30 Principais versículos da Biblia sobre a reconciliación e o perdón

30 Principais versículos da Biblia sobre a reconciliación e o perdón
Melvin Allen

Que di a Biblia sobre a reconciliación?

Os nosos pecados separáronse de Deus. Deus é santo. Está separado de todo mal. O problema é que non o somos. Deus non pode ter comunión cos malvados. Somos malvados. Pecamos contra todo, especialmente contra o Santo creador do universo. Deus aínda sería xusto e aínda sería amoroso se nos botase ao inferno para a eternidade. Deus non nos debe nada. Do seu gran amor por nós, baixou en forma corporal.

Xesús viviu a vida perfecta que nós non podiamos vivir e na cruz tomou o noso lugar. Un criminal ten que ser castigado. Deus mediu o castigo. Deus esmagou ao seu Fillo sen pecado.

Foi unha morte dolorosa. Foi unha morte sanguenta. Xesucristo pagou as túas transgresións na súa totalidade.

Xesús reconciliounos con Deus. Grazas a Xesús podemos coñecer mellor a Deus. Por culpa de Xesús podemos gozar de Deus.

Por culpa de Xesús, os cristiáns estamos seguros de que o Ceo nos estará esperando na meta. O amor de Deus é evidente na cruz. A salvación é toda a graza. Todos os homes deben arrepentirse e crer en Cristo.

Os cristiáns teñen plena seguridade de que Xesús quitou todos os nosos pecados. Xesús é o noso único reclamo ao Ceo. Debemos entender que Deus amosa o maior exemplo de humildade. Era rico, pero fíxose pobre para nós. El veu en forma de home para nós.

Morreu por nós. Nunca debemos gardar rencorcontra calquera. Os cristiáns sempre debemos buscar a reconciliación cos amigos e coa familia aínda que non sexa culpa nosa. Debemos ser imitadores de Deus que nos perdoou.

Ver tamén: Traducción da Biblia NIV VS KJV: (11 diferenzas épicas para coñecer)

Confesade os vosos pecados uns cos outros, orad polos vosos irmáns e facede un favor á vosa conciencia e restablece a vosa relación cos demais.

Citas cristiás sobre a reconciliación

"A cruz é a evidencia definitiva de que o amor de Deus non se negará para lograr a reconciliación". R. Kent Hughes

"Só en Cristo, e o seu pago da pena polos nosos pecados na Cruz, atopamos a reconciliación con Deus e o significado e propósito último". Dave Hunt

"Cando permitimos que o amor de Deus supere a nosa ira, podemos experimentar a restauración nas relacións". Gwen Smith

“O noso amor debe seguir o amor de Deus nun punto, é dicir, en procurar sempre producir a reconciliación. Foi para iso que Deus enviou ao seu Fillo". C. H. Spurgeon

“O primeiro en pedir perdón é o máis valente. O primeiro en perdoar é o máis forte. O primeiro en esquecer é o máis feliz".

“O mesmo Deus a quen nós ofendemos proporcionou o xeito de tratar a ofensa. A súa ira, a súa ira contra o pecado e o pecador, foi satisfeita, aplacouse e, polo tanto, agora pode reconciliar o home consigo mesmo". Martyn Lloyd-Jones

“O amor escolle a reconciliaciónrepresalias cada vez".

“A reconciliación cura a alma. A alegría de reconstruír relacións e corazóns rotos. Se é saudable para o teu crecemento, perdoa e ama".

"A reconciliación é máis fermosa que a vitoria".

"Deus pode restaurar calquera matrimonio por moi maltratado ou roto. Deixa de falar coa xente e ponte de xeonllos con Deus".

“Deus non esperou un cambio de opinión pola nosa parte. Fixo o primeiro movemento. De feito, fixo máis que iso. Fixo todo o necesario para conseguir a nosa reconciliación, incluído o noso cambio de opinión. Aínda que El é o ofendido polo noso pecado, El é o que se repara a si mesmo mediante a morte de Cristo". Jerry Bridges

“Cando Paul predicou “a cruz” predicou unha mensaxe que explicaba que este instrumento de rexeitamento fora usado por Deus como o seu instrumento de reconciliación. O medio do home para traer a morte a Xesús foi o medio de Deus para traer vida ao mundo. O símbolo do home de rexeitar a Cristo era o símbolo de Deus de perdón para o home. Por iso Paul se jactaba da cruz!” Sinclair Ferguson

“El, cando estaba de saúde, rexeitara malamente a Cristo, pero na súa agonía de morte, mandou chamarme supersticiosamente. Demasiado tarde, suspirou polo ministerio da reconciliación e intentou entrar pola porta pechada, pero non puido. Daquela non lle quedaba espazo para o arrepentimento, pois desperdiciara as oportunidades queDeus hai tempo que llo concedeu". Charles Spurgeon

Xesús Cristo é o defensor dos pecadores.

1. 1 Xoán 2:1-2 Fillos meus, escríbovos estas cousas así que para que non peques. Pero se alguén peca, temos un avogado ante o Pai: Xesús, o Mesías, que é xusto. É el quen é o sacrificio expiatorio dos nosos pecados, e non só dos nosos, senón tamén dos do mundo enteiro.

2. 1 Timoteo 2:5 Porque só hai un Deus e un único Mediador que pode reconciliar a Deus e á humanidade: o home Cristo Xesús.

3. Hebreos 9:22 De feito, segundo a lei de Moisés, case todo foi purificado con sangue. Porque sen derramamento de sangue, non hai perdón.

Por medio de Cristo somos reconciliados con Deus.

4. 2 Corintios 5:17-19 Polo tanto, se alguén está en Cristo, é nova criatura; cousas vellas pasaron, e mira, cousas novas chegaron. Todo é de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por medio de Cristo e nos deu o ministerio da reconciliación: é dicir, en Cristo, Deus estaba reconciliando o mundo consigo mesmo, sen contar con eles as súas ofensas, e encomendou a mensaxe da reconciliación a eles. nós. Polo tanto, somos embaixadores de Cristo, seguros de que Deus está apelando a través de nós. Rogamos en nome de Cristo: "Reconciliate con Deus".

5. Romanos 5:10-11 Porque se, mentres eramos inimigos, fomos reconciliados con Deuspola morte do seu Fillo, canto máis, reconciliados, seremos salvados pola súa vida! Non só iso, senón que tamén seguimos gloriándonos de Deus por medio do noso Señor Xesús o Mesías, a través de quen agora fomos reconciliados.

6. Romanos 5:1-2 Agora que temos a aprobación de Deus pola fe, temos paz con Deus polo que fixo o noso Señor Xesucristo. A través de Cristo podemos achegarnos a Deus e estar ao seu favor. Entón, presumimos pola nosa confianza en que recibiremos a gloria de Deus.

7. Efesios 2:13 Pero agora, en Cristo Xesús, vós, que antes estabades lonxe, fomos achegados polo sangue de Cristo. Xuntos como un só corpo, Cristo reconciliou os dous grupos con Deus mediante a súa morte na cruz, e morreu a nosa hostilidade cara a outro.

8. Efesios 2:16 Xuntos como un só corpo, Cristo reconciliou os dous grupos con Deus por medio da súa morte na cruz, e a nosa hostilidade un cara ao outro morreu.

9. Colosenses 1:22-23 agora reconciliouse coa morte do seu corpo físico, para que vos presente ante el santos, irreprensibles e sen culpa. Porén, debes permanecer firmemente afianzados e firmes na fe, sen que te muevas a esperanza do evanxeo que escoitaches, que foi anunciado a todas as criaturas debaixo do ceo e do que eu, Paulo, me fixen servo.

10. Feitos 7:26 Pero agora por Cristo Xesústi, que antes estabas lonxe, o sangue de Cristo achegaches.

11. Colosenses 1:20-21 e por medio del reconciliar consigo todas as cousas, xa sexan as da terra coma as do ceo, facendo a paz mediante o seu sangue derramado na cruz. Unha vez que estabas alienado de Deus e eras inimigos nas túas mentes por mor do teu mal comportamento.

12. Romanos 3:25 (NIV) "Deus presentou a Cristo como un sacrificio de expiación, mediante o derramamento do seu sangue, para ser recibido pola fe. Fíxoo para demostrar a súa xustiza, porque coa súa paciencia deixara impunes os pecados cometidos de antemán.”

13. Romanos 5:9 "Por tanto, xa que agora fomos xustificados polo seu sangue, canto máis seremos salvados da ira por medio del!"

14. Hebreos 2:17 "Por iso, en todas as cousas, tiña que ser semellante aos seus irmáns, para que fose un sumo sacerdote misericordioso e fiel nas cousas relativas a Deus, para facer a reconciliación dos pecados do pobo."

Reconciliar a nosa relación cos demais.

15. Mateo 5:23-24 Entón, se levas a túa ofrenda ao altar e alí lembras que o teu irmán ten algo contra ti , deixa alí o teu agasallo diante do altar. Primeiro vai e reconciliate co teu irmán e despois ven presentar o teu agasallo.

16. Mateo 18:21-22 Entón achegouse Pedro e preguntoulle: "Señor, cantas veces poida meu irmánpeco contra min e teño que perdoalo? Sete veces? Xesús díxolle: "Dígocho, non só sete veces, senón 77 veces.

17. Mateo 18:15 Ademais, se o teu irmán peca contra ti, vai e dille a súa falta entre ti e el só: se te escoita, gañarás o teu irmán.

18. Efesios 4:32 En vez diso, seed bondadosos uns cos outros, compasivos, perdoándovos uns aos outros, como tamén vos perdoou Deus en Cristo.

19. Lucas 17:3 Víxate! Se o teu irmán peca, repréndeo. Se se arrepinte, perdóao.

20. Colosenses 3:13-14 Sopórtese uns aos outros e perdoade se alguén ten algunha queixa. Perdoa como te perdoou o Señor. Sobre todo, ser amoroso. Isto une todo perfectamente.

21. Mateo 6:14–15 Si, se perdoas aos demais os seus pecados, o teu Pai do ceo perdoará tamén a ti os teus pecados. Pero se non perdoas aos demais, o teu Pai do ceo non perdoará os teus pecados.

Nunca debemos deixar que o orgullo se interponga no camiño.

Deus humillóuse a si mesmo e debemos imitalo.

Ver tamén: 25 versículos bíblicos alentadores sobre a aflicción

22. Proverbios 11:2 Cando vén o orgullo, despois vén a deshonra, pero cos humildes está a sabedoría.

23. Filipenses 2:3 Que nada se faga por contención ou vanagloria; pero na humildade de espírito que cada un se estime mellor que a si mesmo.

24. 1 Corintios 11:1 Sede imitadores de min, como eu son de Cristo.

Recordatorios

25. Mateo 7:12 Polo tanto, todo o que queres que fagan os demais por ti, fai tamén o mesmo por eles: esta é a Lei e os Profetas.

26. Mateo 5:9 "Que benditos son os que fan a paz, porque son eles os que serán chamados fillos de Deus!

27. Efesios 4:31 Debes afastar toda clase de amargura, ira, ira, rifa e falas malas e calumniosas.

28. Marcos 12:31 A segunda é: "Ama o teu próximo como a ti mesmo". "Non hai outro mandamento maior que estes".

Exemplos de reconciliación na Biblia

29. 2 Corintios 5:18-19 (NVI) "Todo isto vén de Deus, quen nos reconciliou consigo mesmo por medio de Cristo e nos deu o ministerio da reconciliación: 19 que Deus estaba a reconciliar o mundo consigo en Cristo, sen contar os pecados das persoas contra eles. . E encomendounos a mensaxe da reconciliación.”

30. 2 Crónicas 29:24 (RV) "E os sacerdotes matáronos, e fixeron reconciliación co seu sangue sobre o altar, para facer expiación por todo Israel; porque o rei mandou que se fixese o holocausto e a expiación polo pecado. todo Israel.”

Bonus

Xoán 3:36 O que cre no Fillo ten vida eterna; e o que non cre no Fillo, non verá a vida; pero a ira de Deus permanece sobre el.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen é un apaixonado crente na palabra de Deus e un estudante dedicado da Biblia. Con máis de 10 anos de experiencia servindo en varios ministerios, Melvin desenvolveu un profundo aprecio polo poder transformador das Escrituras na vida cotiá. Licenciado en Teoloxía por unha reputada facultade cristiá e actualmente está cursando un máster en estudos bíblicos. Como autor e blogueiro, a misión de Melvin é axudar ás persoas a adquirir unha maior comprensión das Escrituras e aplicar verdades eternas á súa vida diaria. Cando non está escribindo, Melvin gústalle pasar tempo coa súa familia, explorar novos lugares e participar no servizo comunitario.