25 ohrabrujućih biblijskih stihova o sutrašnjici (ne brinite)

25 ohrabrujućih biblijskih stihova o sutrašnjici (ne brinite)
Melvin Allen

Što Biblija kaže o sutra?

Je li vam teško prestati brinuti o sutra? Je li ti teško povjerovati da je Bog uz tebe? Svi se ponekad borimo s tim. Potičem vas da iznesete svoje osjećaje Gospodinu. Znajte da vas Bog duboko poznaje i voli. Pogledajmo neke fantastične stihove!

Kršćanski citati o sutrašnjici

“Ne bojim se sutrašnjice jer znam da je Bog već tu!”

“Umjesto da živite u sjenama jučerašnjeg dana, hodajte u svjetlu današnjice i nadi sutrašnjice.”

“Briga ne prazni sutrašnjicu od njegove tuge; danas se prazni od svoje snage.” Corrie Ten Boom

"Jedan od bonusa kršćanstva je slavna nada koja seže preko groba u slavu Božje sutra." Billy Graham

“Sutra nije obećano. Ali kada živiš za Isusa, vječnost je.”

“Većina kršćana je razapeta na križ između dva lopova: jučerašnjeg žaljenja i sutrašnjih briga.” Warren W. Wiersbe

“Ne znamo što će se dogoditi sutra, ali jedno je zajamčeno – Božja sveobuhvatna briga za Njegovu djecu. Možemo biti sigurni u to. U svijetu u kojem ništa nije sigurno, On je siguran.” — David Jeremiah

“Kršćanin nikada ne bi trebao brinuti za sutra ili oskudno davati zbog moguće buduće potrebe. Samo je sadašnji trenutak naš da služimoGospodine, a sutra možda nikada neće doći… Život vrijedi onoliko koliko je utrošen za službu Gospodinu.” George Mueller

Vidi također: 25 važnih biblijskih stihova o pornografiji

“Ne morate znati što sutra nosi; sve što trebate znati je Onaj koji drži sutra." Joyce Meyer

Ne brini o sutrašnjim biblijskim stihovima

1. Matej 6:27 (NLT) “Mogu li sve vaše brige dodati jedan trenutak vašem životu?”

Vidi također: 35 pozitivnih citata za početak dana (nadahnjujuće poruke)

2. Matej 6:30 “Ali ako Bog travu poljsku, koja je danas živa, a sutra se u peć baca, tako odijeva, neće li mnogo više vas, malovjerni?”

3 . Luka 12:22 “Tada reče Isus svojim učenicima: “Zato vam kažem: ne brinite se za svoj život: što ćete jesti; ili o svom tijelu, što ćeš obući.”

4. Matej 6:33-34 (ESV) “Nego tražite najprije kraljevstvo Božje i njegovu pravednost, a sve će vam se ovo dodati. 34 Ne budite dakle zabrinuti za sutrašnji dan, jer će sutrašnji dan biti zabrinut za sebe. Dovoljna je danu njegova nevolja.”

Hvalisanje sutrašnjicom

5. Izreke 27:1 “Ne hvali se sutrašnjim danom, jer ne znaš što dan može donijeti.”

6. Jakovljeva 4:13 “Slušajte sada vi koji kažete: “Danas ili sutra otići ćemo u ovaj ili onaj grad, provesti ondje godinu dana, poslovati i zaraditi.”

7. Jakovljeva 4:14 (NIV) “Ne znate ni što će se dogoditi sutra. Što je tvoj život? Ti si magla koja se pojavljuje za amalo vremena i onda nestane.”

Nada za sutra

8. Izaija 26:3 “Čuvat ćeš u savršenom miru one čije su misli postojane jer se uzdaju u tebe.” (Pouzdanje u Boga u Bibliji)

9. Filipljanima 4,6-7 “Ne budite zabrinuti ni za što, nego u svemu molitvom i prošnjom sa zahvaljivanjem očitujte svoje želje Bogu. I mir Božji, koji nadilazi svaki razum, čuvat će srca vaša i misli vaše u Kristu Isusu.”

10. Ivan 14:27 “Mir vam ostavljam; svoj mir ti dajem. Ne dajem ti kao što svijet daje. Neka se ne uznemiruju srca vaša i ne bojte se.”

11. Otkrivenje 22:12 “Evo, dolazim uskoro.”

12. Tužaljke 3:21-23 “Ali toga se sjećam i tako imam nadu. 22 Zbog Gospodinove ljubazne dobrote nismo uništeni jer Njegovom punom sažaljenju nikada nema kraja. 23 Novo je svako jutro. On je tako vjeran.”

13. Hebrejima 13:8 “Isus Krist isti je jučer i danas i zauvijek.”

Buočenje sa sutrašnjicom

14. 1. Petrova 5:7 (KJV) “Svu svoju brigu bacite na njega; jer on brine za vas.”

15. Izaija 41:10 “Ne boj se, jer ja sam s tobom; nemoj se plašiti, jer ja sam tvoj Bog. Ja ću te ojačati i pomoći ti; Ja ću te podupirati svojom pravednom desnicom.”

16. Rimljanima 12:12 “Budite radosni u nadi, strpljivi u nevolji, vjerni umolitva.”

17. Psalam 71:5 “Jer ti si nada moja; Gospodine Bože, Ti si moje pouzdanje od mladosti.”

18. Mudre izreke 3:5-6 “Uzdaj se u Jahvu svim srcem svojim, a ne oslanjaj se na vlastiti razum. 6 Priznaj ga na svim svojim putovima, i on će poravniti tvoje staze.”

19. 2. Korinćanima 4:17-18 “Jer naše lake i trenutne nevolje postižu nam vječnu slavu koja daleko nadmašuje sve njih. 18 Dakle, ne upiremo svoje oči u ono što se vidi, nego u ono što je nevidljivo, jer ono što se vidi je prolazno, a ono što se ne vidi je vječno.”

Primjeri o sutra u Bibliji

20. Brojevi 11:18 “Reci narodu: ‘Posvetite se pripremajući se za sutra, kada ćete jesti meso. Jahve te čuo kad si zavapio: “Kad bismo samo imali mesa za jelo! U Egiptu nam je bilo bolje!” Sada će ti Jahve dati mesa i ti ćeš ga jesti.”

21. Izlazak 8:23 “Napravit ću razliku između svog naroda i tvog naroda. Ovaj znak će se dogoditi sutra.”

22. 1. Samuelova 28,19 “Jahve će predati Izraela i tebe u ruke Filistejcima, a sutra ćeš ti i tvoji sinovi biti sa mnom. Jahve će također predati vojsku Izraelovu u ruke Filistejcima.”

23. Jošua 11:6 “Jahve reče Jošui: “Ne boj ih se, jer ću ih sutra u ovo doba sve pobijene predati Izraelu. Trebaš prerezati tetive njihovim konjima ispali njihova kola.”

24. 1. Samuelova 11:10 “Rekoše Amoncima: “Sutra ćemo vam se predati, a vi nam činite što god hoćete.”

25. Joshua 7:13 “Idi, posveti narod. Recite im: ‘Posvetite se pripremajući se za sutra; jer ovako govori Jahve, Bog Izraelov: Ima među tobom posvećenih stvari, Izraele. Ne možete se suprotstaviti svojim neprijateljima dok ih ne uklonite.”
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen strastveni je vjernik Božje riječi i predani proučavatelj Biblije. S više od 10 godina iskustva služenja u raznim službama, Melvin je razvio duboko cijenjenje transformativne moći Pisma u svakodnevnom životu. Diplomirao je teologiju na uglednom kršćanskom fakultetu, a trenutno je na magisteriju biblijskih znanosti. Kao autora i blogera, Melvinova misija je pomoći pojedincima da bolje razumiju Sveto pismo i primijene bezvremene istine u svakodnevnom životu. Kada ne piše, Melvin uživa provoditi vrijeme sa svojom obitelji, istražujući nova mjesta i angažirajući se u društveno korisnom radu.