25 Kuraĝaj Bibliaj Versoj Pri Dia Protekto De Dio

25 Kuraĝaj Bibliaj Versoj Pri Dia Protekto De Dio
Melvin Allen

Bibliaj versoj pri dia protekto

Tiuj, kiuj estas en Kristo, povas esti certaj, ke nia Dio gvidos nin kaj protektos nin kontraŭ malbono. Mi ne sufiĉe dankas Dion pro la aferoj, kiujn Li faras malantaŭ la scenoj. Dio povus esti preni vin el danĝera situacio sen vi eĉ scii. Estas tiel mirinda, ke Dio rigardas nin kaj Li promesas neniam forlasi nin. Ĉu vi iam rigardis bebon dormantan?

Li/ŝi aspektas tiel altvalora kaj vi pretas protekti tiun bebon. Tiel Dio rigardas Siajn infanojn. Kvankam ni meritas la plej malbonan Li amas nin kaj zorgas pri ni. Dio ne volas, ke iu pereu, sed ordonas, ke ĉiuj pentu kaj kredu. Dio donis Sian perfektan Filon por vi. Jesuo Kristo prenis sur sin la koleron de Dio, kiun vi kaj mi meritas.

Vidu ankaŭ: Kiam estas la naskiĝtago de Jesuo en la Biblio? (La Reala Fakta Dato)

Li estas Dio en la karno kaj li estas la sola vojo en la Ĉielon kaj la sola maniero por havi rilaton kun Dio. Kelkfoje Dio protektas kristanojn permesante al ili trapasi provojn. Li povus protekti ilin kontraŭ eĉ pli malbona situacio aŭ Li povus uzi provojn por siaj specialaj celoj. Fidu la Eternulon kaj rifuĝu en Li. La Eternulo estas nia sekreta kaŝejo. Daŭre preĝu en ĉiuj situacioj.

Estu memfida kaj ĝoju pri tio, ke Satano ne povas damaĝi nin. Kristanoj havas venkon en Kristo Jesuo. Memoru ĉiam, ke tiu, kiu estas en vi, estas pli granda ol la dio de ĉi tiu korupta mondo.

Kioĉu la Biblio diras pri dia protekto?

1. Psalmo 1:6 Ĉar la Eternulo gardas la vojon de virtuloj, Sed la vojo de malvirtuloj kondukas al pereo.

2. Psalmo 121:5-8 La Eternulo gardas vin; La Eternulo estas via ombro ĉe via dekstra mano; la suno ne damaĝos vin tage, nek la luno nokte. La Eternulo vin gardos de cxia malbono; Li gardos vian vivon; la Eternulo gardos vian venon kaj iron kaj nun kaj eterne.

3. Psalmo 91:10-11 neniu malbono trafos vin, neniu katastrofo venos al via tendo. Ĉar li ordonos al siaj anĝeloj pri vi gardi vin en ĉiuj viaj vojoj.

4. Jesaja 54:17 “Nenia armilo, kiu estas formita kontraŭ vi, sukcesos; Kaj ĉiun langon, kiu akuzas vin en la juĝo, vi kondamnos. Ĉi tio estas la heredaĵo de la servantoj de la Eternulo, Kaj ilia juĝo estas de Mi, diras la Eternulo.

5. Proverboj 1:33 sed kiu min aŭskultos, tiu vivos en sendanĝereco kaj trankvila, sen timo de malbono.

6. Psalmo 34:7 Ĉar angxelo de la Eternulo estas gardisto; li ĉirkaŭas kaj defendas ĉiujn, kiuj lin timas.

Kiel ajn malbona ŝajnas situacio, ni ĉiam devas fidi la Sinjoron.

7. Psalmo 112:6-7 Vere la virtulo neniam skuiĝos; ili estos eterne memoritaj. Ili ne timos malbonajn novaĵojn; ilia koro estas firma, Fidas la Eternulon.

8. Naĥum 1:7 La Eternulo estas bona, arifuĝo en tempoj de mizero. Li zorgas pri tiuj, kiuj fidas al li.

9. Psalmo 56:4 Al Dio mi gloros Lian vorton, al Dio mi fidas; Mi ne timos, kion la karno povas fari al mi.

10. Proverboj 29:25 25 Timo antaŭ homo estos kaptilo, sed kiu fidas la Eternulon, tiu estas gardata

Ne timu miaj fratoj kaj fratinoj.

11. Readmono 31:8 8 Ne timu kaj ne senkuragxu, cxar la Eternulo iros antaux vi. Li estos kun vi; li nek malsukcesos vin nek forlasos vin.”

12. Genesis 28:15 15 Mi estas kun vi, kaj Mi gardos vin kien ajn vi iros, kaj Mi revenigos vin en cxi tiun landon. Mi ne forlasos vin antaŭ ol mi faros tion, kion mi promesis al vi.”

13. Proverboj 3:24-26 Kiam vi kuŝiĝos, vi ne timas; kiam vi kuŝiĝos, via dormo estos dolĉa. Ne timu subitan malfeliĉon aŭ ruiniĝon, kiu trafos malvirtulon, ĉar la Eternulo estos ĉe vi kaj gardos vian piedon, ke vi ne kaptiĝu.

14. Psalmo 27:1 De David . La Eternulo estas mia lumo kaj mia savo; kiun mi timu? La Eternulo estas la fortikaĵo de mia vivo; Kiun mi timu?

Preĝo por dia protekto

Rifuĝu en la Sinjoro

15. Psalmo 91:1-4 Kiu loĝas en la ŝirmejo de la Plejaltulo; ripozos en la ombro de la Plejpotenculo. Mi diros pri la Eternulo: Li estas mia rifuĝejo kaj mia fortikaĵo, mia Dio, kiun mi fidas..” Certe Li savos vin de la kaptilo de la birdisto kaj de la mortiga pesto. Li kovros vin per siaj plumoj, kaj sub liaj flugiloj vi trovos rifuĝon; lia fideleco estos via ŝildo kaj remparo.

16. Psalmo 5:11 Sed ĝoju ĉiuj, kiuj rifuĝas ĉe Vi; ili iam kantu pro ĝojo. Etentu sur ilin Vian protekton, por ke ĝoju pri Vi tiuj, kiuj amas Vian nomon.

17. Proverboj 18:10 La nomo de la Eternulo estas fortikaĵo; la piaj kuras al li kaj estas sekuraj.

18. Psalmo 144:2 2 Li estas mia amanta Dio kaj mia fortikaĵo, mia fortikaĵo kaj mia savanto, mia ŝildo, en kiu mi rifuĝas, Kiu subigas popolojn sub mi.

La Sinjoro povas fari ĉion.

19. Mark 10:27 Jesuo rigardis ilin kaj diris: "Ĉe la homoj ĉi tio estas neebla, sed ne ĉe Dio; ĉio estas ebla ĉe Dio.”

20. Jeremia 32:17 “Ho Sinjoro, Sinjoro! Vi faris la cxielon kaj la teron per Via forta mano kaj potenca brako. Nenio estas tro malfacila por vi!

Rememorigiloj

21. Eliro 14:14 La Eternulo batalos por vi, kaj vi nur devas silenti.

22. Eliro 15:3 La Eternulo estas batalanto; la Eternulo estas Lia nomo.

Ekzemploj de dia protekto en la Biblio

23. Daniel 6:22-23 Mia Dio sendis Sian anĝelon kaj fermis la buŝojn de la leonoj, por ke ili ne havas vundu min, ĉar mi estis trovita senkulpa antaŭ Li; kaj ankaŭ, ho reĝo, mi faris neniun malbonon antaŭevi.” Kaj la reĝo tre ĝojis pri li, kaj ordonis, ke oni elportu Danielon el la kavo. Kaj Daniel estis prenita el la kavo, kaj neniu vundo estis trovita sur li, ĉar li kredis al sia Dio.

24. Ezra 8:31-32 En la dek-dua tago de la unua monato ni eliris el la Kanalo de Ahava, por iri al Jerusalem. La mano de nia Dio estis sur ni, kaj Li protektis nin kontraŭ malamikoj kaj banditoj sur la vojo. Kaj ni alvenis en Jerusalemon, kie ni ripozis tri tagojn.

Vidu ankaŭ: 15 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Esti Puŝo

25. Jesaja 43:1-3 Sed nun tiele diras la Eternulo, kiu vin kreis, Jakob, kiu vin formis, Izrael: Ne timu, ĉar Mi vin elaĉetis; Mi alvokis vin per nomo; vi estas mia. Kiam vi trapasos la akvon, Mi estos kun vi; kaj kiam vi trapasos la riverojn, ili ne balaos super vin. Kiam vi iros tra la fajro, vi ne estos bruligita; la flamoj ne flamigos vin. Ĉar Mi estas la Eternulo, via Dio, la Sanktulo de Izrael, via Savanto; Mi donas Egiptujon por via elacxeto, Etiopon kaj Seban anstataux vi.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.