25 belangrike Bybelverse oor woorde wat ons spreek (Die krag van woorde)

25 belangrike Bybelverse oor woorde wat ons spreek (Die krag van woorde)
Melvin Allen

Wat sê die Bybel oor woorde?

Woorde is kragtig, dit gee uitdrukking aan die abstrakte op maniere wat 'n enkele beeld nie kan nie.

Die primêre manier waarop ons kommunikeer is deur woorde. Woorde het spesifieke betekenisse – en ons moet dit reg gebruik.

Christelike aanhalings oor woorde

“Wees versigtig met jou woorde. Sodra hulle gesê is, kan hulle net vergewe word, nie vergeet word nie.”

"O Here, bewaar ons harte, bewaar ons oë, bewaar ons voete en bewaar ons tonge." – William Tiptaft

“Woorde is gratis. Dit is hoe jy dit gebruik, wat dalk kos.”

“Woorde kan inspireer. En woorde kan vernietig. Kies joune goed.”

“Ons woorde het krag. Hulle beïnvloed ander, maar hulle beïnvloed ons ook.” — Michael Hyatt

“Bestudeer die universele heiligheid van die lewe. Jou hele bruikbaarheid hang hiervan af, want jou preke duur maar 'n uur of twee: jou lewe preek die hele week. As Satan net 'n hebsugtige bedienaar 'n liefhebber van lof, van plesier, van lekker eet kan maak, het hy jou bediening verwoes. Gee jouself aan gebed, en kry jou tekste, jou gedagtes, jou woorde, van God.” Robert Murray McCheyne

“Vriendelike woorde kos nie veel nie. Tog bereik hulle baie.” Blaise Pascal

“Met die hulp van genade word die gewoonte om vriendelike woorde te sê baie vinnig gevorm, en wanneer dit eers gevorm word, gaan dit nie vinnig verlore nie.” Frederick W. Faber

Bybelverse oor die krag vanwoorde

Woorde kan beelde en intense emosies oordra. Woorde kan ander beseer en blywende letsels laat.

1. Spreuke 11:9 “Slegte woorde vernietig ’n mens se vriende; wyse onderskeidingsvermoë red die godvresendes.

2. Spreuke 15:4 “ Sagte woorde bring lewe en gesondheid ; ’n bedrieglike tong verbrysel die gees.”

3. Spreuke 16:24 “Vriendelike woorde is soos heuning – soet vir die siel en gesond vir die liggaam.”

4. Spreuke 18:21 “Dood en lewe is in die mag van die tong, en dié wat dit liefhet, sal die vrugte daarvan eet.”

Bou mekaar op met woorde

Terwyl woorde kan seermaak, kan hulle mekaar ook opbou. Ons het 'n groot verantwoordelikheid om ons woorde met sorgvuldige oorweging te hanteer.

5. Spreuke 18:4 “ 'n Mens se woorde kan lewegewende water wees; woorde van ware wysheid is so verfrissend soos ’n bruisende spruit.”

6. Spreuke 12:18 "Daar is iemand wat oorhaastig praat soos hy met 'n swaard stoot, maar die tong van die wyse bring genesing."

Woorde openbaar die toestand van die hart

Woorde openbaar ons sondenatuur. Harde woorde kom uit 'n harde gees. Wanneer ons vind dat ons geneig is tot goddelose woorde, moet ons noukeurig na ons heiligmakingsreis kyk en sien waar ons gewankel het.

7. Spreuke 25:18 “Om leuens oor ander te vertel is net so skadelik soos om hulle met 'n byl te slaan, hulle met 'n swaard te wond of te skiet.hulle met ’n skerp pyl.”

8. Lukas 6:43-45 “Want daar is geen goeie boom wat slegte vrugte dra nie, en ook nie 'n slegte boom wat goeie vrugte dra nie. Want elke boom word aan sy eie vrugte geken. Want die mense pluk nie vye van dorings nie, en hulle pluk ook nie druiwe uit 'n distelbos nie. Die goeie mens bring uit die goeie skat van sy hart voort wat goed is; en die bose mens bring uit die bose skat te voorskyn wat sleg is; want sy mond spreek uit wat sy hart vervul.”

Bewaak jou mond

Een manier waarop ons vorder in heiligmaking is deur te leer om die mond op te pas. Ons moet elke woord en toon wat uitkom, noukeurig oorweeg.

9. Spreuke 21:23 “Elkeen wat sy mond en sy tong bewaar, bewaar homself uit die moeilikheid .”

10. Jakobus 3:5 “Net so is die tong 'n klein dingetjie wat grootse toesprake maak. Maar ’n piepklein vonkie kan ’n groot woud aan die brand steek.”

11. Jakobus 1:26 “As jy beweer dat jy godsdienstig is, maar nie jou tong beheer nie, flous jy jouself, en jou godsdiens is waardeloos.”

12. Spreuke 17:18 “Selfs 'n dwaas wat swyg, word as wys beskou; wanneer hy sy lippe toemaak, word hy as intelligent beskou.”

13. Titus 3:2 “Om van niemand kwaad te praat nie, rusies te vermy, sagmoedig te wees en volkome hoflikheid teenoor alle mense te betoon.”

14. Psalm 34:13 “Bewaar jou tong van kwaad en jou lippe dat jy nie bedrog spreek nie.”

15. Efesiërs 4:29 “Laat geen verderflike praatjies uit julle mond uitgaan nie, maar net iets wat goed is om op te bou, soos die geleentheid pas, sodat dit genade kan gee aan die wat hoor.”

Sien ook: 15 nuttige Bybelverse oor afpersing

God se Woord

Die belangrikste woorde is die God-geasemde woorde wat aan ons gegee is. Jesus is ook die Woord van God. Ons moet die einste woorde van God koester sodat ons die Woord, dit is Christus, kan weerspieël.

16. Matteus 4:4 “Maar Hy antwoord: Daar is geskrywe: Die mens sal nie van brood alleen lewe nie, maar van elke woord wat uit die mond van God kom.”

17. Psalm 119:105 "U woord is 'n lamp vir my voet en 'n lig vir my pad."

18. Matteus 24:35 “Die hemel en die aarde sal verbygaan, maar my woorde sal nie verbygaan nie.”

19. 1 Korintiërs 1:18 “Want die woord van die kruis is wel dwaasheid vir die wat verlore gaan, maar vir ons wat gered word, is dit die krag van God.”

Ons sal eendag rekenskap gee van ons onverskillige woorde

Elke woord wat ons uiter, sal deur die mees volmaakte en regverdige Regter beoordeel word. Woorde dra groot gewig en betekenis, daarom wil Hy hê dat ons dit wys moet gebruik.

20. Romeine 14:12 “Dan sal elkeen van ons dan van homself aan God rekenskap gee.”

21. Matteus 12:36 “Maar Ek sê vir julle dat elke onverskillige woord wat die mense spreek, daarvoor rekenskap moet gee op die dag van oordeel.”

22. 2 Korintiërs 5:10 “Want ons moet almal verskynvoor die regterstoel van Christus, sodat elkeen van ons kan ontvang wat ons toekom vir die dinge wat ons in die liggaam gedoen het, of dit nou goed of sleg is.”

Ons woorde moet openbaar 'n veranderde hart

Wanneer ons gered is, gee God vir ons 'n nuwe hart. Ons woorde moet die verandering wat in ons plaasgevind het weerspieël. Ons moet nie meer met kras beskrywings of met goddelose taal praat nie. Ons woorde moet God verheerlik.

23. Kolossense 4:6 “Laat julle woord altyd genadig wees, met sout besprinkel, sodat julle kan weet hoe julle elkeen behoort te antwoord.”

24. Johannes 15:3 “Julle is reeds rein vanweë die woord wat Ek tot julle gespreek het.”

Sien ook: 35 pragtige Bybelverse oor wonderlik deur God gemaak

25. Matteus 15:35-37 “Die goeie mens bring uit sy goeie skat goeie te voorskyn, en die slegte mens bring uit sy slegte skat kwaad te voorskyn. Ek sê vir julle, op die oordeelsdag sal mense rekenskap gee van elke onverskillige woord wat hulle spreek, want uit jou woorde sal jy geregverdig word, en uit jou woorde sal jy veroordeel word.”

Slot

Woorde is nie leeg nie. Die Skrif beveel ons om woorde nie ligtelik te gebruik nie, maar om seker te maak dat dit die Heilige Gees wat in ons woon, weerspieël. Ons moet 'n lig vir die wêreld wees – en een manier waarop ons dit doen, is deur nie dieselfde kras taal te gebruik as wat die wêreld doen nie.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.