30 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Nini-nini (Asih Anu Kuat)

30 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Nini-nini (Asih Anu Kuat)
Melvin Allen

Kumaha ceuk Kitab Suci ngeunaan nini-nini?

Teu aya anu saibarat kanyaah jeung kaasih eyang ka incuna. Ieu mangrupakeun hubungan husus anu mindeng ngeusi kabagjaan luar biasa. Naon Alkitab nyebutkeun ngeunaan nini-nini? Kumaha aranjeunna tiasa nyumbang kana kahirupan incu? Naon peran maranéhna maénkeun dina kahirupan barudak jeung incu maranéhanana?

Kutipan Kristen ngeunaan nini-nini

“Aki-nini, kawas pahlawan, pentingna pikeun tumuwuh anak salaku vitamin.”

“A Kanyaah Eyang karasana teu aya batur!”

“Aki-nini téh pacampur nikmat tina seuri, kalakuan miara, carita éndah, jeung kanyaah.”

“Aki nini boga pérak dina buuk jeung emasna. dina haténa.”

“Ngomong-ngomong jeung anak incu téh alus! Tapi éta sanés bagian anu pangsaéna tina nini-nini. Bagian anu pangsaéna nyaéta ngagaduhan hak istimewa anu luar biasa pikeun ngalangkungan tongkat iman."

Berkah janten nini

Kahiji jeung foremost, Alkitab nelepon jadi nini hiji berkah tremendous. Gusti parantos masihan murangkalih ka kulawarga pikeun ngaberkahan aranjeunna. Ieu mangrupikeun berkah sanés ngan ukur pikeun kolot tapi pikeun sadayana kulawarga - sareng nini-nini khususna rahayu. Hubungan ieu kedah penting pisan sareng tiasa janten salah sahiji hubungan anu paling indah dina kahirupan budak éta.

1. Siloka 17:6geus wawuh jeung tulisan suci, anu bisa ngajadikeun anjeun wijaksana pikeun kasalametan ngaliwatan iman ka Kristus Yesus."

28. Ulangan 6:1-2 “Ayeuna ieu parentah, katetepan jeung aturan anu diparentahkeun ku PANGERAN, Allah maraneh, pikeun diajarkeun ka maraneh, supaya maraneh laksanakeun di tanah anu maraneh rek indit. leuwih, pikeun mibanda eta, nu bisa sieun PANGERAN Allah anjeun, anjeun jeung anak anjeun jeung putra putra anjeun, ku ngajaga sagala katetepan jeung parentah-Na, nu kuring marentahkeun ka anjeun, sapanjang poé hirup anjeun, jeung nu poé anjeun bisa. lila-lila.”

29. Kajadian 45:10 “Maraneh kudu cicing di tanah Gosen, daek deukeut ka Kami, maneh jeung anak-anak maneh, anak-anakna, domba-domba, sapi-sapi, jeung sagala harta banda maraneh. .”

30. Deuteronomy 32:7 “Inget jaman baheula; mertimbangkeun generasi nu geus kaliwat. Taroskeun ka bapa anjeun sareng anjeunna bakal nyarios ka anjeun, sepuh anjeun, sareng aranjeunna bakal ngajelaskeun ka anjeun. pikeun dileungitkeun, sareng pikeun anu sepuh dileungitkeun sareng hilap - Alkitab ngajarkeun sabalikna. Urang kedah ngalebetkeun nini-nini dina kahirupan urang sabab aranjeunna mangrupikeun aspék penting tina rencana kulawarga Allah. Aranjeunna nyayogikeun warisan anu teu aya anu sanés tiasa. Aranjeunna nyayogikeun pangajaran sareng doa sareng palajaran anu henteu tiasa dilakukeun ku batur. Janten nini mangrupikeun berkah anu luar biasa. Naon hiji kahormatan pikeun boga allahnini-nini!

"Anak-anak mangrupikeun makuta pikeun anu sepuh, sareng kolot mangrupikeun kareueus budakna."

2. Jabur 92:14 "Maranéhanana bakal buahan di sepuh, bakal tetep seger jeung héjo."

3. Siloka 16:31 “Buuk abu mah makuta kamulyaan; eta dimeunangkeun dina kahirupan soleh."

4. Jabur 103:17 “Tapi ti kalanggengan nepi ka langgeng, PANGERAN mikanyaah ka jalma-jalma anu ajrih ka Mantenna, jeung kaadilan-Na jeung anak-anakna.

5. Siloka 13:22 "Jalma hade ninggalkeun warisan pikeun anak-anakna, tapi kabeungharan jelema doraka disimpen pikeun jalma bener."

Tempo_ogé: 21 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kecap Dianggurkeun (Ayat Ngareureuwas)

Hubungan nini jeung incu

Hubungan nini jeung incu geulis. Nini-nini dipasihan ka urang pikeun masihan hikmahna ka urang, ngajar urang ngeunaan Allah sareng firman-Na, sareng ngabantosan murangkalih anu bakal ngawula Yéhuwa. Sanaos umurna sareng tiasa ngalakukeun kirang, aranjeunna henteu kirang berharga. Palajaran maranéhna bisa robah nalika maranéhna sepuh - tapi urang tetep bakal diajar mikanyaah batur jeung mikanyaah Allah ku miara maranéhna. Aya sababaraha conto éndah dina Kitab Suci ngeunaan berkah berharga yén hubungan antara nini sareng incu.

Tempo_ogé: 21 Ayat Alkitab Ngahariwangkeun Ngeunaan Voodoo

6. Kajadian 31:55 Isukna isuk-isuk Laban nyium incu-incuna, jeung ngaberkahan. Lajeng anjeunna angkat sarta balik ka imah ".

7. 2 Timoteus 1:5 “Kamingingetkeun iman anjeun anu tulus, anu mimiti hirup dina nini anjeun Lois sareng indung anjeun Eunike sareng, kuring yakin, ayeuna hirup di anjeun ogé. ”

8. Kajadian 48:9 Saur Yusup ka ramana, ‘Maraneh teh putra-putra Kami, anu ku Allah dipaparinkeun ka Kami di dieu. Jeung cenah, "Bawa aranjeunna ka kuring, mangga, supaya kuring bisa ngaberkahan aranjeunna."

Tanggung jawab nini

Nini boga kalungguhan anu dipaparinkeun ku Allah. Peran-peran ieu kedah janten bagian anu penting dina kahirupan barudak sareng incuna. Sedengkeun kalungguhan nini-nini teu pati wibawa dina kahirupan barudak, teu kurang pangaruhna jeung signifikan.

Mimitina mah Embah boga tanggung jawab pikeun hirup anu ridho ku Pangéran. Dosa-dosa nini-nini tiasa mangaruhan kana kahirupan anak sareng incuna. Generasi ngora ningali aranjeunna - ningali aranjeunna caket - sareng diajar tina naon anu aranjeunna tingali. Nini-nini kedah hirup kahirupan anu museur ngagungkeun Gusti kalayan sagala anu dilakukeun.

Nini-nini oge kuduna ngajarkeun ajaran nu bener ka anak jeung incuna. Firman Allah kedah janten pusat pikeun kahirupan maranéhanana. Aranjeunna kedah terang doktrin anu saé pikeun ngajarkeunana. Nini-nini ogé sakuduna dihontal sarta dikontrol diri. Maranéhna kudu hirup nu khusyu dina laku lampah jeung kudu sober pikiran. aranjeunnakudu ngajar anak jeung incuna kumaha carana jadi salaki jeung pamajikan nu soleh. Maranéhna kudu ngabantu ngalatih jeung ngajar anak incu kumaha cara hirup nu ngahormat ka Allah.

9. Budalan 34:6-7 “Mantenna ngaliwat ka payuneun Musa, ngadawuh, ‘PANGERAN, PANGERAN, Allah anu welas asih jeung welas asih, teu weléh bendu, abounding asih jeung kasatiaan, ngajaga asih. ka rébuan, jeung wickedness forgiving, pemberontakan jeung dosa. Acan anjeunna teu ninggalkeun kaliru unpunished; Mantenna ngahukum ka anak-anak jeung anak-anakna lantaran dosa indung bapa nepi ka turunan katilu jeung kaopat.”

10. Deuteronomy 4: 9 "Ngan ati-ati, sareng jaga jiwa anjeun, ulah poho kana hal-hal anu katingali ku panon anjeun, sareng ulah hilap tina haté anjeun salami hirup anjeun. Terangkeun eta ka anak maraneh jeung ka anak maraneh.”

11. Titus 2:1-5 “Tapi ari aranjeun, ajarkeun naon-naon anu saluyu jeung ajaran anu bener. Lalaki anu sepuh kedah sober-pikiran, bermartabat, ngadalikeun diri, séhat dina iman, cinta, sareng tabah. Awéwé-awéwé anu sepuh ogé kedah hormat dina paripolah, henteu tukang fitnah atanapi budak anu seueur anggur. Maranehna kudu ngajar naon anu hade, jeung ngalatih awewe ngora pikeun ngadalikeun diri, murni, digawé di imah, bageur, jeung tunduk ka salaki sorangan, supaya pangandika Allah ulah dihina.”

Tanggung jawab anak incu

Sapertos nini-niniboga tanggung jawab ka anak incu, anak incu boga tanggung jawab ka nini. Anak incu kudu ngahormat ka kolot jeung nini-nini. Urang masihan kahormatan ku nyarioskeun anu jujur ​​ngeunaan aranjeunna sareng ku nyarios kalayan hormat ka aranjeunna sareng ngadangukeun aranjeunna nalika aranjeunna nyarios. Nini-nini anu nyaah ka Yesus narékahan pikeun ngajar incu-incuna - anu ngagaduhan tanggung jawab ngadangukeun aranjeunna supados aranjeunna tiasa diajar. Barudak jeung incu boga tanggung jawab miara kolot jeung nini-nini bari umurna. Ieu mangrupikeun berkah sareng kasempetan diajar sadayana dina hiji.

12. Deuteronomy 5:16 “Hormat ka bapa jeung ka indung maneh, sakumaha anu diparentahkeun ku PANGERAN Allah maraneh, supaya maraneh panjang umur, jeung sing salamet di tanah anu ku PANGERAN dipikanyaah ku maraneh. Allah masihan anjeun.”

13. Siloka 4:1-5 “Dengekeun, anak-anak, piwuruk bapa, sing ati-ati supaya maraneh meunang pangarti, sabab Kami mere parentah anu hade; ulah ninggalkeun ajaran Kami. Nalika kuring jadi putra jeung bapa kuring, lembut, hiji-hijina dina tetempoan indung kuring, anjeunna ngajarkeun kuring sarta ngomong ka kuring, 'Hati anjeun nyekel pageuh kecap abdi; tetep parentah Kami, sarta hirup. Meunang hikmah; meunang wawasan; ulah poho, jeung ulah hilap tina omongan Kami.’’

14. Jabur 71:9 “Ulah nyingkirkeun Kami dina mangsa sepuh; ulah ninggalkeun kuring nalika kakuatan kuring béak."

15. Siloka 1:8-9 “Dengekeun,anaking, parentah bapa anjeun, sarta ulah ninggalkeun pangajaran indung anjeun, sabab éta karangan anu alus pikeun sirah anjeun sarta pendants pikeun beuheung anjeun.

16. 1 Timoteus 5:4 “Tapi upama randa boga anak atawa incu, kudu diajar heula kana amal ibadahna ka kulawargana sorangan jeung mulang deui ka kolotna; ti Allah.”

Ayat ajak nini

Jadi nini téh berkah! Henteu paduli kumaha kamampuan fisik aranjeunna, henteu paduli kumaha tetep pikiranna - janten nini mangrupikeun berkah pikeun sadayana kulawarga. Maranéhna bisa yakin yén pangaruh saleh maranéhna moal diémutan ku Yéhuwa. Aranjeunna gaduh pangaruh.

17. Siloka 16:31 “Buuk kulawu mah makuta kaagungan; eta kahontal dina jalan kabeneran."

18. Yesaya 46:4 “Sanajan maraneh geus kolot, Kami teh Anjeunna, jeung nepi ka buuk buuk Kami rek digendong. Kuring geus dijieun, sarta kuring bakal nanggung; Kuring bakal mawa jeung bakal nyalametkeun.

19. Jabur 37:25 "Kuring geus ngora, jeung ayeuna geus kolot, can kungsi katempo nu soleh ditinggalkeun atawa anak-anakna menta roti ."

20. Jabur 92:14-15 “Maranehna masih keneh buahan geus kolot; aranjeunna salawasna pinuh ku geutah jeung héjo, pikeun nyatakeun yén Gusti téh jejeg; Anjeunna teh batu Kami, sarta teu aya kajahatan dina anjeunna."

21. Yesaya 40:28-31 “Naha maraneh teu nyaho? Dupi anjeun teu uninga? Gusti téhAllah nu langgeng, nu nyiptakeun tungtung bumi. Anjeunna henteu pingsan atanapi bosen; pangartina teu kapaluruh. Anjeunna masihan kakuatan ka anu pingsan sareng anu teu gaduh kakuatan anjeunna ningkatkeun kakuatan. Komo nonoman bakal pingsan jeung jadi weary, jeung lalaki ngora bakal ragrag exhausted; tapi maranéhanana anu ngadagoan Gusti bakal renew kakuatan maranéhanana; maranéhanana baris Gunung nepi jeung jangjang kawas garuda; maranehna bakal lumpat jeung teu bosen; aranjeunna bakal leumpang sareng moal pingsan."

22. Jabur 100: 5 "Sabab PANGERAN teh hade. Kaasih-Na tetep salalanggengna, jeung kasatiaan-Na terus turun-tumurun.”

23. Jabur 73:26 "Daging abdi sareng manah abdi tiasa lepat, tapi Gusti mangrupikeun kakuatan haté abdi, bagian abdi salamina."

24. Ibrani 13:8 “Yesus Kristus teh sarua kamari jeung poe ayeuna jeung salalanggengna.”

Conto nini-nini dina Kitab Suci

Urang bisa ningali loba conto nini-nini dina kitab suci. Sababaraha conto nyaéta jalma anu kedah urang tiru. Anu sanésna, dipasihkeun ka urang salaku pépéling ngeunaan kabiasaan atanapi sikep naon anu kedah dihindari.

Conto anu goréng tina nini-nini aya dina 2 Raja 11. Ieu carita Atalia, indung Raja Ahazia ti Yuda. Atalia masih kénéh hirup nalika putrana Raja Ahazia maot. Saatos pupusna, Ibu Ratu parantos dieksekusi sadayana kulawarga karajaan supados anjeunna tiasa maréntah. Tapi, salah saurang sadulur Ahasia, nyaéta Yoséba, nyumputkeun putrana. Ieu orok namina Joas. TheIbu Ratu marentah salila 6 taun bari incuna Yoas jeung perawatna nyumput di Bait Allah. Nalika Yoas umur 7 taun, anjeunna dibawa ku Imam Agung di tempat umum sareng diurapi. Imam oge masangkeun makuta kana sirahna, tuluy ngangkat Yoas raja Yuda. Ratu Atalya ningali ieu, teras ngamuk. Imam Agung maréntahkeun manéhna dieksekusi. Raja Yoas jumeneng raja salila 40 taun.

Conto éndah ti nini-nini dina Kitab Suci aya dina kitab Rut. Carita Rut lumangsung dina salah sahiji jaman anu paling parah dina sajarah Yahudi. Naomi jeung salakina, kawas loba urang Yahudi waktu éta, di pangbuangan. Maranehna hirup di tanah musuhna, urang Moab. Saterusna, salaki Naomi maot. Rut milih cicing jeung mitohana jeung ngurus manéhna. Manéhna tuluy kawin jeung Boas. Waktu Boas jeung Rut ngalahirkeun anak lalaki, warga désa datang ka Naomi jeung ngomong, ”Naomi boga anak lalaki” dina ucapan salamet. Sanajan budak ieu lain dulur katurunan Naomi, manéhna dianggap sabagé nini. Anjeunna mangrupikeun nini anu soleh anu diberkahan pisan ku janten bagian tina kahirupan incu Obed. Kahirupan Rut diberkahan pisan ku ayana Naomi. Diajar langkung seueur ngeunaan Rut di dieu - Ruth dina Kitab Suci.

25. Rut 4:14-17 "Awéwé-awéwé ngadawuh ka Naomi, "Puji ka PANGERAN, anu dinten ieu henteu ngantep anjeun tanpa wali-penebus. Mugia anjeunna janten sohor di sakuliah Israil! 15 Anjeunna bakal nganyarankeun hirup anjeun sarengngajaga anjeun dina umur sepuh anjeun. Sabab minantu awewe, anu nyaah ka maneh jeung anu leuwih hade ka maneh ti batan tujuh putra, geus ngababarkeun manehna.” 16 Geus kitu Naomi ngarangkul budakna terus diurus. 17Awewe-awewe anu aya di dinya arunjukan, "Naomi boga anak lalaki!" Jeung maranéhna ngaranna anjeunna Obed. Anjeunna bapa Isai, ramana Daud.”

Kumaha carana ninggalkeun warisan Allah?

Billy Graham nyarios, "Warisan anu paling hébat anu tiasa diwariskeun ka anak incu sanés artos atanapi barang-barang material anu akumulasi dina kahirupan, tapi warisan karakter sareng iman."

Di bumi moal aya anu ngadoakeun anjeun sapertos nini-nini. Sanaos gering, aranjeunna tiasa kerja keras janten nini-nini anu soleh ku cara ngadoakeun incu.

Cara séjén nini-nini bisa jadi pangaruh anu gedé pisan ku cara nyaritakeun kasaksianana ka incu-incuna. Caritakeun carita ngeunaan rezeki Allah, ngeunaan kumaha Anjeunna salawasna nedunan jangji-Na, ngeunaan kasatiaan-Na. Nini-nini gaduh umur panjang anu aranjeunna hirup - sareng ayeuna aranjeunna dina panggung dimana aranjeunna tiasa calik sareng nyarioskeun kasaéan-Na! Naon cara anu luar biasa pikeun ninggalkeun warisan!

26. Jabur 145:4 “Satu generasi muji kalakuan maneh ka nu sejen; aranjeunna nyarioskeun kalakuan anjeun anu perkasa."

27. 2 Timoteus 3:14-15 “Tapi ari maneh, kudu terus-terusan dina naon-naon anu geus diajarkeun jeung anu geus diyakinkeun, sabab geus nyaho ti budak leutik maneh.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.