20 ważnych wersetów biblijnych o stopach i ścieżce (butach)

20 ważnych wersetów biblijnych o stopach i ścieżce (butach)
Melvin Allen

Co Biblia mówi o stopach?

Czy kiedykolwiek pomyślałeś, że będziesz czytał Pismo Święte poświęcone stopom? Co zaskakujące, Biblia ma wiele do powiedzenia na temat stóp.

Nie jest to temat, który wierzący powinni przeoczyć. Poniżej dowiemy się, jak poważny jest to temat.

Chrześcijańskie cytaty o stopach

"Kiedy będziemy się modlić o pomoc Ducha Świętego (...), po prostu upadniemy u stóp Pana w naszej słabości. Tam znajdziemy zwycięstwo i moc, która pochodzi z Jego miłości" - Andrew Murray

"O Panie, zachowaj nasze serca, zachowaj nasze oczy, zachowaj nasze stopy i zachowaj nasze języki" - William Tiptaft

"Każda ścieżka, która prowadzi do nieba, jest wydeptana przez chętne stopy, nikt nigdy nie jest prowadzony do raju".

"Prawdziwym sprawdzianem świętego nie jest chęć głoszenia ewangelii, ale gotowość do zrobienia czegoś takiego jak umycie nóg uczniom - czyli gotowość do zrobienia tych rzeczy, które w ludzkiej ocenie wydają się nieistotne, ale dla Boga liczą się jako wszystko" - Oswald Chambers

"Każde bowiem zniechęcenie zostało dopuszczone do nas po to, abyśmy przez nie zostali rzuceni w zupełnej bezradności u stóp Zbawiciela" Alan Redpath

"Największą formą pochwały jest dźwięk konsekrowanych stóp szukających zagubionych i bezradnych" Billy Graham

"Jak wygląda miłość? Ma ręce, by pomagać innym. Ma nogi, by śpieszyć do biednych i potrzebujących. Ma oczy, by widzieć nędzę i niedostatek. Ma uszy, by słyszeć westchnienia i smutki ludzi. Tak wygląda miłość" Augustyn

"Biblia jest żywa; przemawia do mnie; ma stopy; biegnie za mną; ma ręce; obejmuje mnie!" Marcin Luter

Jak często kładziesz się u stóp Chrystusa?

Czy zastanawiałeś się kiedyś, jak niektórzy wierzący zachowują taki spokój w przeciwnościach losu? Jest w nich gorliwość dla Boga i Jego Królestwa, jakiej nie ma nikt inny. Czuje się, jakby zawsze byli w obecności Boga. Inspirują cię do zbadania siebie i większego poszukiwania Chrystusa. Ci ludzie nauczyli się kłaść u stóp Chrystusa. Kiedy jesteś w Jego obecności, On jest dla ciebie o wiele bardziej realny niż ktokolwiek inny.

W obecności Chrystusa jest wielkie poczucie zachwytu. Nie mówię o jakichś charyzmatycznych rzeczach, ale o tym, że Jego chwała jest przed tobą. Stopy Chrystusa zmienią twoje życie. Nie ma nic takiego jak przebywanie w Jego obecności. Kiedy leżysz u stóp Chrystusa, uczysz się być spokojnym i zmienia się cała twoja perspektywa na życie.

Czy dotarłeś do serca uwielbienia u stóp naszego Zbawiciela? Czy byłeś tak pochłonięty sobą? Czy ostatnio skupiałeś się na świecie? Jeśli tak, musisz poddać się Panu i spocząć u Jego stóp. Kiedy to zrobisz, zobaczysz wielką moc Pana przez ciebie i wokół ciebie.

1. Łk 10,39-40 Miała siostrę o imieniu Maria, która siedziała u stóp Pana, słuchając tego, co mówił . Ale Marta była rozproszona przez wszystkie przygotowania, które trzeba było zrobić. Przyszła do Niego i poprosiła: "Panie, czy nie dbasz o to, że moja siostra zostawiła mnie, abym sama wykonywała pracę? Powiedz jej, aby mi pomogła!".

2. Objawienie 1:17-18 Gdy Go ujrzałem, upadłem u Jego stóp jak umarły. A On położył na mnie swoją prawicę, mówiąc: Nie bój się; Ja jestem pierwszy i ostatni, i żyjący; byłem umarły, a oto żyję na wieki, i mam klucze śmierci i Hadesu.

3. Jan 11:32 Gdy Maria doszła do miejsca, gdzie był Jezus i zobaczyła go, upadła u jego stóp i powiedziała: "Panie, gdybyś tu był, mój brat by nie umarł ."

4. Mt 15:30 Wielkie tłumy przychodziły do niego, przyprowadzając chromych, ślepych, ułomnych, niemych i wielu innych, i kładły ich u jego stóp; a on ich uzdrawiał.

5. Łk 8,41-42 I przyszedł pewien człowiek imieniem Jairus, a był on urzędnikiem synagogi; i upadł u stóp Jezusa, i zaczął błagać Go, aby przyszedł do jego domu; miał bowiem jedyną córkę, liczącą około dwunastu lat, i była ona umierająca. Lecz gdy On szedł, tłumy cisnęły się przeciwko Niemu.

6. Łk 17,16 Rzucił się do stóp Jezusa i podziękował mu - a był Samarytaninem.

Bóg może cię wzmocnić tak, że twoja stopa nie będzie się ślizgać w twoich próbach i utrapieniach.

Hind, czerwona samica jelenia, jest najpewniejszym zwierzęciem górskim. Stopy hind są chude, ale pamiętaj, że Bóg objawia swoją siłę przez słabych i przez trudne sytuacje. Hind jest w stanie bez wysiłku poruszać się po górskim terenie bez potknięć.

Bóg sprawia, że nasze stopy są jak stopy łani. Bóg wyposaża nas w sprzęt do pokonywania przeciwności i różnych przeszkód, które możemy napotkać. Kiedy Chrystus jest twoją siłą, masz wszystko, czego potrzebujesz w swojej podróży. Chociaż sytuacja może wydawać się skalistą, Pan wyposaży cię i nauczy cię tak, że nie potkniesz się i będziesz konsekwentnie naciskać na swoją drogę wiary.

7. 2 Samuela 22:32-35 Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? I któż jest Skałą oprócz naszego Boga? To Bóg uzbraja mnie w siłę i zabezpiecza moją drogę. On czyni moje nogi jak nogi jelenia; sprawia, że mogę stanąć na wysokościach. Ćwiczy moje ręce do walki; moje ramiona mogą zginać łuk z brązu.

8. Psalm 18:33-36 On sprawia, że moje stopy są jak nogi łani, i stawia mnie na moich wyżynach. On ćwiczy moje ręce do walki, tak że moje ramiona mogą zginać łuk ze spiżu. Dałeś mi również tarczę Twojego zbawienia, i Twoja prawica mnie podtrzymuje, a Twoja łagodność czyni mnie wielkim. Ty powiększasz moje kroki pode mną, a moje stopy nie ślizgają się.

9. Habakkuk 3:19 Suwerenny Pan jest moją siłą; czyni moje stopy jak stopy jelenia , pozwala mi stąpać po wyżynach. Dla dyrektora muzycznego. na moich instrumentach strunowych.

10. Psalm 121:2-5 Pomoc moja pochodzi od Pana, Stworzyciela nieba i ziemi. On nie pozwoli, aby twoja stopa się poślizgnęła - ten, który czuwa nad tobą, nie będzie się ślęczał; zaiste, ten, który czuwa nad Izraelem, nie będzie się ślęczał ani spał. Pan czuwa nad tobą - Pan jest twoim cieniem po twojej prawicy.

Jak często używasz swoich stóp, aby świadczyć o innych?

Jak bardzo jesteś oddany szerzeniu ewangelii Jezusa? Bóg dał nam różne cechy, talenty i zdolności, abyśmy mogli Go chwalić nimi. Bóg dał nam finanse, abyśmy mogli dawać. Bóg dał nam oddech, abyśmy mogli oddychać dla Jego chwały i chwalić Jego imię.

Bóg dał nam stopy nie tylko po to, abyśmy mogli chodzić i robić to, co chcemy. Dał nam stopy po to, abyśmy mogli głosić ewangelię. Jak przynosisz ewangelię tym, którzy są wokół ciebie?

Strach nigdy nie powinien powstrzymywać twoich stóp przed poruszaniem się w kierunku zgubionych. Będą ludzie, których Bóg postawi w twoim życiu, którzy usłyszą ewangelię tylko od ciebie. Mów! Bóg idzie z tobą, więc nigdy nie pozwól, by strach cię powstrzymał.

11. Izajasza 52:7 Jakże piękne na górach są stopy tych, którzy przynoszą dobrą nowinę , którzy zwiastują pokój, którzy przynoszą dobrą nowinę, którzy zwiastują zbawienie, którzy mówią do Syjonu: "Twój Bóg króluje!".

12. Rz 10,14-15 Jak więc mogą wzywać tego, w którego nie uwierzyli? I jak mogą wierzyć w tego, o którym nie słyszeli? I jak mogą słyszeć bez kogoś, kto im głosi? I jak ktoś może głosić, jeśli nie jest posłany? Jak napisano: "Jakże piękne są stopy tych, którzy przynoszą dobrą nowinę !"

Mimo, że nasze stopy mogą być wykorzystywane do dobra często ludzie wykorzystują je do zła.

Czy twoje stopy biegną w kierunku grzechu, czy w kierunku przeciwnym? Czy stawiasz siebie w pozycji do kompromisu i grzechu? Czy jesteś ciągle w pobliżu stóp złych? Jeśli tak, to usuń się. Idź w kierunku Chrystusa. Gdziekolwiek jest grzech i pokusa, Bóg jest w kierunku przeciwnym.

Zobacz też: 25 ważnych wersetów biblijnych o ciszy

13. Prz 6:18 Serce, które obmyśla niegodziwe plany, stopy, które szybko spieszą się do zła .

14. Przysłów 1:15-16 Synu mój, nie chodź z nimi po drodze, trzymaj się z dala od ich ścieżki, bo ich nogi biegną do zła, a oni spieszą się, by przelać krew.

15. Izajasza 59:7 Ich stopy pędzą do grzechu; są szybcy w przelewaniu niewinnej krwi. Realizują złe plany; akty przemocy znaczą ich drogi.

Słowo Boże daje światło twoim stopom, abyś mógł chodzić drogami Pana.

Wszyscy mamy nogi, ale bez światła daleko nie zajdziemy. Bóg wyposażył nas w światło swojego Słowa. Rzadko mówimy o cenności Słowa Bożego. Słowo Boże powinno w nas bogato mieszkać. Jego Słowo prowadzi nas, abyśmy mogli pozostać na ścieżce sprawiedliwości.

Jego Słowo pomaga nam w identyfikacji rzeczy, które utrudniają nasze chodzenie z Panem. Zbadaj się. Czy światło Chrystusa prowadzi twoje stopy, czy też żyjesz w buncie? Jeśli tak, to pokutuj i upadnij na Chrystusa. Ci, którzy ufają Chrystusowi dla zbawienia, sami będą światłem, ponieważ są w Chrystusie, który jest źródłem światła.

Zobacz też: 21 pomocnych wersetów biblijnych o pozostawieniu przeszłości za sobą

16. Psalm 119:105 Słowo twoje jest lampą dla stóp moich I światłem na ścieżce mojej.

17. Księga Przysłów 4,26-27 Zastanów się dobrze nad ścieżkami dla twoich stóp i bądź wytrwały na wszystkich swoich drogach. Nie skręcaj w prawo ani w lewo, trzymaj swoją stopę z dala od zła.

Czy jesteś gotów umyć nogi innym?

Jako wierzący, mamy naśladować Chrystusa. Kiedy Syn Boży umywa nogi innym, bierzesz pod uwagę. Pokora Chrystusa pokazuje, że Bóg jest prawdziwy i Biblia jest prawdziwa. Jeśli Pismo Święte było inspirowane przez człowieka, Bóg tego wszechświata nigdy nie umyłby stóp człowieka.

Nigdy nie przyszedłby na ten świat w tak pokorny sposób. Mamy naśladować pokorę Chrystusa. Jezus nigdy nie pozwolił, aby Jego status wpływał na sposób, w jaki służył innym. Czy nie rozumiesz, że On jest Bogiem w ciele?

On jest Królem Świata, ale postawił innych przed sobą. Wszyscy zmagamy się z tym. Musimy modlić się codziennie, aby Bóg pracował w nas pokorą. Czy jesteś gotów służyć innym? Ci, którzy mają serce sługi, będą błogosławieni.

18. Ewangelia Jana 13,14-15 Skoro Ja, wasz Pan i Nauczyciel, umyłem wam nogi, to i wyście powinni sobie nawzajem umywać nogi. Dałem wam przykład, abyście czynili tak, jak Ja wam uczyniłem.

19. 1 Tymoteusza 5:10 I jest znana ze swoich dobrych uczynków, takich jak wychowywanie dzieci, okazywanie gościnności, obmywanie nóg ludowi Bożemu , pomaganie tym, którzy są w kłopotach i oddawanie się wszelkim dobrym uczynkom.

20. 1 Samuel 25:41 Pokłoniła się z twarzą do ziemi i powiedziała: " Jestem twoją służącą i jestem gotowa ci służyć i umywać nogi sługom mojego pana".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen jest żarliwym wyznawcą słowa Bożego i oddanym badaczem Biblii. Dzięki ponad 10-letniemu doświadczeniu w różnych służbach, Melvin rozwinął głębokie uznanie dla przemieniającej mocy Pisma Świętego w codziennym życiu. Uzyskał tytuł licencjata z teologii na renomowanej chrześcijańskiej uczelni, a obecnie kontynuuje studia magisterskie z nauk biblijnych. Misją Melvina jako autora i blogera jest pomaganie jednostkom w lepszym zrozumieniu Pisma Świętego i stosowaniu ponadczasowych prawd w ich codziennym życiu. Kiedy nie pisze, Melvin lubi spędzać czas z rodziną, odkrywać nowe miejsca i angażować się w prace społeczne.