അഗാപെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ശക്തമായ സത്യങ്ങൾ)

അഗാപെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ശക്തമായ സത്യങ്ങൾ)
Melvin Allen

ഉള്ളടക്ക പട്ടിക

അഗാപെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ച് ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

യേശുക്രിസ്തുവിന് നമ്മോട് ഉണ്ടായിരുന്ന അതേ സ്‌നേഹം നമുക്കും ഉണ്ടായിരിക്കണം, അതായത് അഗാപെ സ്നേഹം. അഗാപെ സ്നേഹമുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരിക്കലും "ഇതിൽ എനിക്ക് എന്താണ് ഉള്ളത്" അല്ലെങ്കിൽ "ഈ വ്യക്തി അതിന് അർഹനല്ല" എന്ന് പറയില്ല. അഗാപെ പ്രണയം സുഹൃത്തോ ലൈംഗികമോ സഹോദര സ്നേഹമോ അല്ല. അഗാപെ പ്രണയം ത്യാഗപരമായ സ്നേഹമാണ്. ഇത് പ്രവർത്തനത്തെ കാണിക്കുന്നു.

നാം എപ്പോഴും സ്വാർത്ഥതയെക്കുറിച്ച് വേവലാതിപ്പെടുമ്പോൾ, നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്തരത്തിലുള്ള സ്നേഹം ഉണ്ടാകില്ല. നാം കർത്താവിന്റെ മുമ്പാകെ നമ്മെത്തന്നെ താഴ്ത്തുകയും മറ്റുള്ളവരെ നമുക്കുവേണ്ടി വെക്കുകയും വേണം.

ദൈവത്തിന്റെ അഗാപെ സ്നേഹം വിശ്വാസികളിലാണ്. ഒന്നും പ്രതീക്ഷിക്കാതെ ദൈവസ്നേഹത്തോടെ എല്ലാം ചെയ്യുക.

അഗാപ്പെ പ്രണയത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ക്രിസ്ത്യൻ ഉദ്ധരണികൾ

“എല്ലാ മനുഷ്യർക്കും മനസ്സിലാക്കാവുന്നതും സർഗ്ഗാത്മകവും വീണ്ടെടുപ്പു നൽകുന്നതുമായ ഒരു കാര്യമാണ് അഗാപ്പെ. തിരിച്ചൊന്നും തേടാത്ത സ്നേഹമാണത്. അത് കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന സ്നേഹമാണ്; ദൈവസ്നേഹം മനുഷ്യരുടെ ജീവിതത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നതിനെ ദൈവശാസ്ത്രജ്ഞർ വിളിക്കും. നിങ്ങൾ ഈ തലത്തിൽ സ്നേഹത്തിലേക്ക് ഉയരുമ്പോൾ, നിങ്ങൾ പുരുഷന്മാരെ സ്നേഹിക്കാൻ തുടങ്ങുന്നു, അവർ ഇഷ്ടപ്പെട്ടവരായതുകൊണ്ടല്ല, മറിച്ച് ദൈവം അവരെ സ്നേഹിക്കുന്നതിനാലാണ്. മാർട്ടിൻ ലൂഥർ കിംഗ്, ജൂനിയർ.

“അഗാപെ സ്നേഹം നിസ്വാർത്ഥ സ്നേഹമാണ്... ദൈവം നമ്മോട് ആഗ്രഹിക്കുന്ന സ്നേഹം വെറുമൊരു വികാരമല്ല, മറിച്ച് ഇച്ഛയുടെ ബോധപൂർവമായ ഒരു പ്രവൃത്തിയാണ് - മറ്റുള്ളവരെ മുന്നിൽ നിർത്താനുള്ള നമ്മുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുള്ള ബോധപൂർവമായ തീരുമാനം നമ്മുടെ തന്നെ. ദൈവം നമ്മോട് കാണിക്കുന്ന സ്നേഹമാണിത്. ” – ബില്ലി ഗ്രഹാം

“ക്രിസ്ത്യൻ സേവനത്തിന്റെ ഉന്നതിയിൽ ആയിരിക്കുക, ബഹുമാനിക്കപ്പെടുകയും അഭിനന്ദിക്കുകയും ചെയ്യുക, അത് ഇല്ലാതിരിക്കുകദൈവം ഇന്ന് തന്റെ ലോകത്ത് പ്രവർത്തിക്കാൻ തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്ന ഒഴിച്ചുകൂടാനാവാത്ത ഘടകമാണ് - നിത്യനായ ദൈവത്തിന്റെ സമ്പൂർണ്ണ ത്യാഗപരമായ അഗാപെ സ്നേഹം. ഡേവിഡ് ജെറമിയ

“പതിറ്റാണ്ടുകൾ നീണ്ടുനിൽക്കുന്ന, ഉറക്കം കടന്നുപോകുന്ന, ഒരു ചുംബനം നൽകാൻ മരണത്തെ ചെറുക്കുന്ന ഈ സ്നേഹം എന്താണ്? അതിനെ അഗാപെ സ്നേഹം എന്ന് വിളിക്കുക, ദൈവത്തിന്റെ സാദൃശ്യമുള്ള ഒരു സ്നേഹം. Max Lucado

"ദൈവം നിങ്ങളെ ഒരു കാരണവുമില്ലാതെ സ്നേഹിക്കുന്നു."

ഇതും കാണുക: 25 കഷ്ടപ്പാടുകളെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

ദൈവം അഗാപെ സ്‌നേഹമാണ്

യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ കുരിശിൽ ദൈവത്തിന്റെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഒരു തികഞ്ഞ ചിത്രം നാം കാണുന്നു. ഞങ്ങൾ വേണ്ടത്ര നല്ലവരല്ല. ദൈവം പൂർണത ആഗ്രഹിക്കുന്നു, നാമെല്ലാവരും കുറയുന്നു. ഒരു വിശുദ്ധ ന്യായാധിപന്റെ മുമ്പാകെ നാം ദുഷ്ടരാണ്. നാം ദുഷ്ടരായതിനാൽ നമ്മെ നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നതിൽ ദൈവം സ്നേഹമുള്ളവനായിരിക്കും. അർഹതയില്ലാത്ത ആളുകൾക്ക് വേണ്ടി ദൈവം തന്റെ പൂർണനായ പുത്രനെ തകർത്തു. രക്ഷിക്കപ്പെട്ടവർ പുനർജനിക്കുകയും അവർ ദൈവത്തിന് വിശുദ്ധരാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. യേശുവിന്റെ രക്തം മതി. അനുതപിക്കുകയും ക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും ചെയ്യുക. യേശുവാണ് ഏക വഴി.

1. 1 യോഹന്നാൻ 4:8-10 സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല, കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ് . ദൈവം തന്റെ ഏകജാതനായ പുത്രനെ ലോകത്തിലേക്ക് അയച്ചതിലൂടെ തന്റെ സ്നേഹം നമുക്ക് കാണിച്ചുതന്നിരിക്കുന്നു, അങ്ങനെ അവനിലൂടെ നമുക്ക് ജീവൻ ലഭിക്കും. ഇതാണ് സ്നേഹം: നാം ദൈവത്തെ സ്നേഹിച്ചതുകൊണ്ടല്ല, അവൻ നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമ്മുടെ പാപങ്ങൾക്കുള്ള പ്രതിഫലമായി തന്റെ പുത്രനെ അയയ്ക്കുകയും ചെയ്തു എന്നതാണ്.

2. യോഹന്നാൻ 3:16 തൻറെ ഏകജാതനായ പുത്രനിൽ വിശ്വസിക്കുന്ന ഏവനും നശിച്ചുപോകാതെ നിത്യജീവൻ പ്രാപിക്കേണ്ടതിന്നു ദൈവം അവനെ നൽകുവാൻ തക്കവണ്ണം ലോകത്തെ സ്നേഹിച്ചു.

ദൈവം നമുക്ക് അഗാപെ സ്നേഹം തന്നിരിക്കുന്നു.

3. റോമർ 5:5 ഇപ്പോൾ ഈ പ്രത്യാശ നമ്മെ നിരാശരാക്കുന്നില്ല,എന്തെന്നാൽ, നമുക്ക് നൽകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ ദൈവസ്നേഹം നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളിലേക്ക് പകർന്നിരിക്കുന്നു.

4. യോഹന്നാൻ 17:26 ഞാൻ നിന്റെ നാമം അവർക്കു വെളിപ്പെടുത്തി, അതു തുടർന്നും അറിയിക്കും, അങ്ങനെ നിങ്ങൾ എന്നോടുള്ള സ്‌നേഹം അവരിലും ഞാൻ അവരിലും ഉണ്ടായിരിക്കും.

5. 2 തിമൊഥെയൊസ് 1:7 എന്തെന്നാൽ ദൈവം നമുക്ക് നൽകിയത് ഭീരുത്വത്തിന്റെ ആത്മാവിനെയല്ല, മറിച്ച് ശക്തിയുടെയും സ്നേഹത്തിന്റെയും ആത്മനിയന്ത്രണത്തിന്റെയും ആത്മാവിനെയാണ്.

അഗാപ്പെ സ്നേഹം യേശുക്രിസ്തു നമുക്കുവേണ്ടി ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കാൻ കാരണമായി.

6. വെളിപ്പാട് 1:5, യേശുക്രിസ്തുവിൽ നിന്നും. അവൻ ഈ കാര്യങ്ങളുടെ വിശ്വസ്ത സാക്ഷിയാണ്, മരിച്ചവരിൽ നിന്ന് ആദ്യം ഉയിർത്തെഴുന്നേറ്റവനും ലോകത്തിലെ എല്ലാ രാജാക്കന്മാരുടെയും ഭരണാധികാരിയുമാണ്. നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമുക്കുവേണ്ടി തന്റെ രക്തം ചൊരിഞ്ഞ് നമ്മുടെ പാപങ്ങളിൽ നിന്ന് നമ്മെ മോചിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തവന് എല്ലാ മഹത്വവും.

7. റോമർ 5:8-9 എന്നാൽ നാം പാപികളായിരിക്കുമ്പോൾ തന്നെ മിശിഹാ നമുക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു എന്ന വസ്തുതയിലൂടെ ദൈവം നമ്മോടുള്ള തന്റെ സ്നേഹം പ്രകടമാക്കുന്നു. ഇപ്പോൾ നാം അവന്റെ രക്തത്താൽ നീതീകരിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു, അവൻ മുഖാന്തരം നാം എത്രയധികം കോപത്തിൽനിന്നു രക്ഷിക്കപ്പെടും!

8. യോഹന്നാൻ 10:17-18 “പിതാവ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഞാൻ എന്റെ ജീവൻ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു, അങ്ങനെ ഞാൻ അത് തിരികെ എടുക്കും. ആർക്കും എന്റെ ജീവൻ എന്നിൽ നിന്ന് എടുക്കാൻ കഴിയില്ല. ഞാൻ അത് സ്വമേധയാ ബലിയർപ്പിക്കുന്നു. എന്തെന്നാൽ, എനിക്ക് ഇഷ്ടമുള്ളപ്പോൾ വയ്ക്കാനും വീണ്ടും എടുക്കാനും എനിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ ഇതാണ് എന്റെ പിതാവ് കല്പിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അഗാപെ സ്നേഹത്തെക്കുറിച്ച് തിരുവെഴുത്തുകൾ എന്താണ് പഠിപ്പിക്കുന്നത് എന്ന് നമുക്ക് പഠിക്കാം

9. ജോൺ 15:13 ഇതിലും വലിയ സ്‌നേഹത്തിന് മറ്റാരുമില്ല, ആരെങ്കിലും തന്റെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് വേണ്ടി തന്റെ ജീവൻ അർപ്പിക്കുന്നു .

10. റോമർ 5:10 നാം ദൈവത്തിന്റെ ശത്രുക്കളായിരിക്കെ, അവന്റെ പുത്രന്റെ മരണത്താൽ അവനുമായി അനുരഞ്ജനം പ്രാപിച്ചെങ്കിൽ, അനുരഞ്ജനം ചെയ്യപ്പെട്ടാൽ, അവന്റെ ജീവിതത്തിലൂടെ നാം എത്രയധികം രക്ഷിക്കപ്പെടും!

നമ്മുടെ സഹോദരീസഹോദരന്മാരോട് നാം അഗാപെ സ്‌നേഹം കാണിക്കണം.

11. 1 യോഹന്നാൻ 3:16 യഥാർത്ഥ സ്‌നേഹം എന്താണെന്ന് നമുക്കറിയാം, കാരണം യേശു തന്റെ ജീവൻ ത്യജിച്ചതാണ്. ഞങ്ങളെ. അതുകൊണ്ട് നമ്മളും നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ജീവൻ ത്യജിക്കണം.

12. എഫെസ്യർ 5:1-2 ആകയാൽ, പ്രിയപ്പെട്ട കുട്ടികളെപ്പോലെ ദൈവത്തെ അനുകരിക്കുന്നവരായിരിക്കുക. മിശിഹായും നമ്മെ സ്നേഹിക്കുകയും നമുക്കുവേണ്ടി തന്നെത്തന്നെ ദൈവത്തിന് ബലിയും സുഗന്ധപൂരിതവുമായ വഴിപാട് നൽകുകയും ചെയ്തതുപോലെ സ്നേഹത്തിൽ നടക്കുക.

13. യോഹന്നാൻ 13:34-35 ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു പുതിയ കൽപ്പന നൽകുന്നു—പരസ്പരം സ്നേഹിക്കുക . ഞാൻ നിങ്ങളെ സ്നേഹിച്ചതുപോലെ നിങ്ങളും പരസ്പരം സ്നേഹിക്കണം. നിങ്ങൾക്കു പരസ്‌പരം സ്‌നേഹമുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്റെ ശിഷ്യന്മാരാണെന്ന് ഇതിലൂടെ എല്ലാവരും അറിയും.

14. ഗലാത്യർ 5:14 ഈ ഒരു കൽപ്പനയിൽ മുഴുവൻ നിയമവും സംഗ്രഹിക്കാം: "നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക."

നാം ദൈവത്തോട് അഗാപെ സ്നേഹം കാണിക്കണം. ഇത് അവനെ അനുസരിക്കുന്നതിലേക്ക് നയിക്കും.

15. യോഹന്നാൻ 14:21 എന്റെ കൽപ്പനകൾ സ്വീകരിക്കുകയും അവ പാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന വ്യക്തിയാണ് എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നത്. എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവൻ എന്റെ പിതാവിനാൽ സ്നേഹിക്കപ്പെടും, ഞാനും അവനെ സ്നേഹിക്കുകയും അവനു എന്നെത്തന്നെ വെളിപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

16. യോഹന്നാൻ 14:23-24 യേശു അവനോട്: ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ വചനം പാലിക്കും. അപ്പോൾ എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ ചെന്ന് ഉള്ളിൽ നമ്മുടെ ഭവനം ഉണ്ടാക്കുംഅവനെ. എന്നെ സ്നേഹിക്കാത്തവൻ എന്റെ വാക്കുകൾ പാലിക്കുന്നില്ല. ഞാൻ പറയുന്നത് നിങ്ങൾ കേൾക്കുന്ന വാക്കുകൾ എന്റേതല്ല, എന്നെ അയച്ച പിതാവിൽ നിന്നുള്ളതാണ്.

17. മത്തായി 22:37-38 യേശു അവനോടു പറഞ്ഞു, നിന്റെ ദൈവമായ കർത്താവിനെ നീ പൂർണ്ണഹൃദയത്തോടും പൂർണ്ണാത്മാവോടും പൂർണ്ണമനസ്സോടും കൂടെ സ്നേഹിക്കേണം. ഇതാണ് ഏറ്റവും മഹത്തായതും പ്രധാനപ്പെട്ടതുമായ കൽപ്പന.

ഇതും കാണുക: കർമ്മം യഥാർത്ഥമോ വ്യാജമോ? (ഇന്ന് അറിയേണ്ട 4 ശക്തമായ കാര്യങ്ങൾ)

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

18. ഗലാത്യർ 5:22 എന്നാൽ ആത്മാവിന്റെ ഫലം സ്നേഹം, സന്തോഷം, സമാധാനം, ദീർഘക്ഷമ, സൗമ്യത, നന്മ, വിശ്വാസം എന്നിവയാണ്.

19. റോമർ 8:37-39 അല്ല, നമ്മളെ സ്‌നേഹിച്ചവൻ മുഖാന്തരം ഈ കാര്യങ്ങളിലെല്ലാം നാം ജയിക്കുന്നവരേക്കാൾ അധികമാണ്. മരണത്തിനോ ജീവിതത്തിനോ ദൂതന്മാർക്കോ അധികാരങ്ങൾക്കോ ​​നിലവിലുള്ള കാര്യങ്ങൾക്കോ ​​വരാനിരിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾക്കോ ​​ഉയരത്തിനോ ആഴത്തിനോ മറ്റേതെങ്കിലും സൃഷ്ടിക്കോ നമ്മെ സ്നേഹത്തിൽ നിന്ന് വേർപെടുത്താൻ കഴിയില്ലെന്ന് എനിക്ക് ബോധ്യമുണ്ട്. നമ്മുടെ കർത്താവായ ക്രിസ്തുയേശുവിലുള്ള ദൈവത്തിന്റെ.

20. ഫിലിപ്പിയർ 2:3 കലഹത്തിലൂടെയോ വ്യർത്ഥതയിലൂടെയോ ഒന്നും ചെയ്യപ്പെടരുത് ; എന്നാൽ താഴ്മയോടെ ഓരോരുത്തരും തങ്ങളേക്കാൾ ശ്രേഷ്ഠരായി കരുതട്ടെ.

ഭർത്താവ് തന്റെ ഭാര്യയോട് അഗാപി സ്‌നേഹം കാണിക്കണം.

21. എഫെസ്യർ 5:25-29 ഭർത്താക്കന്മാരേ, മിശിഹാ സഭയെ സ്‌നേഹിക്കുകയും ദാനം ചെയ്യുകയും ചെയ്‌തതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്‌നേഹിക്കുക. അതിനായി അവൻ അതിനെ ശുദ്ധീകരിച്ച്, വെള്ളത്താലും വചനത്താലും കഴുകി വിശുദ്ധമാക്കുകയും, ഒരു പാടും ചുളിവുകളുമില്ലാതെ സഭയെ അതിന്റെ എല്ലാ മഹത്വത്തിലും തനിക്കായി സമർപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും, എന്നാൽ വിശുദ്ധവുംതെറ്റില്ലാതെ. അതുപോലെ, ഭർത്താക്കന്മാർ സ്വന്തം ശരീരത്തെ സ്നേഹിക്കുന്നതുപോലെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കണം. ഭാര്യയെ സ്നേഹിക്കുന്ന പുരുഷൻ തന്നെത്തന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നു. ആരും സ്വന്തം ശരീരത്തെ ഒരിക്കലും വെറുത്തിട്ടില്ല, എന്നാൽ മിശിഹാ സഭയെ ചെയ്യുന്നതുപോലെ അവൻ അതിനെ പോഷിപ്പിക്കുകയും ആർദ്രമായി പരിപാലിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

22. കൊലൊസ്സ്യർ 3:19 ഭർത്താക്കന്മാരേ, നിങ്ങളുടെ ഭാര്യമാരെ സ്നേഹിക്കുവിൻ , അവരോട് കയ്പേറിയിരിക്കരുത്.

ബൈബിളിലെ അഗാപെ സ്‌നേഹത്തിന്റെ ഉദാഹരണങ്ങൾ

23. ലൂക്കോസ് 10:30-34 സൂക്ഷ്‌മമായി പരിശോധിച്ച ശേഷം യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ഒരാൾ യെരൂശലേമിൽ നിന്ന് ജെറിക്കോയിലേക്ക് പോവുകയായിരുന്നു. അവൻ കൊള്ളക്കാരുടെ കൈകളിൽ അകപ്പെട്ടപ്പോൾ. അവർ അവനെ വസ്ത്രം ഉരിഞ്ഞു, അടിച്ചു, അവനെ അർദ്ധപ്രാണനായി ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി. യാദൃശ്ചികമായി ഒരു പുരോഹിതൻ ആ വഴിയിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുകയായിരുന്നു. ആളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാൾ മറുവശത്തേക്ക് പോയി. അതുപോലെ, ലേവിയുടെ ഒരു സന്തതി ആ സ്ഥലത്തു വന്നു. ആളെ കണ്ടപ്പോൾ അയാളും മറുവശത്തേക്ക് പോയി. എന്നാൽ അവൻ യാത്ര ചെയ്യവേ, ഒരു സമരിയാക്കാരൻ ആ മനുഷ്യനെ കണ്ടു. ശമര്യക്കാരന് അവനെ കണ്ടപ്പോൾ അനുകമ്പ തോന്നി. അവൻ അവന്റെ അടുത്ത് ചെന്ന് അവന്റെ മുറിവുകൾ കെട്ടുകയും എണ്ണയും വീഞ്ഞും ഒഴിക്കുകയും ചെയ്തു. എന്നിട്ട് അവനെ സ്വന്തം മൃഗത്തിൽ കയറ്റി ഒരു സത്രത്തിൽ കൊണ്ടുവന്ന് പരിപാലിച്ചു.”

24. റോമർ 9:1-4 ഞാൻ മിശിഹായുടേതായതിനാൽ ഞാൻ സത്യം പറയുന്നു, ഞാൻ കള്ളം പറയുന്നില്ല, എന്റെ മനസ്സാക്ഷി പരിശുദ്ധാത്മാവിനാൽ അത് സ്ഥിരീകരിക്കുന്നു. എന്റെ ഹൃദയത്തിൽ അഗാധമായ ദുഃഖവും നിലയ്ക്കാത്ത വേദനയും ഉണ്ട്, എന്തുകൊണ്ടെന്നാൽ എന്റെ നിമിത്തം ഞാൻ തന്നെ ശിക്ഷിക്കപ്പെടുകയും മിശിഹായിൽ നിന്ന് ഛേദിക്കപ്പെടുകയും ചെയ്യണമെന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു.സഹോദരന്മാരേ, എന്റെ സ്വന്തം ജനമേ, അവർ ഇസ്രായേല്യരാണ്. ദത്തെടുക്കലും മഹത്വവും ഉടമ്പടികളും ന്യായപ്രമാണം നൽകലും ആരാധനയും വാഗ്ദാനങ്ങളും അവർക്കുള്ളതാണ്.

25. പുറപ്പാട് 32:32 എന്നാൽ ഇപ്പോൾ, നിങ്ങൾ അവരുടെ പാപം ക്ഷമിക്കുമെങ്കിൽ മാത്രം - ഇല്ലെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ എഴുതിയ രേഖയിൽ നിന്ന് എന്റെ പേര് മായ്‌ക്കുക!
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.