आध्यात्मिक वाढ आणि परिपक्वता बद्दल 25 शक्तिशाली बायबल वचने

आध्यात्मिक वाढ आणि परिपक्वता बद्दल 25 शक्तिशाली बायबल वचने
Melvin Allen

सामग्री सारणी

आध्यात्मिक वाढीबद्दल बायबल काय सांगते?

आपण ख्रिस्ताच्या रक्तावर विश्वास ठेवताच, आध्यात्मिक वाढीची प्रक्रिया सुरू होते. पवित्र आत्मा आपल्यामध्ये कार्य करू लागतो आणि आपले रूपांतर करतो. आपण जगासारखे कमी आणि ख्रिस्तासारखे जास्त बनतो. आत्मा आपल्याला पापावर मात करण्यास आणि देह नाकारण्यास मदत करतो.

आध्यात्मिक वाढ अनेक प्रकारे देवाचे गौरव करते. येथे एक जोडपे आहेत. प्रथम, ते देवाचे गौरव करते कारण देव आपल्यामध्ये कसे कार्य करतो हे आपण पाहतो.

तो आपल्यातून सुंदर हिरे बनवत आहे. दुसरे, ते देवाचे गौरव करते कारण जसे आपण वाढू लागतो आणि देवाचे प्रेम आपल्यामध्ये कार्य करते तेव्हा आपल्याला देवाचे अधिक गौरव करायचे असते. आपण त्याला आपल्या जीवनाने सन्मानित करू इच्छितो.

आध्यात्मिक वाढ ख्रिस्ताभोवती केंद्रित आहे. तुम्ही ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला पाहिजे, ख्रिस्तावर लक्ष केंद्रित केले पाहिजे, देवाने तुम्हाला ख्रिस्ताच्या प्रतिमेत रुपांतरित करावे अशी प्रार्थना केली पाहिजे आणि दररोज स्वतःला येशू ख्रिस्ताची सुवार्ता सांगा.

आध्यात्मिक वाढीबद्दल ख्रिश्चन उद्धरण

"जर ते तुम्हाला आव्हान देत नसेल, तर ते तुम्हाला बदलत नाही."

"तुम्हाला सोडण्यासाठी देवाने तुम्हाला इतक्या दूर आणले नाही."

“आपल्या ख्रिश्चन जीवनात खात्री वाढली पाहिजे. किंबहुना, आध्यात्मिक वाढीचे एक लक्षण म्हणजे आपल्या पापीपणाची वाढलेली जाणीव.” जेरी ब्रिजेस

"जेव्हा प्रार्थना करणे कठीण असते तेव्हा सर्वात कठीण प्रार्थना करा."

“जसजसे ख्रिश्चन पवित्र जीवनात वाढतात, तसतसे त्यांना त्यांच्या स्वतःच्या जन्मजात नैतिक कमकुवतपणाची जाणीव होते आणि त्यांच्याकडे जे काही सद्गुण आहे ते देवाचे फळ म्हणून विकसित होते याचा त्यांना आनंद होतो.तुझ्या नावाने भुते काढतो आणि तुझ्या नावाने अनेक चमत्कार करतो? तेव्हा मी त्यांना स्पष्टपणे सांगेन, ‘मी तुम्हाला कधीच ओळखले नाही. दुष्टांनो, माझ्यापासून दूर जा!”

11. 1 योहान 3:9-10 “देवापासून जन्मलेला कोणीही पाप करीत नाही, कारण त्याची बीजे त्याच्यामध्ये राहतात; आणि तो पाप करू शकत नाही, कारण तो देवापासून जन्मला आहे. यावरून देवाची मुले आणि सैतानाची मुले स्पष्ट आहेत: जो कोणी नीतिमत्व पाळत नाही तो देवाचा नाही किंवा जो आपल्या भावावर प्रेम करत नाही तो देवाचा नाही.”

12. 2 करिंथकर 5:17 "म्हणून, जर कोणी ख्रिस्तामध्ये असेल, तर नवीन निर्मिती आली आहे: जुने गेले आहे, नवीन आले आहे!"

13. गलतीकर 5:22-24 “परंतु आत्म्याचे फळ म्हणजे प्रेम, आनंद, शांती, संयम, दयाळूपणा, चांगुलपणा, विश्वास, सौम्यता, आत्मसंयम . अशा गोष्टींविरुद्ध कोणताही कायदा नाही. आता जे ख्रिस्त येशूचे आहेत त्यांनी देहाच्या वासनांसह वधस्तंभावर खिळले आहे.”

काही लोक इतरांपेक्षा हळू वाढतात.

कधीही दुसऱ्याच्या वाढीकडे पाहू नका आणि निराश होऊ नका. काही विश्वासणारे इतरांपेक्षा वेगाने वाढतात आणि काही इतरांपेक्षा हळू वाढतात. तुम्ही किती वेगाने वाढता याविषयी नाही. प्रश्न असा आहे की तुम्ही उठून चालत राहणार आहात का?

तुम्ही निराश होऊ देणार आहात आणि तुमचे अपयश तुम्हाला निराश ठेवणार आहात? तुम्ही लढत राहा हाच खऱ्या विश्वासाचा पुरावा आहे. कधी कधी आस्तिक तीन पावले पुढे जातो आणि एक पाऊल मागे. कधी कधी आस्तिक दोन पावले मागे आणि एक पाऊल मागे जातोपुढे

चढ-उतार आहेत, पण आस्तिक वाढेल. एक आस्तिक वर दाबेल. कधी कधी आपण निस्तेज होऊ शकतो आणि भारावून जाऊ शकतो. काहीवेळा खरा आस्तिक मागे सरकतो, परंतु जर ते खरोखरच प्रभूसाठी प्रेमाने असतील तर देव त्यांना पश्चात्ताप करेल.

14. ईयोब 17:9 "नीतिमान पुढे जात राहतात, आणि स्वच्छ हात असलेले अधिक बलवान होतात."

15. नीतिसूत्रे 24:16 "कारण नीतिमान सात वेळा पडला तरी तो पुन्हा उठतो, पण दुष्ट संकटात अडखळतात."

16. स्तोत्र 37:24 "तो पडला तरी तो पूर्णपणे खाली पडणार नाही; कारण परमेश्वर त्याच्या हाताने त्याला सांभाळतो."

17. इब्री लोकांस 12:5-7 “आणि तुला पुत्र म्हणून संबोधित केलेला उपदेश तू विसरला आहेस: माझ्या मुला, प्रभूच्या शिस्तीला हलके घेऊ नकोस किंवा त्याच्याकडून तुझी निंदा केली जात आहे, कारण प्रभु शिस्त देतो. ज्याच्यावर तो प्रेम करतो आणि त्याला मिळालेल्या प्रत्येक मुलाला शिक्षा करतो. शिस्त म्हणून दुःख सहन करा: देव तुमच्याशी पुत्रांप्रमाणे वागत आहे. असा कोणता मुलगा आहे की जो बाप शिस्त लावत नाही?”

तुम्ही जे काही देवामार्फत जात आहात ते सर्व तुम्हाला ख्रिस्ताच्या प्रतिमेत सामावून घेण्यासाठी वापरतात.

तुमच्याकडे एक नम्र पत्नी आहे का? देवाची महिमा. तुमचा अविवेकी नवरा आहे का? देवाची महिमा. तुमच्याकडे वाईट बॉस आहे का? देवाची महिमा. या सर्व संधी आहेत ज्या देवाने तुम्हाला वाढण्यासाठी आशीर्वादित केले आहेत. तुम्हाला ख्रिस्ताच्या प्रतिमेत सामावून घेणे हे देवाचे महान उद्दिष्ट आहे आणि काहीही अडथळा आणणार नाहीत्याच्या योजना.

या गोष्टींची गरज नसलेल्या परिस्थितीत आपण संयम, दयाळूपणा आणि आनंद यासारख्या आत्म्याच्या फळांमध्ये वाढण्याची अपेक्षा कशी करू शकतो? चाचण्या आणि वेदनांबद्दल काहीतरी आहे जे आपल्याला बदलायला लावते. वेटलिफ्टिंगमध्येही जास्त वजन जास्त दुखते आणि जास्त वजनामुळे जास्त वेदना होतात त्यामुळे स्नायूंना जास्त वेदना होतात. देव त्याच्या गौरवासाठी चाचण्या वापरतो.

जेव्हा तुम्ही आध्यात्मिकरित्या वाढत असता तेव्हा तुम्हाला देवाला अधिक गौरव द्यायचा असतो. परीक्षेत तुम्ही त्याला गौरव देऊ इच्छित आहात. जेव्हा तुम्ही उत्तर दिलेल्या प्रार्थनेची वाट पाहत असता तेव्हा तुम्ही अधिक धीर धरता. ज्याची पात्रता नाही अशा व्यक्तीला दया दाखवावी लागते तेव्हा तुम्ही अधिक दयाळू बनता. या गोष्टींद्वारे तुम्ही ज्या देवाची उपासना करता त्या देवासारखे बनता.

18. रोमन्स 8:28-29 “आणि आपल्याला माहित आहे की देव सर्व गोष्टींमध्ये त्याच्यावर प्रेम करणाऱ्यांच्या भल्यासाठी कार्य करतो, ज्यांना त्याच्या उद्देशानुसार बोलावण्यात आले आहे. ज्यांना देवाने आधीच ओळखले होते त्यांच्यासाठी त्याने आपल्या पुत्राच्या प्रतिमेप्रमाणे होण्यासाठी पूर्वनिश्चित केले होते, जेणेकरून तो पुष्कळ बंधुभगिनींमध्ये प्रथम जन्मलेला असावा.”

19. जेम्स 1:2-4 “माझ्या बंधूंनो, जेव्हा तुम्ही निरनिराळ्या परीक्षांमध्ये पडता तेव्हा सर्व आनंद माना, कारण तुमच्या विश्वासाची परीक्षा सहनशीलता निर्माण करते हे जाणून घ्या. परंतु धीराने त्याचे परिपूर्ण कार्य होऊ द्या, म्हणजे तुम्ही परिपूर्ण आणि परिपूर्ण व्हाल, ज्यामध्ये कशाचीही कमतरता नाही.”

20. रोमन्स 5:3-5 “आणि इतकेच नाही तर आपण आपल्या संकटातही आनंदी आहोत, हे जाणून की, संकटामुळे चिकाटी येते; आणिचिकाटी, सिद्ध वर्ण; आणि सिद्ध वर्ण, आशा; आणि आशा निराश होत नाही, कारण देवाचे प्रेम आपल्या अंतःकरणात पवित्र आत्म्याद्वारे ओतले गेले आहे जो आपल्याला देण्यात आला आहे."

जर तुम्हाला व्यवसाय म्हणायचे असेल तर देव म्हणजे व्यवसाय.

देव तुमच्या आयुष्यात काही छाटणी करणार आहे. काहीवेळा देव वस्तू काढून घेतो कारण त्याने त्याचा उद्देश पूर्ण केला आणि त्याच्या मनात काहीतरी चांगले असते. जेव्हा देव काढून घेतो तेव्हा समजून घ्या की तो तुम्हाला बांधत आहे. जेव्हा जेव्हा तुम्ही नातेसंबंध, नोकरी इ. गमावता तेव्हा हे जाणून घ्या की देव त्याद्वारे आपल्याला ख्रिस्ताच्या प्रतिमेत तयार करण्यासाठी कार्य करतो.

21. जॉन 15:2 "तो माझ्यातील प्रत्येक फांद्या तोडतो ज्याला फळ येत नाही, तर फळ देणारी प्रत्येक फांदी तो छाटतो जेणेकरून ती अधिक फलदायी होईल."

22. योहान 13:7 येशूने उत्तर दिले, "मी काय करत आहे हे तुला आता कळत नाही, पण नंतर तुला समजेल."

तुम्हाला तुमच्या आयुष्यात अधिक धैर्य हवे आहे का? तुम्हाला वाढायचे आहे का?

तुम्हाला परमेश्वराच्या जवळ जायचे आहे. तुम्हाला विचलित करणार्‍या गोष्टी काढून टाकाव्या लागतील आणि तुमचे हृदय पुन्हा ख्रिस्ताकडे संरेखित करावे लागेल. तुम्हाला तुमचे बायबल घ्यावे लागेल आणि स्वतःला प्रभूपासून दूर ठेवावे लागेल. प्रार्थनेत तुम्हाला त्याच्याबरोबर एकटे राहावे लागेल. तुम्हाला जेवढे व्हायचे आहे तेवढे तुम्ही अध्यात्मिक आहात. तुम्हाला ख्रिस्ताची भूक आहे का? एक निर्जन जागा शोधा आणि त्याच्या अधिक उपस्थितीसाठी प्रार्थना करा. त्याचा चेहरा शोधा. त्याच्यावर लक्ष केंद्रित करा.

कधी कधी आपल्याला म्हणावे लागते, "देवा मला तुला ओळखायचे आहे." आपण एक अंतरंग तयार करणे आवश्यक आहेख्रिस्ताशी संबंध. हे नाते विशेष एकट्या वेळेवर बांधले गेले आहे. असे काही लोक आहेत ज्यांनी दिवसातून 10 तास प्रार्थना करून स्वतःला मारले आहे. ते देवाला अशा प्रकारे ओळखतात की आपण त्याला कधीच ओळखणार नाही. जॉन द बॅप्टिस्ट मृत राष्ट्राला कसे उठवू शकला असे तुम्हाला वाटते? तो वर्षानुवर्षे देवासोबत एकटा होता.

जेव्हा तुम्ही देवासोबत वर्षानुवर्षे एकटे असता तेव्हा देवाची उपस्थिती तुमच्या जीवनावर असते. तुम्ही अधिक धाडसी व्हाल. जर तुम्ही बायबल वाचत नसाल आणि दररोज प्रार्थना करत असाल तर तुम्ही आध्यात्मिकरित्या मराल आणि तुमच्यात पापाविरुद्ध शक्ती राहणार नाही. मला आठवते जेव्हा मी पहिल्यांदा वाचलो तेव्हा माझ्या आयुष्यात माझ्याकडे धैर्य नव्हते.

मला गटांमध्ये एकत्र प्रार्थना करायला भीती वाटत होती आणि मला साक्ष द्यायला भीती वाटत होती. एकट्या देवासोबत दीर्घकाळ राहिल्यानंतर माझ्यासाठी प्रार्थना करणे सोपे झाले. हरवलेल्या साक्षीसाठी माझ्यावर जास्त ओझे होते आणि मला भीती वाटत नव्हती. काहीवेळा मी अजूनही थोडे चिंताग्रस्त होऊ शकतो, परंतु पवित्र आत्मा मला चालवतो.

23. इब्री लोकांस 12:1-2 “म्हणून, आपण साक्षीदारांच्या इतक्या मोठ्या ढगांनी वेढलेले असल्यामुळे, अडथळा आणणारी प्रत्येक गोष्ट आणि सहजपणे अडकवणारे पाप आपण फेकून देऊ या. आणि आपण आपल्यासाठी चिन्हांकित केलेल्या शर्यतीत चिकाटीने धावू या आणि विश्वासाचा प्रणेता आणि परिपूर्ण करणार्‍या येशूवर आपली नजर ठेऊन चला. त्याच्यासमोर असलेल्या आनंदासाठी त्याने वधस्तंभ सहन केला, त्याची लाज वाटली आणि देवाच्या सिंहासनाच्या उजवीकडे बसला.

24. मार्क 1:35 “सकाळी पहाटे, अजून अंधार असताना, येशू उठला आणि बाहेर सरकला.प्रार्थना करण्यासाठी एकांत जागा.”

25. रोमन्स 15:4-5 “कारण याआधी जे काही लिहिले गेले ते आपल्या शिकण्यासाठी लिहिण्यात आले होते, यासाठी की आपल्याला धीराने आणि शास्त्रवचनांच्या सांत्वनाने आशा मिळावी. आता धीराचा व सांत्वनाचा देव तुम्हांला ख्रिस्त येशूप्रमाणे एकमेकांशी सारखे वागण्याची अनुमती देतो.”

हे देखील पहा: 666 बद्दल 21 प्रमुख बायबल वचने (बायबलमध्ये 666 काय आहे?)

देवाने अजून तुमच्यासोबत केले नाही.

ज्यांनी पश्चात्ताप केला आहे आणि केवळ येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला आहे, त्यांच्या तारणावर पवित्र आत्म्याने शिक्कामोर्तब केले आहे. देव तुमच्या आयुष्यात शेवटपर्यंत काम करत राहील. मागे वळून पाहू नका, पुढे जा आणि हार मानू नका कारण देवाने तुमची साथ सोडलेली नाही. तुम्हाला त्याचा गौरव दिसेल आणि देवाने वेगवेगळ्या परिस्थितींचा चांगल्यासाठी कसा उपयोग केला हे तुम्हाला दिसेल.

बोनस

जॉन १५:४-५ “ माझ्यामध्ये राहा आणि मी तुमच्यामध्ये. ज्याप्रमाणे एखादी फांदी वेलावर राहिल्याशिवाय स्वतःहून फळ देऊ शकत नाही, त्याचप्रमाणे तुम्ही माझ्यामध्ये राहिल्याशिवाय तुम्हीही फळ देऊ शकत नाही. “मी वेल आहे; तुम्ही शाखा आहात. जो माझ्यामध्ये राहतो आणि मी त्याच्यामध्ये असतो तो पुष्कळ फळ देतो, कारण माझ्याशिवाय तुम्ही काहीही करू शकत नाही.”

आत्मा.”

“विश्वासूच्या चालण्याच्या प्रत्येक टप्प्याला विशिष्ट धोका असतो. आपल्यातील नवीन जीवन त्याच्या वाढीला विरोध करणाऱ्या सर्वांविरुद्ध सतत युद्ध करत असते. शारीरिक अवस्थेदरम्यान, हे पापांविरुद्ध युद्ध आहे; आत्मिक टप्प्यात, ही नैसर्गिक जीवनाविरुद्धची लढाई आहे; आणि शेवटी, अध्यात्मिक स्तरावर, हे अलौकिक शत्रूवर केलेले आक्रमण आहे. वॉचमन नी

"ख्रिस्तासारखे बनणे ही वाढीची एक लांब, संथ प्रक्रिया आहे."

“कोणताही खरा आस्तिक त्याच्या आध्यात्मिक प्रगतीवर पूर्णपणे समाधानी नसतो. पवित्र आत्म्याच्या प्रकाशमय, पवित्र प्रभावाखाली, आपल्या सर्वांना आपल्या जीवनातील अशा क्षेत्रांबद्दल माहिती आहे ज्यांना देवभक्तीसाठी अद्याप परिष्कृत आणि शिस्तबद्ध करणे आवश्यक आहे. किंबहुना, आपण जितके प्रौढ होऊ, तितकेच आपल्या अंतःकरणात राहिलेले पाप शोधण्यास आपण अधिक सक्षम होऊ.” जॉन मॅकआर्थर

“आमच्या धार्मिक जीवनातील ताठ आणि लाकडी गुणवत्तेचा परिणाम आहे. पवित्र इच्छा. आत्मसंतुष्टता हा सर्व आध्यात्मिक वाढीचा प्राणघातक शत्रू आहे. तीव्र इच्छा उपस्थित असणे आवश्यक आहे किंवा त्याच्या लोकांसमोर ख्रिस्ताचे प्रकटीकरण होणार नाही. ” A. W. Tozer

“संकट हे फक्त एक साधन नाही. आपल्या आध्यात्मिक जीवनाच्या प्रगतीसाठी हे देवाचे सर्वात प्रभावी साधन आहे. परिस्थिती आणि घटना ज्यांना आपण अडथळे म्हणून पाहतो त्या बर्‍याचदा अशाच गोष्टी असतात ज्या आपल्याला तीव्र आध्यात्मिक वाढीच्या काळात आणतात. एकदा आपण हे समजू लागलो आणि ते स्वीकारू लागलोजीवनातील आध्यात्मिक सत्य, संकटे सहन करणे सोपे होते. चार्ल्स स्टॅनली

“आध्यात्मिक परिपक्वता त्वरित किंवा स्वयंचलित नसते; हा क्रमिक, प्रगतीशील विकास आहे जो तुमचे उर्वरित आयुष्य घेईल." - रिक वॉरेन

"आणि म्हणून सर्व वाढ जी देवाकडे नाही ती क्षयकडे वाढत आहे." जॉर्ज मॅकडोनाल्ड

"आध्यात्मिक परिपक्वता वर्षानुवर्षे जात नाही, तर देवाच्या इच्छेच्या आज्ञाधारकतेने प्राप्त होते." ओसवाल्ड चेंबर्स

लोकांच्या अध्यात्माचा ज्ञानाने न्याय करणार्‍या लोकांचा मला कंटाळा आला आहे.

आपण असेच विचार करतो. हा देवाचा एक महान माणूस आहे त्याला शब्दाबद्दल खूप माहिती आहे. ज्ञान हा आध्यात्मिक वाढीचा पुरावा असू शकतो, परंतु असे काही वेळा असतात जेव्हा त्याचा वाढीशी काहीही संबंध नसतो. असे बरेच लोक आहेत जे जाणतात आणि कधीही वाढतात.

मी बर्याच लोकांना भेटलो आहे जे चालणारे बायबल आहेत, परंतु ते क्षमा करण्यासारख्या साध्या मूलभूत गोष्टी करू शकत नाहीत. त्यांना बायबलबद्दल बरेच काही माहित आहे, परंतु ते प्रेम करत नाहीत, ते गर्विष्ठ आहेत, ते क्षुद्र आहेत, त्यांना ज्या गोष्टी माहित आहेत, ते वापरत नाहीत. हे परश्याचे हृदय आहे. तुम्ही देवाबद्दल सर्व काही जाणून घेऊ शकता आणि तरीही देवाला ओळखत नाही. अनेकांना ईश्वरापेक्षा धर्मशास्त्र जास्त आवडते आणि ही मूर्तिपूजा आहे.

1. मॅथ्यू 23:23 “कायद्याच्या शिक्षकांनो आणि परुश्यांनो, ढोंग्यांनो, तुमचा धिक्कार असो! तुम्ही तुमच्या मसाल्यांचा दशांश द्या - पुदिना, बडीशेप आणि जिरे. परंतु तुम्ही कायद्याच्या महत्त्वाच्या बाबींकडे दुर्लक्ष केले आहे- न्याय, दया आणिविश्वासूपणा आधीच्या गोष्टींकडे दुर्लक्ष न करता तुम्ही नंतरचा सराव करायला हवा होता.”

2. मॅथ्यू 23:25 “कायद्याच्या शिक्षकांनो आणि परुश्यांनो, ढोंग्यांनो, तुमचा धिक्कार असो! तुम्ही कप आणि ताट बाहेरून स्वच्छ करता, पण आतून ते लोभ आणि स्वार्थाने भरलेले असतात.”

आम्ही वाढत्या प्रमाणेच आध्यात्मिक वाढीचा विचार करू शकतो.

लहानपणी अशा काही गोष्टी करायच्या ज्या तुम्ही करू शकत नाही आणि आता करणार नाही. . तुमच्या ख्रिश्चन विश्वासाच्या मार्गावर, अशा सवयी होत्या ज्या तुम्ही करत नाहीत. मी काही गोष्टी शेअर करेन. जेव्हा मी पहिल्यांदा वाचलो तेव्हाही मी अधार्मिक सांसारिक संगीत ऐकले आणि रेट केलेले आर चित्रपट पाहिले ज्यात सेक्स आहे, खूप शिव्याशाप इ. जसजसा काळ पुढे गेला तसतसा या गोष्टींचा माझ्यावर अधिकाधिक परिणाम होऊ लागला.

माझे मन ओझे झाले. थोडा वेळ लागला, पण देवाने या गोष्टी माझ्या आयुष्यातून काढून टाकायला सुरुवात केली. मी मोठा झालो. या गोष्टी माझ्या जुन्या आयुष्याचा भाग होत्या आणि मी त्या माझ्या नवीन आयुष्यात आणण्याचा प्रयत्न करत होतो, पण ते जमत नाही. देव माझ्यासाठी जगाच्या गोष्टींपेक्षा खरा आहे.

मी आणखी काहीतरी शेअर करेन. माझे शरीर अधिक शोभेल असे कपडे मी मुद्दाम खरेदी करायचो. देव माझ्याशी बोलला आणि एक ख्रिश्चन माणूस म्हणूनही, आपण नम्रता दाखवली पाहिजे आणि इतरांना अडखळण्याचा प्रयत्न करू नये. हे समजायला मला थोडा वेळ लागला, पण जसजसा वेळ गेला तसतसे मला कळले की मी देवाला गौरव देत नाही कारण माझे हेतू चुकीचे होते. आता मी चांगले फिटिंग कपडे खरेदी करतो. माझा विश्वास आहे की नम्रता खूप मोठी आहेख्रिश्चन परिपक्वतेचा एक भाग विशेषत: स्त्रियांसाठी कारण ते ईश्वरी हृदय विरुद्ध सांसारिक हृदय प्रकट करते.

3. 1 करिंथकर 13:11 “मी लहान असताना मी लहान मुलासारखे बोलायचो, मी लहान मुलासारखा विचार करायचो, मी लहान मुलासारखा विचार केला. जेव्हा मी माणूस झालो तेव्हा मी माझ्या मागे बालपणाचे मार्ग ठेवले.

4. 1 पेत्र 2:1-3 “म्हणून सर्व द्वेष, सर्व कपट, ढोंगीपणा, मत्सर आणि सर्व निंदा यापासून मुक्त व्हा. नवजात अर्भकांप्रमाणे, शुद्ध आध्यात्मिक दुधाची इच्छा करा, जेणेकरून तुम्ही तुमच्या तारणासाठी वाढू शकाल, कारण तुम्ही प्रभु चांगला आहे हे चाखले आहे.”

5. 1 करिंथकर 3:1-3 “बंधूंनो आणि भगिनींनो, मी तुम्हाला आत्म्याने जगणारे लोक म्हणून संबोधित करू शकत नाही, परंतु जे लोक अजूनही सांसारिक आहेत - ख्रिस्तामध्ये फक्त बाळ आहेत. मी तुला दूध दिले, ठोस अन्न दिले नाही, कारण तू अजून त्यासाठी तयार नव्हतास. खरंच, आपण अद्याप तयार नाही. तू अजूनही संसारी आहेस. कारण तुमच्यामध्ये मत्सर व भांडणे आहेत, म्हणून तुम्ही सांसारिक नाही का? तुम्ही निव्वळ माणसांसारखे वागत नाही का?”

बर्‍याच लोकांना असे वाटते की जेव्हा तुमचे तारण होते तेव्हा तुम्ही परिपूर्णतेच्या अवस्थेत प्रवेश करता.

असे असेल तर पुढील ४०+ वर्षे देव आपल्यामध्ये कसे कार्य करतो? त्याच्याकडे काम करण्यासारखे काहीच नव्हते. मी काही क्षुद्र मुक्त प्रचारकांना हा संदेश देताना पाहिले. ते लोकांना अडवतात. मी सकाळी उठतो आणि मी देवाला तो योग्य गौरव देत नाही, मी कसे प्रेम करावे हे मला आवडत नाही, माझे डोळे अशा गोष्टींवर केंद्रित आहेत ज्यावर त्यांनी लक्ष केंद्रित करू नये. यासर्व पापे आहेत.

पवित्र शास्त्र म्हणते की देवावर मनापासून प्रेम करा आणि आपल्यापैकी कोणीही हे पूर्ण करू शकलो नाही. येशू आमच्याकडे आहे. ख्रिस्ताशिवाय मी कुठे असेन? मला इच्छा आहे, पण मी या गोष्टी करू शकत नाही. माझी एकमेव आशा येशू ख्रिस्तामध्ये आहे. मी पापाशी इतका संघर्ष केला की मी माझ्या तारणाची मला पूर्ण खात्री देण्यासाठी परमेश्वराकडे प्रार्थना केली आणि काही वेळाने प्रार्थना केल्यानंतर त्याने ते मला दिले.

माझा विश्वास आहे की मोक्षाची पूर्ण खात्री मिळणे हा आध्यात्मिक वाढीचा पुरावा आहे. माझा विश्वास आहे की पवित्र देवासमोर तुमच्या पापीपणाची जास्त जाणीव असणे हा आध्यात्मिक वाढीचा पुरावा आहे. जेव्हा आपल्याला आपल्या पापीपणाची जास्त जाणीव असते तेव्हा आपण स्वतःवर अवलंबून राहत नाही. जेव्हा तुम्ही देवाच्या प्रकाशाच्या जवळ जाता तेव्हा प्रकाश अधिक पापांवर चमकू लागतो.

आम्ही दुःखी आहोत आणि आम्हाला माहित आहे की आमच्याकडे फक्त ख्रिस्त आहे आणि जर ख्रिस्त आमच्यासाठी मरण पावला नाही तर आम्हाला आशा नाही. जेव्हा तुम्ही ख्रिस्ताच्या रक्तावर खरोखरच विसंबून राहता तेव्हा तुम्हाला तुमच्या संघर्षांमध्ये सामर्थ्य मिळते जे तुमच्या आधी कधीही नव्हते.

6. रोमन्स 7:22-25 “माझ्या अंतर्मनात मी देवाच्या नियमाशी आनंदाने सहमत आहे. परंतु मला माझ्या शरीराच्या अवयवांमध्ये एक वेगळा कायदा दिसतो, जो माझ्या मनाच्या नियमाविरुद्ध युद्ध करत आहे आणि मला माझ्या शरीराच्या अवयवांमध्ये पापाच्या कायद्यात कैद करतो आहे. मी किती दुष्ट माणूस आहे! या मृत शरीरातून मला कोण सोडवणार? मी आपला प्रभु येशू ख्रिस्ताद्वारे देवाचे आभार मानतो! तर मग, माझ्या मनाने मी स्वतः देवाच्या नियमाचा दास आहे, पण माझ्या देहाने,पापाच्या नियमाकडे."

7. 1 योहान 1:7-9 “परंतु जर आपण प्रकाशात चाललो, जसे तो प्रकाशात आहे, तर आपली एकमेकांशी सहभागिता आहे आणि त्याचा पुत्र येशू ख्रिस्त याचे रक्त आपल्याला सर्वांपासून शुद्ध करते. पाप जर आपण असे म्हणतो की आपल्यात पाप नाही, तर आपण आपली फसवणूक करतो आणि सत्य आपल्यामध्ये नाही. जर आपण आपल्या पापांची कबुली दिली, तर तो विश्वासू आणि न्यायी आहे तो आपल्याला आपल्या पापांची क्षमा करतो आणि आपल्याला सर्व अनीतीपासून शुद्ध करतो."

अनेक खरे ख्रिस्ती विचारतात, “मी का वाढत नाही? देव माझ्या आयुष्यात का काम करत नाही?”

कोण म्हणतं की तू वाढत नाहीस? कोण म्हणतं देव तुमच्या आयुष्यात काम करत नाही? मला विश्वास आहे की तुम्ही हा प्रश्न विचारता हे दर्शवते की तुम्ही वाढत आहात. तुम्हाला ते दिसत नसेल, पण तुम्ही वाढत आहात.

तुम्हांला दिसत नाही, तुम्ही पापाशी संघर्ष करत असल्यामुळे तुमची वाढ होत नाही असे तुम्हाला वाटते ही साधी वस्तुस्थिती दाखवते की तुम्ही वाढत आहात. तुम्हाला या प्रकरणाची काळजी आहे आणि ते तुमच्यावर ओझे आहे याला काहीतरी अर्थ आहे. सुरुवातीला काही फरक पडला का? तुमच्या आध्यात्मिक स्थितीचा तुम्ही एकेकाळी जो आवेश होता आणि तुमचा पहिल्यांदा तारण झाल्यावर देवासोबत असलेली अत्यंत जवळीक यावरून ठरवू नका.

हे देखील पहा: स्वतःचा बचाव करण्याबद्दल 20 उपयुक्त बायबल वचने

सुरुवातीला तुम्ही गर्भातून ताजे होता, देवाने तुम्हाला अनेक मार्गांनी प्रकट केले की तो तेथे होता. आता तुम्ही ख्रिस्तामध्ये मोठे होत आहात, तो अजूनही तुमच्या पाठीशी आहे, परंतु आता तुम्हाला विश्वासाने चालावे लागेल. तू आता बाळ नाहीस. आता तुम्हाला त्याच्या वचनावर चालायचे आहे. जेव्हा मला पहिल्यांदा वाचवले गेले तेव्हा मला वाटले नाही की मी आहेपाप्याचे ते वाईट. आता दररोज मी माझे पाप पाहत आहे आणि ते माझ्यावर ओझे आहे आणि ते मला प्रार्थनेकडे प्रवृत्त करते.

कधी कधी मला मागे पडल्यासारखे वाटते. सैतान तुमची निंदा करण्याचा प्रयत्न करतो. आपण विश्वासाने तारलेलो आहोत. हे त्या व्यक्तीसाठी नाही ज्याला त्यांच्या हाडांची काळजी नाही आणि पापात जगू इच्छित आहे. हे त्यांच्यासाठी आहे जे पापाशी संघर्ष करतात आणि अधिक बनू इच्छितात. तुम्ही नेहमीप्रमाणे प्रार्थना करत नसल्यामुळे आणि तुम्हाला त्या विशिष्ट पापात विजय दिसत नाही याचा अर्थ असा नाही की देव तुमच्यामध्ये कार्य करत नाही.

कधी कधी तुम्हाला ते कळत नाही. कधी कधी तुम्ही अशा परिस्थितीत असाल आणि देव तुमच्यामध्ये फळ आणणार आहे जे दाखवते की तो काम करत आहे. कधीकधी धार्मिकतेची सतत तहान आणि ख्रिस्ताबद्दलची आवड दाखवते की तो कार्य करत आहे.

8. फिलिप्पैकर 1:6 "या गोष्टीची खात्री बाळगणे की, ज्याने तुमच्यामध्ये चांगले कार्य सुरू केले आहे तो येशू ख्रिस्ताच्या दिवसापर्यंत ते पूर्ण करेल."

9. फिलिप्पैकर 2:13 "कारण देव तुमच्यामध्ये कार्य करतो, इच्छेसाठी आणि त्याच्या चांगल्या आनंदासाठी कार्य करण्यासाठी."

बरेच लोक केवळ जतन न झाल्यामुळे वाढत आहेत हे नाकारता येत नाही.

प्रथम, आपण हे समजून घेतले पाहिजे की एक सांसारिक दु:ख आहे आणि एक ईश्वरीय दु:ख आहे. . सांसारिक दु:ख कधीही बदल घडवून आणत नाही. बायबल हे स्पष्ट करते की तुम्ही तुमचे तारण गमावू शकत नाही, परंतु सुरुवातीस अनेकांचे तारण झाले नाही. पापाचे जीवन जगणारा ख्रिश्चन असे काही नाही. आहे एकसंघर्ष करणे आणि देवाच्या कृपेचा फायदा घेणे आणि बंड करणे यात फरक आहे.

असे अनेक ख्रिश्चन आहेत जे म्हणतात, "हे माझे जीवन आहे." नाही! ते तुमचे जीवन कधीच नव्हते. तुम्‍हाला आवडो किंवा न आवडो, तुमच्‍या जीवनाचा प्रभु येशू आहे. ख्रिश्चन आणि गैर-ख्रिश्चन यांच्यात फरक आहे. कोणीतरी ख्रिश्चन असण्याचा किती दावा करतो याने काही फरक पडत नाही जर त्यांना वाईट फळ येत असेल जे दाखवते की त्यांचा पुनर्जन्म झालेला नाही. ख्रिश्चनांचा पापाशी एक नवीन संबंध आहे. पाप आता आपल्यावर परिणाम करतो. आम्हाला ख्रिस्त आणि त्याच्या वचनासाठी नवीन इच्छा आहेत.

जर तुम्ही पापाची जीवनशैली जगत असाल. जर ख्रिस्ताच्या रक्ताने तुमच्या जीवनाचे केंद्र बदलले नाही तर तुम्ही स्वतःला फसवत आहात याचा पुरावा आहे. माझा विश्वास आहे की बहुतेक चर्च जाणारे विश्वास करतात की ते ख्रिस्ती नसतात तेव्हा ते ख्रिश्चन असतात. त्यांनी त्यांच्या दुष्टतेबद्दल कधीही पश्चात्ताप केला नाही.

पुष्कळ लोकांना वाटते की ते त्यांच्या ईश्वरी कार्यामुळे आध्यात्मिकरित्या वाढत आहेत. ते चर्चमध्ये जातात, ते गायनात असतात, ते बायबल अभ्यासाला जातात, ते उपदेश करतात, ते सुवार्तिक करतात, इ. परुशींनी तेच केले, परंतु ते वाचले नाहीत. मी मरण पावलेल्या उपदेशकांना ओळखतो, पण त्यांनी परमेश्वराला ओळखले नाही. तुम्हाला पश्चात्ताप झाला आहे का?

10. मॅथ्यू 7:21-23 “मला 'प्रभु, प्रभु' म्हणणारा प्रत्येकजण स्वर्गाच्या राज्यात प्रवेश करणार नाही, परंतु जो माझ्या स्वर्गातील पित्याच्या इच्छेप्रमाणे करतो तोच प्रवेश करेल. . त्या दिवशी बरेच जण मला म्हणतील, ‘प्रभु, प्रभू, आम्ही तुझ्या नावाने भविष्यवाणी केली नाही का?
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.