25 opmuntrende bibelvers om morgendagen (ikke bekymre sig)

25 opmuntrende bibelvers om morgendagen (ikke bekymre sig)
Melvin Allen

Hvad siger Bibelen om morgendagen?

Er det en kamp for dig at holde op med at bekymre dig om morgendagen? Er det svært for dig at tro på, at Gud er ved din side? Vi kæmper alle sammen med dette til tider. Jeg opfordrer dig til at bringe dine følelser til Herren. Du skal vide, at du er dybt kendt og elsket af Gud. Lad os se på nogle fantastiske skriftsteder!

Kristne citater om morgen

"Jeg er ikke bange for morgendagen, for jeg ved, at Gud allerede er der!"

"I stedet for at leve i gårsdagens skygger, skal du gå i dagens lys og håbet om morgendagen."

"Bekymringer tømmer ikke morgendagen for sorger; de tømmer dagen i dag for styrke." Corrie Ten Boom

"En af bonusserne ved at være kristen er det herlige håb, der rækker ud over graven og ind i Guds herlighed i morgen." Billy Graham

"Morgendagen er ikke lovet, men når du lever for Jesus, er evigheden lovet."

"De fleste kristne bliver korsfæstet på et kors mellem to tyveknægte: gårsdagens fortrydelse og morgendagens bekymringer." Warren W. Wiersbe

"Vi ved ikke, hvad der vil ske i morgen, men én ting er garanteret - Guds overordnede omsorg for sine børn. Det kan vi være sikre nok på. I en verden, hvor intet er sikkert, er han sikker." - David Jeremiah

"Den kristne bør aldrig bekymre sig om morgendagen eller give sparsomt på grund af et eventuelt fremtidigt behov. Kun det nuværende øjeblik er vores til at tjene Herren, og morgendagen kommer måske aldrig ... Livet er lige så meget værd, som det bruges til Herrens tjeneste." George Mueller

"Du behøver ikke at vide, hvad morgendagen bringer; alt hvad du behøver at vide, er den, der bringer morgendagen." Joyce Meyer

Se også: 25 vigtige bibelvers om lys (Verdens lys)

Tænk ikke på i morgen Bibelvers

1. Matthæus 6:27 (NLT) "Kan alle dine bekymringer tilføje et eneste øjeblik til dit liv?"

2. Matthæus 6:30 "Men hvis Gud klæder græsset på marken, som i dag lever og i morgen kastes i ovnen, vil han så ikke i langt højere grad klæde jer, I lidettroende?"

3. Lukas 12:22 "Da sagde Jesus til sine disciple: "Derfor siger jeg jer, at I ikke skal bekymre jer om jeres liv, hvad I skal spise, eller om jeres legeme, hvad I skal have på."

Se også: 25 Majo bibelvers om vredeshåndtering (tilgivelse)

4. Matthæus 6:33-34 (ESV) "Men søg først Guds rige og hans retfærdighed, så skal alt dette tilføjes jer. 34 " Vær derfor ikke bekymret for i morgen, for i morgen vil bekymre sig om sig selv. Dagen har nok af sine egne bekymringer."

At prale af morgendagen

5. Ordsprog 27:1 " Pral ikke af morgendagen, for du ved ikke, hvad en dag bringer."

6. Jakob 4:13 "Hør nu efter, I, som siger: "I dag eller i morgen vil vi tage til den ene eller den anden by og tilbringe et år der, drive forretning og tjene penge."

7. Jakob 4:14 (NIV) "I ved jo ikke engang, hvad der sker i morgen. Hvad er jeres liv? I er en tåge, der kommer til syne en kort stund og så forsvinder."

Håb for i morgen

8. Esajas 26:3 "Du vil bevare dem, hvis sind står fast, i fuldkommen fred, fordi de stoler på dig." (Tillid til Gud i Bibelen)

9. Filipperbrevet 4:6-7 "Vær ikke bekymrede for noget, men lad i alting jeres ønsker komme til Guds kundskab ved bøn og ydmygelse med taksigelse, og Guds fred, som overgår al forstand, skal vogte jeres hjerter og jeres sind i Kristus Jesus."

10. Johannes 14:27 "Fred efterlader jeg jer, min fred giver jeg jer; jeg giver jer ikke den fred, som verden giver jer. Lad ikke jeres hjerter blive urolige, og vær ikke bange."

11. Åbenbaringen 22:12 "Se, jeg kommer snart."

12. Klagesangene 3:21-23 "Men dette husker jeg, og derfor har jeg håb. 22 Det er på grund af Herrens godhed, at vi ikke bliver ødelagt, for hans kærlighedsbarmhjertighed hører aldrig op. 23 Den er ny hver morgen. Han er såre trofast."

13. Hebræerbrevet 13:8 "Jesus Kristus er den samme i går og i dag og i al evighed."

Håndtering af morgendagen

14. 1 Peter 5:7 (KJV) "Kast al jeres bekymring på ham, for han tager sig af jer."

15. Esajas 41:10 "Frygt derfor ikke, for jeg er med dig, vær ikke forfærdet, for jeg er din Gud; jeg vil styrke dig og hjælpe dig, jeg vil støtte dig med min retfærdige højre hånd."

16. Romerbrevet 12:12 "Vær glade i håbet, tålmodige i trængslerne, trofaste i bønnen."

17. Salme 71,5 "Thi du er mit håb, Herre Gud, du er min tillid fra min ungdom."

18. Ordsprogene 3:5-6 "Stol på Herren af hele dit hjerte, og læn dig ikke op ad din egen forstand. 6 Anerkend ham på alle dine veje, så skal han gøre dine stier lige."

19. 2 Korinther 4:17-18 "For vores lette og kortvarige besværligheder opnår for os en evig herlighed, som langt overgår dem alle. 18 Derfor retter vi ikke vore øjne mod det synlige, men mod det usynlige, for det synlige er midlertidigt, men det usynlige er evigt."

Eksempler på morgendag i Bibelen

20. 4 Mosebog 11,18 "Sig til folket: "Gør jer rede til at forberede jer til i morgen, hvor I skal spise kød. HERREN hørte jer, da I jamrede: "Havde vi dog bare fået kød at spise, vi havde det bedre i Egypten!" Nu vil HERREN give jer kød, og I skal spise det."

21. 2. Mosebog 8:23 "Jeg vil gøre forskel på mit folk og dit folk. Dette tegn skal ske i morgen."

22. 1 Samuel 28:19 "HERREN vil give både Israel og dig i filisternes hånd, og i morgen skal du og dine sønner være hos mig, og HERREN vil også give Israels hær i filisternes hånd."

23. Josua 11:6 "HERREN sagde til Josua: "Frygt ikke for dem, for ved denne tid i morgen vil jeg overgive dem alle dræbt til Israel. Du skal lægge deres heste i lænker og brænde deres vogne."

24. 1 Samuel 11:10 "De sagde til ammonitterne: "I morgen vil vi overgive os til jer, og så kan I gøre med os, hvad I vil."

25. Josua 7,13 "Gå hen og indvi folket, sig til dem: Indvi jer selv som forberedelse til i morgen, for dette er, hvad HERREN, Israels Gud, siger: Der er hengivne ting iblandt dig, Israel, og du kan ikke stå imod dine fjender, før du fjerner dem."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen er en lidenskabelig troende på Guds ord og en dedikeret elev af Bibelen. Med over 10 års erfaring i forskellige ministerier har Melvin udviklet en dyb forståelse for Skriftens transformerende kraft i hverdagen. Han har en bachelorgrad i teologi fra et velrenommeret kristent college og er i gang med en kandidatgrad i bibelvidenskab. Som forfatter og blogger er Melvins mission at hjælpe enkeltpersoner med at få en større forståelse af skrifterne og anvende tidløse sandheder i deres daglige liv. Når han ikke skriver, nyder Melvin at tilbringe tid med sin familie, udforske nye steder og deltage i samfundstjeneste.