30 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Rekonsiliasi Sareng Panghampura

30 Ayat Alkitab Utama Ngeunaan Rekonsiliasi Sareng Panghampura
Melvin Allen

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan rekonsiliasi?

Dosa urang geus misahkeun urang jeung Allah. Allah maha suci. Anjeunna dipisahkeun tina sagala jahat. Masalahna, urang henteu. Allah teu bisa boga ukhuwah jeung nu jahat. Kami jahat. Urang geus dosa ngalawan sagalana utamana panyipta Suci alam semesta. Gusti bakal tetep adil sareng masih asih upami Anjeunna ngalungkeun urang ka naraka pikeun kalanggengan. Allah henteu ngahutang hiji hal ka urang. Tina kaasih-Na anu ageung pikeun urang Anjeunna turun dina wujud jasmani.

Yesus hirup sampurna anu urang teu bisa hirup jeung dina kayu salib Anjeunna nyokot tempat urang. Penjahat kudu dihukum. Allah ngukur hukumanana. Allah ngancurkeun Putra-Na anu teu boga dosa.

Ieu maot nyeri. Ieu maot getih. Yesus Kristus dibayar pikeun transgressions Anjeun pinuh.

Yesus ngadamaikeun urang jeung Allah. Lantaran Yésus urang bisa leuwih kenal ka Allah. Kusabab Yesus urang bisa meunang ngarasakeun Allah.

Kusabab Yesus urang Kristen yakin yén Surga bakal ngantosan urang di garis finish. Asih Allah dibuktikeun dina salib. Kasalametan téh sadayana rahmat. Sadaya lalaki kedah tobat sareng percanten ka Kristus.

Urang Kristen yakin yén Yesus ngaleungitkeun sagala dosa urang. Yesus mangrupikeun hiji-hijina klaim urang ka Surga. Urang kudu ngarti yén Allah némbongkeun conto greatest humility. Anjeunna beunghar, tapi janten miskin pikeun urang. Anjeunna sumping dina wujud manusa pikeun urang.

Anjeunna maot pikeun urang. Urang teu kudu nahan dendamngalawan saha. Urang Kristen kedah salawasna milarian rekonsiliasi sareng babaturan sareng kulawarga sanaos sanés lepat urang. Urang kedah janten panutan Allah anu ngahampura urang.

Silih ngaku dosa, ngadoakeun dulur-dulur saiman, jeung laksanakeun kahadean nurani, jeung mulangkeun deui hubungan jeung batur.

Kutipan Kristen ngeunaan rekonsiliasi

"Salib mangrupikeun bukti pamungkas yén teu aya panjangna cinta Allah bakal nolak pikeun ngalaksanakeun rekonsiliasi." R. Kent Hughes

"Dina Kristus nyalira, sareng pamayaran-Na tina hukuman pikeun dosa-dosa urang dina Salib, urang mendakan rekonsiliasi ka Allah sareng hartos sareng tujuan pamungkas." Dave Hunt

"Nalika urang ngijinkeun asih Gusti pikeun ngaleungitkeun amarah urang, urang tiasa ngalaman restorasi dina hubungan." Gwen Smith

"Kaasih urang kedah nuturkeun kaasih Gusti dina hiji titik, nyaéta, dina salawasna milarian pikeun ngahasilkeun rekonsiliasi. Pikeun tujuan ieu Allah ngutus Putra-Na." C. H. Spurgeon

“Nu pangheulana menta hampura téh nu gagah. Anu pangheulana ngahampura nyaéta anu pangkuatna. Anu pangheulana dipopohokeun nyaéta anu pangbagéa.”

“Allah anu ku kami dihina ku Kami geus maparin jalan pikeun ngungkulan kasalahanana. Amarah-Na, murka-Na kana dosa jeung jelema-jelema nu ngalakukeun dosa, geus dipuaskeun, ku kituna Anjeunna ayeuna bisa reconcile manusa jeung diri-Na. Martyn Lloyd-Jones

"Cinta milih rekonsiliasidendam unggal waktu."

"Rekonsiliasi nyageurkeun jiwa. Kabungahan ngawangun deui hubungan sareng haté anu rusak. Upami éta séhat pikeun kamekaran anjeun, hampura sareng cinta."

"Rekonsiliasi leuwih éndah ti batan meunangna."

"Gusti tiasa ngabalikeun deui perkawinan naon waé, henteu paduli kumaha ancur atanapi rusak. Eureun ngobrol sareng jalma sareng sujud ka Gusti."

"Gusti henteu ngadagoan parobahan haté urang. Anjeunna ngadamel léngkah munggaran. Mémang, Anjeunna ngalakukeun leuwih ti éta. Anjeunna ngalakukeun sagala anu diperlukeun pikeun ngamankeun rekonsiliasi urang, kaasup parobahan haté urang. Sanaos Anjeunna anu gelo ku dosa urang, Anjeunna mangrupikeun Anu ngabenerkeun ka dirina ku pupusna Kristus." Jerry Bridges

"Nalika Paul ngahutbah "salib" anjeunna ngahutbah pesen anu ngajelaskeun yén alat panolakan ieu parantos dianggo ku Gusti salaku alat rekonsiliasi-Na. Sarana manusa pikeun mawa maot ka Yesus nyaéta sarana Allah pikeun mawa kahirupan ka dunya. Lambang manusa pikeun nolak Kristus nyaéta simbol panghampura Allah pikeun manusa. Ieu sababna Paulus ngagungkeun salib!" Sinclair Ferguson

"Sawaktos anjeunna sehat, anjeunna nolak Kristus kalayan jahat, tapi dina kasangsaraan maot-Na, anjeunna parantos ngutus kuring sacara tahayul. Kasép, anjeunna ngahuleng pikeun mentri rekonsiliasi, sareng narékahan lebet dina panto anu ditutup, tapi anjeunna henteu tiasa. Teu aya rohangan anu tinggaleun anjeunna pikeun tobat, sabab anjeunna nyéépkeun kasempetan anuGusti parantos lami masihan ka anjeunna." Charles Spurgeon

Yesus Kristus teh pangjurung pikeun jalma-jalma dosa.

1. 1 Yohanes 2:1-2 Anak-anak alit, sim kuring nyerat ieu ka aranjeun. supaya anjeun teu ngalakukeun dosa. Upami aya anu ngalakukeun dosa, urang ngagaduhan anu ngajengkeun sareng Rama - Yesus, Al Masih, anu soleh. Anjeunna mangrupikeun kurban panebusan pikeun dosa-dosa urang, sareng henteu ngan ukur pikeun urang, tapi ogé pikeun sakumna dunya.

2. 1 Timoteus 2:5 Sabab ngan aya hiji Allah jeung hiji Perantara anu bisa ngadamaikeun Allah jeung umat manusa, nya eta manusa Kristus Yesus.

3. Ibrani 9:22 Nyatana, numutkeun hukum Musa, ampir sadayana disucikeun ku getih. Sabab tanpa getih, teu aya panghampura.

Ngaliwatan Kristus urang reconciled jeung Allah.

4. 2 Corinthians 5:17-19 Ku sabab kitu, lamun saha aya dina Kristus, manéhna téh ciptaan anyar; hal heubeul geus kaliwat jauh, sarta kasampak, hal anyar geus datang. Sagalana ti Allah, anu reconciled urang jeung dirina ngaliwatan Kristus jeung masihan urang mentri rekonsiliasi: nyaeta, dina Kristus, Allah reconciling dunya jeung dirina, teu cacah trespasses maranéhanana ngalawan aranjeunna, sarta Anjeunna geus komitmen pesen rekonsiliasi ka urang. Ku sabab eta, simkuring teh utusan-utusan Kristus, yakin yen Allah teh ngarayu ngaliwatan kami. Kami naroskeun pikeun Kristus, "Sing rukun sareng Allah."

5. Rum 5:10-11 Saupama, waktu urang keur satru, geus reconciled jeung Allah.ngaliwatan pupusna Putra-Na, kumaha deui, sanggeus reconciled, urang bakal disimpen ku hirup-Na! Henteu ngan éta, tapi urang ogé terus ngagungkeun Allah ngaliwatan Gusti urang Yesus Al Masih, ngaliwatan anjeunna urang ayeuna geus reconciled.

6. Rum 5:1-2 Ayeuna urang geus dipikaridho ku Allah ku lantaran iman, urang kudu tengtrem jeung Allah ku lantaran naon anu geus dipidamel ku Gusti urang Yesus Kristus. Ngaliwatan Kristus urang bisa ngadeukeutan ka Allah jeung nangtung dina kahadean-Na. Ku kituna urang ngagungkeun lantaran yakin urang bakal nampa kamulyaan ti Allah.

7. Epesus 2:13 Tapi ayeuna di Kristus Yesus aranjeun anu tadina jauh geus deukeut ku getih Kristus. Kalawan babarengan salaku hiji badan, Kristus reconciled duanana grup jeung Allah ku cara pupusna-Na dina kayu salib, sarta mumusuhan urang ka silih ieu dipaéhan.

Tempo_ogé: Sabaraha Halaman Dina Kitab Suci? (Jumlah Rata-rata) 7 Kaleresan

8. Epesus 2:16 Kalawan babarengan salaku hiji badan, Kristus ngadamaikeun dua golongan jeung Allah ku cara pupus-Na dina kayu salib, sarta kamusuhan urang ka silih dipaehan .

9. Kolosa 1:22-23 Mantenna ayeuna geus reconciled ku pupusna awak jasmani-Na, ku kituna manéhna bisa nampilkeun anjeun suci, tanpa cacad, jeung tanpa kasalahan di payuneuna-Na. Najan kitu, anjeun kudu tetep pageuh ngadegkeun tur steadfast dina iman, tanpa dipindahkeun tina harepan tina injil anu anjeun uninga, anu geus diproklamasikeun ka unggal mahluk handapeun langit jeung nu kuring, Paul, geus jadi hamba.

10. Rasul 7:26 Tapi ayeuna ngaliwatan Kristus YesusAnjeun, anu tadina jauh, geus dibawa deukeut ku getih Kristus.

11. Kolosa 1:20-21 jeung ku Anjeunna pikeun ngadamaikeun sagala hal, boh nu aya di bumi boh nu aya di sawarga, ku jalan nyieun karapihan ku getih-Na, anu ditumpahkeun dina kayu salib. Sakali anjeun terasing ti Allah sareng janten musuh dina pikiran anjeun kusabab kabiasaan jahat anjeun.

12. Rum 3:25 (NIV) "Allah maparin Kristus salaku kurban panebusan, ngaliwatan pangucuran getih-Na - pikeun ditarima ku iman. Hal ieu dilakukeun pikeun nunjukkeun kabeneran-Na, sabab dina kasabaran-Na, anjeunna ngantepkeun dosa-dosa anu sateuacanna henteu dihukum."

13. Rum 5: 9 "Ku sabab eta, ku sabab urang ayeuna geus dibenerkeun ku getih-Na, kumaha deui urang bakal disalametkeun tina murka ku Anjeunna!"

14. Ibrani 2: 17 "Ku sabab éta, dina sagala hal, anjeunna kedah disaruakeun sareng dulur-dulur-Na, supados anjeunna janten Imam Agung anu welas asih sareng satia dina hal-hal anu aya hubunganana sareng Allah, pikeun nyageurkeun dosa-dosa jalma-jalma."

Nyumponan hubungan urang jeung batur.

15. Mateus 5:23-24 Jadi, upama maraneh mawa pangbakti ka altar jeung di dinya inget yen dulur maneh boga hal ngalawan ka maneh. , tinggalkeun hadiahna di hareupeun altar. Kahiji indit jeung reconciled jeung lanceukna anjeun sarta datang jeung dibere hadiah Anjeun.

16. Mateus 18:21-22 Petrus nanya ka Anjeunna, “Juragan, sabaraha kali saderek abdidosa ka abdi sareng abdi kedah ngahampura anjeunna? Tujuh kali?” Isa ngadawuh ka manéhna, ”Kami ngabejaan, lain ngan tujuh kali, tapi 77 kali .

17. Mateus 18:15 Sabalikna lamun lanceuk maneh ngalanggar ka maneh, balikkeun jeung bejakeun kasalahanana antara maneh jeung manehna sorangan.

18. Epesus 4:32 Sabalikna, kudu bageur ka sasama, welas asih, silih hampura, sakumaha Allah dina Kristus oge ngahampura ka aranjeun.

19. Lukas 17:3 Awas diri! Lamun adi anjeun dosa, tegor manéhna. Upami anjeunna tobat, hampura anjeunna.

20. Kolosa 3:13-14 Sabar jeung silih hampura lamun aya nu ngawadul. Hampura sakumaha Gusti ngahampura anjeun. Luhureun sadaya, janten asih. Ieu dasi sagalana babarengan sampurna.

21. Mateus 6:14-15 Leres, upami anjeun ngahampura dosa batur, Bapa anjeun di sawarga ogé bakal ngahampura dosa anjeun. Tapi lamun anjeun henteu ngahampura batur, Rama anjeun di sawarga moal ngahampura dosa anjeun.

Urang ulah ngantep kareueus ngahalangan.

Allah ngarendahkeun diri jeung urang kudu nyonto Mantenna.

22. Siloka 11:2 Lamun kareueus datang, lajeng datang aib, tapi kalawan hina aya hikmah.

23. Pilipi 2:3 Ulah aya anu dilakukeun ku pasea atawa sombong; tapi dina lowliness pikiran hayu unggal ngajen batur leuwih hadé ti dirina.

Tempo_ogé: 30 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Ngabarui Pikiran (Kumaha Ka Poéan)

24. 1 Korinta 11:1 Kudu nurut ka Kami, sakumaha Kami Kristus.

Pépéling

25. Mateus 7:12 Ku sabab eta, naon-naon anu anjeun pikahoyong ku batur pikeun anjeun, laksanakeun ogé pikeun aranjeunna - ieu mangrupikeun Toret sareng Nabi-nabi.

26. Mateus 5:9 “ Bagja jelema-jelema anu nyieun karapihan, sabab bakal disebut anak Allah!

27. Epesus 4:31 Maneh kudu singkirkeun sagala rupa kagorengan, amarah, ambek-ambekan, pasea, jeung goreng-goreng, omongan-omongan pitenah.

28. Markus 12:31 Nu kadua: ‘Asih ka batur sakumaha ka diri sorangan. 'Teu aya parentah sejen nu leuwih gede ti ieu."

Conto rekonsiliasi dina Kitab Suci

29. 2 Korinta 5: 18-19 (NIV) "Ieu sadayana ti Allah, anu parantos ngadamaikeun urang ka dirina ku Kristus sareng masihan kami pelayanan rekonsiliasi: 19 yén Allah parantos ngadamaikeun dunya sareng dirina ku Kristus, henteu ngitung dosa jalma-jalma ngalawan aranjeunna. . Sarta anjeunna geus komitmen ka kami pesen rekonsiliasi. "

30. 2 Babad 29:24 (KJV) "Sareng imam-imam dipaehan, sareng aranjeunna ngadamel rekonsiliasi ku getihna dina altar, pikeun ngadamel panebusan pikeun sakumna Israil; sabab raja maréntahkeun supaya kurban beuleuman sareng kurban pamupus dosa kedah dilakukeun pikeun. sakabeh Israil.”

Bonus

Yohanes 3:36 Sing saha anu percaya ka Putra-Na, bakal meunang hirup langgeng; tapi murka Allah tetep dina anjeunna.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.