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ກ່າວ​ດັ່ງນີ້.

5. ສຸພາສິດ 1:33 ແຕ່​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ຟັງ​ເຮົາ​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ປອດໄພ​ແລະ​ສະບາຍ​ໃຈ​ໂດຍ​ບໍ່​ຢ້ານ​ກົວ.”

6. Psalm 34:7 ເພາະ​ວ່າ​ທູດ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ປົກ​ຄອງ; ພະອົງ​ອ້ອມ​ຮອບ​ແລະ​ປົກ​ປ້ອງ​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ຢ້ານ​ກົວ.

ບໍ່​ວ່າ​ຈະ​ເບິ່ງ​ຄື​ວ່າ​ສະ​ພາບ​ການ​ຮ້າຍ​ແຮງ​ປານ​ໃດ ເຮົາ​ກໍ​ຕ້ອງ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສະເໝີ. ເຂົາເຈົ້າຈະຖືກຈົດຈໍາຕະຫຼອດໄປ. ເຂົາເຈົ້າຈະບໍ່ຢ້ານຂ່າວຮ້າຍ; ໃຈ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ໝັ້ນ​ຄົງ, ວາງ​ໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.

8. Nahum 1:7 ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຊົງດີ, ກອົບ​ພະ​ຍົບ​ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​. ພະອົງ​ເປັນ​ຫ່ວງ​ຜູ້​ທີ່​ວາງໃຈ​ໃນ​ພະອົງ.

9. ຄໍາເພງ 56:4 ໃນພຣະເຈົ້າ ຂ້າພະເຈົ້າຈະສັນລະເສີນພຣະຄໍາຂອງພຣະອົງ, ຂ້າພະເຈົ້າໄວ້ວາງໃຈໃນພຣະເຈົ້າ; ຂ້າພະເຈົ້າຈະບໍ່ຢ້ານສິ່ງທີ່ເນື້ອຫນັງສາມາດເຮັດກັບຂ້າພະເຈົ້າ.

10. ສຸພາສິດ 29:25 ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ມະນຸດ​ຈະ​ເປັນ​ແຮ້ວ, ແຕ່​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ວາງໃຈ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຖືກ​ຮັກສາ​ໄວ້​ຢ່າງ​ປອດ​ໄພ

ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ​ພີ່ນ້ອງ​ຂອງ​ເຮົາ.

11. ພຣະບັນຍັດສອງ 31:8 ຢ່າ​ຢ້ານ​ຫຼື​ທໍ້ຖອຍ​ໃຈ ເພາະ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຈະ​ໄປ​ນຳ​ໜ້າ​ເຈົ້າ. ພຣະອົງຈະຢູ່ກັບທ່ານ; ລາວ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ລົ້ມ​ແຫລວ ຫລື​ປະ​ຖິ້ມ​ເຈົ້າ.”

12. ປະຖົມມະການ 28:15 ເຮົາ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ ແລະ​ຈະ​ເບິ່ງ​ແຍງ​ເຈົ້າ​ທຸກ​ບ່ອນ​ທີ່​ເຈົ້າ​ໄປ ແລະ​ເຮົາ​ຈະ​ນຳ​ເຈົ້າ​ກັບ​ຄືນ​ມາ​ສູ່​ດິນແດນ​ນີ້. ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ເຈົ້າ​ໄປ​ຈົນ​ກວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ເຮົາ​ໄດ້​ສັນຍາ​ໄວ້.”

13. ສຸພາສິດ 3:24-26 ເມື່ອເຈົ້ານອນລົງ ເຈົ້າຈະບໍ່ຢ້ານ; ເມື່ອເຈົ້ານອນລົງ, ການນອນຂອງເຈົ້າຈະຫວານ. ຢ່າ​ຢ້ານ​ວ່າ​ຈະ​ເກີດ​ໄພພິບັດ​ຢ່າງ​ກະທັນຫັນ ຫລື​ຄວາມ​ຈິບຫາຍ​ທີ່​ຈະ​ມາ​ເໜືອ​ຄົນ​ຊົ່ວ, ເພາະ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຈະ​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ເຈົ້າ ແລະ​ຈະ​ຮັກສາ​ຕີນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ຈາກ​ການ​ຖືກ​ຈັບ.

14. ຄໍາເພງ 27:1 ຂອງດາວິດ . ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ແລະ​ຄວາມ​ລອດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ — ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢ້ານ​ໃຜ? ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ — ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ຢ້ານ​ໃຜ?

ການອະທິດຖານເພື່ອການປົກປ້ອງຈາກສະຫວັນ

ຈົ່ງລີ້ໄພໃນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ

15. ຄຳເພງ 91:1-4 ຜູ້ໃດຢູ່ໃນທີ່ພັກອາໄສຂອງອົງສູງສຸດ. ຈະພັກຜ່ອນຢູ່ໃນເງົາຂອງພະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກ່າວ​ເຖິງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, “ພຣະ​ອົງ​ເປັນ​ບ່ອນ​ລີ້​ໄພ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ແລະ​ເປັນ​ປ້ອມ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຜູ້​ທີ່​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ວາງ​ໃຈ.” ແນ່ນອນ​ວ່າ​ພະອົງ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຈາກ​ແຮ້ວ​ຂອງ​ຝູງ​ນົກ ແລະ​ຈາກ​ພະຍາດ​ລະບາດ​ອັນ​ຮ້າຍແຮງ. ພຣະອົງຈະປົກຄຸມເຈົ້າດ້ວຍຂົນຂອງລາວ, ແລະພາຍໃຕ້ປີກຂອງເຈົ້າເຈົ້າຈະພົບບ່ອນລີ້ໄພ; ຄວາມສັດຊື່ຂອງລາວຈະເປັນໄສ້ ແລະເປັນບ່ອນປ້ອງກັນຂອງເຈົ້າ.

16. ຄໍາເພງ 5:11 ແຕ່​ໃຫ້​ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ລີ້​ໄພ​ໃນ​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນດີ; ໃຫ້ພວກເຂົາຮ້ອງເພງເພື່ອຄວາມສຸກ. ຈົ່ງ​ແຜ່​ປົກ​ປ້ອງ​ພວກ​ເຂົາ​ເພື່ອ​ຜູ້​ທີ່​ຮັກ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ຈະ​ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ທ່ານ.

17. ສຸພາສິດ 18:10 ພຣະນາມ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ເປັນ​ປ້ອມ​ປ້ອງກັນ​ອັນ​ເຂັ້ມແຂງ; ພຣະ ເຈົ້າ ໄດ້ ແລ່ນ ໄປ ຫາ ພຣະ ອົງ ແລະ ມີ ຄວາມ ປອດ ໄພ.

18. ຄໍາເພງ 144:2 ພຣະອົງ​ເປັນ​ພຣະເຈົ້າ​ທີ່​ຊົງ​ຮັກ​ຂອງ​ຂ້ານ້ອຍ ແລະ​ເປັນ​ປ້ອມ​ປ້ອງກັນ​ຂອງ​ຂ້ານ້ອຍ ເປັນ​ທີ່​ໝັ້ນ​ຂອງ​ຂ້ານ້ອຍ ແລະ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ພົ້ນ​ຂອງ​ຂ້ານ້ອຍ ເປັນ​ໂລ້​ຂອງ​ຂ້ານ້ອຍ ຜູ້​ທີ່​ຂ້ານ້ອຍ​ເປັນ​ບ່ອນ​ລີ້ໄພ ຜູ້​ທີ່​ປາບ​ປະຊາຊົນ​ຢູ່​ໃຕ້​ຂ້ານ້ອຍ.

ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າສາມາດເຮັດຫຍັງໄດ້. ທຸກສິ່ງເປັນໄປໄດ້ກັບພຣະເຈົ້າ.”

20. ເຢເຣມີຢາ 32:17 “ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ! ເຈົ້າ​ໄດ້​ສ້າງ​ຟ້າ​ສະຫວັນ​ແລະ​ແຜ່ນດິນ​ໂລກ​ດ້ວຍ​ມື​ທີ່​ແຂງແຮງ ແລະ​ແຂນ​ທີ່​ມີ​ພະລັງ​ຂອງ​ເຈົ້າ. ບໍ່ມີຫຍັງຍາກເກີນໄປສຳລັບເຈົ້າ!

ເບິ່ງ_ນຳ: 15 ຂໍ້ພະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການເສຍສະລະຂອງມະນຸດ

ຂໍ້ເຕືອນໃຈ

21. ອົບພະຍົບ 14:14 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຈະ​ຕໍ່ສູ້​ເພື່ອ​ເຈົ້າ ແລະ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ມິດງຽບ​ເທົ່ານັ້ນ.

22. ອົບພະຍົບ 15:3 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ເປັນ​ນັກຮົບ; ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ພຣະ​ນາມ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​.

ຕົວຢ່າງຂອງການປົກປ້ອງຈາກສະຫວັນໃນພຣະຄໍາພີ

23. ດານີເອນ 6:22-23 ພຣະເຈົ້າຂອງຂ້ອຍໄດ້ສົ່ງທູດສະຫວັນຂອງພຣະອົງມາປິດປາກຂອງສິງໂຕເພື່ອບໍ່ໃຫ້ພວກມັນມີ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເຈັບ​ປວດ, ເພາະ​ວ່າ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ຖືກ​ພົບ​ເຫັນ​ວ່າ​ບໍ່​ມີ​ຄວາມ​ຜິດ​ຕໍ່​ພຣະ​ພັກ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ; ແລະ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ, ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ເຮັດ​ຜິດ​ພາດ​ມາ​ກ່ອນເຈົ້າ.” ບັດ​ນີ້​ກະສັດ​ກໍ​ດີໃຈ​ຫລາຍ​ສຳລັບ​ເພິ່ນ, ແລະ​ໄດ້​ສັ່ງ​ໃຫ້​ພວກ​ເພິ່ນ​ເອົາ​ດານຽນ​ຂຶ້ນ​ຈາກ​ຖໍ້າ. ສະນັ້ນ ດານີເອນ​ຈຶ່ງ​ຖືກ​ພາ​ຕົວ​ອອກ​ມາ​ຈາກ​ບ່ອນ​ຝັງ​ສົບ ແລະ​ບໍ່​ໄດ້​ຮັບ​ການ​ບາດ​ເຈັບ​ໃດໆ​ກັບ​ລາວ ເພາະ​ລາວ​ເຊື່ອ​ໃນ​ພຣະເຈົ້າ​ຂອງ​ລາວ.

24. ເອຊະຣາ 8:31-32 ໃນ​ວັນ​ທີ​ສິບ​ສອງ​ຂອງ​ເດືອນ​ທຳອິດ ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ອອກ​ຈາກ​ຄອງ​ອາຮາວາ​ໄປ​ເມືອງ​ເຢຣຶຊາເລມ. ມືຂອງພະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຢູ່ເທິງພວກເຮົາ, ແລະພຣະອົງໄດ້ປົກປ້ອງພວກເຮົາຈາກສັດຕູແລະພວກໂຈນຕາມທາງ. ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ໄປ​ຮອດ​ເມືອງ​ເຢຣຶຊາເລມ ບ່ອນ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ພັກ​ຜ່ອນ​ສາມ​ມື້.

25. ເອຊາຢາ 43:1-3 ແຕ່​ບັດ​ນີ້, ອັນ​ນີ້​ເປັນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ—ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ສ້າງ​ເຈົ້າ, ຢາໂຄບ, ຜູ້​ສ້າງ​ເຈົ້າ, ອິດສະຣາ​ເອນ: “ຢ່າ​ສູ່​ຢ້ານ, ເພາະ​ເຮົາ​ໄດ້​ໄຖ່​ເຈົ້າ​ແລ້ວ; ເຮົາ​ໄດ້​ເອີ້ນ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ຊື່; ເຈົ້າ​ເປັນ​ຂອງ​ຂ້ອຍ. ເມື່ອເຈົ້າຜ່ານນ້ໍາ, ຂ້ອຍຈະຢູ່ກັບເຈົ້າ; ແລະ​ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຜ່ານ​ແມ່ນໍ້າ​ຕ່າງໆ​ໄປ ພວກ​ເຂົາ​ກໍ​ຈະ​ບໍ່​ກວາດ​ຜ່ານ​ເຈົ້າ. ເມື່ອເຈົ້າຍ່າງຜ່ານໄຟ, ເຈົ້າຈະບໍ່ຖືກໄຟໄຫມ້; ແປວໄຟຈະບໍ່ເຮັດໃຫ້ເຈົ້າໄໝ້. ເພາະ​ເຮົາ​ຄື​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ຜູ້​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ພຣະ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ໃຫ້​ລອດ​ຂອງ​ເຈົ້າ; ເຮົາ​ໃຫ້​ປະເທດ​ເອຢິບ​ເປັນ​ຄ່າໄຖ່​ຂອງ​ເຈົ້າ, Cush ແລະ Seba ແທນ​ເຈົ້າ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.