25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Moderasi

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Moderasi
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan moderasi

Naha anjeun kantos nguping aya anu nyarios moderasi dina sagala hal? Upami anjeun gaduh Abdi hoyong anjeun terang éta palsu. Nalika ngobrol ngeunaan moderasi urang ogé kedah émut kana kecap pantang. Aya sababaraha hal nu ngan teu bisa ngalakukeun. Nginum di handapeun umur teu tiasa dilakukeun sacara sedeng.

Anjeun teu bisa maen judi, ngaroko, lalajo porno, asup ka kleub, séks saméméh kawin, atawa ngalakukeun hal-hal dosa séjénna dina moderation. Ulah coba mun fool diri kana ngalakukeun harti sorangan tina moderation. Contona, anjeun boga genep pak bir jeung anjeun inuman tilu di antarana deui ka tukang. Anjeun nyarios ka diri anjeun ogé kuring henteu nginum sadayana. Anjeun gaduh dua kotak ageung tina Domino's Pizza sareng anjeun tuang hiji kotak sareng tinggalkeun anu sanés sareng anjeun pikir éta moderasi. Tong ngabohong ka diri sorangan.

Anjeun kudu boga kontrol diri jeung sagalana jeung Roh Suci, nu hirup di urang Kristen bakal nulungan anjeun. Alhamdulilah urang tiasa ngalakukeun hal-hal anu teu tiasa dilakukeun ku sababaraha urang, tapi kedah waspada nalika balanja, nonton TV, surfing internet, nginum kafein, jsb. Ulah obsess kana naon waé dina kahirupan anjeun, kecuali Gusti. Ulah nempatkeun halangan di hareup mukmin séjén. Tanpa moderation anjeun bisa kalayan gampang digolongkeun kana dosa. Sing ati-ati sabab Sétan ngupayakeun sagala upaya pikeun ngagoda urang. Ngalakukeun sagala hal pikeun kamulyaan Allah.

Naon Kitab Suci nyebutkeun?

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Éndah Ngeunaan Housewarming

1. Filipina4:4-8 Salawasna bagja ka Gusti; Hayu moderation anjeun dipikawanoh ka sadaya lalaki. Gusti geus deukeut. Ati-ati pikeun nanaon; tapi dina unggal hal ku doa jeung supplication kalawan sukur hayu requests anjeun dijieun dipikawanoh ka Allah. Jeung katengtreman Allah, nu ngaliwatan sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun ngaliwatan Kristus Yesus. Tungtungna, dulur-dulur, naon waé hal anu leres, naon waé anu jujur, naon waé anu adil, naon waé anu murni, naon waé anu pikaresepeun, naon waé anu dicaritakeun; lamun aya kahadean, jeung lamun aya pujian, pikir dina hal ieu.

2. 1 Korinta 9:25 Sakur nu nandingan di buruan kudu dilatih ketat. Maranehna ngalakukeun eta pikeun meunangkeun makuta anu moal langgeng, tapi urang ngalakukeun eta pikeun meunangkeun makuta anu langgeng.

3. Pamsal 25:26-28 Saperti cinyusu anu leutak atawa sumur anu kotor, jelema bener anu mere jalan ka nu jahat. Teu hadé ngadahar loba teuing madu,  atawa teu menak néangan perkara anu jero teuing. Sapertos kota anu kuta-kutana dirobohkeun, nyaéta jalma anu teu tiasa ngontrol diri.

Daging vs Roh Suci

4. Galatia 5:19-26 Ayeuna karya daging geus nyata, nya eta; Jinah, cabul, najis, hawa nafsu, nyembah berhala, sihir, kabencian, permusuhan, murka, murka, pasea, hasutan, bid'ah, dengki,rajapati, mabok, revellings, jeung saterusna kawas: nu kuring ngabejaan ka maneh saméméh, sakumaha Kuring ogé geus bébéja ka anjeun jaman baheula, yén maranéhanana anu ngalakukeun hal saperti moal inherit Karajaan Allah. Tapi buah Roh nyaéta kanyaah, kabagjaan, katengtreman, kasabaran, lemah lembut, kahadean, iman, Lemah lembut, temperance: ngalawan sapertos kitu teu aya hukum. Jeung maranéhanana anu geus Kristus geus disalib daging jeung affections jeung lusts. Lamun urang hirup di Roh, hayu urang ogé leumpang di Roh. Hayu urang ulah mikahayang kamulyaan sia-sia, silih provokasi, dengki.

5. Rum 8:3-9 Hukum Taurat teh teu aya kakuatanana, sabab geus jadi lemah ku diri urang nu boga dosa. Tapi Allah ngalakukeun naon anu henteu tiasa dilakukeun ku hukum: Anjeunna ngutus Putra-Na sorangan ka bumi kalayan kahirupan manusa anu sami anu dianggo ku jalma-jalma pikeun dosa. Allah ngutus manéhna jadi kurban pikeun mayar dosa. Jadi Allah ngagunakeun kahirupan manusa pikeun ngancurkeun dosa. Anjeunna ngalakukeun ieu supados urang tiasa leres sakumaha anu ceuk hukum urang kedah leres. Ayeuna urang henteu hirup nuturkeun diri urang anu dosa. Urang hirup nuturkeun Roh. Jalma anu hirup nuturkeun diri dosana ngan mikiran naon anu dipikahoyong. Tapi jalma-jalma anu hirup nuturkeun Roh, mikirkeun naon anu dikersakeun ku Roh. Lamun pamikiran anjeun dikawasa ku diri dosa anjeun, aya maot spiritual. Tapi lamun pamikiran anjeun dikawasa ku Roh, aya hirup jeung katengtreman. Naha ieu leres? Sabab saha-saha anu mikirnadikawasa ku diri dosa maranéhanana nyaéta ngalawan Allah. Maranéhna nolak taat kana hukum Allah. Jeung bener maranehna teu bisa nurut eta. Jalma-jalma anu dikuasai ku dosa-dosana henteu tiasa nyenangkeun Gusti. Tapi anjeun teu maréntah ku diri dosa anjeun. Aranjeun geus diatur ku Roh, lamun eta Roh Allah bener-bener hirup di jero aranjeun. Tapi sing saha anu teu boga Roh Kristus, lain milik Kristus.

6. Galata 5:16-17  Ku kituna Kami ngabejaan ka maraneh: Hirup teh ku Ruh. Teras anjeun moal ngalakukeun naon anu dipikahoyong ku diri anjeun anu dosa. Selves urang dosa hayang naon ngalawan Roh, jeung Roh hayang naon ngalawan diri urang loba dosana. Duanana saling ngalawan, janten anjeun teu tiasa ngalakukeun naon anu anjeun pikahoyong.

7. Galata 6:8-9 Jalma anu hirup ngan pikeun nyugemakeun sifat dosana sorangan bakal panén buruk sareng maot tina sifat dosa éta. Tapi jalma anu hirup pikeun nyenangkeun Roh bakal panén hirup langgeng tina Roh. Janten hayu urang henteu bosen ngalakukeun anu hadé. Dina waktos anu pas urang bakal panén berkah upami urang henteu nyerah.

Urang kabeh kudu istirahat, tapi loba sare teh dosa jeung hina.

8. Siloka 6:9–11 Sabaraha lami maneh ngagoler di dinya, eh nu kedul? Iraha anjeun bakal hudang tina bobo anjeun? Sakedap sare, sakedap sare, sakedap ngalipetkeun panangan kanggo istirahat, sareng kamiskinan bakal datang ka anjeun sapertos begal, sareng hoyong sapertos lalaki bersenjata.

9. Siloka 19:15 Puguh mawa jerosare, jeung shiftless lapar.

10. Siloka 20:13 Ulah resep sare atawa bakal miskin; tetep jagjag jeung anjeun bakal boga dahareun luang.

Kalobaan teuing dahar

Tempo_ogé: 30 Ayat Alkitab Inspirational Ngeunaan Kakuatan Dina Jaman Susah

11. Siloka 25:16 Lamun geus manggih madu, daharna ngan cukup keur anjeun, ulah nepi ka kenyang jeung utah.

12. Siloka 23:2-3 Lamun Sadérék téh jalma nu loba teuing dahar,  laksanakeun naon waé nu diperlukeun pikeun ngahalangan sumanget kana dahareun . Ogé, ulah ningali katuangan pangawasa, sabab tuangeunana henteu sapertos anu sigana.

13. Siloka 25:27 Teu hade ngadahar loba madu, teu mulya neangan kamulyaan sorangan.

Panginten langkung saé henteu nginum alkohol kusabab godaan, tapi nginum sanés dosa upami dilakukeun sacara sedeng.

14.  Epesus 5:15-18 Ku kituna kudu ati-ati pisan kumaha hirup anjeun. Ulah hirup kawas jalma anu teu wijaksana, tapi hirup bijaksana. Anggo unggal kasempetan anu anjeun gaduh pikeun ngalakukeun anu hadé, sabab ieu mangrupikeun jaman anu jahat. Ku kituna ulah jadi bodo tapi diajar naon Gusti hoyong anjeun laksanakeun. Ulah mabok ku anggur, nu bakal ngaruksak anjeun, tapi jadi ngeusi Roh.

15. Rum 13:12-13 Peuting geus deukeut, beurang geus deukeut. Hayu urang eureun ngalakukeun hal-hal anu kagolong kana gelap, sareng hayu urang nyandak pakarang pikeun tarung dina caang. Hayu urang ngalaksanakeun diri urang anu leres, salaku jalma anu hirup dina cahaya panonpoe - ulah pesta-pesta atanapi mabok, henteu kalakuan cabul atanapi henteu sopan,gelut atawa timburu.

16.  Siloka 23:19-20  Dengekeun, anaking, sing bijaksana, sing ati-ati kana cara hirup anjeun. Tong gaul sareng jalma-jalma anu nginum anggur seueur teuing atanapi tuang tuangeun.

Moderation dina balanja pikeun shopaholics.

17. Ibrani 13:5-8 Jaga hirup aranjeun leupas tina asih kana duit. Sareng sugema ku naon anu anjeun gaduh. Allah geus ngadawuh, “Kami moal ninggalkeun maneh; Abdi moal pernah kabur ti anjeun." Jadi urang bisa yakin jeung ngomong, “Gusti teh nulungan abdi; Kuring moal sieun. Jalma-jalma teu tiasa ngalakukeun nanaon ka kuring. ” Inget pamingpin anjeun. Aranjeunna ngajarkeun pesen Gusti ka anjeun. Inget kumaha maranéhna hirup jeung maot, sarta salin iman maranéhanana. Yesus Kristus teh sarua kamari, kiwari, jeung salawasna.

18. Lukas 12:14-15 Tapi Isa ngadawuh ka manehna, “Saha anu ceuk Kami kudu jadi hakim maneh atawa mutuskeun kumaha ngabagi harta bapa maneh di antara maraneh?” Saur Isa ka maranehna, “Sing ati-ati jeung sing ati-ati kana sagala rupa karakusan. Jalma-jalma henteu meunang hirup tina seueur harta anu dipiboga."

19. Pilipi 3:7-8 Ti baheula mah hal-hal ieu teh hargana; Sumuhun, sagalana sejenna sia lamun dibandingkeun jeung nilai taya wates uninga Kristus Yesus Gusti abdi. Demi Mantenna kuring geus miceun sagalana sejenna, diitung kabeh salaku sampah, supaya kuring bisa meunangkeun Kristus

Moderasi dina media, TV, internét, jeung lianna.hal dunya.

20. 1 Yohanes 2:15-17 Ulah nyaah ka dunya atawa ka nu aya di dunya. Lamun aya jalma mikanyaah dunya, kanyaah Rama teu aya dina manéhna. Pikeun sakabeh nu aya di dunya kahayang daging jeung kahayang panon jeung kareueus hirup teu ti Rama tapi ti dunya. Jeung dunya ieu ngalirkeun jauh jeung kahayang na, tapi sakur anu ngalakukeun wasiat Allah abides salawasna.

21. Kolosa 3:1-4 Ku sabab aranjeun geus hirup deui, upama Kristus gugah tina pupusna, ayeuna aranjeun merhatikeun kabeungharan harta banda jeung kabungahan sawarga tempat Anjeunna linggih di sisi Allah di tempat kahormatan jeung kakawasaan. Hayu sawarga ngeusian pikiran anjeun; ulah méakkeun waktu anjeun salempang ngeunaan hal handap dieu. Anjeun kedah gaduh sakedik kahayang pikeun dunya ieu sapertos jalma anu maot. Kahirupan nyata anjeun aya di sawarga sareng Kristus sareng Allah. Sareng nalika Kristus, anu mangrupikeun kahirupan nyata urang, sumping deui, anjeun bakal caang sareng anjeunna sareng ngabagi kamulyaan-Na.

Pangéling-ngéling

22. Mateus 4:4 Tapi saur-Na, “Aya Kitab Suci: 'Hirup manusa mah lain ku roti wungkul, tapi ku saban pangandika. anu asalna tina sungut Allah.'

23. 1 Korinta 6:19-20 Atawa naha anjeun teu nyaho yen awak anjeun teh bait Roh Suci di jero anjeun, saha anjeun geus ti Allah? Anjeun lain milik anjeun, sabab geus dibeuli ku harga. Jadi muji Allah dina awak anjeun.

24. Siloka 15:16 Leuwih hade saeutikjeung sieun PANGERAN ti harta gede jeung kasusah jeung eta.

25. 2 Petrus 1:5-6 Ku sabab eta, usahakeun sagala usaha pikeun nambahan kaluhuran iman aranjeun, kana kaunggulan, pangaweruh; kana pangaweruh, kontrol diri; mun kontrol diri, Persib; kana kasabaran, taqwa.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.