25 ການ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ໃຈ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມື້​ອື່ນ (ຢ່າ​ກັງວົນ)

25 ການ​ໃຫ້​ກຳລັງ​ໃຈ​ຂໍ້​ພະ​ຄຳພີ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມື້​ອື່ນ (ຢ່າ​ກັງວົນ)
Melvin Allen

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມື້​ອື່ນ? ຍາກ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຊື່ອ​ວ່າ​ພະເຈົ້າ​ຢູ່​ຄຽງ​ຂ້າງ​ເຈົ້າ​ບໍ? ພວກເຮົາທຸກຄົນຕໍ່ສູ້ກັບເລື່ອງນີ້ໃນບາງຄັ້ງ. ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຊຸກ​ຍູ້​ທ່ານ​ໃຫ້​ນໍາ​ຄວາມ​ຮູ້​ສຶກ​ຂອງ​ທ່ານ​ໄປ​ຫາ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ຮູ້​ວ່າ​ທ່ານ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ຢ່າງ​ເລິກ​ເຊິ່ງ​ແລະ​ຮັກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ. ມາເບິ່ງພຣະຄໍາພີອັນຍິ່ງໃຫຍ່ບາງອັນ!

ຄໍາເວົ້າຂອງຄຣິສຕຽນກ່ຽວກັບມື້ອື່ນ

“ຂ້ອຍບໍ່ຢ້ານມື້ອື່ນ ເພາະວ່າຂ້ອຍຮູ້ວ່າພະເຈົ້າຢູ່ແລ້ວ!”

“ແທນ​ທີ່​ຈະ​ຢູ່​ໃນ​ເງົາ​ຂອງ​ມື້​ວານ​ນີ້, ຈົ່ງ​ເດີນ​ໄປ​ໃນ​ຄວາມ​ສະ​ຫວ່າງ​ຂອງ​ມື້​ນີ້ ແລະ​ຄວາມ​ຫວັງ​ຂອງ​ມື້​ອື່ນ.”

“ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ບໍ່​ໄດ້​ປະ​ຖິ້ມ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ​ຂອງ​ມື້​ອື່ນ; ມັນຫວ່າງເປົ່າໃນມື້ນີ້ຂອງຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງມັນ." Corrie Ten Boom

“ໜຶ່ງໃນໂບນັດຂອງການເປັນຄຣິສຕຽນແມ່ນຄວາມຫວັງອັນສະຫງ່າລາສີທີ່ຂະຫຍາຍອອກໄປນອກບ່ອນຝັງສົບໄປສູ່ລັດສະໝີຂອງພະເຈົ້າໃນມື້ອື່ນ.” Billy Graham

“ມື້ອື່ນບໍ່ໄດ້ສັນຍາ. ແຕ່​ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ເພື່ອ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ, ນິ​ລັນ​ດອນ​ກໍ​ເປັນ.”

“ຊາວ​ຄຣິດ​ສະ​ຕຽນ​ສ່ວນ​ໃຫຍ່​ຖືກ​ຄຶງ​ຢູ່​ເທິງ​ໄມ້​ກາງ​ແຂນ​ລະ​ຫວ່າງ​ໂຈນ​ສອງ​ຄົນ: ຄວາມ​ເສຍ​ໃຈ​ໃນ​ມື້​ວານ​ນີ້ ແລະ​ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ຂອງ​ມື້​ອື່ນ.” Warren W. Wiersbe

“ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ຈະ​ມີ​ຫຍັງ​ເກີດ​ຂຶ້ນ​ໃນ​ມື້​ອື່ນ, ແຕ່​ມີ​ສິ່ງ​ໜຶ່ງ​ທີ່​ຮັບ​ປະ​ກັນ—ການ​ດູ​ແລ​ທີ່​ສຸດ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ສຳ​ລັບ​ລູກໆ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ. ພວກເຮົາສາມາດແນ່ໃຈວ່າພຽງພໍ. ໃນໂລກທີ່ບໍ່ມີສິ່ງໃດແນ່ນອນ, ພຣະອົງແນ່ນອນ.” — David Jeremiah

“ຄລິດສະຕຽນ​ບໍ່​ຄວນ​ກັງ​ວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມື້​ອື່ນ​ຫຼື​ໃຫ້​ພຽງ​ເລັກ​ນ້ອຍ​ເນື່ອງ​ຈາກ​ວ່າ​ຄວາມ​ຕ້ອງ​ການ​ໃນ​ອະ​ນາ​ຄົດ. ພຽງແຕ່ປັດຈຸບັນເປັນຂອງພວກເຮົາເພື່ອຮັບໃຊ້ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ແລະ​ມື້​ອື່ນ​ອາດ​ຈະ​ບໍ່​ມາ​ເຖິງ… ຊີ​ວິດ​ມີ​ຄ່າ​ເທົ່າ​ກັບ​ທີ່​ໄດ້​ໃຊ້​ຈ່າຍ​ເພື່ອ​ການ​ຮັບ​ໃຊ້​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ.” George Mueller

“ເຈົ້າບໍ່ ຈຳ ເປັນຕ້ອງຮູ້ວ່າມື້ອື່ນຈະມີຫຍັງ; ສິ່ງທີ່ທ່ານຕ້ອງຮູ້ແມ່ນຜູ້ທີ່ຖືມື້ອື່ນ.” Joyce Meyer

ເບິ່ງ_ນຳ: Medi-Share Vs Liberty HealthShare: 12 ຄວາມແຕກຕ່າງ (ງ່າຍ)

ຢ່າກັງວົນກັບຂໍ້ພຣະຄໍາພີໃນມື້ອື່ນ

1. ມັດທາຍ 6:27 “ຄວາມ​ກັງ​ວົນ​ທັງ​ໝົດ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ສາມາດ​ເພີ່ມ​ຊ່ວງ​ເວລາ​ດຽວ​ໃຫ້​ແກ່​ຊີວິດ​ໄດ້​ບໍ?”

2. ມັດທາຍ 6:30 “ແຕ່​ຖ້າ​ພຣະເຈົ້າ​ນຸ່ງ​ຫົ່ມ​ຫຍ້າ​ໃນ​ທົ່ງນາ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ໃນ​ມື້​ນີ້ ແລະ​ມື້ອື່ນ​ຈະ​ຖືກ​ຖິ້ມ​ລົງ​ໃນ​ເຕົາ​ອົບ, ພຣະອົງ​ຈະ​ບໍ່​ເອົາ​ເສື້ອ​ຜ້າ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ຫລາຍ​ອີກ​ບໍ?”

3. . ລູກາ 12:22 “ເມື່ອ​ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ກ່າວ​ແກ່​ພວກ​ສາວົກ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ວ່າ, “ເຫດສະນັ້ນ ເຮົາ​ບອກ​ພວກເຈົ້າ​ວ່າ, ຢ່າ​ຫ່ວງໃຍ​ເຖິງ​ຊີວິດ​ຂອງ​ພວກເຈົ້າ ທີ່​ພວກເຈົ້າ​ຈະ​ກິນ. ຫຼືກ່ຽວກັບຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ, ເຈົ້າຈະໃສ່ຫຍັງ."

4. ມັດທາຍ 6:33-34 “ແຕ່​ຈົ່ງ​ຊອກ​ຫາ​ອານາຈັກ​ຂອງ​ພຣະເຈົ້າ ແລະ​ຄວາມ​ຊອບທຳ​ຂອງ​ພຣະອົງ​ກ່ອນ ແລະ​ສິ່ງ​ທັງໝົດ​ນີ້​ຈະ​ຖືກ​ເພີ່ມ​ຕື່ມ​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ. 34 “ສະນັ້ນ ຢ່າ​ກັງ​ວົນ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມື້​ອື່ນ, ເພາະ​ວ່າ​ມື້​ອື່ນ​ຈະ​ກະ​ວົນ​ກະ​ວາຍ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ມັນ​ເອງ. ພຽງພໍສໍາລັບມື້ແມ່ນບັນຫາຂອງຕົນເອງ."

ອວດກ່ຽວກັບມື້ອື່ນ

5. ສຸພາສິດ 27:1 “ຢ່າ​ອວດ​ເຖິງ​ມື້ອື່ນ ເພາະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ມື້​ໃດ​ຈະ​ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ.”

6. ຢາໂກໂບ 4:13 “ບັດນີ້ ຈົ່ງ​ຟັງ​ທ່ານ​ຜູ້​ທີ່​ເວົ້າ​ວ່າ, “ວັນ​ນີ້​ຫຼື​ມື້ອື່ນ ເຮົາ​ຈະ​ໄປ​ທີ່​ເມືອງ​ນີ້​ຫຼື​ເມືອງ​ນັ້ນ ແລະ​ຢູ່​ທີ່​ນັ້ນ​ປີ​ໜຶ່ງ ເພື່ອ​ເຮັດ​ທຸລະ​ກິດ​ແລະ​ຫາ​ເງິນ.”

7. ຢາໂກໂບ 4:14 “ເປັນຫຍັງ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຮູ້​ວ່າ​ມື້ອື່ນ​ຈະ​ເກີດ​ຫຍັງ​ຂຶ້ນ. ຊີວິດຂອງເຈົ້າແມ່ນຫຍັງ? ເຈົ້າເປັນໝອກທີ່ປະກົດຂຶ້ນເປັນໜ້ອຍໜຶ່ງ ແລ້ວກໍ່ຫາຍໄປ.”

ຄວາມຫວັງສຳລັບມື້ອື່ນ

8. ເອຊາຢາ 26:3 “ເຈົ້າ​ຈະ​ຮັກສາ​ຄວາມ​ສະຫງົບສຸກ​ອັນ​ສົມບູນ​ຂອງ​ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຈິດໃຈ​ໝັ້ນຄົງ ເພາະ​ພວກເຂົາ​ໄວ້ວາງໃຈ​ໃນ​ເຈົ້າ.” (ວາງໃຈພະເຈົ້າໃນຄຳພີໄບເບິນ)

9. ຟີລິບປອຍ 4:6-7 “ຢ່າ​ກັງ​ວົນ​ໃນ​ສິ່ງ​ໃດ​ເລີຍ, ແຕ່​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ດ້ວຍ​ການ​ອະທິດຖານ ແລະ​ການ​ອ້ອນວອນ​ດ້ວຍ​ການ​ຂອບພຣະຄຸນ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ການ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ແຈ້ງ​ຕໍ່​ພຣະເຈົ້າ. ແລະຄວາມສະຫງົບຂອງພຣະເຈົ້າ, ຊຶ່ງເກີນກວ່າຄວາມເຂົ້າໃຈທັງໝົດ, ຈະປົກປ້ອງຫົວໃຈ ແລະຈິດໃຈຂອງເຈົ້າໃນພຣະເຢຊູຄຣິດ.”

10. ໂຢຮັນ 14:27 “ສັນຕິສຸກ ເຮົາຝາກໄວ້ກັບເຈົ້າ; ສັນຕິພາບຂອງຂ້ອຍຂ້ອຍໃຫ້ເຈົ້າ. ເຮົາ​ບໍ່​ໃຫ້​ແກ່​ເຈົ້າ​ເທົ່າ​ທີ່​ໂລກ​ໃຫ້. ຢ່າ​ໃຫ້​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຫຍຸ້ງ​ແລະ​ຢ່າ​ຢ້ານ.”

11. ພຣະນິມິດ 22:12 “ເບິ່ງແມ, ເຮົາມາໃນໄວໆນີ້.”

12. ຄຳ​ຮ້ອງ​ທຸກ 3:21-23 “ແຕ່​ສິ່ງ​ນີ້​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈື່​ຈຳ​ໄດ້ ແລະ​ດັ່ງ​ນັ້ນ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຫວັງ. 22 ເພາະ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ທີ່​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ຖືກ​ທຳ​ລາຍ ເພາະ​ຄວາມ​ເມດ​ຕາ​ສົງ​ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ອົງ​ບໍ່​ມີ​ວັນ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ. 23 ເປັນ​ເລື່ອງ​ໃໝ່​ທຸກໆ​ເຊົ້າ. ພະອົງສັດຊື່ຫຼາຍ.”

13. ເຮັບເຣີ 13:8 “ພຣະເຢຊູຄຣິດຊົງເປັນອັນດຽວກັນໃນມື້ວານນີ້ ແລະມື້ນີ້ ແລະຕະຫຼອດໄປ.”

ການຈັດການກັບມື້ອື່ນ

14. 1 ເປໂຕ 5:7 “ຈົ່ງ​ເອົາ​ຄວາມ​ຫ່ວງໃຍ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໄວ້​ເທິງ​ລາວ; ເພາະລາວເປັນຫ່ວງເຈົ້າ.”

15. ເອຊາຢາ 41:10 ສະນັ້ນ ຢ່າ​ຢ້ານ​ເລີຍ ເພາະ​ເຮົາ​ຢູ່​ກັບ​ເຈົ້າ. ຢ່າຕົກໃຈ ເພາະເຮົາຄືພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ. ເຮົາ​ຈະ​ເສີມ​ກຳລັງ​ເຈົ້າ ແລະ​ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ; ເຮົາ​ຈະ​ອູ້ມ​ເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ມື​ຂວາ​ທີ່​ຊອບ​ທຳ​ຂອງ​ເຮົາ.”

16. ໂຣມ 12:12 “ຈົ່ງ​ມີ​ຄວາມ​ຍິນດີ​ໃນ​ຄວາມ​ຫວັງ, ອົດທົນ​ໃນ​ຄວາມ​ທຸກ​ລຳບາກ, ຈົ່ງ​ສັດຊື່​ໃນອະທິຖານ.”

17. ເພງສັນລະເສີນ 71:5 “ດ້ວຍວ່າພຣະອົງເປັນຄວາມຫວັງຂອງເຮົາ; ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ, ພຣະອົງເປັນຄວາມເຊື່ອຫມັ້ນຂອງຂ້າພະເຈົ້າຕັ້ງແຕ່ໄວຫນຸ່ມຂອງຂ້າພະເຈົ້າ.”

18. ສຸພາສິດ 3:5-6 “ຈົ່ງ​ວາງໃຈ​ໃນ​ອົງພຣະ​ຜູ້​ເປັນເຈົ້າ​ດ້ວຍ​ສຸດ​ໃຈ ແລະ​ຢ່າ​ວາງໃຈ​ໃນ​ຄວາມ​ເຂົ້າໃຈ​ຂອງ​ຕົນເອງ. 6 ຈົ່ງ​ຮັບ​ຮູ້​ພຣະອົງ​ໃນ​ທຸກ​ວິທີ​ທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ ແລະ​ພຣະອົງ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ເສັ້ນທາງ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຖືກ​ຕ້ອງ.”

19. 2 ໂກຣິນໂທ 4:17-18 “ດ້ວຍ​ວ່າ​ຄວາມ​ທຸກ​ລຳບາກ​ອັນ​ເບົາບາງ ແລະ​ຊົ່ວ​ຄາວ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ​ໄດ້​ບັນລຸ​ລັດສະໝີ​ພາບ​ນິລັນດອນ​ທີ່​ຍິ່ງໃຫຍ່​ກວ່າ​ພວກ​ເຂົາ​ທັງ​ໝົດ. 18 ດັ່ງ​ນັ້ນ ພວກ​ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບໍ່​ຕັ້ງ​ໃຈ​ໃສ່​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຫັນ ແຕ່​ຢູ່​ໃນ​ສິ່ງ​ທີ່​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ ເພາະ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຫັນ​ນັ້ນ​ເປັນ​ຊົ່ວ​ຄາວ ແຕ່​ສິ່ງ​ທີ່​ເບິ່ງ​ບໍ່​ເຫັນ​ກໍ​ເປັນ​ນິດ.”

ເບິ່ງ_ນຳ: ວິທີ​ອ່ານ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ສຳລັບ​ຜູ້​ເລີ່ມ: (11 ຂໍ້​ທີ່​ຄວນ​ຮູ້)

ຕົວຢ່າງ​ກ່ຽວ​ກັບ​ມື້​ອື່ນ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ

20. ຈົດບັນຊີ 11:18 “ຈົ່ງ​ບອກ​ປະຊາຊົນ​ວ່າ, ‘ຈົ່ງ​ອຸທິດ​ຕົວ​ໄວ້​ໃນ​ການ​ຕຽມ​ຕົວ​ສຳລັບ​ມື້ອື່ນ​ນີ້ ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຈະ​ກິນ​ຊີ້ນ. ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ໄດ້​ຍິນ​ເຈົ້າ ເມື່ອ​ເຈົ້າ​ຮ້ອງໄຫ້​ວ່າ, “ຖ້າ​ພວກເຮົາ​ມີ​ຊີ້ນ​ກິນ! ພວກເຮົາຢູ່ອີຢີບດີກວ່າ!” ບັດ​ນີ້​ພະ​ເຢໂຫວາ​ຈະ​ເອົາ​ຊີ້ນ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ກິນ.”

21. ອົບພະຍົບ 8:23 “ເຮົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຮົາ​ກັບ​ປະຊາຊົນ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ມີ​ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ​ກັນ. ສັນຍານນີ້ຈະເກີດຂຶ້ນໃນມື້ອື່ນ."

22. 1 ຊາມູເອນ 28:19 “ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຈະ​ມອບ​ທັງ​ຊາວ​ອິດສະຣາເອນ ແລະ​ພວກເຈົ້າ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ກຳມື​ຂອງ​ຊາວ​ຟີລິດສະຕິນ ແລະ​ມື້ອື່ນ​ພວກເຈົ້າ​ກັບ​ພວກ​ລູກຊາຍ​ຂອງ​ພວກເຈົ້າ​ຈະ​ຢູ່​ກັບ​ເຮົາ. ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ຈະ​ມອບ​ກອງທັບ​ຂອງ​ຊາດ​ອິດສະຣາເອນ​ໃຫ້​ຢູ່​ໃນ​ກຳມື​ຂອງ​ຊາວ​ຟີລິດສະຕິນ.”

23. ໂຢຊວຍ 11:6 ພຣະເຈົ້າຢາເວ​ໄດ້​ກ່າວ​ແກ່​ໂຢຊວຍ​ວ່າ, “ຢ່າ​ຢ້ານ​ພວກເຂົາ​ເລີຍ ເພາະ​ໃນ​ເວລາ​ນີ້​ມື້ອື່ນ ເຮົາ​ຈະ​ມອບ​ພວກເຂົາ​ທັງໝົດ​ທີ່​ຖືກ​ຂ້າ​ຕາຍ​ໄປ​ໃຫ້​ຊາວ​ອິດສະຣາເອນ. ທ່ານ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ການ hamstring ມ້າ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແລະ​ຈູດລົດຮົບຂອງພວກເຂົາ.”

24. 1 ຊາມູເອນ 11:10 “ພວກເຂົາ​ເວົ້າ​ກັບ​ຊາວ​ອຳໂມນ​ວ່າ, “ມື້ອື່ນ​ພວກເຮົາ​ຈະ​ຍອມ​ຈຳນົນ​ຕໍ່​ພວກ​ເຈົ້າ ແລະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ຕາມ​ທີ່​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ.”

25. ໂຢຊວຍ 7:13 “ຈົ່ງ​ໄປ​ອຸທິດ​ຕົນ​ໃຫ້​ປະຊາຊົນ. ຈົ່ງ​ບອກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ວ່າ, ‘ຈົ່ງ​ອຸທິດ​ຕົວ​ໄວ້​ໃນ​ການ​ກຽມ​ຕົວ​ສຳລັບ​ມື້ອື່ນ; ເພາະ​ວ່າ​ນີ້​ແມ່ນ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ, ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ອິດ​ສະ​ຣາ​ເອນ, ກ່າວ​ວ່າ: ມີ​ສິ່ງ​ທີ່​ອຸ​ທິດ​ຕົນ​ໃນ​ບັນ​ດາ​ທ່ານ, Israel. ເຈົ້າບໍ່ສາມາດຢືນຕໍ່ຕ້ານສັດຕູຂອງເຈົ້າໄດ້ຈົນກວ່າເຈົ້າຈະເອົາພວກມັນອອກ.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.