25 povzbudzujúcich biblických veršov o preťažení

25 povzbudzujúcich biblických veršov o preťažení
Melvin Allen

Biblické verše o preťažení

Keď sa cítite preťažení a vystresovaní, namiesto toho, aby ste sa sústredili na problém, zamerajte sa na Boha. Dôverujte Bohu a jeho prísľubu, že tu bude vždy pre vás. Niekedy jednoducho potrebujeme všetko zastaviť a pracovať múdrejšie. Musíme prestať tak tvrdo pracovať a spoľahnúť sa na Božiu moc.

Toľko pochybujeme o sile modlitby. Televízia vám nepomôže, ale byť sám s Bohom áno.

Ak sa nemodlíš, prichádzaš o zvláštny pokoj. Boh ti pomôže. Prestaň odkladať modlitbu.

Aj ty potrebuješ denne čítať Písmo. Keď čítam Písmo, vždy sa mi zdá, že z mocného Božieho dychu získavam viac sily a povzbudenia. Nech ti pomôžu tieto citáty z Písma.

Pozri tiež: 15 dôležitých biblických veršov o vyberačoch daní (mocné)

Citáty

  • "Keď vidíme, že loď, na ktorej sa plavíme, riadi lodivod, ktorý nikdy nedovolí, aby sme zahynuli aj uprostred stroskotania, nie je dôvod, aby našu myseľ premohol strach a premohla únava." Ján Kalvín
  • "Niekedy, keď sme preťažení, zabúdame, aký veľký je Boh." AW Tozer
  • "Keď ťa okolnosti premôžu a zdá sa, že je toho na teba priveľa, spoľahni sa na Pána a dôveruj jeho láskavej starostlivosti." Sper

On je náš veľký Boh

1. 1 Ján 4,4 Vy ste z Boha, deti, a zvíťazili ste nad nimi, lebo väčší je ten, ktorý je vo vás, ako ten, ktorý je vo svete.

2. Žalm 46, 10: "Upokojte sa a vedzte, že ja som Boh! Budú ma ctiť všetky národy. Budem uctievaný na celom svete."

3. Matúš 19,26 Ale Ježiš sa na nich pozrel a povedal im: "U ľudí je to nemožné, ale u Boha je všetko možné.

Reštaurovanie

4. Žalm 23, 3-4. On obnovuje moju dušu. Vedie ma po cestách spravodlivosti pre svoje meno. Aj keby som kráčal údolím tieňa smrti, nebudem sa báť zlého, lebo ty si so mnou; tvoja palica a tvoja palica, tie ma potešujú.

Unavený

5. Matúš 11,28 Ježiš povedal: "Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a nosíte ťažké bremená, a ja vám dám odpočinok."

6. Jeremiáš 31,25 Osviežim unavených a nasýtim slabých.

7. Izaiáš 40,31 Ale tí, čo dúfajú v Hospodina, nájdu novú silu. Budú sa vznášať vysoko na krídlach ako orli. Budú bežať a neunavia sa. Budú kráčať a neomdlievať.

Boh je skala

8. Žalm 61, 1 - 4. Bože, vypočuj moje volanie, vypočuj moju modlitbu! Z končín zeme volám k tebe o pomoc, keď mi srdce prekáža. Zaveď ma na výšinnú skalu bezpečia , lebo ty si moje bezpečné útočisko, pevnosť, kde ma nepriatelia nedosiahnu. Nech žijeme naveky v tvojej svätyni, v bezpečí pod prístreškom!

9. Žalm 94,22 Ale Hospodin je moja pevnosť, môj Boh je mocná skala, kde sa skrývam.

Prestaňte myslieť na problém a hľadajte pokoj v Kristovi.

10. Ján 14,27 "Zanechávam vám dar - pokoj mysle a srdca. A pokoj, ktorý dávam, je dar, ktorý svet nemôže dať. Preto sa netrápte ani nebojte."

11. Iz 26,3 Ty zachováš v dokonalom pokoji všetkých, ktorí v teba dúfajú, všetkých, ktorých myšlienky sa upierajú na teba!

Modlite sa, keď sa cítite preťažení.

12. Žalm 55,22 Vlož svoje bremeno na Hospodina a on ťa podoprie: nikdy nedopustí, aby sa spravodlivý pohol.

13. Filipanom 4,6-7 O nič sa nestarajte, ale vo všetkom modlitbou a prosbou s vďakyvzdávaním dávajte svoje žiadosti na vedomie Bohu. A Boží pokoj, ktorý prevyšuje každý rozum, bude chrániť vaše srdcia a mysle skrze Krista Ježiša.

14. Žalm 50,15 a vzývaj ma v deň súženia; vyslobodím ťa a budeš oslavovať.

Trust

15. Príslovia 3,5-6 Dôveruj Pánovi celým svojím srdcom a neprikláňaj sa k vlastnému rozumu. Na všetkých svojich cestách ho uznávaj a on bude riadiť tvoje chodníky.

Buďte silní

16. Efezanom 6,10 Napokon buďte silní v Pánovi a v jeho veľkej moci.

17. 1 Kor 16,13 Buďte opatrní. Pevne sa držte svojej viery. Majte odvahu a buďte silní.

18. Filipským 4,13 Všetko môžem skrze Krista, ktorý ma posilňuje.

Božia láska

19. Rim 8,37-38 Nie, napriek tomu všetkému je naše ohromujúce víťazstvo skrze Krista, ktorý si nás zamiloval. A som presvedčený, že nás od Božej lásky nemôže nikdy nič odlúčiť. Ani smrť, ani život, ani anjeli, ani démoni, ani naše obavy z dnešného dňa, ani naše starosti o zajtrajšok - dokonca ani pekelné mocnosti nás nemôžu odlúčiť od Božej lásky.

20. Žalm 136, 1-2 Ďakujte Hospodinovi, lebo je dobrý! Jeho verná láska trvá naveky. Ďakujte Bohu bohov. Jeho verná láska trvá naveky.

Pán je blízko

21. Iz 41,13 Lebo ja ťa držím za pravú ruku - ja, Hospodin, tvoj Boh. A hovorím ti: Neboj sa, ja som tu, aby som ti pomohol.

Pripomienky

Pozri tiež: 25 epických biblických veršov o násilí vo svete (mocné)

22. Filipským 1,6 A som si istý, že ten, ktorý vo vás začal dobré dielo, ho v deň Ježiša Krista aj dokončí.

23. Rim 15,4-5 Takéto veci boli dávno napísané v Písme, aby nás poučili. A Písmo nám dáva nádej a povzbudenie, keď trpezlivo čakáme na splnenie Božích prisľúbení. Boh, ktorý dáva túto trpezlivosť a povzbudenie, nech vám pomáha žiť v úplnej vzájomnej harmónii, ako sa na nasledovníkov Ježiša Krista patrí.

24. Ján 14, 1 Nech sa vaše srdcia nestrachujú. Verte v Boha, verte aj vo mňa.

25. Žid 6,19 Máme to ako istú a pevnú kotvu duše , nádej, ktorá vstupuje do vnútra za oponu.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznávačom Božieho slova a oddaným študentom Biblie. S viac ako 10-ročnými skúsenosťami v službe v rôznych službách si Melvin vyvinul hlboké ocenenie pre transformačnú silu Písma v každodennom živote. Je držiteľom bakalárskeho titulu z teológie na renomovanej kresťanskej vysokej škole a v súčasnosti pokračuje v magisterskom štúdiu biblických štúdií. Poslaním Melvina ako autora a blogera je pomáhať jednotlivcom lepšie porozumieť Písmu a aplikovať nadčasové pravdy do svojho každodenného života. Keď Melvin nepíše, rád trávi čas so svojou rodinou, spoznáva nové miesta a zapája sa do verejnoprospešných prác.