25 దేవుని నుండి దైవిక రక్షణ గురించి బైబిలు వచనాలను ప్రోత్సహించడం

25 దేవుని నుండి దైవిక రక్షణ గురించి బైబిలు వచనాలను ప్రోత్సహించడం
Melvin Allen

దైవిక రక్షణ గురించి బైబిల్ వచనాలు

క్రీస్తులో ఉన్నవారు మన దేవుడు మనకు మార్గనిర్దేశం చేస్తాడని మరియు చెడు నుండి మనలను రక్షిస్తాడని నిశ్చయించుకోగలరు. అతను తెరవెనుక చేసే పనులకు నేను దేవునికి తగినంత కృతజ్ఞతలు చెప్పను. మీకు తెలియకుండానే దేవుడు మిమ్మల్ని ప్రమాదకరమైన పరిస్థితి నుండి బయటికి తీసుకెళ్ళగలడు. ఇది చాలా అద్భుతంగా ఉంది, దేవుడు మనల్ని చూస్తున్నాడు మరియు మనల్ని ఎప్పటికీ విడిచిపెట్టనని వాగ్దానం చేశాడు. మీరు ఎప్పుడైనా శిశువు నిద్రపోవడాన్ని చూశారా?

అతను/ఆమె చాలా విలువైనదిగా కనిపిస్తున్నారు మరియు మీరు ఆ బిడ్డను రక్షించడానికి సిద్ధంగా ఉన్నారు. దేవుడు తన పిల్లలను ఎలా చూస్తాడు. మనం చెత్తకు అర్హమైనప్పటికీ, అతను మనల్ని ప్రేమిస్తాడు మరియు మన పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తాడు. దేవుడు ఎవ్వరూ నశించిపోవాలని కోరుకోడు, కానీ ప్రతి ఒక్కరూ పశ్చాత్తాపపడి విశ్వసించమని ఆజ్ఞాపించాడు. దేవుడు తన పరిపూర్ణ కుమారుని మీ కొరకు ఇచ్చాడు. మీరు మరియు నేను అర్హులైన దేవుని కోపాన్ని యేసుక్రీస్తు స్వీకరించాడు.

అతను శరీరానికి సంబంధించిన దేవుడు మరియు స్వర్గానికి ఏకైక మార్గం మరియు దేవునితో సంబంధాన్ని కలిగి ఉండటానికి ఏకైక మార్గం. కొన్నిసార్లు దేవుడు క్రైస్తవులను పరీక్షల ద్వారా వెళ్ళడానికి అనుమతించడం ద్వారా వారిని రక్షిస్తాడు. అతను మరింత అధ్వాన్నమైన పరిస్థితి నుండి వారిని రక్షించవచ్చు లేదా అతను తన ప్రత్యేక ప్రయోజనాల కోసం ట్రయల్స్‌ను ఉపయోగించుకోవచ్చు. ప్రభువును విశ్వసించి ఆయనను ఆశ్రయించుము . ప్రభువు మన రహస్య దాగి ఉన్నాడు. అన్ని పరిస్థితులలో నిరంతరం ప్రార్థించండి.

సాతాను మనకు హాని చేయలేడని నమ్మకంగా ఉండండి మరియు సంతోషించండి. క్రీస్తు యేసులో క్రైస్తవులు విజయం సాధించారు. నీలో ఉన్నవాడు ఈ భ్రష్ట ప్రపంచపు దేవుడి కంటే గొప్పవాడని ఎల్లప్పుడూ గుర్తుంచుకోండి.

ఏమిటిబైబిల్ దైవిక రక్షణ గురించి చెబుతుందా?

1. కీర్తనలు 1:6 యెహోవా నీతిమంతుల మార్గాన్ని చూస్తున్నాడు, అయితే దుర్మార్గుల మార్గం నాశనానికి దారి తీస్తుంది.

2. కీర్తనలు 121:5-8 యెహోవా నిన్ను కాపాడుచున్నాడు - యెహోవా నీ కుడివైపున నీ నీడగా ఉన్నాడు; పగలు సూర్యుడు, రాత్రి చంద్రుడు నీకు హాని చేయడు. యెహోవా నిన్ను అన్ని కీడుల నుండి కాపాడును – ఆయన నీ జీవితమును కాపాడును ; ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ నీ రాకడను మరియు పోవును యెహోవా చూస్తాడు.

3. కీర్తనలు 91:10-11 నీకు ఏ హాని కలుగదు, నీ గుడారము సమీపించదు. ఎందుకంటే నీ మార్గాలన్నిటిలో నిన్ను కాపాడమని ఆయన తన దూతలకు ఆజ్ఞాపిస్తాడు.

4. యెషయా 54:17 “నీకు వ్యతిరేకంగా ఏర్పడిన ఏ ఆయుధమూ వర్ధిల్లదు ; మరియు తీర్పులో మీపై ఆరోపణలు చేసే ప్రతి నాలుకను మీరు ఖండిస్తారు. ఇది యెహోవా సేవకుల స్వాస్థ్యము, వారి న్యాయము నావలన కలుగుచున్నది” అని యెహోవా సెలవిచ్చుచున్నాడు.

5. సామెతలు 1:33 అయితే నా మాట వినేవాడు హాని భయం లేకుండా సురక్షితంగా మరియు ప్రశాంతంగా ఉంటాడు.

6. కీర్తనలు 34:7 యెహోవా దూత కాపలాదారు; అతను తనకు భయపడే వారందరినీ చుట్టుముట్టాడు మరియు రక్షించుకుంటాడు.

పరిస్థితి ఎంత దుర్భరంగా అనిపించినా మనం ఎల్లప్పుడు ప్రభువును విశ్వసించాలి.

7. కీర్తనలు 112:6-7 నిశ్చయంగా నీతిమంతులు కదలరు; అవి ఎప్పటికీ గుర్తుండిపోతాయి. వారికి చెడు వార్తల భయం ఉండదు; వారి హృదయాలు స్థిరంగా ఉన్నాయి, యెహోవాను నమ్ముతాయి.

8. నహూము 1:7 యెహోవా మంచివాడు, ఎకష్టకాలంలో ఆశ్రయం. తనపై నమ్మకం ఉంచేవారి పట్ల శ్రద్ధ వహిస్తాడు.

ఇది కూడ చూడు: గాసిప్ మరియు డ్రామా గురించి 60 EPIC బైబిల్ వెర్సెస్ (అపవాదు & అబద్ధాలు)

9. కీర్తనలు 56:4 దేవునియందు నేను ఆయన వాక్యమును స్తుతిస్తాను, దేవునియందు నా నమ్మకముంచుచున్నాను; మాంసం నన్ను ఏమి చేస్తుందో నేను భయపడను.

10. సామెతలు 29:25 మనుష్యుల భయము ఉచ్చుగా నిరూపింపబడును గాని ప్రభువునందు విశ్వాసముంచు ప్రతివాడు సురక్షితముగా ఉండును

నా సోదరులారా భయపడవద్దు.

11. ద్వితీయోపదేశకాండము 31:8 భయపడవద్దు లేదా నిరుత్సాహపడవద్దు, ఎందుకంటే యెహోవా వ్యక్తిగతంగా మీ కంటే ముందుగా వెళ్తాడు . అతను మీతో ఉంటాడు; అతను నిన్ను విఫలం చేయడు లేదా నిన్ను విడిచిపెట్టడు.

12. ఆదికాండము 28:15 నేను నీతో ఉన్నాను మరియు నీవు ఎక్కడికి వెళ్లినా నిన్ను కాపాడుతాను మరియు నిన్ను ఈ దేశానికి తిరిగి రప్పిస్తాను. నేను నీకు ఇచ్చిన మాటను నెరవేర్చే వరకు నిన్ను విడిచిపెట్టను.”

13. సామెతలు 3:24-26 మీరు పడుకున్నప్పుడు, మీరు భయపడరు; మీరు పడుకున్నప్పుడు, మీ నిద్ర మధురంగా ​​ఉంటుంది. ఆకస్మిక విపత్తు గురించి లేదా దుష్టులను అధిగమించే నాశనానికి భయపడవద్దు, ఎందుకంటే ప్రభువు మీ పక్కన ఉంటాడు మరియు మీ పాదాలకు చిక్కకుండా చేస్తాడు.

14. కీర్తన 27:1 దావీదు . యెహోవా నా వెలుగు మరియు నా రక్షణ - నేను ఎవరికి భయపడాలి? యెహోవా నా జీవితానికి కోట - నేను ఎవరికి భయపడాలి?

దైవిక రక్షణ కొరకు ప్రార్థన

ప్రభువును ఆశ్రయించు

15. కీర్తనలు 91:1-4 సర్వోన్నతుని ఆశ్రయంలో నివసించేవాడు సర్వశక్తిమంతుని నీడలో విశ్రాంతి తీసుకుంటారు. నేను ప్రభువును గూర్చి ఇలా చెబుతాను, “ఆయన నా ఆశ్రయం మరియు నా కోట, నా దేవుడు, నేను అతనిని విశ్వసిస్తున్నాను." నిశ్చయంగా ఆయన నిన్ను వేటగాడి వల నుండి మరియు ప్రాణాంతకమైన తెగులు నుండి రక్షిస్తాడు. అతను తన ఈకలతో నిన్ను కప్పివేస్తాడు, మరియు అతని రెక్కల క్రింద మీరు ఆశ్రయం పొందుతారు; అతని విశ్వాసమే నీకు రక్షణ కవచం.

16. కీర్తనలు 5:11 అయితే నిన్ను ఆశ్రయించిన వారందరూ సంతోషిస్తారు; వారు ఎప్పుడూ ఆనందం కోసం పాడనివ్వండి. నీ నామమును ప్రేమించువారు నీయందు సంతోషించునట్లు వారిపై నీ రక్షణను వ్యాపింపజేయుము.

17. సామెతలు 18:10 యెహోవా నామము బలమైన కోట ; దైవభక్తులు అతని వద్దకు పరిగెత్తి క్షేమంగా ఉన్నారు.

18. కీర్తనలు 144:2 ఆయన నా ప్రేమగల దేవుడు మరియు నా కోట, నా కోట మరియు నా విమోచకుడు, నా డాలు, నేను ఆశ్రయించుచున్నాను, ప్రజలను నా క్రింద లొంగదీసుకుంటాడు.

ప్రభువు ఏదైనా చేయగలడు.

19. మార్కు 10:27 యేసు వారిని చూచి, “ఇది మానవునికి అసాధ్యము, అయితే దేవునికి కాదు; దేవునికి అన్నీ సాధ్యమే.”

20. యిర్మీయా 32:17 “ఓ సర్వోన్నత ప్రభువా! నీవు నీ బలమైన హస్తముచేత మరియు శక్తివంతమైన బాహువుతో ఆకాశమును భూమిని సృష్టించావు. మీకు ఏదీ చాలా కష్టం కాదు!

రిమైండర్‌లు

21. నిర్గమకాండము 14:14 యెహోవా నీ కొరకు పోరాడుతాడు మరియు మీరు మౌనంగా ఉండాలి.

22. నిర్గమకాండము 15:3 యెహోవా యోధుడు; యెహోవా అతని పేరు.

బైబిల్‌లో దైవిక రక్షణకు ఉదాహరణలు

23. డేనియల్ 6:22-23 నా దేవుడు తన దేవదూతను పంపి సింహాల నోళ్లను మూయించాడు, తద్వారా అవి జరగలేదు. నాకు బాధ కలిగించింది, ఎందుకంటే నేను అతని ముందు నిర్దోషిగా కనిపించాను; మరియు కూడా, ఓ రాజు, నేను ఇంతకు ముందు ఏ తప్పు చేయలేదుమీరు." రాజు అతని గురించి చాలా సంతోషించి, దానియేలును గుహలో నుండి బయటకు తీసుకురావాలని ఆజ్ఞాపించాడు. కాబట్టి దానియేలు గుహలో నుండి బయటకు తీయబడ్డాడు, మరియు అతనిపై ఎలాంటి గాయం కనిపించలేదు, ఎందుకంటే అతను తన దేవుణ్ణి నమ్మాడు.

24. ఎజ్రా 8:31-32 మొదటి నెల పన్నెండవ రోజున మేము అహవా కాలువ నుండి జెరూసలేంకు వెళ్లడానికి బయలుదేరాము. మన దేవుని హస్తం మనపై ఉంది, ఆయన దారిలో శత్రువులు మరియు బందిపోట్ల నుండి మమ్మల్ని రక్షించాడు. కాబట్టి మేము యెరూషలేముకు చేరుకున్నాము, అక్కడ మేము మూడు రోజులు విశ్రాంతి తీసుకున్నాము.

25. యెషయా 43:1-3 అయితే ఇప్పుడు, యెహోవా ఇలా అంటున్నాడు— నిన్ను సృష్టించినవాడు, యాకోబు, నిన్ను సృష్టించినవాడు, ఇశ్రాయేలు: “భయపడకు, నేను నిన్ను విమోచించాను; నేను నిన్ను పేరుతో పిలిచాను; మీరు నా సొత్తు, మీరు నా సొంతం. నీవు నీళ్లను దాటినప్పుడు, నేను నీతో ఉంటాను; మరియు మీరు నదుల గుండా వెళ్ళినప్పుడు, అవి మీపైకి తుడిచివేయవు. మీరు అగ్ని గుండా నడిచినప్పుడు, మీరు కాల్చబడరు; జ్వాలలు మిమ్మల్ని దహనం చేయవు. నేను మీ దేవుడైన యెహోవాను, ఇశ్రాయేలు పరిశుద్ధుడిని, మీ రక్షకుడను; నీ విమోచన క్రయధనం కోసం నేను ఈజిప్టును, నీకు బదులుగా కుష్ మరియు సెబాను ఇస్తాను.

ఇది కూడ చూడు: 25 బాధల గురించి ప్రోత్సహించే బైబిల్ వచనాలుMelvin Allen
Melvin Allen
మెల్విన్ అలెన్ దేవుని వాక్యంపై మక్కువతో నమ్మేవాడు మరియు బైబిల్ యొక్క అంకితమైన విద్యార్థి. 10 సంవత్సరాలకు పైగా వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలలో పనిచేసిన అనుభవంతో, మెల్విన్ దైనందిన జీవితంలో స్క్రిప్చర్ యొక్క పరివర్తన శక్తి పట్ల లోతైన ప్రశంసలను పెంచుకున్నాడు. అతను ప్రసిద్ధ క్రైస్తవ కళాశాల నుండి వేదాంతశాస్త్రంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కలిగి ఉన్నాడు మరియు ప్రస్తుతం బైబిల్ అధ్యయనాలలో మాస్టర్స్ డిగ్రీని అభ్యసిస్తున్నాడు. రచయితగా మరియు బ్లాగర్‌గా, వ్యక్తులు లేఖనాల గురించి మరింత అవగాహన పొందేందుకు మరియు వారి దైనందిన జీవితాలకు శాశ్వతమైన సత్యాలను అన్వయించడంలో మెల్విన్ యొక్క లక్ష్యం. అతను వ్రాయనప్పుడు, మెల్విన్ తన కుటుంబంతో సమయాన్ని గడపడం, కొత్త ప్రదేశాలను అన్వేషించడం మరియు సమాజ సేవలో నిమగ్నమవ్వడం వంటివి ఆనందిస్తాడు.