25 câu Kinh Thánh quan trọng về tình yêu Agape (Những sự thật mạnh mẽ)

25 câu Kinh Thánh quan trọng về tình yêu Agape (Những sự thật mạnh mẽ)
Melvin Allen

Kinh thánh nói gì về tình yêu agape?

Chúng ta phải có cùng một loại tình yêu mà Chúa Giê-su Christ đã dành cho chúng ta, đó là tình yêu agape. Một người có tình yêu agape không bao giờ nói, “tôi được lợi gì trong đó” hoặc “người này không xứng đáng với điều đó.” Tình yêu Agape không phải là tình bạn, tình dục hay tình anh em. Tình yêu Agape là tình yêu hy sinh. Nó cho thấy hành động.

Khi chúng ta luôn lo lắng cho bản thân, chúng ta sẽ không bao giờ có được kiểu tình yêu này. Chúng ta phải hạ mình trước Chúa và đặt người khác lên trước mình.

Tình yêu agape của Chúa ở trong các tín đồ. Làm tất cả mọi việc với tình yêu của Chúa, không mong đợi sự đền đáp.

Những câu trích dẫn của Cơ đốc giáo về tình yêu agape

“Agape là điều gì đó của thiện chí thấu hiểu, sáng tạo và cứu chuộc dành cho tất cả mọi người. Đó là một tình yêu không tìm kiếm sự đền đáp. Đó là một tình yêu tràn đầy; đó là điều mà các nhà thần học gọi là tình yêu của Chúa đang hoạt động trong cuộc sống của con người. Và khi bạn vươn tới tình yêu ở cấp độ này, bạn bắt đầu yêu đàn ông, không phải vì họ đáng yêu, mà vì Chúa yêu họ.” Martin Luther King, Jr.

“Tình yêu agape là tình yêu vị tha...tình yêu mà Chúa muốn chúng ta có không chỉ là một cảm xúc mà là một hành động có ý thức của ý chí – một quyết định có cân nhắc từ phía chúng ta để đặt người khác lên trước của chính chúng ta. Đây là loại tình yêu mà Chúa dành cho chúng ta.” – Billy Graham

“Có thể đứng đầu trong sự phục vụ của Cơ đốc nhân, được tôn trọng và ngưỡng mộ, và không có điều đóthành phần không thể thiếu mà Đức Chúa Trời đã chọn để làm việc trong thế giới của Ngài ngày nay – tình yêu agape hy sinh tuyệt đối của Đức Chúa Trời Vĩnh cửu.” David Jeremiah

“Tình yêu kéo dài hàng chục năm, ru ngủ và chống lại cái chết để trao một nụ hôn là gì? Hãy gọi đó là tình yêu agape, một tình yêu giống như tình yêu của Chúa.” Max Lucado

“Chúa yêu bạn vô cớ.”

Thiên Chúa là tình yêu agape

Chúng ta thấy một bức tranh hoàn hảo về tình yêu của Thiên Chúa nơi thập giá của Chúa Giêsu Kitô. Chúng tôi không đủ tốt. Chúa mong muốn sự hoàn hảo và tất cả chúng ta đều thiếu sót. Chúng tôi gian ác trước một thẩm phán thánh thiện. Chúa sẽ yêu thương khi gửi chúng ta xuống Địa ngục vì chúng ta xấu xa. Đức Chúa Trời đã nghiền nát Con hoàn hảo của Ngài cho những người không xứng đáng. Những người được cứu được tái sinh và họ được phong làm thánh cho Đức Chúa Trời. Máu của Chúa Giêsu là đủ. Hãy ăn năn và tin cậy nơi Đấng Christ. Chúa Giêsu là con đường duy nhất.

1. 1 Giăng 4:8-10 Người không yêu thương thì không biết Đức Chúa Trời, vì Đức Chúa Trời là tình yêu thương . Thiên Chúa đã bày tỏ tình yêu của Người cho chúng ta bằng cách sai Con Một của Người đến thế gian để nhờ Người mà chúng ta được sự sống. Đây là tình yêu: không phải chúng ta đã yêu mến Thiên Chúa, nhưng chính Người đã yêu thương chúng ta và sai Con của Người đến đền tội cho chúng ta.

2. Giăng 3:16 Vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban Con một của Ngài, hầu cho hễ ai tin Con ấy không bị hư mất mà được sự sống đời đời.

Đức Chúa Trời đã ban cho chúng ta tình yêu agape.

3. Rô-ma 5:5 Giờ đây hy vọng này không làm chúng ta thất vọng,bởi vì tình yêu của Thiên Chúa đã tuôn đổ vào lòng chúng ta nhờ Chúa Thánh Thần, Đấng đã được ban cho chúng ta.

4. Giăng 17:26 Con đã cho họ biết danh Cha và sẽ tiếp tục cho họ biết, để họ có thể yêu mến con và chính con cũng ở trong họ.

5. 2 Ti-mô-thê 1:7 Vì Đức Chúa Trời không ban cho chúng ta tinh thần nhút nhát, nhưng tinh thần mạnh mẽ, yêu thương và kỷ luật.

Tình yêu agape khiến Chúa Giê-su hy sinh mạng sống của Ngài cho chúng ta.

6. Khải huyền 1:5 và từ Chúa Giê-su Christ. Ngài là nhân chứng trung thành cho những điều này, là người đầu tiên sống lại từ cõi chết, và là người cai trị tất cả các vị vua trên thế giới. Tất cả vinh quang thuộc về Đấng yêu thương chúng ta và đã giải thoát chúng ta khỏi tội lỗi bằng cách đổ máu mình ra vì chúng ta.

7. Rô-ma 5:8-9 Nhưng Đức Chúa Trời bày tỏ tình yêu của Ngài dành cho chúng ta qua việc Đấng Mê-si-a chết vì chúng ta khi chúng ta còn là tội nhân. Bây giờ chúng ta đã được xưng công bình nhờ huyết của Ngài, huống chi chúng ta sẽ được cứu khỏi cơn thịnh nộ nhờ Ngài!

8. Giăng 10:17-18 “Cha yêu ta vì ta hy sinh mạng sống mình để lấy lại. Không ai có thể lấy đi cuộc sống của tôi từ tôi. Tôi hy sinh nó một cách tự nguyện. Vì tôi có quyền đặt nó xuống khi tôi muốn và cũng có quyền lấy nó lên một lần nữa. Vì đây là điều Cha ta đã truyền.”

Hãy cùng tìm hiểu Kinh Thánh dạy gì về tình yêu thương agape

9. Giăng 15:13 Không có tình yêu thương nào cao cả hơn tình yêu thương của người hy sinh tính mạng vì bạn hữu mình .

10. Rô-ma 5:10 Vì nếu chúng ta còn là kẻ thù của Đức Chúa Trời, mà nhờ sự chết của Con Ngài mà được hòa thuận với Ngài , thì huống chi chúng ta đã được hòa giải rồi, chúng ta còn được cứu nhờ sự sống của Ngài!

Chúng ta phải thể hiện tình yêu agape với anh chị em của mình.

11. 1 Giăng 3:16 Chúng ta biết tình yêu thực sự là gì vì Chúa Giê-su đã hy sinh mạng sống mình vì chúng ta. Vì vậy, chúng ta cũng phải hy sinh mạng sống của mình cho anh chị em mình.

12. Ê-phê-sô 5:1-2 Vì vậy, hãy bắt chước Đức Chúa Trời, như con cái yêu dấu của Ngài. Và hãy bước đi trong tình yêu thương, như Đấng Mê-si-a cũng đã yêu thương chúng ta và phó chính Ngài vì chúng ta, làm của lễ dâng lên Đức Chúa Trời một sinh tế thơm ngát.

13. Giăng 13:34-35 Ta ban cho các ngươi một điều răn mới—hãy yêu thương nhau . Như Thầy đã yêu các con thế nào, thì các con cũng hãy yêu thương nhau như vậy. Mọi người sẽ biết các con là môn đệ của Thầy nếu các con có lòng yêu thương nhau.

14. Ga-la-ti 5:14 Vì toàn bộ luật pháp có thể được tóm tắt trong một điều răn này: “Hãy yêu người lân cận như chính mình.”

Xem thêm: 25 câu Kinh Thánh quan trọng về những bàn tay nhàn rỗi (Sự thật gây sốc)

Chúng ta phải thể hiện tình yêu agape với Chúa. Điều này sẽ dẫn đến việc vâng lời Ngài.

15. Giăng 14:21 Ai có các điều răn của ta và vâng giữ lấy, ấy là kẻ yêu mến ta . Ai yêu mến Thầy sẽ được Cha Thầy yêu lại, và Thầy cũng sẽ yêu người ấy và tỏ mình ra cho người ấy.

Xem thêm: 40 Câu Kinh Thánh Chính Về Khoa Học Và Công Nghệ (2023)

16. Giăng 14:23-24 Đức Chúa Jêsus đáp rằng: Nếu ai yêu mến ta, thì sẽ giữ lời ta. Bấy giờ Cha tôi sẽ yêu mến Người, và chúng ta sẽ đến với Người, làm nhà của chúng ta tronganh ta. Ai không yêu mình thì không giữ lời. Những lời các con đang nghe tôi nói không phải của tôi, nhưng đến từ Chúa Cha, Đấng đã sai tôi.

17. Ma-thi-ơ 22:37-38 Chúa Giê-xu phán với ông, Ngươi phải yêu mến Chúa là Đức Chúa Trời ngươi hết lòng, hết linh hồn và hết trí khôn ngươi. Đây là điều răn lớn nhất và quan trọng nhất.

Lời nhắc nhở

18. Ga-la-ti 5:22 Nhưng trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an, nhịn nhục, mềm mại, hiền lành, trung tín.

19. Rô-ma 8:37-39 Không, trong tất cả những điều này, chúng ta không chỉ là những người chiến thắng nhờ Đấng yêu thương chúng ta . Vì tôi tin chắc rằng cả sự chết, sự sống, thiên sứ, quyền lực, quyền lực, việc hiện tại, việc tương lai, chiều cao, chiều sâu, hay bất kỳ tạo vật nào khác, đều không thể tách chúng ta ra khỏi tình yêu. của Đức Chúa Trời ở trong Đức Chúa Jêsus Christ, Chúa chúng ta.

20. Phi-líp 2:3 Đừng không làm gì thông qua xung đột hoặc hư vinh; nhưng mỗi người hãy khiêm tốn coi trọng người khác hơn mình.

Người chồng phải thể hiện tình yêu agape với vợ mình.

21. Ê-phê-sô 5:25-29 Hỡi người làm chồng, hãy yêu vợ mình như Đấng Mê-si-a đã yêu Hội thánh và ban cho chính mình vì nó , để khiến nó nên thánh bằng cách thanh tẩy, rửa nó bằng nước và lời, và để trình diện cho chính mình hội thánh trong mọi vinh quang, không vết, không nhăn, không có chi giống như vậy, nhưng thánh thiện vàkhông có lỗi. Cũng vậy, chồng phải yêu vợ như yêu chính thân thể mình. Một người đàn ông yêu vợ là yêu chính mình. Vì không ai ghét chính thân mình bao giờ, nhưng người ấy nuôi nấng và dịu dàng chăm sóc nó, như Đấng Mê-si-a đối với Hội thánh.

22. Cô-lô-se 3:19 Hỡi người làm chồng, hãy yêu thương vợ mình và đừng cay đắng với họ.

Những ví dụ về tình yêu agape trong Kinh thánh

23. Lu-ca 10:30-34 Sau khi cân nhắc kỹ lưỡng, Chúa Giê-su trả lời: “Có một người đi từ Giê-ru-sa-lem xuống Giê-ri-cô khi rơi vào tay bọn cướp. Họ lột quần áo, đánh đập anh ta rồi bỏ đi, để anh ta sống dở chết dở. Tình cờ, một linh mục đang đi trên con đường đó. Khi nhìn thấy người đàn ông, anh ta đi qua phía bên kia. Tương tự như vậy, một hậu duệ của Levi đã đến nơi đó. Khi nhìn thấy người đàn ông, anh ta cũng đi qua phía bên kia. Nhưng khi ông đang đi, một người Sa-ma-ri tình cờ gặp ông. Khi người Sa-ma-ri nhìn thấy anh ta, anh ta chạnh lòng thương. Anh ta đến bên anh ta, băng bó vết thương, đổ dầu và rượu lên chúng. Sau đó, anh ta đặt anh ta lên con vật của mình, đưa anh ta đến một quán trọ và chăm sóc anh ta.

24. Rô-ma 9:1-4 Tôi nói thật vì tôi thuộc về Đấng Mê-si, tôi không nói dối, và lương tâm tôi xác nhận điều đó nhờ Đức Thánh Linh. Lòng tôi vô cùng đau buồn và thống khổ không nguôi, vì tôi có thể ước rằng chính mình bị kết án và bị cắt đứt khỏi Đấng Mê-si-a vì lợi ích của tôi.anh em, đồng bào của tôi, là người Y-sơ-ra-ên. Họ thuộc về quyền làm con nuôi, vinh quang, giao ước, luật pháp, sự thờ phượng và lời hứa.

25. Exodus 32:32 Nhưng bây giờ, nếu bạn chỉ tha thứ cho tội lỗi của họ—còn nếu không, hãy xóa tên tôi khỏi biên sử mà bạn đã viết!
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen là một người tin tưởng nhiệt thành vào lời Chúa và là người học Kinh Thánh tận tụy. Với hơn 10 năm kinh nghiệm phục vụ trong nhiều mục vụ khác nhau, Melvin đã phát triển sự đánh giá sâu sắc về sức mạnh biến đổi của Kinh thánh trong cuộc sống hàng ngày. Anh ấy có bằng Cử nhân Thần học tại một trường cao đẳng Cơ đốc giáo danh tiếng và hiện đang theo học bằng Thạc sĩ về nghiên cứu Kinh thánh. Với tư cách là một tác giả và một blogger, sứ mệnh của Melvin là giúp các cá nhân hiểu rõ hơn về Kinh thánh và áp dụng những lẽ thật trường tồn vào cuộc sống hàng ngày của họ. Khi không viết lách, Melvin thích dành thời gian cho gia đình, khám phá những địa điểm mới và tham gia phục vụ cộng đồng.