25 വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

25 വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ
Melvin Allen

വാർദ്ധക്യത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

വാർദ്ധക്യം കർത്താവിൽ നിന്നുള്ള അനുഗ്രഹമാണ്. വാർദ്ധക്യത്തെ നാം ഒരിക്കലും ഭയപ്പെടേണ്ടതില്ല. ദയയും ബഹുമാനവും പ്രായമായവരെ പരിപാലിക്കാനുള്ള ഉത്തരവാദിത്തവും ക്രിസ്ത്യാനികൾക്ക് ഉണ്ട്. അതെ, നമ്മൾ എല്ലാ ആളുകളെയും ബഹുമാനിക്കണം, എന്നാൽ നമ്മുടെ പ്രായത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി പ്രായമായവർക്ക് ഞങ്ങൾ നൽകുന്ന ഒരു പ്രത്യേക തരം ബഹുമാനമുണ്ട്. നമ്മൾ അവരോട് സംസാരിക്കുകയും അവരെ ബഹുമാനിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രത്യേക രീതിയുണ്ട്.

ദൈവവചനം അനുസരിച്ചു ജീവിക്കുമ്പോൾ, വാർദ്ധക്യം ആവശ്യമുള്ളവരെ സഹായിക്കാനും വഴികാട്ടാനും കഴിയുന്ന ജ്ഞാനം നൽകുന്നു. പഴയ ക്രിസ്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കും പുരുഷന്മാർക്കും യുവതലമുറയെ സഹായിക്കാൻ കടമയുണ്ട്.

പ്രായമായ ക്രിസ്ത്യാനികളിൽ നിന്ന് ഞാൻ ഒരുപാട് കാര്യങ്ങൾ പഠിച്ചു. ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾ കേൾക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് ഒരാളുടെ ജീവിതത്തിലും അവരുടെ വ്യത്യസ്ത അനുഭവങ്ങളിലും ദൈവം എങ്ങനെ പ്രവർത്തിച്ചു എന്നതാണ്.

വാർദ്ധക്യത്തിലെ ആളുകൾക്ക് നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസത്തിന്റെ നടത്തത്തെ സഹായിക്കുന്ന വ്യത്യസ്തമായ നിരവധി ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള അനുഭവങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോയിട്ടുണ്ട്. അവർ തെറ്റുകൾ വരുത്തി, നിങ്ങൾ അതേ തെറ്റുകൾ വരുത്താതിരിക്കാൻ നിങ്ങളെ നയിക്കാൻ അവർ സഹായിക്കും. ഏത് പ്രായക്കാരായാലും ക്രിസ്ത്യാനികൾ മരണത്തെ ഭയപ്പെടരുത്.

ഇതും കാണുക: ദൈവത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രചോദനാത്മകമായ 25 ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

നാം നമ്മുടെ കർത്താവും രക്ഷകനുമായ യേശുക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ ആയിരിക്കുമെന്ന് ഞങ്ങൾക്ക് ഉറപ്പുണ്ട്. നമ്മുടെ ശരീരത്തിന് പ്രായക്കൂടുതൽ തോന്നാം, എന്നാൽ നമ്മുടെ ഉള്ളുകൾ അനുദിനം പുതുക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പ്രായമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യാനി ഒരിക്കലും യഥാർത്ഥത്തിൽ പ്രായമാകില്ല. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി തേടുന്നത് നിർത്തുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമാകൂ.

ക്രിസ്തുവിൽ മറ്റുള്ളവരെ കെട്ടിപ്പടുക്കുന്നത് അവസാനിപ്പിച്ച് ദിവസം മുഴുവൻ ടെലിവിഷനിലേക്ക് തിരിയുമ്പോൾ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് പ്രായമാകൂ. ഇതാണ് സങ്കടംചില പ്രായമായ വിശ്വാസികൾക്ക് സത്യം.

പലരും ക്രിസ്തുവിനോടുള്ള തീക്ഷ്ണത നഷ്‌ടപ്പെടുകയും ടെലിവിഷനു മുന്നിൽ ജീവിക്കാൻ തീരുമാനിക്കുകയും ചെയ്‌തു. ക്രിസ്തു നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പൂർണ്ണനായിത്തീർന്നു, നിങ്ങളുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കുവേണ്ടി മരിച്ചു. ജീവിതം ഒരിക്കലും ക്രിസ്തുവിനെ കുറിച്ചുള്ളതായിരിക്കില്ല. ഒരു കാരണത്താലാണ് നിങ്ങൾ ഇപ്പോഴും ജീവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്ന് എപ്പോഴും ഓർക്കുക.

ഉദ്ധരണികൾ

  • "ഒരു പുതിയ ലക്ഷ്യം സജ്ജീകരിക്കുന്നതിനോ പുതിയ സ്വപ്നം സ്വപ്നം കാണുന്നതിനോ നിങ്ങൾക്ക് ഒരിക്കലും പ്രായമായിട്ടില്ല." C.S. ലൂയിസ്
  • “വാർദ്ധക്യത്തിനായുള്ള തയ്യാറെടുപ്പ് ഒരാളുടെ കൗമാരപ്രായത്തിനു ശേഷമല്ല ആരംഭിക്കേണ്ടത്. 65 വരെ ലക്ഷ്യമില്ലാത്ത ജീവിതം വിരമിക്കുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് നിറയുകയില്ല. ഡ്വൈറ്റ് എൽ. മൂഡി
  • “അഗാധമായി സ്നേഹിക്കുന്നവർ ഒരിക്കലും പ്രായമാകില്ല; അവർ വാർദ്ധക്യത്താൽ മരിക്കാം, പക്ഷേ അവർ ചെറുപ്പത്തിൽ മരിക്കുന്നു. - ബെഞ്ചമിൻ ഫ്രാങ്ക്ലിൻ. (ജന്മദിനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ)

ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

1. റൂത്ത് 4:15 അവൻ നിങ്ങളുടെ ജീവിതം പുതുക്കും നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിങ്ങളെ താങ്ങുകയും ചെയ്യുന്നു. നിന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നവനും ഏഴു പുത്രന്മാരെക്കാൾ നിനക്കു നല്ലവനുമായ നിന്റെ മരുമകൾ അവനെ പ്രസവിച്ചു."

2. യെശയ്യാവ് 46:4 നിങ്ങൾ പ്രായമാകുമ്പോഴും ഞാൻ നിങ്ങളെ ചുമക്കും. നിന്റെ തലമുടി നരയ്ക്കും, ഞാൻ നിന്നെ ചുമക്കും. ഞാൻ നിന്നെ സൃഷ്ടിച്ചു, ഞാൻ നിന്നെ സുരക്ഷിതസ്ഥാനത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോകും.

3. സങ്കീർത്തനം 71:9 ഇപ്പോൾ, എന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ, എന്നെ മാറ്റിനിർത്തരുത്. എന്റെ ശക്തി ക്ഷയിക്കുമ്പോൾ ഇപ്പോൾ എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുത്.

പ്രായമായ ആളുകൾ വളരെയധികം ജ്ഞാനം വഹിക്കുന്നു, അവർ മികച്ച ഉപദേശം നൽകുന്നു.

4. ഇയ്യോബ് 12:12 ജ്ഞാനം പ്രായമായവരുടേതാണ്, വിവേകം പ്രായമായവരുടേതാണ്.പഴയത്. (ജ്ഞാനത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വാക്യങ്ങൾ)

5. 1 രാജാക്കന്മാർ 12:6  സോളമൻ ജീവിച്ചിരുന്നപ്പോൾ തീരുമാനങ്ങൾ എടുക്കാൻ അവനെ സഹായിച്ച ചില മുതിർന്ന പുരുഷന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ രെഹബെയാം രാജാവ് ഈ ആളുകളോട് എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടതെന്ന് ചോദിച്ചു. അവൻ ചോദിച്ചു: "ഞാൻ എങ്ങനെയാണ് ജനങ്ങളോട് ഉത്തരം പറയേണ്ടതെന്ന് നിങ്ങൾ കരുതുന്നു?"

6. ഇയ്യോബ് 32:7  ഞാൻ വിചാരിച്ചു, 'പ്രായമായവർ സംസാരിക്കണം, കാരണം ജ്ഞാനം പ്രായത്തിനനുസരിച്ച് വരുന്നു.'

ദൈവഭക്തൻ ഫലം കായ്ക്കുകയും കർത്താവിനെ സ്തുതിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു.

ഇതും കാണുക: കൊള്ളയടിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 15 സഹായകരമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

7. സങ്കീർത്തനങ്ങൾ 92:12-14 എന്നാൽ ദൈവഭക്തർ ഈന്തപ്പനകളെപ്പോലെ തഴച്ചുവളരുകയും ലെബനോനിലെ ദേവദാരുക്കൾ പോലെ ബലപ്പെടുകയും ചെയ്യും. എന്തെന്നാൽ, അവർ യഹോ​വ​യു​ടെ സ്വന്തം ഭവനത്തി​ലേ​ക്കു പറിച്ച്‌ നട​പ്പെ​ട്ടി​രി​ക്കു​ന്നു. അവർ നമ്മുടെ ദൈവത്തിന്റെ കൊട്ടാരങ്ങളിൽ തഴച്ചുവളരുന്നു. വാർദ്ധക്യത്തിലും അവർ ഫലം പുറപ്പെടുവിക്കും; അവ ജീവസ്സുറ്റതും പച്ചയായി നിലനിൽക്കും. അവർ പ്രഖ്യാപിക്കും: “യഹോവ നീതിമാൻ! അവൻ എന്റെ പാറയാണ്! അവനിൽ ഒരു തിന്മയും ഇല്ല!

മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടം.

8. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 16:31 നരച്ച മുടി മഹത്വത്തിന്റെ കിരീടമാണ് ; അത് നേർവഴിയിലൂടെ നേടിയെടുക്കുന്നു.

9. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 20:29 യുവാക്കളുടെ മഹത്വം അവരുടെ ശക്തിയാണ്; അനുഭവത്തിന്റെ നരച്ച മുടി പഴമയുടെ മഹത്വമാണ്.

വാർദ്ധക്യത്തിലും നാം ദൈവത്തിന്റെ വേല ചെയ്യണം. ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ പുരോഗതി ഒരിക്കലും നിലയ്ക്കുന്നില്ല.

10. സങ്കീർത്തനം 71:18-19 ഇപ്പോൾ എനിക്ക് വയസ്സായി, എന്റെ തലമുടി നരച്ചിരിക്കുന്നു, ദൈവമേ, എന്നെ ഉപേക്ഷിക്കരുതേ. നിങ്ങളുടെ ശക്തിയെയും മഹത്വത്തെയും കുറിച്ച് എനിക്ക് അടുത്ത തലമുറയോട് പറയണം. ദൈവമേ, അങ്ങയുടെ നന്മ ആകാശത്തിനുമുകളിൽ എത്തുന്നു. നിങ്ങൾ അത്ഭുതകരമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു. ദൈവമേ, അങ്ങയെപ്പോലെ ആരുമില്ല.

11.പുറപ്പാട് 7:6-9 മോശയും അഹരോനും യഹോവ അവരോട് കല്പിച്ചതുപോലെ ചെയ്തു. അവർ ഫറവോനോട് തങ്ങളുടെ ആവശ്യങ്ങൾ ഉന്നയിക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് എൺപത് വയസ്സായിരുന്നു, അഹരോന് എൺപത്തിമൂന്ന് വയസ്സായിരുന്നു. അപ്പോൾ യഹോവ മോശയോടും അഹരോനോടും അരുളിച്ചെയ്തത്: “എനിക്ക് ഒരു അത്ഭുതം കാണിച്ചുതരേണം എന്നു ഫറവോൻ ആവശ്യപ്പെടും. ഇതു ചെയ്യുമ്പോൾ അഹരോനോട് പറയുക: നിന്റെ വടി എടുത്ത് ഫറവോന്റെ മുമ്പിൽ ഇടുക, അത് ഒരു സർപ്പമാകും. '”

ദൈവം ഇപ്പോഴും പ്രായമായവരുടെ പ്രാർത്ഥനകൾക്ക് ഉത്തരം നൽകുന്നു.

12. ഉല്പത്തി 21:1-3 താൻ പറഞ്ഞതുപോലെ യഹോവ സാറയോട് കൃപ കാണിച്ചു, താൻ വാഗ്ദത്തം ചെയ്തതു യഹോവ സാറയ്ക്കുവേണ്ടി ചെയ്തു. അബ്രഹാമിന്റെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ, ദൈവം അവനോട് വാഗ്ദത്തം ചെയ്ത സമയത്തുതന്നെ സാറാ ഗർഭിണിയായി ഒരു മകനെ പ്രസവിച്ചു. സാറ പ്രസവിച്ച പുത്രന് അബ്രഹാം ഇസഹാക്ക് എന്ന് പേരിട്ടു.

നിങ്ങളുടെ മൂപ്പന്മാരെ ബഹുമാനിക്കുക .

13. 1 തിമോത്തി 5:1 പ്രായമായ ഒരാളെ കഠിനമായി ശാസിക്കരുത്, എന്നാൽ അവൻ നിങ്ങളുടെ പിതാവിനെപ്പോലെ അവനെ പ്രബോധിപ്പിക്കുക. ചെറുപ്പക്കാരെ സഹോദരന്മാരായി പരിഗണിക്കുക.

14. ലേവ്യപുസ്തകം 19:32 “ പ്രായമായവരുടെ സാന്നിധ്യത്തിൽ എഴുന്നേറ്റ് പ്രായമായവരെ മുഖാമുഖം ആദരിക്കുക. “നിങ്ങളുടെ ദൈവത്തെ ഭയപ്പെടുക. ഞാൻ യഹോവ ആകുന്നു.

15. ഇയ്യോബ് 32:4 അവിടെ ഏറ്റവും ഇളയവൻ എലീഹൂ ആയിരുന്നതിനാൽ എല്ലാവരും സംസാരിച്ചു തീരുന്നതുവരെ അവൻ കാത്തിരുന്നു.

അവസാനം വരെ തന്റെ എല്ലാ മക്കളെയും ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രതിച്ഛായയിലേക്ക് അനുരൂപപ്പെടുത്താൻ ദൈവം പ്രവർത്തിക്കും.

16. ഫിലിപ്പിയർ 1:6 എനിക്ക് ഇതിൽ ഉറപ്പുണ്ട്. നിങ്ങളിൽ ഒരു നല്ല പ്രവൃത്തി ആരംഭിച്ചവൻ ക്രിസ്തുയേശുവിന്റെ നാൾവരെ അതു പൂർത്തീകരിക്കും.

17. 1കൊരിന്ത്യർ 1:8-9 നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിന്റെ നാളിൽ നിങ്ങൾ കുറ്റമറ്റവരായിരിക്കേണ്ടതിന് അവൻ നിങ്ങളെ അവസാനത്തോളം ശക്തീകരിക്കും. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, അവനാൽ നിങ്ങൾ അവന്റെ പുത്രനായ നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുക്രിസ്തുവിനോട് സഹവസിക്കാൻ വിളിച്ചിരിക്കുന്നു.

ഉപദേശം

18. സഭാപ്രസംഗി 7:10 “എന്തുകൊണ്ടാണ് ഭൂതകാലം ഇപ്പോഴത്തേതിനേക്കാൾ മെച്ചമായി തോന്നുന്നത്?” എന്ന് ഒരിക്കലും ചോദിക്കരുത്. കാരണം ഈ ചോദ്യം ജ്ഞാനത്തിൽ നിന്നല്ല.

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

19. യെശയ്യാവ് 40:31 യഹോവയെ കാത്തിരിക്കുന്നവർ തങ്ങളുടെ ശക്തിയെ പുതുക്കും. അപ്പോൾ അവർ കഴുകന്മാരെപ്പോലെ ചിറകടിച്ചു പറക്കും; അവർ തളർന്നുപോകാതെ ഓടും; അവർ തളർന്നുപോകാതെ നടക്കും.”

20. 2 കൊരിന്ത്യർ 4:16-17 അതുകൊണ്ടാണ് നാം നിരുത്സാഹപ്പെടാത്തത്. ബാഹ്യമായി നാം ക്ഷീണിതരാണെങ്കിലും, ഉള്ളിൽ നാം അനുദിനം നവീകരിക്കപ്പെടുന്നു. നമ്മുടെ കഷ്ടപ്പാടുകൾ ലഘുവും താത്കാലികവുമാണ്, നമുക്ക് സങ്കൽപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന എന്തിനേക്കാളും മഹത്തായ ഒരു ശാശ്വത മഹത്വം നമുക്കായി സൃഷ്ടിക്കുന്നു.

21. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 17:6 വയോധികരുടെ കിരീടമാണ് കൊച്ചുമക്കൾ, മക്കളുടെ മഹത്വം അവരുടെ പിതാക്കന്മാരാണ്.

ഉദാഹരണം s

22. ഉല്പത്തി 24:1 അബ്രഹാം ഇപ്പോൾ വളരെ വൃദ്ധനായിരുന്നു, യഹോവ അവനെ എല്ലാവിധത്തിലും അനുഗ്രഹിച്ചു.

23. ഉല്പത്തി 25:7-8 അബ്രഹാം 175 വർഷം ജീവിച്ചു, ദീർഘവും സംതൃപ്‌തിദായകവുമായ ജീവിതം നയിച്ചുകൊണ്ട് പ്രായപൂർത്തിയായപ്പോൾ അദ്ദേഹം മരിച്ചു. അവൻ തന്റെ അന്ത്യശ്വാസം വലിച്ചു, മരണത്തിൽ തന്റെ പൂർവ്വികരോടൊപ്പം ചേർന്നു.

24. ആവർത്തനം 34:7 മരിക്കുമ്പോൾ മോശയ്ക്ക് 120 വയസ്സായിരുന്നു, എന്നിട്ടും അവന്റെ കാഴ്ച്ച വ്യക്തമായിരുന്നു, അവൻ ശക്തനായിരുന്നുഎന്നേക്കും.

25. ഫിലേമോൻ 1:9 സ്‌നേഹത്തിന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ എന്റെ അഭ്യർത്ഥന നടത്താൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. ഞാൻ, പൗലോസ്, ഒരു വൃദ്ധനും ഇപ്പോൾ മിശിഹാ യേശുവിന്റെ തടവുകാരനും ആയി.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.