Kdo jsou moji nepřátelé? (Biblické pravdy)

Kdo jsou moji nepřátelé? (Biblické pravdy)
Melvin Allen

Byl jsem bez nejmenších pochybností přesvědčen, že nemám žádné nepřátele. Nikdo mě neměl rád, o kom bych věděl. Nikoho jsem nenáviděl, vlastně jsem nikdy v životě nikoho nenáviděl. Takže na základě těchto tvrzení to mohlo znamenat jediné: nemám žádné nepřátele. Bylo mi šestnáct.

O tom všem jsem přemýšlel, když jsem četl Matouše 5. Jaké nepřátele jsem měl milovat, když jsem žádné neměl? Téměř si vzpomínám na pocit uspokojení, který jsem při této myšlence pociťoval. Téměř okamžitě však v tu chvíli promluvil k mému srdci Hospodinův hlas: "Pokaždé, když se urazíš kvůli něčemu, co ti někdo řekne, a reaguješ v obraně, je to v tu chvíli tvůj nepřítel." V tu chvíli jsem si vzpomněl, že jsem si uvědomil, že to je tvůj nepřítel.

Jeho zjevení zcela zpochybnilo můj pohled na nepřátele, lásku, vztahy a hněv. Protože pokud způsob, jakým jsem reagoval na situace, měnil mé vztahy v Božích očích, pak každý, koho jsem znal, byl někdy mým nepřítelem. Otázkou zůstávalo: uměl jsem skutečně milovat své nepřátele? Ve světle Písma, byl jsem někdy opravdu miloval bez výhrad? A kolikrát jsem byl nepřítelem přítele?

Máme sklon spojovat si nepřítele s těmi, kdo nás nenávidí a nebo se nám staví na odpor. Bůh mi však ukázal, že když na někoho reagujeme obranným hněvem, stal se v našem srdci naším nepřítelem. Otázka, kterou si musíme položit, zní: Máme si dovolit vytvářet nepřátele? Nemáme kontrolu nad těmi, kdo nás považují za nepřátele, ale máme kontrolu nad tím, koho dovolíme, aby naše srdce považovalo za nepřátele.Bůh nám jako svým dětem nařídil, abychom milovali své nepřátele:

Viz_také: Jak uctívat Boha? (15 kreativních způsobů v každodenním životě)

"Ale vám, kteří slyšíte, říkám: Milujte své nepřátele, čiňte dobře těm, kdo vás nenávidí, žehnejte těm, kdo vás proklínají, modlete se za ty, kdo vás urážejí. Tomu, kdo tě udeří do tváře, nastav i druhou, a tomu, kdo ti bere plášť, nezadržuj ani tuniku. Každému, kdo tě prosí, dej a od toho, kdo ti bere majetek, ho nevyžaduj zpět. A jak si přeješ, aby druzí činili tobě, tak čiň i ty jim.

Milujete-li ty, kdo milují vás, jaký je to pro vás užitek? Vždyť i hříšníci milují ty, kdo milují je. A činíte-li dobro těm, kdo činí dobro vám, jaký je to pro vás užitek? Vždyť i hříšníci činí totéž. A půjčujete-li těm, od nichž očekáváte, že dostanou, jaký je to pro vás užitek? I hříšníci půjčují hříšníkům, aby dostali zpět stejnou částku. Milujte však své nepřátele a čiňte dobro aPůjčujte a nic za to nečekejte, a vaše odměna bude veliká a budete syny Nejvyššího, neboť on je milosrdný k nevděčným a zlým. Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš Otec." (Lukáš 6,27-36, ESV)

Je velmi snadné nechat se ovládnout hněvem a na urážlivé poznámky reagovat pomstychtivostí. Boží moudrost by nás však měla pohnout k tomu, abychom bojovali s lidským instinktem touhy bránit se. Měli bychom s tím bojovat nejen kvůli poslušnosti, ale také proto, že s poslušností přichází pokoj. Všimněte si těch posledních veršů, o kterých byla řeč výše. Dělejte dobro, nic nečekejte, odměna bude skvělá. . Ale poslední část má větší cenu než naše sobecká pýcha; A budete syny Nejvyššího. To by nás mělo motivovat k jednání v lásce!

Tvůj kamarád na tebe byl zlý? Miluj ho. Tvá sestra si s tebou ráda zahrává, aby tě rozzlobila? Miluj ji. Tvá matka se sarkasticky vyjádřila o tvých kariérních plánech? Miluj ji. Nedovol, aby hněv otrávil tvé srdce a udělal z těch, které miluješ, tvé nepřátele. Lidská logika se bude ptát, proč bychom měli být milující a laskaví k těm, kteří byli bezohlední. Proč? Protože Bůh, který je nade vším, nás miloval a projevil milosrdenství, když jsme sesi to nezasloužil.

Nikdy nemáme právo být nevlídní, NIKDY. Ani tehdy, když si z nás druzí dělají legraci. Naše rodiny jsou pro většinu z nás po většinu času milující a starostlivé, ale někdy se stane, že se řeknou nebo udělají věci, které nás zraní a rozzlobí. To je součástí lidského bytí v tomto světě. Naše reakce na tyto situace by však měly odrážet Krista. Naším cílem jako křesťanů je přinášet Krista na každé místo a do každého člověka.okolnost. A my ho nemůžeme přivést do bolestné chvíle tím, že budeme reagovat hněvem.

Své rodiny a přátele nevnímáme automaticky jako nepřátele, ale naše myšlenky a pocity vůči nim určují, jak je vnímá naše srdce. Ať už nám bylo něco nepěkného řečeno nebo uděláno úmyslně, nebo ne, musíme svými myšlenkami, slovy a činy oslavovat Boha, zvláště když je to těžké. Protože pokud ho v nich nebudeme ctít, uděláme si z hněvu, pýchy a zranění modly.

Viz_také: 25 důležitých biblických veršů o dokonalosti (být dokonalý)

Modlím se a doufám, že vám toto krátké zamyšlení dnes požehná. Upřímně se modlím, abychom hledali dokonalou Boží moudrost a uváděli ji do praxe v každodenním životě. Kéž Boha přinášíme všude, kudy chodíme, a aby bylo oslaveno jeho jméno.




Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen je vášnivým vyznavačem Božího slova a oddaným studentem Bible. S více než 10 lety zkušeností se službou v různých službách si Melvin vyvinul hluboké uznání pro transformační sílu Písma v každodenním životě. Má bakalářský titul z teologie na renomované křesťanské vysoké škole a v současné době pokračuje v magisterském studiu biblických studií. Posláním Melvina jako autora a blogera je pomáhat jednotlivcům lépe porozumět Písmu a aplikovat nadčasové pravdy do svého každodenního života. Když Melvin nepíše, rád tráví čas se svou rodinou, poznává nová místa a zapojuje se do veřejně prospěšných prací.