20 svarīgi Bībeles panti par pēdām un ceļu (apaviem)

20 svarīgi Bībeles panti par pēdām un ceļu (apaviem)
Melvin Allen

Ko Bībele saka par kājām?

Vai jūs kādreiz esat domājuši, ka lasīsiet Rakstus, kas veltīti pēdām? Pārsteidzoši, bet Bībelē ir daudz rakstīts par pēdām.

Šo tēmu ticīgajiem nevajadzētu atstāt novārtā. Tālāk mēs uzzināsim, cik nopietna šī tēma patiešām ir.

Kristiešu citāti par kājām

"Kad mēs lūdzam Gara palīdzību ... mēs vienkārši krītam pie Tā Kunga kājām savā vājumā. Tur mēs atradīsim uzvaru un spēku, kas nāk no Viņa mīlestības." - Endrjū Murejs (Andrew Murray)

"Kungs, sargā mūsu sirdis, sargā mūsu acis, sargā mūsu kājas un sargā mūsu mēli." - Viljams Tiptafts

"Katrs ceļš, kas ved uz debesīm, ir izstaigāts ar labprātīgām kājām. Neviens nekad netiek iedzīts paradīzē."

"Patiesais pārbaudījums svētajam ir nevis gatavība sludināt Evaņģēliju, bet gan gatavība darīt kaut ko tādu, kā mazgāt mācekļiem kājas, tas ir, gatavība darīt lietas, kas cilvēciskā ziņā šķiet mazsvarīgas, bet Dievam ir viss." - Osvalds Čemberss

"Jo ikviena vilšanās ir ļauta mums nākt pie mums, lai caur to mēs pilnīgā bezpalīdzībā tiktu mesti pie Glābēja kājām." Alan Redpath." Alan Redpath

"Vislielākā slavas forma ir iesvētītu kāju skaņa, kas meklē pazudušos un bezpalīdzīgos." Billijs Greiems." Billijs Greiems

"Kāda izskatās mīlestība? Tai ir rokas, lai palīdzētu citiem. Tai ir kājas, lai steigtos pie nabagiem un trūkumcietējiem. Tai ir acis, lai redzētu postu un trūkumu. Tai ir ausis, lai dzirdētu cilvēku nopūtas un bēdas. Tā izskatās mīlestība." Augustīns.

"Bībele ir dzīva, tā runā uz mani. Tai ir kājas, tā skrien man pakaļ. Tai ir rokas, tā mani tur rokās!" Mārtiņš Luters.

Cik bieži tu sevi noliec pie Kristus kājām?

Vai esi kādreiz aizdomājies, kā daži ticīgie paliek tik mierīgi nelaimēs? Viņiem piemīt tāda dedzība par Dievu un Viņa Valstību, kāda nav raksturīga nevienam citam. Ir sajūta, ka viņi vienmēr ir Dieva klātbūtnē. Viņi iedvesmo tevi pārbaudīt sevi un vairāk meklēt Kristu. Šie cilvēki ir iemācījušies gulēt pie Kristus kājām. Kad esi Viņa klātbūtnē, Viņš tev ir daudz reālāks nekā jebkurš cits.

Kristus klātbūtnē ir liela bijības sajūta. Es nerunāju par kādu harizmātisku lietu. Es runāju par Viņa godību, kas ir tavā priekšā. Kristus kājas izmainīs tavu dzīvi. Nav nekā labāka par atrašanos Viņa klātbūtnē. Kad tu guli pie Kristus kājām, tu iemācies būt mierīgs, un viss tavs skatījums uz dzīvi mainās.

Vai tu esi nonācis pie sirds pielūgsmes pie mūsu Glābēja kājām? Vai pēdējā laikā esi tik ļoti aizrāvies ar sevi? Vai pēdējā laikā esi koncentrējies uz pasauli? Ja tā, tad tev ir sevi jāpakļauj Kungam un jāatpūšas pie Viņa kājām. Kad tu to darīsi, tu ieraudzīsi Tā Kunga lielo spēku caur tevi un ap tevi.

1. Lk. 10:39-40 Viņai bija māsa Marija, kas sēdēja pie Kunga kājām un klausījās, ko Viņš runāja. Bet Martu bija iztraucējuši visi sagatavošanās darbi, kas bija jāveic. Viņa pienāca pie Viņa un lūdza: "Kungs, vai Tev nerūp, ka mana māsa mani ir atstājusi vienu pašu darīt darbus? Saki viņai, lai man palīdz!" Bet Marta bija aizgājusi no darba, ko bija vajadzējis darīt.

2. Atklāsmes grāmatā 1:17-18 Kad es Viņu ieraudzīju, es kritu pie Viņa kājām kā miris. Un Viņš uzlika Savu labo roku uz manis, sacīdams: "Nebīsties, es esmu pirmais un pēdējais, un dzīvais!" Un es biju miris, un redzi, es dzīvoju mūžīgi, un man ir nāves un elles atslēgas.

3. Jņ.ev.11:32 Kad Marija nonāca līdz vietai, kur bija Jēzus, un ieraudzīja Viņu, viņa krita pie Viņa kājām un sacīja: "Kungs, ja Tu būtu bijis šeit, mans brālis nebūtu miris."

4. Mt.15:30 Pie Viņa nāca lieli ļaužu pūļi, nesdami klibus, aklus, kroplus, kroplus, mēmus un daudzus citus, un lika tos pie Viņa kājām; un Viņš tos dziedināja.

5. Lk. 8:41-42 Un tur nāca kāds vīrs, vārdā Jairus, sinagogas amatpersona, un viņš krita Jēzum pie kājām un sāka Viņu lūgt, lai Viņš nāk pie viņa uz viņa māju, jo viņam bija vienīgā meita, apmēram divpadsmit gadus veca, un viņa bija mirstoša. Bet, Viņam ejot, pūļi spieda Viņu.

6. Lk.ev.17:16 Viņš metās Jēzum pie kājām un pateicās Viņam - un viņš bija samarietis.

Dievs var stiprināt tevi, lai tava kāja neslīdētu pārbaudījumos un bēdās.

Alnis, briežu mātīte, ir visdrošākais kalnu dzīvnieks. Alņa kājas ir slaidas, bet atcerieties, ka Dievs atklāj Savu spēku caur vājajiem un grūtās situācijās. Alnis spēj bez piepūles pārvietoties pa kalnainu apvidu, neapklupstot.

Dievs dara mūsu kājas līdzīgas jēriņa kājām. Dievs mūs apbruņo, lai pārvarētu nelaimes un dažādus šķēršļus, ar kuriem varam sastapties. Kad Kristus ir tavs spēks, tev ir viss, kas tev nepieciešams tavā ceļā. Lai arī situācija var šķist akmeņaina, Kungs tevi apbruņos un mācīs, lai tu nekļūdītos un konsekventi spiestu uz priekšu savā ticības ceļā.

7. 2. Samuēla 22:32-35 Jo kas gan ir Dievs, ja ne Tas Kungs, un kas gan ir klints, ja ne mūsu Dievs? Tas ir Dievs, kas apbruņo mani ar spēku un uztur drošu manu ceļu. Viņš dara manas kājas kā brieža kājas; Viņš liek man stāvēt augstumos. Viņš trenē manas rokas cīņai; manas rokas var saliekt bronzas loku.

8. Psalmi 18:33-36. Viņš manas kājas dara kā aļņu kājas, Un uzceļ mani uz augstām vietām. Viņš trenē manas rokas cīņai, Tā ka manas rokas var saliekt bronzas loku. Tu man esi devis arī savas pestīšanas vairogu, Un Tava labā roka mani atbalsta, Un Tavs lēnprātīgums mani dara lielu. Tu manus soļus zem manis paplašināji, Un manas kājas nav paslīdējušas.

9. Habakuka 3:19 Tas Kungs ir mans spēks, Viņš manas kājas dara kā briežu kājas , Viņš man ļauj kāpt pa augstumiem. Mūzikas vadītājam. Uz maniem stīgu instrumentiem.

10. Ps 121:2-5 Mana palīdzība nāk no Tā Kunga, debesu un zemes Radītāja. Viņš neļaus tavai kājai paslīdēt - Viņš, kas tevi sargā, neklusēs; patiesi, Tas, kas sargā Israēlu, nedz snaudīs, nedz gulēs. Tas Kungs tevi sargā - Tas Kungs ir tava ēna pie tavas labās rokas.

Cik bieži jūs izmantojat savas kājas, lai liecinātu citiem?

Cik centīgi tu esi iesaistījies Jēzus evaņģēlija izplatīšanā? Dievs mums ir devis dažādas īpašības, talantus un spējas, lai mēs ar tām varētu Viņu pagodināt. Dievs mums ir devis finanses, lai mēs varētu dot. Dievs mums ir devis elpu, lai mēs varētu elpot Viņa godam un slavēt Viņa vārdu.

Dievs mums ir devis kājas ne tikai tādēļ, lai mēs varētu staigāt un darīt to, ko vēlamies. Viņš mums ir devis kājas, lai mēs varētu sludināt evaņģēliju. Kā tu nes evaņģēlija vēsti cilvēkiem sev apkārt?

Bailes nekad nedrīkst apturēt tavas kājas no pārvietošanās pazušanas virzienā. Būs cilvēki, kurus Dievs liks tavā dzīvē un kuri tikai no tevis dzirdēs evaņģēliju. Runā! Dievs iet ar tevi, tāpēc nekad neļauj bailēm tevi kavēt.

11. Jesajas 52:7 Cik skaistas kalnos ir kājas tiem, kas nes labo vēsti , kas sludina mieru, kas nes labo vēsti, kas pasludina pestīšanu, kas saka Ciānai: "Tavs Dievs valda!"

12. Rom.10:14-15. Kā tad viņi var piesaukt to, kam nav ticējuši? Un kā viņi var ticēt tam, par ko nav dzirdējuši? Un kā viņi var dzirdēt, ja kāds viņiem nesludina? Un kā kāds var sludināt, ja nav sūtīts? Kā rakstīts: "Cik skaistas ir kājas to, kas nes evaņģēliju !"

Skatīt arī: 70 svarīgākie Bībeles panti par alkatību un naudu (materiālismu)

Lai gan mūsu kājas var izmantot labam, bieži vien cilvēki tās izmanto ļaunam.

Vai tavas kājas skrien grēka virzienā vai pretējā virzienā? Vai tu sevi pakļauj kompromisiem un grēkam? Vai tu pastāvīgi esi ap ļaundaru kājām? Ja tā, tad noņemies. Ej Kristus virzienā. Tur, kur ir grēks un kārdinājums, Dievs ir pretējā virzienā.

13. Salamana pamācības 6:18 Sirds, kas izdomā ļaunus plānus, kājas, kas ātri steidzas uz ļaunu.

14. Salamana pamācības 1:15-16 Mans dēls, nestaigā ar viņiem pa to ceļu, sargā savas kājas no viņu ceļa, jo viņu kājas skrien uz ļaunu, un viņi steidzas izliet asinis.

15. Jesajas 59:7 Viņu kājas steidzas grēkā, viņi ātri izlej nevainīgas asinis. Viņi īsteno ļaunus plānus, vardarbība iezīmē viņu ceļus.

Dieva Vārds dod gaismu tavām kājām, lai tu varētu staigāt pa Tā Kunga ceļiem.

Mums visiem ir kājas, bet, ja tev nav gaismas, tu neaiziesi tālu. Dievs mums ir devis sava Vārda gaismu. Reti mēs runājam par Dieva Vārda dārdzību. Dieva Vārdam ir bagātīgi jādzīvo mūsos. Dieva Vārds mūs vada, lai mēs varētu palikt uz taisnības ceļa.

Viņa Vārds palīdz mums atpazīt lietas, kas traucēs mums staigāt ar Kungu. Pārbaudiet sevi. Vai Kristus gaisma vada jūsu kājas, vai arī jūs dzīvojat dumpībā? Ja tā, tad nožēlojiet grēkus un krītiet uz Kristu. Tie, kas paļaujas uz Kristu kā uz glābšanu, paši būs gaisma, jo viņi ir Kristū, kas ir gaismas avots.

16. Psalms 119:105 Tavs vārds ir spīdeklis manām kājām un gaisma manam ceļam.

17. Salamana pamācības 4:26-27 Rūpīgi pārdomā ceļus savām kājām un esi nelokāms visos savos ceļos. Neaizgriezies ne pa labi, ne pa kreisi, sargā savu kāju no ļauna.

Vai esat gatavi mazgāt kājas citiem?

Kā ticīgajiem mums ir jāuzslavē Kristus. Kad Dieva Dēls mazgā kājas kādam citam cilvēkam, jūs pievēršat tam uzmanību. Kristus pazemība parāda, ka Dievs ir reāls un Bībele ir patiesa. Ja Svētie Raksti būtu iedvesmoti no cilvēka, tad šī Visuma Dievs nekad nemazgātu kājas cilvēkam.

Viņš nekad nebūtu nācis uz šo pasauli tik pazemīgā veidā. Mums ir jāatdarina Kristus pazemība. Jēzus nekad neļāva, lai Viņa statuss ietekmētu veidu, kādā Viņš kalpoja citiem. Vai jūs nesaprotat, ka Viņš ir Dievs miesā?

Viņš ir pasaules Ķēniņš, bet Viņš citus nostādīja augstāk par Sevi. Mēs visi ar to cīnāmies. Mums ik dienas ir jālūdz, lai Dievs mūsos rada pazemību. Vai tu esi gatavs kalpot citiem? Tie, kam ir kalpa sirds, būs svētīti.

18. Jņ.ev.13:14-15 Tagad, kad es, jūsu Kungs un Skolotājs, esmu mazgājis jums kājas, lai arī jūs cits citam mazgājat kājas.Es jums esmu devis piemēru, lai jūs darītu, kā es jums esmu darījis.

19. 1.Tim.5:10 Un ir labi pazīstama ar saviem labajiem darbiem, piemēram, audzinot bērnus, izrādot viesmīlību, mazgājot kājas Tā Kunga ļaudīm , palīdzot tiem, kas nonākuši nelaimē, un veltot sevi visādiem labiem darbiem.

Skatīt arī: 50 svarīgākie Bībeles panti par rūpēm par citiem (2022)

20. 1.Sam.gr.25:41 Viņa noliecās ar seju pret zemi un sacīja: "Es esmu tava kalpone un esmu gatava tev kalpot un mazgāt kājas sava kunga kalpiem."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.