25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Umur Sepuh

25 Ayat Alkitab Ngadorong Ngeunaan Umur Sepuh
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan sepuh

Sepuh téh berkah ti Yéhuwa. Urang teu kudu sieun sepuh. Urang Kristen boga tanggung jawab pikeun némbongkeun kahadéan, hormat, jeung ngurus lansia. Sumuhun urang kudu hormat sakabeh jalma, tapi aya tipe tangtu hormat nu urang masihan ka manula teu kawas grup umur urang sorangan. Aya sababaraha cara urang ngobrol sareng aranjeunna sareng ngahormatan aranjeunna.

Lamun hirup ku Firman Allah umur kolot mawa hikmah anu bisa nulungan jeung nungtun batur nu butuh. Lalaki jeung awéwé Kristen heubeul boga tugas pikeun mantuan generasi ngora.

Kuring geus loba diajar ti urang Kristen sepuh. Kadang-kadang anu anjeun hoyong ngadangukeun nyaéta kumaha Gusti parantos damel dina kahirupan batur sareng pangalaman anu béda-béda.

Para sepuh parantos ngalaman seueur pangalaman kasusah anu béda-béda anu bakal ngabantosan jalan iman anjeun. Aranjeunna parantos ngalakukeun kasalahan sareng aranjeunna bakal ngabantosan anjeun supados anjeun henteu ngalakukeun kasalahan anu sami. Euweuh urusan naon umur urang Kristen teu kudu sieun maot.

Urang boga kayakinan yen urang bakal babarengan jeung Gusti jeung Jurusalamet urang Yesus Kristus. Awak urang tiasa katingali langkung kolot, tapi jeroan urang di-renew unggal dinten. Hiji Kristen manula pernah sabenerna meunang heubeul. Anjeun ngan jadi kolot lamun eureun néangan kamajuan Karajaan Allah.

Tempo_ogé: 50 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Ulang Taun (Ayat Wilujeng Tepang Taun)

Anjeun ngan ukur janten kolot nalika anjeun ngeureunkeun ngawangun batur dina Kristus sareng giliran nonton televisi sadinten. Ieu nu sedihbebeneran pikeun sababaraha mukmin manula.

Seueur anu kaleungitan sumangetna pikeun Kristus sareng milih hirup kaluar dinten-ayeuna di payuneun televisi. Kristus jadi kasampurnaan atas nama anjeun sarta maot pikeun iniquities Anjeun. Kahirupan moal lirén janten sadayana ngeunaan Kristus. Salawasna émut yén anjeun masih hirup pikeun alesan.

Petikan

  • "Anjeun henteu lami teuing pikeun netepkeun tujuan énggal atanapi ngimpi impian énggal." C.S. Lewis
  • "Persiapan pikeun sepuh kedah dimimitian teu langkung lami ti rumaja. Kahirupan anu kosong tina tujuan dugi ka 65 taun moal ujug-ujug kaeusi nalika pangsiun. Dwight L. Moody
  • “Jalma anu mikanyaah jero-jerona teu kungsi kolot; bisa jadi maot ku kolot, tapi maot ngora." - Benjamin Franklin. (Ayat Alkitab ngeunaan ulang taun)

Naon ceuk Kitab Suci?

1. Rut 4:15 Mantenna bakal ngabarukeun hirup anjeun sareng ngadukung anjeun dina umur sepuh anjeun. Pikeun minantu awewe, anu nyaah ka anjeun sareng anu langkung saé pikeun anjeun ti batan tujuh putra, parantos ngalahirkeun anjeunna."

2. Yesaya 46:4 Sareng geus kolot, Kami bakal tetep nyangking maneh. Buuk anjeun bakal jadi abu, sarta kuring masih bakal mawa anjeun. Kuring nyieun anjeun, sarta kuring bakal mawa anjeun ka kaamanan.

3. Jabur 71:9 Jeung ayeuna, dina sepuh abdi, ulah sisihkan abdi. Tong ngantunkeun kuring ayeuna nalika kakuatan kuring gagal.

Nu kolot mah loba pisan hikmahna, jeung mere nasehat nu gede.

4. Ayub 12:12 Hikmah teh milik nu geus sepuh, jeung nu boga akal.heubeul. (Ayat hikmah)

5. 1 Raja-raja 12:6  Aya sababaraha kokolot nu mantuan Suléman nyieun putusan waktu manéhna hirup. Ku sabab kitu Raja Rehabam nanya ka eta jelema-jelema naon anu kudu dilampahkeun. Saur anjeunna, "Kumaha saur anjeun kuring kedah ngajawab jalma-jalma?"

6. Pakasaban 32: 7 kuring panginten, 'jalma anu langkung kolot kedah nyarios, kanggo hikmah hadir kalayan umur.'

7. Jabur 92:12-14 Tapi jelema-jelema anu taqwa bakal mekar kawas tangkal korma, sarta tumuwuh kuat kawas tangkal kiputri Libanon. Pikeun maranéhanana transplanted ka imah PANGERAN sorangan. Aranjeunna mekar di pangadilan Allah urang. Malah dina umur kolot maranéhna masih bakal ngahasilkeun buah; aranjeunna bakal tetep vital tur héjo. Maranehna bakal ngadawuh, “PANGERAN teh adil! Anjeunna batu abdi! Teu aya anu jahat dina anjeunna!"

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab anu Mantuan Ngeunaan Jalma Anu Teu Ngahaturkeun

Makutha kamulyaan.

8. Siloka 16:31 Buuk abu mah makuta kamulyaan ; eta diala ku nuturkeun jalan bener.

9. Siloka 20:29 Kamulyaan budak ngora teh kakuatanana; nu kulawu pangalaman teh splendor tina heubeul.

Sanajan geus kolot urang kudu ngalakonan pagawean Allah. Majuna Karajaan Allah teu eureun-eureun.

10. Jabur 71:18-19 Ayeuna abdi parantos sepuh sareng buuk abdi abu, mugi Gusti ulah ninggalkeun abdi. Abdi kedah nyarioskeun ka generasi salajengna ngeunaan kakawasaan sareng kaagungan anjeun. Gusti, kahadéan anjeun dugi ka luhur langit. Anjeun geus dipigawé hal éndah. Gusti, teu aya anu sapertos anjeun.

11.7:6-9 Ku sabab kitu Musa jeung Harun ngalaksanakeun sakumaha anu diparentahkeun ku PANGERAN. Musa yuswa dalapan puluh taun, sareng Harun yuswa dalapan puluh tilu nalika aranjeunna nyarioskeun pamenta ka Firaun. Ti dinya PANGERAN nimbalan ka Musa jeung Harun, ”Piraun bakal nitah, ‘Tingalikeun kaajaiban ka Kami.’ Sanggeus kitu, timbalana ka Harun, ‘Candak iteuk maraneh, alungkeun ka hareupeun Piraun, eta teh bakal jadi oray. '”

Allah masih ngawaler do’a para sepuh.

12. Kajadian 21:1-3 Ayeuna PANGERAN mikanyaah ka Sarah sakumaha anu didawuh-Na, sarta PANGERAN ngalaksanakeun jangji-Na ka Sarah. Sarah jadi reuneuh sarta ngababarkeun hiji putra ka Ibrahim dina sepuh-Na, dina pisan waktu Allah geus jangji manéhna. Ibrahim méré ngaran Ishak ka putra Sarah dilahirkeun manéhna.

Hormat ka nu sepuh .

13. 1 Timoteus 5:1 Ulah ngagebeg ka sepuh, tapi singgetkeun saolah-olah bapana. Ngubaran lalaki ngora salaku baraya.

14. Imamat 19:32 “Nangtung di payuneun sepuh, hormat ka sepuh padeukeut. “Sieun ka Allah anjeun. Kami PANGERAN.

15. Ayub 32:4 Ku sabab Elihu nu bungsu di dinya, anjeunna ngadagoan nepi ka sarerea rengse nyarita.

Allah bakal migawe ka sakabeh anak-Na pikeun nyontokeun maranehna jadi citra Kristus nepi ka ahir jaman.

16. Pilipi 1:6 Kaula yakin kana hal ieu. hal , yén hiji anu ngamimitian gawé alus di anjeun bakal nyampurnakeun eta nepi ka poé Kristus Yesus.

17. 1Korinta 1:8-9 Mantenna oge bakal nguatkeun aranjeun nepi ka ahir, supaya aranjeun taya cacad dina poe Gusti urang Yesus Kristus. Allah anu satia, ku saha anjeun disebut kana ukhuwah jeung Putra-Na, Yesus Kristus Gusti urang.

Piwuruk

18. Pandita 7:10 Ulah nanya “Naha baheula sigana leuwih hade ti ayeuna?” sabab patarosan ieu henteu asalna tina hikmah.

Pépéling

19. Yesaya 40:31 b ut jalma-jalma anu tetep ngadagoan PANGERAN bakal ngabarukeun kakuatanana. Lajeng aranjeunna bakal soar dina jangjang kawas garuda; maranéhna gé lumpat teu bosen; maranehna bakal leumpang jeung moal cape.”

20. 2 Korinta 4:16-17 Ku sabab eta urang teu pundung. Sanaos lahiriahna urang awut-awutan, batin urang dibarui sadidinten. Sangsara urang téh hampang jeung samentara sarta ngahasilkeun pikeun urang hiji kamulyaan langgeng nu leuwih gede ti naon bisa urang bayangkeun.

21. Siloka 17:6 Anak incu teh makuta para sepuh, kamulyaan anak teh indungna.

Conto s

22. Kajadian 24:1 Ibrahim geus sepuh pisan, sarta ku PANGERAN diberkahan dina sagala hal.

23. Kajadian 25:7-8 Ibrahim yuswana 175 taun, jeung pupus dina yuswa anu asak, umurna panjang tur nyugemakeun. Anjeunna ngahirupan terakhir sareng ngagabung ka karuhunna dina maot.

24. Ulangan 34:7 Musa pupus yuswana 120 taun, tapi paningalna atra, sarta kuatna kawas.kantos.

25. Filemon 1:9 Kaula leuwih resep nyieun banding dina dasar cinta. Kuring, Paul, salaku lalaki heubeul jeung ayeuna tawanan Al Masih Yesus.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.