25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປານກາງ

25 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການປານກາງ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການປານກາງ

ເຈົ້າເຄີຍໄດ້ຍິນບາງຄົນເວົ້າປານກາງໃນທຸກສິ່ງບໍ? ຖ້າເຈົ້າມີຂ້ອຍຢາກໃຫ້ເຈົ້າຮູ້ວ່າມັນບໍ່ຖືກຕ້ອງ. ເມື່ອເວົ້າເຖິງການປານກາງ ພວກເຮົາຍັງຕ້ອງຈື່ຈຳຄຳວ່າ ການລະເວັ້ນ. ມີບາງສິ່ງທີ່ເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້. ການດື່ມເຫຼົ້າທີ່ຍັງບໍ່ມີອາຍຸບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້ໃນລະດັບປານກາງ.

ທ່ານບໍ່ສາມາດຫຼິ້ນການພະນັນ, ສູບຢາ, ເບິ່ງໜັງລາມົກ, ໄປສະໂມສອນ, ມີເພດສຳພັນກ່ອນແຕ່ງດອງ, ຫຼືເຮັດສິ່ງບາບອື່ນໆໃນລະດັບປານກາງ. ຢ່າພະຍາຍາມຫຼອກລວງຕົນເອງໃຫ້ເຮັດຕາມຄໍານິຍາມຂອງຕົນເອງ. ຕົວຢ່າງ, ເຈົ້າມີເບຍຫົກຊອງ ແລະເຈົ້າດື່ມສາມອັນກັບຫຼັງ. ເຈົ້າເວົ້າກັບຕົວເອງດີວ່າຂ້ອຍບໍ່ໄດ້ດື່ມສິ່ງທັງຫມົດ. ເຈົ້າມີ Domino's Pizza ສອງກ່ອງໃຫຍ່ ແລະເຈົ້າກິນໜຶ່ງກ່ອງແລ້ວປ່ອຍອີກກ່ອງໜຶ່ງ ແລະເຈົ້າຄິດວ່າມັນພໍສົມຄວນ. ຢ່າຕົວະຕົວເອງ.

ເຈົ້າ​ຕ້ອງ​ມີ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ເອງ​ດ້ວຍ​ທຸກ​ສິ່ງ ແລະ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ບໍ​ລິ​ສຸດ​ທີ່​ສະ​ຖິດ​ຢູ່​ໃນ​ຊາວ​ຄຣິດ​ສະ​ຕຽນ​ຈະ​ຊ່ວຍ​ເຈົ້າ. ຂອບໃຈພະເຈົ້າທີ່ເຮົາມີຄວາມສາມາດເຮັດໃນສິ່ງທີ່ບາງຄົນເຮັດບໍ່ໄດ້, ແຕ່ຈົ່ງລະວັງໃນເວລາໄປຊື້ເຄື່ອງ, ເບິ່ງໂທລະທັດ, ທ່ອງອິນເຕີເນັດ, ດື່ມຄາເຟອີນ ແລະ ອື່ນໆ. ຢ່າຫລົງໄຫລກັບສິ່ງໃດໃນຊີວິດຂອງເຈົ້າ, ຍົກເວັ້ນແຕ່ອົງພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ. ຢ່າວາງສິ່ງກີດຂວາງຕໍ່ຫນ້າຜູ້ເຊື່ອຖືຄົນອື່ນ. ໂດຍບໍ່ມີການປານກາງທ່ານໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍສາມາດຕົກເຂົ້າໄປໃນບາບ. ຈົ່ງ​ລະວັງ ເພາະ​ຊາຕານ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ມັນ​ເຮັດ​ໄດ້​ເພື່ອ​ພະຍາຍາມ​ລໍ້​ລວງ​ເຮົາ. ເຮັດທຸກສິ່ງເພື່ອລັດສະໝີຂອງພຣະເຈົ້າ.

ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ເວົ້າ​ແນວ​ໃດ?

1. ຟີລິບປິນ4:4-8 ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ​ໃນ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ສະ​ເຫມີ: ແລະ​ອີກ​ເທື່ອ​ຫນຶ່ງ​ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເວົ້າ​ວ່າ, ປິ​ຕິ​ຍິນ​ດີ. ຂໍ​ໃຫ້​ຄວາມ​ທ່ຽງ​ທຳ​ຂອງ​ທ່ານ​ເປັນ​ທີ່​ຮູ້​ຈັກ​ແກ່​ມະນຸດ​ທັງ​ປວງ. ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າຢູ່ໃນມື. ຈະລະມັດລະວັງສໍາລັບການບໍ່ມີຫຍັງ; ແຕ່​ໃນ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ໂດຍ​ການ​ອະ​ທິ​ຖານ ແລະ​ການ​ອ້ອນ​ວອນ​ດ້ວຍ​ການ​ຂອບ​ພຣະ​ໄທ ຈົ່ງ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄຳ​ຮ້ອງ​ຂໍ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ເປີດ​ເຜີຍ​ຕໍ່​ພຣະ​ເຈົ້າ. ແລະ ຄວາມ​ສະຫງົບ​ສຸກ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ທີ່​ຜ່ານ​ຄວາມ​ເຂົ້າ​ໃຈ​ທັງ​ໝົດ, ຈະ​ຮັກ​ສາ​ໃຈ​ແລະ​ຈິດ​ໃຈ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ໂດຍ​ທາງ​ພຣະ​ເຢຊູ​ຄຣິດ. ສຸດ​ທ້າຍ, ອ້າຍ​ນ້ອງ​ທັງ​ຫລາຍ, ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ຄວາມ​ຈິງ, ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຊື່​ສັດ, ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ທ່ຽງ​ທຳ, ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ບໍ​ລິ​ສຸດ, ສິ່ງ​ໃດ​ທີ່​ໜ້າ​ຮັກ, ສິ່ງ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ເປັນ​ຂ່າວ​ດີ; ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ຄຸນ​ງາມ​ຄວາມ​ດີ​ໃດ​ຫນຶ່ງ​, ແລະ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ມີ​ການ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​, ໃຫ້​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ເຫຼົ່າ​ນີ້​.

2. 1 ໂກລິນໂທ 9:25 ທຸກ​ຄົນ​ທີ່​ແຂ່ງຂັນ​ໃນ​ເກມ​ຕ່າງໆ​ລ້ວນ​ແຕ່​ຝຶກ​ຝົນ​ຢ່າງ​ເຄັ່ງ​ຄັດ. ພວກເຂົາເຮັດເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມົງກຸດທີ່ຄົງຈະບໍ່ຢູ່, ແຕ່ພວກເຮົາເຮັດມັນເພື່ອໃຫ້ໄດ້ມົງກຸດທີ່ຄົງຢູ່ຕະຫຼອດໄປ.

3. ສຸພາສິດ 25:26-28 ຄົນ​ຊອບທຳ​ເປັນ​ຄົນ​ຊອບທຳ​ທີ່​ປ່ອຍ​ທາງ​ໃຫ້​ຄົນ​ຊົ່ວ. ມັນບໍ່ດີທີ່ຈະກິນນໍ້າເຜິ້ງຫຼາຍ, ແລະເປັນກຽດທີ່ຈະຄົ້ນຫາເລື່ອງທີ່ເລິກເຊິ່ງເກີນໄປ. ຄື​ກັບ​ເມືອງ​ທີ່​ກຳ​ແພງ​ຫັກ​ພັງ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ຂາດ​ການ​ຄວບ​ຄຸມ​ຕົວ​ເອງ.

ເນື້ອໜັງ vs ພຣະວິນຍານບໍລິສຸດ

4. ຄາລາເຕຍ 5:19-26 ບັດນີ້ວຽກງານຂອງເນື້ອໜັງໄດ້ປະກົດອອກມາ, ເຊິ່ງແມ່ນສິ່ງເຫຼົ່ານີ້; ການ​ຫລິ້ນ​ຊູ້, ການ​ຜິດ​ຊາຍ​ຍິງ, ຄວາມ​ບໍ່​ສະ​ອາດ, ຄວາມ​ຊົ່ວ​ຮ້າຍ, ການ​ດູ​ຖູກ​ຮູບ​ປະ​ໂລ​ຫິດ, ການ​ເຮັດ​ແມ່​ມົດ, ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ, ຄວາມ​ແຕກ​ຕ່າງ, ການ​ປະ​ຕິ​ບັດ, ຄວາມ​ຄຽດ​ແຄ້ນ, ການ​ປະ​ທະ​ກັນ, ການ​ຊັກ​ຈູງ, ຄວາມ​ອິດ​ສາ, ຄວາມ​ອິດ​ສາ,ການຄາດຕະກຳ, ການເມົາເຫຼົ້າ, ການເລົ່າສູ່ກັນຟັງ, ແລະເຊັ່ນ: ການທີ່ເຮົາບອກເຈົ້າກ່ອນ, ດັ່ງທີ່ເຮົາໄດ້ບອກເຈົ້າໃນອະດີດ, ວ່າຜູ້ທີ່ເຮັດສິ່ງດັ່ງກ່າວຈະບໍ່ເປັນມໍລະດົກຂອງອານາຈັກຂອງພຣະເຈົ້າ. ແຕ່​ຜົນ​ຂອງ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຄື ຄວາມ​ຮັກ, ຄວາມ​ສຸກ, ຄວາມ​ສະ​ຫງົບ, ຄວາມ​ອົດ​ທົນ​ດົນ​ນານ, ຄວາມ​ອ່ອນ​ໂຍນ, ຄວາມ​ດີ, ຄວາມ​ສັດ​ທາ, ຄວາມ​ອ່ອນ​ໂຍນ, ຄວາມ​ອົດ​ທົນ: ການ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ສິ່ງ​ດັ່ງ​ກ່າວ​ບໍ່​ມີ​ກົດ​ໝາຍ. ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ໄດ້​ຄຶງ​ເນື້ອ​ຫນັງ​ທີ່​ມີ​ຄວາມ​ຮັກ​ແລະ​ຄວາມ​ມັກ. ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ດໍາ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢູ່​ໃນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​, ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເດີນ​ທາງ​ໃນ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​. ຂໍ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ປາ​ຖະ​ຫນາ​ຂອງ​ລັດ​ສະ​ຫມີ​ພາບ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ປະ​ໂຫຍດ​, ຍຸ​ຍົງ​ຊຶ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​, envying ເຊິ່ງ​ກັນ​ແລະ​ກັນ​.

5. ໂລມ 8:3-9 ກົດບັນຍັດ​ບໍ່​ມີ​ອຳນາດ​ເພາະ​ຕົວ​ເອງ​ທີ່​ເປັນ​ບາບ​ຂອງ​ເຮົາ​ເຮັດ​ໃຫ້​ອ່ອນແອ. ແຕ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດສິ່ງທີ່ກົດຫມາຍບໍ່ສາມາດເຮັດໄດ້: ພຣະອົງໄດ້ສົ່ງລູກຊາຍຂອງຕົນເອງມາສູ່ແຜ່ນດິນໂລກດ້ວຍຊີວິດຂອງມະນຸດດຽວກັນທີ່ຄົນອື່ນໃຊ້ເພື່ອບາບ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສົ່ງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເປັນ​ເຄື່ອງ​ສະ​ເຫນີ​ເພື່ອ​ຊໍາ​ລະ​ບາບ. ດັ່ງນັ້ນ ພະເຈົ້າ​ຈຶ່ງ​ໃຊ້​ຊີວິດ​ມະນຸດ​ເພື່ອ​ທຳລາຍ​ບາບ. ພະອົງ​ເຮັດ​ແບບ​ນີ້​ເພື່ອ​ວ່າ​ເຮົາ​ຈະ​ຖືກຕ້ອງ​ຕາມ​ທີ່​ກົດບັນຍັດ​ບອກ​ວ່າ​ເຮົາ​ຕ້ອງ​ເປັນ. ບັດ​ນີ້​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ໄດ້​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຕາມ​ຕົນ​ເອງ​ທີ່​ເປັນ​ບາບ. ເຮົາ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ຕາມ​ພຣະວິນ​ຍານ. ຜູ້​ຄົນ​ທີ່​ດຳເນີນ​ຊີວິດ​ຕາມ​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ​ຄິດ​ເຖິງ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ. ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຕາມ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ກໍ​ຄິດ​ກ່ຽວ​ກັບ​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ປະ​ສົງ​ໃຫ້​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ. ຖ້າຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າຖືກຄວບຄຸມໂດຍຕົນເອງບາບຂອງເຈົ້າ, ມີຄວາມຕາຍທາງວິນຍານ. ແຕ່​ຖ້າ​ຫາກ​ຄວາມ​ຄິດ​ຂອງ​ທ່ານ​ຖືກ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ, ມີ​ຊີ​ວິດ​ແລະ​ສັນ​ຕິ​ພາບ. ເປັນຫຍັງເລື່ອງນີ້ເປັນຄວາມຈິງ? ເພາະໃຜໆກໍ່ຄິດການ​ຄວບ​ຄຸມ​ໂດຍ​ຕົນ​ເອງ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ແມ່ນ​ຕໍ່​ຕ້ານ​ພຣະ​ເຈົ້າ . ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ຍອມ​ເຊື່ອ​ຟັງ​ກົດ​ໝາຍ​ຂອງ​ພະເຈົ້າ. ແລະແທ້ຈິງແລ້ວເຂົາເຈົ້າບໍ່ສາມາດເຊື່ອຟັງມັນໄດ້. ຜູ້​ທີ່​ປົກຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ທີ່​ຜິດ​ບາບ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພະເຈົ້າ​ພໍ​ໃຈ. ແຕ່​ເຈົ້າ​ບໍ່​ໄດ້​ປົກຄອງ​ດ້ວຍ​ຕົວ​ເອງ​ທີ່​ຜິດ​ບາບ. ເຈົ້າ​ຖືກ​ປົກ​ຄອງ​ໂດຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ, ຖ້າ​ຫາກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຢູ່​ໃນ​ຕົວ​ເຈົ້າ​ແທ້ໆ. ແຕ່​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ບໍ່​ມີ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ​ບໍ່​ໄດ້​ເປັນ​ຂອງ​ພຣະ​ຄຣິດ.

6. ຄາລາເຕຍ 5:16-17 ດັ່ງນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ບອກ​ເຈົ້າ​ວ່າ: ຈົ່ງ​ດຳລົງ​ຊີວິດ​ໂດຍ​ການ​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ. ແລ້ວ​ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ເຮັດ​ຕາມ​ທີ່​ຕົວ​ເອງ​ບາບ​ຂອງ​ເຈົ້າ​ຕ້ອງການ. ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ​ທີ່​ມີ​ບາບ​ຢາກ​ໄດ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ, ແລະ ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ຢາກ​ໄດ້​ສິ່ງ​ທີ່​ຂັດ​ແຍ້ງ​ກັບ​ຕົວ​ເຮົາ​ເອງ​ທີ່​ຜິດ​ບາບ. ທັງສອງແມ່ນຕໍ່ຕ້ານກັນ, ສະນັ້ນທ່ານບໍ່ສາມາດເຮັດຕາມທີ່ເຈົ້າພໍໃຈ.

7. ຄາລາຊີ 6:8-9 ຄົນ​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຄວາມ​ບາບ​ຂອງ​ຕົນ​ພໍ​ໃຈ​ຈະ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຄວາມ​ເສື່ອມ​ໂຊມ​ແລະ​ຄວາມ​ຕາຍ​ຈາກ​ທຳ​ມະ​ຊາດ​ບາບ​ນັ້ນ. ແຕ່​ຜູ້​ທີ່​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ເພື່ອ​ເຮັດ​ໃຫ້​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ພໍ​ໃຈ​ຈະ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຊີວິດ​ອັນ​ເປັນນິດ​ຈາກ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ. ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຢ່າ​ອິດສາ​ໃນ​ການ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ດີ. ໃນ​ເວ​ລາ​ທີ່​ເຫມາະ​ສົມ​ທີ່​ພວກ​ເຮົາ​ຈະ​ເກັບ​ກ່ຽວ​ຂອງ​ພອນ​ຖ້າ​ຫາກ​ວ່າ​ພວກ​ເຮົາ​ບໍ່​ຍອມ​ແພ້.

ພວກເຮົາທຸກຄົນຕ້ອງການການພັກຜ່ອນ, ແຕ່ການນອນຫຼາຍເກີນໄປເປັນບາບ ແລະ ໜ້າກຽດ.

8. ສຸພາສິດ 6:9–11 ຄົນຂີ້ຄ້ານເອີຍ ເຈົ້າຈະນອນຢູ່ບ່ອນນັ້ນດົນປານໃດ? ເຈົ້າຈະລຸກຂຶ້ນຈາກການນອນຂອງເຈົ້າເມື່ອໃດ? ນອນ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ, ນອນ​ຫຼັບ​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ, ພັບ​ມື​ໜ້ອຍ​ໜຶ່ງ​ເພື່ອ​ພັກຜ່ອນ, ຄວາມ​ທຸກ​ຍາກ​ຈະ​ມາ​ເຖິງ​ເຈົ້າ​ຄື​ກັບ​ໂຈນ, ແລະ​ຢາກ​ຄື​ກັບ​ຄົນ​ປະກອບ​ອາວຸດ.

9. ສຸພາສິດ 19:15 ຄວາມ​ຂີ້ຄ້ານ​ນຳ​ມາ​ສູ່​ຄວາມ​ເລິກ​ເຊິ່ງນອນ, ແລະ shiftless ຫິວ.

10. ສຸພາສິດ 20:13 ຢ່າ​ຮັກ​ການ​ນອນ​ຫລັບ​ບໍ່​ດັ່ງນັ້ນ ເຈົ້າ​ຈະ​ຍາກ​ຈົນ ; ຈົ່ງ​ຕື່ນ​ເຖີດ ແລະ​ເຈົ້າ​ຈະ​ມີ​ອາຫານ​ທີ່​ເຫຼືອ​ໄວ້.

ການ​ກິນ​ຫຼາຍ​ເກີນ​ໄປ

11. ສຸພາສິດ 25:16 ຖ້າ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ພົບ​ນໍ້າເຜິ້ງ ຈົ່ງ​ກິນ​ນໍ້າເຜິ້ງ​ໃຫ້​ພຽງພໍ ຢ້ານ​ວ່າ​ເຈົ້າ​ຈະ​ອີ່ມ​ແລ້ວ​ຈະ​ຮາກ.

12. ສຸພາສິດ 23:2-3 ຖ້າ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຄົນ​ທີ່​ກິນ​ຫຼາຍ​ໄວ​ເກີນ​ໄປ, ເຮັດ​ອັນ​ໃດ​ກໍ​ຕາມ​ທີ່​ຈຳເປັນ​ເພື່ອ​ສະກັດ​ກັ້ນ​ຄວາມ​ກະຕືລືລົ້ນ​ໃນ​ການ​ກິນ​ອາຫານ . ນອກຈາກນັ້ນ, ຢ່າແນມເບິ່ງຄວາມແຊບຊ້ອຍຂອງໄມ້ບັນທັດ, ເພາະວ່າອາຫານອາດຈະບໍ່ເປັນຄືແນວໃດ.

13. ສຸພາສິດ 25:27 ການ​ກິນ​ນໍ້າເຜິ້ງ​ຫຼາຍ​ກໍ​ບໍ່​ເປັນ​ການ​ດີ ແລະ​ການ​ສະແຫວງຫາ​ກຽດຕິຍົດ​ຂອງ​ຕົນ​ເອງ​ກໍ​ບໍ່​ດີ.

ມັນອາດຈະດີກວ່າທີ່ຈະບໍ່ດື່ມເຫຼົ້າຍ້ອນການລໍ້ລວງ, ແຕ່ການດື່ມບໍ່ແມ່ນບາບເມື່ອເຮັດໃນປະລິມານປານກາງ.

14.  ເອເຟດ 5:15-18 ດັ່ງນັ້ນ ຈົ່ງລະວັງໃຫ້ດີວ່າເຈົ້າດຳລົງຊີວິດແນວໃດ. ຢ່າ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຄື​ຄົນ​ບໍ່​ສະ​ຫລາດ, ແຕ່​ຈົ່ງ​ດຳ​ລົງ​ຊີ​ວິດ​ຢ່າງ​ສະ​ຫລາດ. ຈົ່ງ​ໃຊ້​ທຸກ​ໂອກາດ​ທີ່​ເຈົ້າ​ມີ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ຄວາມ​ດີ, ເພາະວ່າ​ເວລາ​ນີ້​ເປັນ​ເວລາ​ຊົ່ວ. ສະນັ້ນ ຢ່າ​ໂງ່​ແຕ່​ຮຽນ​ຮູ້​ສິ່ງ​ທີ່​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ປະສົງ​ໃຫ້​ເຈົ້າ​ເຮັດ. ຢ່າ​ດື່ມ​ເຫຼົ້າ​ອະງຸ່ນ, ຊຶ່ງ​ຈະ​ທຳລາຍ​ເຈົ້າ, ແຕ່​ຈົ່ງ​ເຕັມ​ໄປ​ດ້ວຍ​ພຣະ​ວິນ​ຍານ.

15. ໂລມ 13:12-13 ກາງຄືນ​ໃກ້​ຈະ​ສິ້ນ​ສຸດ​ລົງ, ວັນ​ກໍ​ໃກ້​ແລ້ວ. ຂໍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ເຊົາ​ເຮັດ​ສິ່ງ​ທີ່​ເປັນ​ຂອງ​ຄວາມ​ມືດ, ແລະ​ໃຫ້​ພວກ​ເຮົາ​ເອົາ​ອາວຸດ​ເພື່ອ​ຕໍ່ສູ້​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ. ຂໍ​ໃຫ້​ເຮົາ​ປະຕິບັດ​ຕົວ​ເອງ​ໃຫ້​ຖືກຕ້ອງ, ເໝືອນ​ດັ່ງ​ຄົນ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ຄວາມ​ສະຫວ່າງ—ບໍ່​ມີ​ການ​ເມົາ​ມົວ ຫລື​ເມົາ​ມົວ, ບໍ່​ມີ​ສິນທຳ ຫລື​ຄວາມ​ຊົ່ວຊ້າ, ບໍ່​ມີ.ການຕໍ່ສູ້ຫຼືອິດສາ.

16.  ສຸພາສິດ 23:19-20  ລູກ​ເອີຍ ຈົ່ງ​ຟັງ​ເຖີດ, ຈົ່ງ​ມີ​ສະຕິ​ປັນຍາ ແລະ​ຄິດ​ຢ່າງ​ຈິງ​ຈັງ​ຕໍ່​ການ​ດຳເນີນ​ຊີວິດ. ຢ່າຄົບຫາກັບຄົນທີ່ດື່ມເຫຼົ້າແວງຫຼາຍເກີນໄປ ຫຼືເອົາອາຫານໃສ່ເອງ.

ຄວາມປານກາງໃນການຊື້ເຄື່ອງສໍາລັບ shopaholics.

17. ເຮັບເຣີ 13:5-8 ຮັກສາຊີວິດຂອງເຈົ້າໃຫ້ພົ້ນຈາກການຮັກເງິນ. ແລະພໍໃຈກັບສິ່ງທີ່ເຈົ້າມີ. ພຣະ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ວ່າ, “ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ປະ​ຖິ້ມ​ເຈົ້າ; ຂ້ອຍຈະບໍ່ມີວັນແລ່ນຫນີຈາກເຈົ້າ." ສະນັ້ນ ເຮົາ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ຮູ້ສຶກ​ແນ່​ໃຈ ແລະ ເວົ້າ​ວ່າ, “ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ຊ່ວຍ​ຂອງ​ເຮົາ; ຂ້ອຍຈະບໍ່ຢ້ານ. ປະຊາຊົນບໍ່ສາມາດເຮັດຫຍັງກັບຂ້ອຍໄດ້.” ຈື່ຈໍາຜູ້ນໍາຂອງເຈົ້າ. ພວກ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ໄດ້​ສອນ​ຂ່າວ​ສານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກັບ​ທ່ານ. ຈົ່ງຈື່ຈໍາວິທີທີ່ເຂົາເຈົ້າມີຊີວິດຢູ່ ແລະເສຍຊີວິດ, ແລະຄັດລອກຄວາມເຊື່ອຂອງເຂົາເຈົ້າ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເປັນ​ຄື​ກັນ​ໃນ​ມື້​ວານ​ນີ້, ມື້​ນີ້, ແລະ​ຕະ​ຫຼອດ​ໄປ.

18. ລູກາ 12:14-15 ແຕ່​ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ໄດ້​ກ່າວ​ແກ່​ລາວ​ວ່າ, “ໃຜ​ບອກ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຄວນ​ເປັນ​ຜູ້​ຕັດສິນ​ເຈົ້າ ຫລື​ຕັດສິນ​ວ່າ​ຈະ​ແບ່ງ​ສິ່ງ​ຂອງ​ພໍ່​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ສອງ​ຄົນ​ແນວ​ໃດ?” ແລ້ວ​ພຣະເຢຊູເຈົ້າ​ກໍ​ກ່າວ​ແກ່​ພວກເຂົາ​ວ່າ, “ຈົ່ງ​ລະວັງ​ໃຫ້​ດີ ແລະ​ລະວັງ​ຄວາມ​ໂລບ​ທຸກ​ຊະນິດ. ຄົນເຮົາບໍ່ໄດ້ຮັບຊີວິດຈາກຫຼາຍສິ່ງຫຼາຍຢ່າງທີ່ເຂົາເຈົ້າເປັນເຈົ້າຂອງ.”

ເບິ່ງ_ນຳ: ຍຸກ​ສະໄໝ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ​ມີ​ຫຍັງ​ແດ່? (7 ສະໄໝ)

19. ຟີລິບ 3:7-8 ຂ້ອຍເຄີຍຄິດວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ມີຄ່າ, ແຕ່ຕອນນີ້ຂ້ອຍຖືວ່າສິ່ງເຫຼົ່ານີ້ບໍ່ມີຄ່າຍ້ອນສິ່ງທີ່ພຣະຄຣິດໄດ້ເຮັດ. ແມ່ນ​ແລ້ວ, ທຸກ​ສິ່ງ​ທຸກ​ຢ່າງ​ບໍ່​ມີ​ຄ່າ​ເມື່ອ​ທຽບ​ໃສ່​ກັບ​ຄ່າ​ອັນ​ເປັນ​ນິດ​ຂອງ​ການ​ຮູ້​ຈັກ​ພຣະ​ຄຣິດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ອົງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ. ເພື່ອ​ເຫັນ​ແກ່​ລາວ ຂ້ອຍ​ໄດ້​ຖິ້ມ​ທຸກ​ສິ່ງ​ຢ່າງ​ອື່ນ, ນັບ​ມັນ​ທັງ​ໝົດ​ເປັນ​ຂີ້​ເຫຍື້ອ, ເພື່ອ​ວ່າ​ຂ້ອຍ​ຈະ​ໄດ້​ຮັບ​ພະ​ຄລິດ

ການ​ດູ​ແລ​ສື່​ມວນ​ຊົນ, ໂທລະ​ພາບ, ອິນ​ເຕີ​ເນັດ, ແລະ​ອື່ນໆ.ສິ່ງ​ຂອງ​ໂລກ.

20. 1 ໂຢຮັນ 2:15-17 ຢ່າ​ຮັກ​ໂລກ​ຫຼື​ສິ່ງ​ຂອງ​ໃນ​ໂລກ. ຖ້າຜູ້ໃດຮັກໂລກ, ຄວາມຮັກຂອງພຣະບິດາບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນພຣະອົງ. ເພາະ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ຢູ່​ໃນ​ໂລກ ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ທາງ​ເນື້ອ​ໜັງ ແລະ ຄວາມ​ປາດ​ຖະ​ໜາ​ຂອງ​ຕາ ແລະ ຄວາມ​ພາກ​ພູມ​ໃຈ​ຂອງ​ຊີ​ວິດ​ບໍ່​ໄດ້​ມາ​ຈາກ​ພຣະ​ບິ​ດາ ແຕ່​ແມ່ນ​ມາ​ຈາກ​ໂລກ. ແລະ ໂລກ​ກໍ​ຜ່ານ​ໄປ​ດ້ວຍ​ຄວາມ​ປາຖະໜາ​ຂອງ​ມັນ, ແຕ່​ຜູ້​ໃດ​ທີ່​ເຮັດ​ຕາມ​ພຣະ​ປະສົງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ກໍ​ຄົງ​ຢູ່​ເປັນ​ນິດ.

21. ໂກໂລດ 3:1-4 ນັບ​ຕັ້ງ​ແຕ່​ເຈົ້າ​ມີ​ຊີວິດ​ອີກ, ເມື່ອ​ພະ​ຄລິດ​ເປັນ​ຄືນ​ມາ​ຈາກ​ຕາຍ, ບັດ​ນີ້​ເຈົ້າ​ຈົ່ງ​ຫລຽວ​ເບິ່ງ​ຊັບ​ສົມບັດ​ອັນ​ອຸດົມສົມບູນ​ແລະ​ຄວາມ​ສຸກ​ຂອງ​ສະຫວັນ ບ່ອນ​ທີ່​ພະອົງ​ນັ່ງ​ຢູ່​ຂ້າງ​ພະເຈົ້າ. ສະຖານທີ່ຂອງກຽດສັກສີແລະອໍານາດ. ຂໍໃຫ້ສະຫວັນຕື່ມຄວາມຄິດຂອງເຈົ້າ; ຢ່າໃຊ້ເວລາຂອງເຈົ້າກັງວົນກ່ຽວກັບສິ່ງຕ່າງໆຢູ່ທີ່ນີ້. ເຈົ້າຄວນມີຄວາມປາຖະໜາໜ້ອຍໜຶ່ງສຳລັບໂລກນີ້ຄືກັບຄົນຕາຍ. ຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງເຈົ້າຢູ່ໃນສະຫວັນກັບພຣະຄຣິດແລະພຣະເຈົ້າ. ແລະເມື່ອພຣະຄຣິດຜູ້ທີ່ເປັນຊີວິດທີ່ແທ້ຈິງຂອງພວກເຮົາກັບຄືນມາອີກເທື່ອຫນຶ່ງ, ທ່ານຈະສະຫວ່າງກັບພຣະອົງແລະແບ່ງປັນໃນລັດສະຫມີພາບຂອງພຣະອົງ.

ເຕືອນໃຈ

22. ມັດທາຍ 4:4 ແຕ່​ລາວ​ຕອບ​ວ່າ, “ມີ​ຄຳ​ຂຽນ​ໄວ້​ວ່າ: ‘ຄົນ​ບໍ່​ໄດ້​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ດ້ວຍ​ເຂົ້າຈີ່​ເທົ່າ​ນັ້ນ ແຕ່​ໂດຍ​ທຸກ​ຖ້ອຍຄຳ. ທີ່ອອກມາຈາກປາກຂອງພະເຈົ້າ. ເຈົ້າບໍ່ແມ່ນຂອງເຈົ້າ, ເພາະວ່າເຈົ້າຖືກຊື້ດ້ວຍລາຄາ. ສະນັ້ນຈົ່ງສັນລະເສີນພຣະເຈົ້າໃນຮ່າງກາຍຂອງເຈົ້າ.

24. ສຸພາສິດ 15:16 ດີກວ່າເລັກນ້ອຍດ້ວຍ​ຄວາມ​ຢ້ານ​ກົວ​ຂອງ​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ຫຼາຍ​ກ​່​ວາ​ຊັບ​ສົມ​ບັດ​ອັນ​ຍິ່ງ​ໃຫຍ່​ແລະ​ຄວາມ​ຫຍຸ້ງ​ຍາກ​ກັບ​ມັນ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 50 ຂໍ້ພະຄໍາພີ Epic ກ່ຽວກັບການຮັກເພື່ອນບ້ານຂອງເຈົ້າ (ມີອໍານາດ)

25. 2 ເປໂຕ 1:5-6 ດ້ວຍເຫດນີ້, ຈົ່ງພະຍາຍາມທຸກປະການເພື່ອເພີ່ມຄວາມເຊື່ອຂອງເຈົ້າໃຫ້ດີເລີດ, ເພື່ອຄວາມດີເລີດ, ຄວາມຮູ້; ຄວາມຮູ້, ການຄວບຄຸມຕົນເອງ; ຄວບຄຸມຕົນເອງ, ອົດທົນ; ເພື່ອຄວາມອົດທົນ, ຄວາມນັບຖືພຣະເຈົ້າ.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.