25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Perlindungan Ilahi Ti Allah

25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Perlindungan Ilahi Ti Allah
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan panyalindungan ilahi

Jalma anu aya dina Kristus bisa yakin yén Allah bakal nungtun urang jeung ngajaga urang tina nu jahat. Kuring henteu nganuhunkeun ka Gusti pikeun hal-hal anu Anjeunna lakukeun di balik layar. Gusti tiasa nyandak anjeun kaluar tina kaayaan anu bahaya tanpa anjeun terang. Heboh pisan yén Allah ningali urang sareng Anjeunna janji moal ngantepkeun urang. Naha anjeun kantos ningali orok saré?

Anjeunna katingalina berharga sareng anjeun siap ngajaga orok éta. Éta kumaha Allah ningali ka barudak-Na. Sanajan urang pantes nu awon Anjeunna mikanyaah urang jeung paduli ka urang. Gusti henteu hoyong saha waé binasa, tapi paréntah sadayana pikeun tobat sareng percanten. Allah masihan Putra-Na anu sampurna pikeun anjeun. Yesus Kristus nyandak kana murka Allah yén anjeun jeung kuring pantes.

Anjeunna teh Allah dina daging sarta anjeunna hiji-hijina jalan ka Surga sarta hiji-hijina jalan pikeun boga hubungan jeung Allah. Kadang-kadang Gusti nangtayungan urang Kristen ku ngamungkinkeun aranjeunna ngaliwat cobaan. Anjeunna tiasa ngajagi aranjeunna tina kaayaan anu langkung parah atanapi Anjeunna tiasa nganggo uji coba pikeun tujuan khususna. Percanten ka Gusti sareng nyalindung ka anjeunna. Gusti mangrupikeun tempat nyumputkeun rahasia urang. Terus ngadoa dina sagala kaayaan.

Sing yakin jeung bagja dina kanyataan yén Sétan teu bisa ngarugikeun urang. Kristen geus meunangna di Kristus Yesus. Salawasna émut yén anu aya dina anjeun langkung ageung tibatan dewa dunya anu rusak ieu.

Naonnaha Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan panyalindungan Ilahi?

1. Jabur 1:6 Pikeun PANGERAN ngajaga jalan jalma bener, tapi jalan jalma jahat ngarah ka karuksakan.

2. Jabur 121:5-8 PANGERAN ngajaga anjeun — PANGERAN teh ngiuhan di katuhu anjeun; panonpoe moal ngarugikeun anjeun beurang, atawa bulan peuting. PANGERAN bakal ngajaga anjeun tina sagala cilaka - anjeunna bakal ngajaga kahirupan anjeun; PANGERAN bakal ngajaga kadatangan anjeun sareng angkat anjeun ayeuna sareng salamina.

3. Jabur 91:10-11 Maneh moal aya cilaka, moal aya musibah nu bakal ngadeukeutan kemah maneh. Pikeun anjeunna bakal maréntahkeun malaikat-Na ngeunaan anjeun pikeun ngajaga anjeun dina sagala cara anjeun.

4. Yesaya 54:17 “Teu aya pakarang anu didamel ngalawan anjeun anu bakal makmur; Jeung unggal létah nu accuses anjeun dina judgment anjeun bakal ngahukum. Ieu warisan abdi-abdi PANGERAN, sareng kabeneran aranjeunna ti Kami," saur PANGERAN.

5. Siloka 1:33 Tapi sing saha anu ngaregepkeun ka Kami, bakal hirup tengtrem, tengtrem, teu sieun cilaka.”

6. Jabur 34:7 Pikeun Malaikat PANGERAN anu ngajaga; Mantenna ngurilingan jeung ngabela ka sakur anu sieun ka Mantenna.

Sanajan kumaha goréngna kaayaan, urang kudu salawasna ngandel ka Yéhuwa.

7. Jabur 112:6-7 Nu bener moal goyah; maranehna bakal dielingan salamina. Maranehna moal sieun ku warta goreng; hate maranehna tetep, percanten ka PANGERAN.

8. Nahum 1:7 PANGERAN teh hade, angungsi dina mangsa kasulitan. Anjeunna paduli ka jalma anu percanten ka anjeunna.

9. Jabur 56:4 Ka Allah abdi muji pangandika-Na, ka Allah abdi percanten; Abdi moal sieun naon daging tiasa ngalakukeun ka abdi.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Berjuang Jeung Dosa

10. Siloka 29:25 Sieun ka manusa bakal jadi jebakan, tapi sing saha anu percaya ka PANGERAN bakal salamet

Ulah sieun dulur-dulur.

11. Deuteronomy 31:8 Ulah sieun atawa pundung, sabab PANGERAN pribadi bakal miheulaan anjeun. Anjeunna bakal sareng anjeun; Mantenna moal ngantep anjeun atanapi ngantunkeun anjeun."

12. Kajadian 28:15 Kami bakal nyarengan ka maraneh ka mana bae maraneh indit, sarta Kami rek mawa maneh ka ieu tanah. Abdi moal ngantep anjeun dugi ka ngalaksanakeun naon anu dijangjikeun ka anjeun."

13. Siloka 3:24-26 Lamun ngagoler, moal sieun; nalika anjeun ngagolér, saré anjeun bakal amis. Ulah sieun ku musibah ngadadak atawa karuksakan nu overtakes nu jahat, pikeun Gusti bakal aya di sisi anjeun sarta bakal ngajaga suku anjeun tina snared.

14. Jabur 27:1 Ti Daud . PANGERAN mangrupikeun cahaya sareng kasalametan kuring - saha anu kuring kedah sieun? PANGERAN teh benteng hirup abdi - saha abdi kedah sieun?

Doa pikeun panangtayungan Ilahi

Sing nyalindung ka Gusti

15. Jabur 91:1-4 Sing saha anu cicing dina panyumputan Nu Maha Agung. bakal istirahat dina kalangkang Nu Maha Kawasa. Abdi bakal nyarios ka Gusti, "Anjeunna mangrupikeun tempat perlindungan sareng benteng abdi, Allah abdi, anu abdi percanten.” Pasti anjeunna bakal nyalametkeun anjeun tina snare manuk jeung ti pestilence deadly. Anjeunna bakal nutupan anjeun ku bulu-Na, sarta dina jangjang-Na anjeun bakal manggihan ngungsi; kasatiaan-Na bakal jadi tameng jeung benteng Anjeun.

16. Jabur 5:11 Tapi sing saha anu nyalindung ka Anjeun, kudu gumbira; hayu aranjeunna kantos nyanyi pikeun kabagjaan. Sebarkeun panyalindungan anjeun ka aranjeunna, supados jalma-jalma anu bogoh ka nami anjeun tiasa girang di anjeun.

17. Siloka 18:10 Asma PANGERAN teh benteng anu kuat; nu taqwa lumpat ka manéhna sarta aman.

18. Jabur 144:2 Mantenna teh Allah abdi anu asih sareng benteng abdi, benteng abdi sareng panyalametkeun abdi, taméng abdi, anu abdi nyalindungan, anu ngancurkeun bangsa-bangsa di handapeun abdi.

PANGERAN bisa midamel naon-naon.

19. Markus 10:27 Yesus neuteup ka maranehna, tuluy ngalahir, “Anu mustahil ku manusa, tapi teu di sisi Allah; sagala hal mungkin ku Allah."

20. Yermia 32:17 “Nun PANGERAN Nu Maha Agung! Gusti ngadamel langit sareng bumi ku panangan Gusti anu kuat sareng panangan anu kuat. Euweuh anu teuas teuing pikeun anjeun!

Pépéling

21. Budalan 14:14 PANGERAN bakal merangan ka aranjeun, ari maneh kudu jempe.

22. Budalan 15:3 PANGERAN teh pahlawan; PANGERAN teh ngaranna.

Conto panyalindungan Ilahi dina Kitab Suci

23. Daniel 6:22-23 Allah abdi ngutus malaikat-Na jeung nutupan sungut singa, ambéh maranéhanana teu boga. menyakiti kuring, sabab kuring kapanggih polos saméméh Anjeunna; sarta ogé, O raja, Kuring geus ngalakukeun salah saméméhnaanjeun.” Ayeuna raja kacida bungahna pikeun anjeunna, sarta maréntahkeun yén maranéhna kudu nyandak Daniel up tina den. Jadi Daniel dibawa kaluar tina den, sarta teu aya tatu naon kapanggih dina anjeunna, sabab anjeunna percanten ka Allah-Na.

24. Esra 8:31-32 Dina tanggal dua welas bulan kahiji simkuring mangkat ti Walungan Ahawa rek ka Yerusalem. Panangan Allah urang aya dina kami, sarta anjeunna ngajaga urang tina musuh jeung bandits sapanjang jalan. Ku kituna kami anjog di Yerusalem, dimana urang istirahat tilu poé.

25. Yesaya 43:1-3 Tapi ayeuna, kieu timbalan PANGERAN: Mantenna anu nyiptakeun anjeun, Yakub, anu ngabentuk maneh, Israil: "Ulah sieun, sabab Kami geus nebus maneh; Kuring geus ngagero anjeun ku ngaran; Anjeun milik abdi. Lamun anjeun ngaliwatan cai, Kami bakal jeung anjeun; jeung lamun anjeun ngaliwatan walungan, aranjeunna moal nyapu leuwih anjeun. Lamun anjeun leumpang ngaliwatan seuneu, Anjeun moal kaduruk; Seuneu-seuneu moal ngaduruk anjeun. Sabab Kami teh PANGERAN Allah maraneh, Nu Maha Suci Israil, Jurusalamet maraneh; Kami masihan Mesir pikeun tebusan anjeun, Kush sareng Seba kanggo anjeun.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Ngahakiman Batur (Ulah!!)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.