25 iedrošinoši Bībeles panti par to, ka esam pārņemti

25 iedrošinoši Bībeles panti par to, ka esam pārņemti
Melvin Allen

Bībeles panti par to, ka esi pārņemts

Kad jūtaties pārņemti un stresa pārņemti, tā vietā, lai koncentrētos uz problēmu, pievērsieties Dievam. Uzticieties Dievam un Viņa apsolījumam, ka Viņš vienmēr būs jums līdzās. Dažreiz mums vienkārši vajag visu pārtraukt un strādāt gudrāk. Mums ir jāpārtrauc tik smagi strādāt un jāpaļaujas uz Dieva spēku.

Mēs tik ļoti apšaubām lūgšanas spēku. Televizors tev nepalīdzēs, bet būšana vienatnē ar Dievu palīdzēs.

Ir īpašs miers, kuru tu zaudē, ja nelūdzies. Dievs tev palīdzēs. Pārstāj atlikt lūgšanu.

Arī jums ikdienā ir jālasa Svētie Raksti. Kad es lasu Svētos Rakstus, šķiet, ka vienmēr gūstu vairāk spēka un iedrošinājuma no varenā Dieva elpas. Lai šie Rakstu citāti palīdz.

Citāti

  • "Redzot, ka kuģi, kurā mēs kuģojam, vada ločs, kurš nekad neļaus mums iet bojā pat kuģa bojā, nav iemesla, lai mūsu prātus pārņemtu bailes un pārņemtu nogurums." Jānis Kalvins." Dž.
  • "Reizēm, kad esam pārņemti, mēs aizmirstam, cik liels ir Dievs." AW Tozer
  • "Kad apstākļi pārņem un šķiet pārāk smagi, lai tos izturētu, paļaujies uz Kunga spēku un paļaujies uz Viņa maigo gādību." Sper

Viņš ir mūsu lielais Dievs

1. 1. Jāņa 4:4 Jūs esat no Dieva, bērniņi, un esat tos uzvarējuši, jo lielāks ir Tas, kas jūsos, nekā tas, kas pasaulē.

2. Psalms 46:10: "Klusējiet un ziniet, ka Es esmu Dievs! Mani godās visas tautas, Mani godās visa pasaule."

3. Mt.ev.19:26 Bet Jēzus, tos uzlūkojis, sacīja viņiem: Cilvēkiem tas ir neiespējami, bet Dievam viss ir iespējams.

Restaurācija

4. Psalmi 23:3-4 Viņš atjauno manu dvēseli. Viņš vada mani taisnības ceļiem sava vārda dēļ. Lai arī es eju pa nāves ēnas ieleju, es nebaidīšos no ļauna, jo Tu esi ar mani; Tavs zizlis un Tava nūja, tie mani mierina.

Noguris

5. Mt.ev.11:28 Tad Jēzus sacīja: "Nāciet pie Manis visi, kas esat noguruši un nesat smagas nastas, un Es jums došu atpūtu."

6. Jeremijas 31:25 Es atspirdzināšu nogurušos un apmierināšu izslāpušos.

7. Jesajas 40:31 Bet tie, kas paļaujas uz To Kungu, atradīs jaunus spēkus. Viņi pacelsies augstu uz spārniem kā ērgļi. Viņi skries un nenogurst, tie staigās un nenomirsīs.

Dievs ir klints

8. Ps.61:1-4. Ak, Dievs, uzklausi manu saucienu ! Uzklausi manu lūgšanu ! No zemes malu malām es saucu pie Tevis pēc palīdzības, kad mana sirds ir pārņemta. Aizved mani pie augstās drošības klints , jo Tu esi mans drošais patvērums, cietoksnis, kur mani ienaidnieki nevar sasniegt. Ļauj man mūžīgi dzīvot Tavā svētnīcā, drošībā zem patvēruma!

9. Psalmi 94:22 Bet Tas Kungs ir mans cietoksnis, mans Dievs ir varena klints, kur es slēpjos.

Pārtrauciet domāt par problēmu un meklējiet mieru Kristū.

10. Jņ.ev.14:27 "Es jums atstāju dāvanu - mieru prātā un sirdī. Un miers, ko Es dodu, ir dāvana, ko pasaule nevar dot. Tāpēc nebīstieties un nebaidieties."

11. Jesajas 26:3 Tu uzturēsi pilnīgā mierā visus, kas uz Tevi paļaujas, visus, kuru domas vērstas uz Tevi!

Lūdzieties, kad jūtaties pārņemts.

12. Psalms 55:22 Uzvelc savu nastu uz To Kungu, un Viņš tevi uzturēs: Viņš nekad necietīs, lai taisnais tiktu satriekts.

13. Filipiešiem 4:6-7 Neuztraucieties ne par ko, bet visās lietās ar pateicību un lūgšanu lai jūsu lūgumi tiek darīti zināmi Dievam. Un Dieva miers, kas pārspēj visu saprašanu, pasargās jūsu sirdis un domas Kristū Jēzū.

14. Psalmi 50:15 un piesauc Mani bēdu dienā; Es tevi izglābšu, un tu godā celsies.

Trust

15. Salamana pamācības 3:5-6 Uztici Tam Kungam no visas sirds un nepaļaujies uz savu saprašanu; visos savos ceļos atzīst Viņu, un Viņš vadīs tavus ceļus.

Skatīt arī: 35 pozitīvi citāti dienas sākumam (iedvesmojoši ziņojumi)

Esi spēcīgs

16. Efeziešiem 6:10 Beidzot, esiet stipri Kungā un Viņa lielajā spēkā.

17. 1. Korintiešiem 16:13 Esiet uzmanīgi, stingri turieties pie savas ticības, esiet drosmīgi un stipri.

18. Filipiešiem 4:13 Es visu varu Kristū, kas mani stiprina.

Dieva mīlestība

Skatīt arī: 25 episki Bībeles panti par vardarbību pasaulē (spēcīgi)

19. Rom.8:37-38 Nē, neskatoties uz to visu, pārliecinoša uzvara mums pieder Kristū, kas mūs mīlēja. Un es esmu pārliecināts, ka nekas mūs nekad nevarēs šķirt no Dieva mīlestības. Ne nāve, ne dzīvība, ne eņģeļi, ne dēmoni, ne mūsu šodienas bailes, ne rītdienas rūpes - pat elles varas nevar mūs šķirt no Dieva mīlestības.

20. Psalmi 136:1-2 Pateicieties Tam Kungam, jo Viņš ir labs! Viņa uzticamā mīlestība ir mūžīga. Pateicieties dievu Dievam. Viņa uzticamā mīlestība ir mūžīga.

Kungs ir tuvu

21. Jesajas 41:13 Jo Es turu tevi pie tavas labās rokas - Es, Tas Kungs, tavs Dievs. Un Es tev saku: nebīsties, Es esmu šeit, lai tev palīdzētu.

Atgādinājumi

22. Filipiešiem 1:6 Un es esmu pārliecināts, ka Tas, kas jūsos iesācis labu darbu, to pabeigs Jēzus Kristus dienā.

23. Rom.15:4-5. Šādas lietas jau sen ir rakstītas Rakstos, lai mūs mācītu. Un Raksti mums dod cerību un iedrošinājumu, kad mēs pacietīgi gaidām Dieva apsolījumu piepildīšanos. Lai Dievs, kas dod šo pacietību un iedrošinājumu, palīdz jums dzīvot pilnīgā savstarpējā saskaņā, kā tas pienākas Jēzus Kristus sekotājiem.

24. Jņ.ev.14: 1 Lai jūsu sirdis nav nemierīgas.Ticiet Dievam, ticiet arī man!

25. Ebr.6:19 Mums tas ir kā drošs un nelokāms enkurs dvēselei , cerība, kas ieiet iekšienē aiz priekškara.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.