25 galingos Biblijos eilutės apie dvasinį augimą ir brandą

25 galingos Biblijos eilutės apie dvasinį augimą ir brandą
Melvin Allen

Ką Biblija sako apie dvasinį augimą?

Kai tik pasitikime Kristaus krauju, prasideda dvasinio augimo procesas. Šventoji Dvasia pradeda veikti mumyse ir mus perkeičia. Mes tampame mažiau panašūs į pasaulį ir labiau panašūs į Kristų. Dvasia padeda mums nugalėti nuodėmę ir paneigti kūną.

Dvasinis augimas šlovina Dievą įvairiais būdais. Štai keletas. Pirma, jis šlovina Dievą, nes matome, kaip Dievas veikia mumyse.

Jis daro iš mūsų gražius deimantus. Antra, tai šlovina Dievą, nes augdami ir Dievo meilei veikiant mumyse, norime labiau šlovinti Dievą. Norime Jį pagerbti savo gyvenimu.

Dvasinio augimo centre yra Kristus. Turite pasitikėti Kristumi, sutelkti dėmesį į Kristų, melstis, kad Dievas jus padarytų panašų į Kristaus paveikslą, ir kasdien skelbti Jėzaus Kristaus Evangeliją.

Krikščioniškos citatos apie dvasinį augimą

"Jei tai jums nekelia iššūkių, tai jūsų nepakeičia."

"Dievas atvedė tave taip toli ne tam, kad paliktų."

"Įsitikinimas iš tikrųjų turėtų augti visą mūsų krikščioniškąjį gyvenimą. Tiesą sakant, vienas iš dvasinio augimo požymių yra didėjantis mūsų nuodėmingumo suvokimas." Džeris Bridžesas (Jerry Bridges)

"Labiausiai meldžiasi tada, kai sunkiausia melstis."

"Krikščionys, augdami šventu gyvenimu, suvokia savo prigimtinį moralinį silpnumą ir džiaugiasi, kad bet kokia jų dorybė klesti kaip Dvasios vaisius."

"Kiekvienas tikinčiojo ėjimo etapas turi savo ypatingą pavojų. Naujoji gyvybė mumyse nuolat kariauja su viskuo, kas priešinasi jos augimui. Fiziniame etape tai yra karas su nuodėmėmis, sielos etape - kova su prigimtiniu gyvenimu, ir galiausiai dvasiniame lygmenyje - puolimas prieš antgamtinį priešą." Stebėtojas Nee (Watchman Nee)

"Tapti panašiam į Kristų yra ilgas ir lėtas augimo procesas."

Taip pat žr: 30 pagrindinių Biblijos eilučių apie svetimavimą (neištikimybę ir skyrybas)

"Nė vienas tikras tikintysis nėra visiškai patenkintas savo dvasine pažanga. Šventosios Dvasios apšviestoji ir pašventinančioji įtaka mums visiems padeda suvokti, kurias savo gyvenimo sritis dar reikia tobulinti ir drausminti dėl pamaldumo. Iš tiesų, kuo labiau bręstame, tuo geriau sugebame pastebėti nuodėmes, kurios vis dar tebėra mūsų širdyse. "Džonas Makartūras (John MacArthur).

"Sustingęs ir medinis mūsų religinis gyvenimas yra mūsų švento troškimo trūkumo rezultatas. Patenkinimas yra mirtinas bet kokio dvasinio augimo priešas. Aštrus troškimas turi būti, nes kitaip nebus Kristaus pasireiškimo Jo žmonėms." A. W. Tozeris

"Nelaimė nėra tik įrankis. Ji yra veiksmingiausias Dievo įrankis mūsų dvasiniam gyvenimui tobulinti. Aplinkybės ir įvykiai, kuriuos mes laikome nesėkmėmis, dažnai yra tie patys dalykai, kurie paskatina mus intensyviai dvasiškai augti. Kai pradedame tai suprasti ir priimame tai kaip dvasinį gyvenimo faktą, nelaimės tampa lengviau pakeliamos." Čarlzas Stenlis (Charles Stanley)

"Dvasinė branda nėra nei momentinė, nei savaiminė; tai laipsniškas, progresyvus vystymasis, trunkantis visą likusį gyvenimą." - Rickas Warrenas

"Ir taip visas augimas, kuris nesiekia Dievo, auga į nuosmukį." George'as MacDonaldas

"Dvasinė branda pasiekiama ne bėgant metams, bet paklūstant Dievo valiai." Osvaldas Čambersas

Man atsibodo, kad žmonės vertina žmonių dvasingumą pagal žinias.

Štai kaip mes galvojame. Tai didis Dievo vyras, jis tiek daug žino apie Žodį. Žinios gali būti dvasinio augimo įrodymas, tačiau būna atvejų, kai jos neturi nieko bendra su augimu. Yra daug žmonių, kurie žino ir niekada neauga.

Esu susidūręs su daugybe žmonių, kurie yra vaikščiojanti Biblija, bet jie nesugeba atlikti paprastų elementarių dalykų, pavyzdžiui, atleisti. Jie tiek daug žino apie Bibliją, bet nemyli, yra išdidūs, pikti, o to, ką išmano, nepanaudoja. Tai fariziejaus širdis. Galima žinoti viską apie Dievą, bet vis tiek nepažinti Dievo. Daugelis žmonių labiau myli teologiją nei patį Dievą, ir tai yrastabmeldystė.

1. Mt 23, 23: "Vargas jums, Įstatymo mokytojai ir fariziejai, veidmainiai! Jūs duodate dešimtąją dalį savo prieskonių - mėtų, krapų ir kmynų. Bet apleidote svarbesnius Įstatymo dalykus - teisingumą, gailestingumą ir ištikimybę. Pastaruosius turėjote praktikuoti, neapleisdami pirmųjų."

2. Mt 23, 25: "Vargas jums, Įstatymo mokytojai ir fariziejai, veidmainiai! Jūs valote taurės ir lėkštės išorę, bet viduje jie pilni godumo ir savanaudiškumo".

Apie dvasinį augimą galime galvoti kaip apie augimą.

Yra dalykų, kuriuos darėte vaikystėje ir kurių nebegalite ir nebenorite daryti. Jūsų krikščioniškame tikėjimo kelyje buvo įpročių, kuriuos darėte anksčiau ir kurių nebedarysite. Pasidalinsiu keliais dalykais. Kai pirmą kartą buvau išgelbėtas, vis dar klausiausi bedieviškos pasaulietiškos muzikos ir žiūrėjau R kategorijos filmus, kuriuose buvo sekso, daug keiksmų ir t. t. Laikui bėgant šie dalykai pradėjo mane vis labiau ir labiau veikti.

Mano širdis tapo apsunkinta. Prireikė šiek tiek laiko, bet Dievas ėmė šalinti šiuos dalykus iš mano gyvenimo. Aš užaugau. Šie dalykai buvo mano senojo gyvenimo dalis ir aš bandžiau juos perkelti į savo naująjį gyvenimą, bet jie nepritapo. Dievas man tikresnis už pasaulio dalykus.

Pasidalysiu dar kai kuo. Anksčiau sąmoningai pirkdavau drabužius, kurie labiau išryškintų mano kūną. Dievas man kalbėjo, kad net ir būdami krikščionys turime rodyti kuklumą ir nesistengti suklupdyti kitų. Man prireikė šiek tiek laiko, kad tai suprasčiau, bet laikui bėgant supratau, kad nesuteikiu Dievui šlovės, nes turėjau neteisingų motyvų. Dabar perku geriau priglundančius drabužius. Tikiu, kad kuklumas yra didžiulė dalisKrikščioniškoji branda ypač moterims, nes ji atskleidžia dievišką širdį ir pasaulietišką širdį.

3. 1 Korintiečiams 13,11 "Kai buvau vaikas, kalbėjau kaip vaikas, maniau kaip vaikas, samprotavau kaip vaikas. Kai tapau vyru, vaikystės būdus palikau užmarštyje".

4. 1 Pt 2, 1-3: "Tad atsikratykite viso piktumo, apgaulės, veidmainystės, pavydo ir bet kokio šmeižto. Kaip naujagimiai trokškite tyro dvasinio pieno, kad juo augtumėte savo išganymui, nes paragavote, kad Viešpats yra geras."

5. 1 Kor 3, 1-3 "Broliai ir seserys, negalėjau į jus kreiptis kaip į žmones, gyvenančius Dvasia, bet kaip į žmones, kurie vis dar yra pasaulietiški - tik kūdikiai Kristuje. Daviau jums pieno, o ne kieto maisto, nes jūs dar nebuvote tam pasirengę. Iš tiesų jūs vis dar nepasirengę. Jūs vis dar esate pasaulietiški. Kadangi tarp jūsų yra pavydo ir ginčų, argi jūs nesate pasaulietiški? Argi jūs nesielgiate kaip paprasti žmonės?" 1 Kor 3, 1-3.

Daugelis žmonių galvoja, kad išgelbėtas žmogus įžengia į tobulumo būseną.

Jei taip, tai kaip Dievas dirbs mumyse kitus 40 ir daugiau metų? Jis neturės ką veikti. Stebėjau, kaip šią žinią skelbė kai kurie bjaurūs atviri pamokslininkai. Jie trukdo žmonėms. Atsibundu ryte ir nesuteikiu Dievui šlovės, kurios Jis nusipelno, nemyliu taip, kaip turėčiau mylėti, mano akys sutelktos į dalykus, į kuriuos neturėtų būti sutelktos. Visa tai yra nuodėmės.

Šventajame Rašte sakoma mylėti Dievą visa širdimi, ir nė vienas iš mūsų nesugebame to pasiekti. Jėzus yra viskas, ką turime. Kur būčiau be Kristaus? Trokštu, bet negaliu daryti šių dalykų. Mano vienintelė viltis - Jėzus Kristus. Aš taip kovojau su nuodėme, kad meldžiau Viešpatį suteikti man visišką mano išgelbėjimo užtikrinimą, ir po kurio laiko, kai meldžiausi už tai, Jis man jį suteikė.

Manau, kad visiško išgelbėjimo užtikrintumo gavimas yra dvasinio augimo įrodymas. Manau, kad geresnis savo nuodėmingumo prieš Šventąjį Dievą suvokimas yra dvasinio augimo įrodymas. Kai geriau suvokiame savo nuodėmingumą, nebepriklausome nuo savęs. Kai priartėjame prie Dievo šviesos, šviesa ima apšviesti daugiau nuodėmių.

Esame nelaimingi ir žinome, kad viskas, ką turime, yra Kristus, ir jei Kristus nemirė už mus, tuomet neturime jokios vilties. Kai iš tiesų pasikliaujate Kristaus krauju, savo kovose gaunate stiprybės, kurios niekada anksčiau neturėjote.

6. Rom 7, 22-25: "Juk savo viduje aš džiaugsmingai sutinku su Dievo įstatymu. Bet savo kūno dalyse matau kitokį įstatymą, kariaujantį su mano proto įstatymu ir paimantį mane į nelaisvę nuodėmės įstatymui mano kūno dalyse. Koks aš apgailėtinas žmogus! Kas mane išgelbės iš šio mirštančio kūno? Dėkoju Dievui per Jėzų Kristų, mūsų Viešpatį! Taigi savo protu aš pats esu Dievo įstatymo vergas,bet savo kūnu - nuodėmės įstatymui."

7. 1 Jn 1, 7-9 "Bet jei vaikščiojame šviesoje, kaip jis yra šviesoje, mes bendraujame vieni su kitais, ir jo Sūnaus Jėzaus Kristaus kraujas apvalo mus nuo visų nuodėmių. Jei sakome, kad neturime nuodėmės, apgaudinėjame patys save, ir nėra mumyse tiesos. Jei išpažįstame savo nuodėmes, jis yra ištikimas ir teisingas, kad atleistų mums nuodėmes ir apvalytų mus nuo bet kokio neteisingumo".

Daugelis tikrų krikščionių klausia: "Kodėl aš neaugu? Kodėl Dievas neveikia mano gyvenime?"

Kas sako, kad jūs neaugate? Kas sako, kad Dievas neveikia jūsų gyvenime? Manau, kad tai, jog užduodate šį klausimą, rodo, kad jūs augate. Galbūt to nematote, bet jūs augate.

Argi nematote, kad vien tai, jog manote, kad neaugate, nes kovojate su nuodėme, rodo, kad augate. Tai, kad jums rūpi šis klausimas ir jis jus slegia, kažką reiškia. Ar pradžioje jums tai buvo svarbu? Nespręskite apie savo dvasinę būklę pagal tai, kokį uolumą kadaise turėjote ir kokį didžiulį artumą su Dievu jautėte, kai buvote išgelbėtas.

Pradžioje, kai buvai ką tik iš įsčių, Dievas tau daugybe būdų apreiškė, kad Jis yra šalia tavęs. Dabar, kai jau sensti Kristuje, Jis vis dar yra šalia tavęs, bet dabar turi vaikščioti tikėjimu. Tu jau nesi kūdikis. Dabar turi vaikščioti Jo žodžiu. Kai pirmą kartą buvau išgelbėtas, nemaniau, kad esu toks blogas nusidėjėlis. Dabar kasdien matau savo nuodėmes, jos mane slegia ir verčiamalda.

Kartais jaučiuosi atkritęs. Velnias bando tave pasmerkti. Esame išgelbėti tikėjimu. Tai nėra skirta žmogui, kuriam nerūpi kaulai ir kuris nori gyventi nuodėmėje. Tai skirta tiems, kurie kovoja su nuodėme ir nori daugiau. Tai skirta tiems, kurie kovoja su nuodėme ir nori daugiau. Tai, kad nesimeldžiate taip, kaip anksčiau, ir nematote pergalės toje konkrečioje nuodėmėje, nereiškia, kad Dievas neveikia jumyse.

Kartais niekada to nesuprasite. Kartais atsidursite tam tikroje situacijoje, ir Dievas atneš jumyse vaisių, rodančių, kad Jis veikė. Kartais nuolatinis teisumo troškimas ir aistra Kristui rodo, kad Jis veikia.

8. Filipiečiams 1,6 "būdamas tikras tuo, kad tas, kuris jumyse pradėjo gerą darbą, jį užbaigs iki Jėzaus Kristaus dienos".

9. Filipiečiams 2,13 "nes tai Dievas veikia jumyse, ir norėdamas, ir veikdamas savo geram norui".

Negalima paneigti, kad daugelis žmonių tiesiog neauga, nes nėra išgelbėti.

Pirma, turime suprasti, kad yra pasaulietiškas liūdesys ir dieviškas liūdesys. Pasaulietiškas liūdesys niekada neveda prie pokyčių. Biblijoje aiškiai pasakyta, kad negalima prarasti išgelbėjimo, tačiau daugelis iš pradžių niekada nebuvo išgelbėti. Nėra tokio dalyko kaip krikščionis, kuris gyvena nuodėmingą gyvenimą. Yra skirtumas tarp kovos ir naudojimosi Dievo malone ir maišto.

Daugybė krikščionybę išpažįstančių žmonių sako: "Tai mano gyvenimas." Ne! Tai niekada nebuvo jūsų gyvenimas. Jėzus yra jūsų gyvenimo Viešpats, nesvarbu, ar jums tai patinka, ar ne. Yra skirtumas tarp krikščionio ir nekrikščionio. Nesvarbu, kiek kas nors tvirtina esąs krikščionis, jei jis neša blogus vaisius, rodančius, kad nėra atgimęs iš naujo. Krikščionys turi naują santykį su nuodėme. Nuodėmė.dabar veikia mus. Mes turime naujų troškimų Kristui ir Jo žodžiui.

Jei gyvenate nuodėmingą gyvenimo būdą. Jei Kristaus kraujas nepakeitė jūsų gyvenimo centro, tai yra įrodymas, kad apgaudinėjate save. Manau, kad dauguma bažnyčios lankytojų mano, jog yra krikščionys, nors taip nėra. Jie niekada neatgailavo dėl savo nedorybių.

Daugelis žmonių mano, kad dvasiškai auga dėl savo pamaldžios veiklos. Jie eina į bažnyčią, dalyvauja chore, lanko Biblijos studijas, pamokslauja, evangelizuoja ir t. t. Fariziejai darė tą patį, bet jie nebuvo išgelbėti. Pažįstu pamokslininkų, kurie mirė, bet nepažino Viešpaties. Ar atgailavo?

10. Mt 7, 21-23 " Ne kiekvienas, kuris man sako: 'Viešpatie, Viešpatie', įeis į dangaus karalystę, bet tik tas, kuris vykdo mano Tėvo, esančio danguje, valią. Tą dieną daugelis man sakys: 'Viešpatie, Viešpatie, argi ne tavo vardu pranašavome, ne tavo vardu išvarinėjome demonus ir ne tavo vardu darėme daug stebuklų? Tada aš jiems atvirai pasakysiu: 'Aš jūsų niekada nepažinojau. Šalin nuo manęs, piktadariai!

11. 1 Jn 3, 9-10: "Niekas, kas gimęs iš Dievo, nedaro nuodėmės, nes jame pasilieka Jo sėkla, ir jis negali nusidėti, nes yra gimęs iš Dievo. Iš to matyti, kas yra Dievo vaikai ir kas velnio vaikai: kas nepraktikuoja teisumo, nėra iš Dievo, ir kas nemyli savo brolio, nėra iš Dievo".

12. 2 Korintiečiams 5, 17: "Taigi, jei kas yra Kristuje, tas yra naujas kūrinys: sena praėjo, nauja yra čia!"

13. Gal 5, 22-24: "O Dvasios vaisius yra meilė, džiaugsmas, ramybė, kantrybė, malonumas, gerumas, tikėjimas, klusnumas, susivaldymas. Tokiems dalykams nėra įstatymo. O tie, kurie priklauso Kristui Jėzui, nukryžiavo kūną su jo aistromis ir geismais."

Kai kurie žmonės auga lėčiau nei kiti.

Niekada nežiūrėkite į kito žmogaus augimą ir nenusivilkite. Kai kurie tikintieji auga greičiau nei kiti, o kai kurie auga lėčiau nei kiti. Klausimas ne apie tai, kaip greitai jūs augate. Klausimas - ar ketinate keltis ir judėti toliau?

Ar ketinate leisti, kad nusivylimas ir jūsų nesėkmės jus prislėgtų? Tikro tikėjimo įrodymas yra tai, kad jūs ir toliau kovojate. Kartais tikintysis žengia tris žingsnius pirmyn ir vieną atgal. Kartais tikintysis žengia du žingsnius atgal ir vieną pirmyn.

Būna pakilimų ir nuosmukių, bet tikintysis augs. Tikintysis stengsis. Kartais galime aptingti ir būti prislėgti. Kartais tikras tikintysis atsitraukia, bet jei jis tikrai yra dėl Viešpaties iš meilės, Dievas atves jį į atgailą.

14. Job 17, 9: "Teisieji eina pirmyn , o tie, kurių rankos švarios, tampa vis stipresni".

15. Patarlių 24,16 "nes nors teisusis septynis kartus kristų, jis vėl pakils , bet nedorėliai suklumpa į nelaimę".

16. Ps 37, 24: "Nors jis ir kristų, bet nebus visiškai nuverstas, nes Viešpats palaiko jį savo ranka".

17. Žyd 12, 5-7 "Ir jūs pamiršote raginimą, kuris kreipiasi į jus kaip į sūnus: Mano sūnau, nepriimkite Viešpaties drausmės lengvabūdiškai ir nenusiminkite, kai esate jo barami, nes Viešpats drausmina tą, kurį myli, ir baudžia kiekvieną sūnų, kurį priima. Ištverkite kančią kaip drausmę: Dievas elgiasi su jumis kaip su sūnumis. Juk koks gi yra sūnus, kurio tėvas nedrausmina?" (plg.

Viską, ką išgyvenate, Dievas panaudoja, kad padarytų jus panašius į Kristaus atvaizdą.

Ar turite nepaklusnią žmoną? Šlovė Dievui. Ar turite nedrausmingą vyrą? Šlovė Dievui. Ar turite blogą viršininką? Šlovė Dievui. Visa tai yra Dievo palaimintos galimybės augti. Didysis Dievo tikslas - padaryti jus panašius į Kristaus atvaizdą, ir niekas nesutrukdys Jo planams.

Kaip galime tikėtis augti Dvasios vaisiais, tokiais kaip kantrybė, gerumas ir džiaugsmas, jei nesame patekę į situaciją, kuri reikalauja šių dalykų? Išbandymai ir skausmas kažkuo mus priverčia keistis. Netgi sunkiojoje atletikoje didesnis svoris reiškia didesnį skausmą, o dėl didesnio skausmo nuo didesnio svorio auga raumenys. Dievas naudoja išbandymus savo šlovei.

Kai augate dvasiškai, norite suteikti Dievui daugiau šlovės. Norite suteikti Jam šlovę išbandymuose. Tampate kantresni, kai laukiate atsakymo į maldą. Tampate gailestingesni, kai turite suteikti gailestingumą žmogui, kuris to nenusipelnė. Per šiuos dalykus tampate panašūs į Dievą, kurį garbinate.

18. Rom 8, 28-29 "Ir mes žinome, kad Dievas visuose dalykuose veikia į gera tiems, kurie jį myli, kurie pašaukti pagal jo sumanymą. Nes tuos, kuriuos Dievas iš anksto numatė, jis ir iš anksto paskyrė, kad jie būtų panašūs į jo Sūnaus atvaizdą, kad jis būtų pirmagimis tarp daugelio brolių ir seserų".

19. Jok 1, 2-4 "Mano broliai, džiaukitės, patekę į įvairius išbandymus, žinodami, kad jūsų tikėjimo išbandymas ugdo ištvermę. O ištvermė tegul atlieka savo tobulą darbą, kad būtumėte tobuli ir visaverčiai, kad jums nieko netrūktų".

20. Rom 5, 3-5 "Ir ne tik tai, bet mes džiūgaujame savo varguose, nes žinome, kad vargas gimdo ištvermę, o ištvermė - patikrintą charakterį, o patikrintas charakteris - viltį, o viltis nenuvilia, nes Dievo meilė išlieta mūsų širdyse per Šventąją Dvasią, kuri mums duota."

Jei turite rimtų ketinimų, Dievas turi rimtų ketinimų.

Kartais Dievas atima kai kuriuos dalykus, nes jie pasitarnavo savo tikslui ir Jis turi ką nors geresnio. Kai Dievas atima, žinokite, kad Jis stato jus. Kai prarandate santykius, darbą ir t. t., žinokite, kad Dievas veikia per tai, siekdamas mus padaryti panašius į Kristaus atvaizdą.

21. Jn 15, 2: "Kiekvieną šakelę manyje, kuri neduoda vaisių, jis nupjauna, o kiekvieną šakelę, kuri duoda vaisių, genėja, kad ji būtų dar vaisingesnė."

22. Jn 13, 7 Jėzus atsakė: "Jūs dabar nesuprantate, ką aš darau, bet vėliau suprasite".

Ar norite daugiau drąsos savo gyvenime? Ar norite augti?

Turite priartėti prie Viešpaties. Turite pašalinti dalykus, kurie jus blaško, ir vėl nukreipti savo širdį į Kristų. Turite pasiimti Bibliją ir užsidaryti su Viešpačiu. Turite būti vienas su Juo maldoje. Esate toks dvasingas, koks norite būti. Ar trokštate Kristaus? Raskite vienišą vietą ir melskitės, kad Jis daugiau būtų šalia. Ieškokite Jo veido. Susitelkite į Jį.

Taip pat žr: 10 biblinių priežasčių, kodėl negalima pasidaryti tatuiruotės

Kartais turime pasakyti: "Dieve, aš noriu Tave pažinti." Turite užmegzti intymų ryšį su Kristumi. Šis ryšys kuriamas per ypatingą laiką, praleidžiamą vienumoje. Yra žmonių, kurie pražudė save melsdamiesi po 10 valandų per dieną. Jie pažįsta Dievą taip, kaip mes Jo niekada nepažinsime. Kaip manote, kaip Jonas Krikštytojas sugebėjo prikelti mirusią tautą? Jis daugelį metų buvo vienumoje su Dievu.

Kai metų metus būnate vieni su Dievu, Dievo buvimas bus jūsų gyvenime. Būsite drąsesni. Jei kasdien neskaitysite Biblijos ir nesimelsite, dvasiškai mirsite ir neturėsite galios kovoti su nuodėme. Prisimenu, kai pirmą kartą buvau išgelbėtas, savo gyvenime neturėjau jokios drąsos.

Bijojau melstis kartu grupelėse ir bijojau liudyti. Po ilgo laiko, praleisto su Dievu vienumoje, vadovauti maldai man buvo lengva. Turėjau didesnę naštą liudyti dėl pražuvusiųjų ir nebijojau. Kartais vis dar galiu šiek tiek jaudintis, bet Šventoji Dvasia mane veda.

23. Žyd 12, 1-2 "Taigi, kadangi mus supa toks didelis liudytojų debesis , nusimeskime visa, kas trukdo, ir nuodėmę, kuri taip lengvai supainioja. Ir ištvermingai bėkime mums paskirtas lenktynes, įsmeigę akis į Jėzų , tikėjimo pradininką ir tobulintoją. Dėl jam skirto džiaugsmo jis iškentėjo kryžių, paniekinęs jo gėdą, ir atsisėdo dešinėjeprie Dievo sosto".

24. Mk 1, 35 "Anksti rytą, dar temstant, Jėzus atsikėlė ir pasišalino į nuošalią vietą melstis".

25. Rom 15, 4-5: "Juk visa, kas anksčiau buvo parašyta, buvo parašyta mūsų mokymui, kad kantrumu ir Raštų paguoda turėtume viltį. O kantrybės ir paguodos Dievas tegul duoda jums būti panašiems vieniems į kitus pagal Kristų Jėzų."

Dievas dar nebaigė su jumis.

Tiems, kurie atgailavo ir pasitikėjo vien Jėzumi Kristumi, jų išgelbėjimas užantspauduotas Šventąja Dvasia. Dievas ir toliau veiks jūsų gyvenime iki galo. Nesigręžiokite atgal, judėkite pirmyn ir nepasiduokite, nes Dievas jūsų neapleido. Pamatysite Jo šlovę ir pamatysite, kaip Dievas įvairias situacijas panaudojo geriems tikslams.

Premija

Jn 15, 4-5 " Pasilikite manyje, ir aš jumyse. Kaip šakelė negali pati duoti vaisių, jei nepasilieka ant vynmedžio, taip ir jūs negalite, jei nepasiliekate manyje." "Aš esu vynmedis, jūs - šakelės. Kas pasilieka manyje ir aš jame, tas duoda daug vaisių, nes be manęs jūs nieko negalite padaryti."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.