25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Modereco

25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Modereco
Melvin Allen

Bibliaj versoj pri modereco

Ĉu vi iam aŭdis iun diri moderecon en ĉiuj aferoj? Se vi havas, mi volas, ke vi sciu, ke ĝi estas malvera. Parolante pri modereco ni devas ankaŭ memori la vorton abstinado. Estas iuj aferoj, kiujn vi simple ne povas fari. Neplenaĝa trinkado ne povas esti farita modere.

Vi ne povas vetludi, fumi, spekti pornaĵon, iri al la klubo, havi antaŭgeedzigan sekson aŭ fari aliajn pekaĵojn modere. Ne provu trompi vin farante vian propran difinon de modereco. Ekzemple, vi havas ses pakaĵon da biero kaj vi trinkas tri el ili dorso al dorso. Vi diras al vi bone, ke mi ne trinkis la tutan aferon. Vi havas du grandajn skatolojn da Domino's Pizza kaj vi manĝas unu tutan skatolon kaj lasas la alian kaj vi pensas, ke tio estas modereco. Ne mensogu al vi mem.

Vidu ankaŭ: 25 Gravaj Bibliaj Versoj Pri Fideleco Al Dio (Potenca)

Vi devas havi sinregadon pri ĉio kaj la Sankta Spirito, kiu vivas en kristanoj, helpos vin. Dankon al Dio, ke ni havas la kapablon fari aferojn, kiujn iuj ne povas, sed gardu vin aĉetante, rigardante televidon, navigante per interreto, trinkante kafeinon ktp. Ne obsedu ion ajn en via vivo, krom la Sinjoro. Ne metu falilon antaŭ aliaj kredantoj. Sen modereco vi povas facile fali en pekon. Estu singarda ĉar Satano faras ĉion, kion li povas por provi tenti nin. Faru ĉion por la gloro de Dio.

Kion diras la Biblio?

1. Filipanoj4:4-8 Ĝoju en la Sinjoro ĉiam; kaj denove mi diras:Ĝoju. Via modereco estu konata de ĉiuj homoj. La Sinjoro estas proksima. Atentu pri nenio; sed en cxio, per pregxo kaj petego kun danko, viaj petoj estu sciigitaj al Dio. Kaj la paco de Dio, kiu superas ĉian komprenon, konservos viajn korojn kaj mensojn en Kristo Jesuo. Fine, fratoj, kio ajn estas vera, kio ajn honesta, kio ajn justa, kio ajn pura, kio ajn aminda, kio ajn bonfama; se estas ia virto, kaj se estas ia laŭdo, pripensu ĉi tiujn aferojn.

2. 1 Korintanoj 9:25 Ĉiu, kiu konkuras en la ludoj, estas strikta trejnado. Ili faras ĝin por akiri kronon kiu ne daŭros, sed ni faras ĝin por akiri kronon kiu daŭros eterne.

3. Paverboj 25:26-28 Kiel ŝlima fonto aŭ malpurigita fonto  estas la virtuloj, kiuj cedas al malvirtulo. Ne estas bone manĝi tro da mielo,  nek estas honorinda serĉi aferojn kiuj estas tro profundaj. Kiel urbo, kies muroj estas trarompitaj, estas homo al kiu mankas sinregado.

Karno kontraŭ Sankta Spirito

4. Galatians 5:19-26 Nun la faroj de la karno estas evidentaj, kiuj estas ĉi tiuj; Adulteco, malĉasteco, malpureco, lasciveco, Idolkulto, sorĉado, malamo, variado, imitaĵoj, kolero, malpaco, ribelemoj, herezoj, envioj,murdoj, ebrioj, diboĉadoj, kaj similaĵoj; pri kiuj mi antaŭe diras al vi, kiel mi jam diris al vi, ke tiuj, kiuj faras tiajn agojn, ne heredos la regnon de Dio. Sed la frukto de la Spirito estas amo, ĝojo, paco, pacienco, mildeco, boneco, fido, mildeco, modereco; kontraŭ tiaj ne ekzistas leĝo. Kaj tiuj, kiuj apartenas al Kristo, krucumis la karnon kun la korinklinoj kaj voluptoj. Se ni vivas en la Spirito, ni ankaŭ iradu en la Spirito. Ni ne deziru vanan gloron, incitante unu la alian, enviante unu la alian.

5. Romanoj 8:3-9 La leĝo estis sen potenco ĉar ĝi estis malfortigita de niaj pekuloj. Sed Dio faris tion, kion la leĝo ne povis fari: Li sendis Sian propran Filon sur la teron kun la sama homa vivo, kiun ĉiuj aliaj uzas por peko. Dio sendis lin kiel oferon por pagi por peko. Do Dio uzis homan vivon por detrui pekon. Li faris tion, por ke ni estu pravaj, kiel la leĝo diris, ke ni devas esti. Nun ni ne vivas sekvante niajn pekemajn memojn. Ni vivas sekvante la Spiriton. Homoj, kiuj vivas sekvante sian pekan memon, pensas nur pri tio, kion ili volas. Sed tiuj, kiuj vivas sekvante la Spiriton, pensas pri tio, kion la Spirito volas, ke ili faru. Se via pensado estas regata de via peka memo, ekzistas spirita morto. Sed se via pensado estas regata de la Spirito, ekzistas vivo kaj paco. Kial ĉi tio estas vera? Ĉar iu ajn kies pensado estaskontrolita de ilia peka memo estas kontraŭ Dio. Ili rifuzas obei la leĝon de Dio. Kaj vere ili ne kapablas ĝin obei. Tiuj, kiuj estas regataj de siaj pekaj memoj, ne povas plaĉi al Dio. Sed vi ne estas regata de viaj pekaj memoj. Vi estas regata de la Spirito, se tiu Spirito de Dio vere vivas en vi. Sed kiu ne havas la Spiriton de Kristo, tiu ne apartenas al Kristo.

6. Galatoj 5:16-17 Do mi diras al vi: Vivu sekvante la Spiriton. Tiam vi ne faros tion, kion volas viaj pekaj memoj. Niaj pekaj memoj volas tion, kio estas kontraŭ la Spirito, kaj la Spirito volas tion, kio estas kontraŭ niaj pekaj memoj. La du estas unu kontraŭ la alia, do vi ne povas fari ĝuste kion vi volas.

7. Galatians 6:8-9 Tiuj, kiuj vivas nur por kontentigi sian propran pekan naturon, rikoltos kadukiĝon kaj morton el tiu peka naturo. Sed tiuj, kiuj vivas por plaĉi al la Spirito, rikoltos eternan vivon el la Spirito. Do ni ne laciĝu de fari kio estas bona. Ĝuste ĝustatempe ni rikoltos benon, se ni ne rezignas.

Ni ĉiuj bezonas ripozon, sed tro da dormo estas peka kaj malhonora.

8. Proverboj 6:9–11 Ĝis kiam vi kuŝos tie, ho maldiligentulo? Kiam vi leviĝos el via dormo? Iom da dormo, iom da dormeto, iom da kunmetado de la manoj por ripozi, kaj malriĉeco venos sur vin kiel rabisto, kaj manko kiel armita viro.

9. Proverboj 19:15 Maldiligento alportas profundedormu, kaj la senmovaj malsatas.

10. Proverboj 20:13 Ne amu dormon, alie vi malriĉiĝos; restu maldorma kaj vi havos manĝon por ŝpari.

Manĝante troe

11. Proverbs 25:16 16 Se vi trovis mielon, manĝu nur sufiĉe por vi, por ke vi ne satu kaj ne vomu ĝin.

12. Proverboj 23:2-3 Se vi estas tia, kiu manĝas tro multe tro rapide,  faru ĉion necesan por bremsi vian entuziasmon pri manĝaĵo. Ankaŭ ne rigardu la bongustaĵojn de la reganto,  ĉar la manĝaĵo eble ne estas tia, kia ĝi ŝajnas.

13. Proverboj 25:27 Ne estas bone manĝi multe da mielo, nek glore serĉi sian propran gloron.

Verŝajne estas pli bone ne trinki alkoholon pro tento, sed trinki ne estas peko kiam oni faras modere.

14.  Efesanoj 5:15-18 Do estu tre zorgema, kiel vi vivas. Ne vivu kiel tiuj, kiuj ne estas saĝaj, sed vivu saĝe. Uzu ĉiun ŝancon, kiun vi havas por fari bonon, ĉar ĉi tiuj estas malbonaj tempoj. Do ne estu malsaĝa sed lernu, kion la Sinjoro volas, ke vi faru. Ne ebriiĝu per vino, kiu vin ruinigos, sed pleniĝu de la Spirito.

15. Romanoj 13:12-13 La nokto estas preskaŭ finita, la tago preskaŭ estas ĉi tie. Ni ĉesu fari la aferojn, kiuj apartenas al la mallumo, kaj ni prenu armilojn por batali en la lumo. Ni kondutu nin ĝuste, kiel homoj, kiuj vivas en la lumo de la tago—neniu orgioj aŭ ebrioj, nek malmoraleco aŭ maldeco, nekbatalado aŭ ĵaluzo.

16.  Proverboj 23:19-20  Aŭskultu, mia infano, estu saĝa kaj serioze pripensu la manieron de via vivo. Ne asociĝu kun homoj, kiuj trinkas tro da vino aŭ plenigas sin per manĝaĵo.

Vidu ankaŭ: Ĉu Kanye West estas kristano? 13 Kialoj Kanye Ne Estas Savita

Modereco en butikumado por butikmanĝuloj.

17. Hebreoj 13:5-8 Konservu viajn vivojn liberaj de la amo al mono. Kaj estu kontenta pri tio, kion vi havas. Dio diris: “Mi neniam forlasos vin; Mi neniam forkuros de vi.” Do ni povas esti certaj kaj diri: “La Eternulo estas mia helpanto; Mi ne timos. Homoj povas fari nenion al mi." Memoru viajn gvidantojn. Ili instruis la mesaĝon de Dio al vi. Memoru, kiel ili vivis kaj mortis, kaj kopiu sian fidon. Jesuo Kristo estas la sama hieraŭ, hodiaŭ kaj eterne.

18. Luko 12:14-15 Sed Jesuo diris al li: "Kiu diris, ke mi estu via juĝisto aŭ decidu, kiel dividu la aferojn de via patro inter vi du?" Tiam Jesuo diris al ili: Gardu vin kaj gardu vin kontraux cxia avareco. Homoj ne ricevas vivon de la multaj aĵoj kiujn ili posedas."

19. Filipianoj 3:7-8 Iam mi pensis, ke ĉi tiuj aferoj estas valoraj, sed nun mi opinias ilin senvaloraj pro tio, kion faris Kristo. Jes, ĉio alia estas senvalora kompare kun la senfina valoro de koni Kriston Jesuon, mian Sinjoron. Pro li mi forĵetis ĉion alian, kalkulante ĉion kiel rubon, por ke mi povu akiri Kriston

Modereco en amaskomunikilaro, televido, interreto kaj aliaj.aferoj de la mondo.

20. 1 John 2:15-17 Ne amu la mondon nek la aĵojn en la mondo. Se iu amas la mondon, la amo de la Patro ne estas en li. Ĉar ĉio, kio estas en la mondo, la deziroj de la karno kaj la deziroj de la okuloj kaj fiereco de vivo ne estas de la Patro, sed estas de la mondo. Kaj la mondo forpasas kun siaj deziroj, sed kiu faras la volon de Dio, restas eterne.

21. Kolosanoj 3:1-4 Ĉar vi reviviĝis, por tiel diri, kiam Kristo releviĝis el la mortintoj, nun rigardu la riĉajn trezorojn kaj ĝojojn de la ĉielo, kie li sidas apud Dio en la loko de honoro kaj potenco. La çielo plenigu viajn pensojn; ne pasigu vian tempon zorgante pri aferoj ĉi tie. Vi devus havi tiom malmulte da deziro al ĉi tiu mondo kiel mortinto. Via reala vivo estas en la ĉielo kun Kristo kaj Dio. Kaj kiam Kristo, kiu estas nia reala vivo, revenos denove, vi brilos kun li kaj partoprenos en ĉiuj liaj gloroj.

Rememorigiloj

22. Mateo 4:4 Sed li respondis kaj diris:Estas skribite: Ne nur per pano vivas homo, sed per ĉiu vorto. kiu eliras el la buŝo de Dio.'

23. 1 Korintanoj 6:19-20 Aŭ ĉu vi ne scias, ke via korpo estas templo de la Sankta Spirito en vi, kiun vi havas de Dio? Vi ne estas via propra, ĉar vi estis aĉetita kun prezo. Do gloru Dion en via korpo.

24. Proverboj 15:16 Pli bone estas iomkun timo antaŭ la Eternulo ol granda trezoro kaj malfeliĉo kun ĝi.

25. 2 Peter 1:5-6 Taŭ ĉi tiu kialo, penu aldoni al via fido ekscelencon, al ekscelenco, scion; al scio, memregado; al sinregado, persistemo; al persisto, pieco.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen estas pasia kredanto je la vorto de Dio kaj diligenta studento de la Biblio. Kun pli ol 10 jaroj da sperto servanta en diversaj ministerioj, Melvin evoluigis profundan aprezon por la transforma potenco de la Skribo en la ĉiutaga vivo. Li tenas bakalaŭron en Teologio de bonfama kristana kolegio kaj nuntempe traktas magistron en Bibliaj studoj. Kiel verkinto kaj bloganto, la misio de Melvin estas helpi individuojn akiri pli grandan komprenon de la Skriboj kaj apliki sentempajn verojn al siaj ĉiutagaj vivoj. Kiam li ne skribas, Melvin ĝuas pasigi tempon kun sia familio, esplorante novajn lokojn, kaj okupiĝante pri socialservo.