25 spēcīgi Bībeles panti par garīgo izaugsmi un briedumu

25 spēcīgi Bībeles panti par garīgo izaugsmi un briedumu
Melvin Allen

Ko Bībele saka par garīgo izaugsmi?

Tiklīdz mēs paļaujamies uz Kristus asinīm, sākas garīgās izaugsmes process. Svētais Gars sāk mūsos darboties un pārveidot mūs. Mēs kļūstam mazāk līdzīgi pasaulei un vairāk līdzīgi Kristum. Gars palīdz mums uzvarēt grēku un noliegt miesu.

Garīgā izaugsme pagodina Dievu daudzos veidos. Lūk, daži no tiem. Pirmkārt, tā pagodina Dievu, jo mēs redzam, kā Dievs darbojas mūsos.

Viņš no mums veido skaistus dimantus. Otrkārt, tas pagodina Dievu, jo, pieaugot un Dieva mīlestībai darbojoties mūsos, mēs vēlamies vairāk pagodināt Dievu. Mēs vēlamies pagodināt Viņu ar savu dzīvi.

Garīgās izaugsmes centrā ir Kristus. Jums ir jātic Kristum, jākoncentrējas uz Kristu, jālūdz, lai Dievs jūs pārveido Kristus tēlā, un ik dienas jums pašiem jāsludina Jēzus Kristus evaņģēlijs.

Kristiešu citāti par garīgo izaugsmi

"Ja tas tev nav izaicinājums, tas tevi nemaina."

"Dievs nav tevi atvedis tik tālu, lai tevi pamestu."

"Pārliecinātībai patiesībā vajadzētu pieaugt visas mūsu kristīgās dzīves laikā. Patiesībā viena no garīgās izaugsmes pazīmēm ir pieaugoša mūsu grēcīguma apzināšanās." Džerijs Bridžess (Jerry Bridges)

"Visgrūtāk lūdzieties tad, kad ir visgrūtāk lūgt."

"Kristieši, pieaugot svētajā dzīvē, sajūt sev piemītošo morālo vājumu un priecājas par to, ka visi tikumi, kas viņiem piemīt, uzplaukst kā Gara augļi.""

"Katram ticīgā ceļa posmam piemīt savs īpašs apdraudējums. Jaunā dzīvība mūsos risina pastāvīgu karu pret visu, kas pretojas tās izaugsmei. Fiziskajā posmā tas ir karš pret grēkiem; dvēseliskajā posmā tā ir cīņa pret dabisko dzīvi; un visbeidzot, garīgajā līmenī tas ir uzbrukums pret pārdabisko ienaidnieku." Straudzītājs Nī (Watchman Nee)

"Kļūt līdzīgam Kristum ir ilgs, lēns izaugsmes process."

"Neviens īsts ticīgais nav pilnībā apmierināts ar savu garīgo progresu. Svētā Gara apgaismojošajā, svētdarinošajā ietekmē mēs visi apzināmies tās savas dzīves jomas, kuras vēl ir jāattīsta un jādisciplinē dievbijības labad. Patiesībā, jo vairāk mēs nobriestam, jo vairāk spējam pamanīt grēku, kas joprojām ir mūsu sirdīs." Džons Makarturs

"Mūsu reliģiskās dzīves stīvums un kokainība ir rezultāts tam, ka mums trūkst svētas vēlmes. Apmierinātība ir nāvīgs ienaidnieks visai garīgajai izaugsmei. Ir jābūt akūtai vēlmei, citādi Kristus neparādīsies Viņa tautai." A. V. Tozers

"Nelaime nav tikai instruments. Tā ir visefektīvākais Dieva instruments mūsu garīgās dzīves pilnveidošanai. Apstākļi un notikumi, kurus mēs uzskatām par neveiksmēm, bieži vien ir tieši tie, kas mūs iekustina intensīvas garīgās izaugsmes periodos. Kad mēs to sākam saprast un pieņemam kā garīgu dzīves faktu, nelaimes kļūst vieglāk panesamas." Čārlzs Stenlijs

"Garīgais briedums nav ne acumirklīgs, ne automātisks; tas ir pakāpenisks, progresīvs process, kas ilgst visu atlikušo dzīvi." - Riks Vorens (Rick Warren)

"Un tā visa izaugsme, kas nav vērsta uz Dievu, ir izaugsme uz sabrukumu." Džordžs Makdonalds

"Garīgais briedums nav sasniedzams ar gadiem, bet gan ar paklausību Dieva gribai." Osvalds Čemberss

Man ir apnicis, ka cilvēki vērtē cilvēku garīgumu pēc zināšanām.

Tā mēs domājam. Šis ir liels Dieva vīrs, viņš tik daudz zina par Vārdu. Zināšanas var liecināt par garīgo izaugsmi, bet ir gadījumi, kad tām nav nekāda sakara ar izaugsmi. Ir daudz cilvēku, kuri zina, bet nekad neaug.

Esmu sastapies ar daudziem cilvēkiem, kuri ir kā staigājoša Bībele, bet viņi nespēj izdarīt tādas vienkāršas pamatlietas kā piedošana. Viņi zina tik daudz par Bībeli, bet viņi nemīl, ir lepni, ļaunprātīgi, un to, ko viņi zina, viņi nelieto. Tā ir farizeja sirds. Tu vari zināt visu par Dievu un tomēr nepazīt Dievu. Daudzi cilvēki mīl teoloģiju vairāk nekā pašu Dievu, un tas irelkdievība.

1. Mt.23:23 "Bēdas jums, bauslības skolotāji un farizeji, jūs, liekuļi! Jūs dodat desmito daļu no savām garšvielām - piparmētrām, dillēm un ķimenēm. Bet svarīgākās bauslības lietas - taisnīgumu, žēlsirdību un uzticību - jūs esat atstājuši novārtā. Jums vajadzēja praktizēt pēdējās, neatstājot novārtā pirmās."

2. Mt. 23:25 "Bēdas jums, bauslības skolotāji un farizeji, jūs, liekuļi, jūs tīriet kausa un trauka ārpusi, bet iekšpusē tie ir pilni alkatības un patmīlības."

Mēs varam domāt par garīgo izaugsmi tāpat kā par augšanu.

Ir lietas, ko tu mēdz darīt bērnībā un ko vairs nevari un negribi darīt. Tavā kristīgajā ticības ceļā bija ieradumi, ko tu mēdz darīt un ko vairs nedari. Es padalīšos ar dažām lietām. Kad es pirmo reizi kļuvu glābts, es joprojām klausījos bezdievīgu pasaulīgu mūziku un skatījos R kategorijas filmas, kurās bija sekss, daudz lāstu u.c. Ar laiku šīs lietas sāka mani ietekmēt arvien vairāk.

Mana sirds kļuva apgrūtināta. Pagāja laiks, bet Dievs sāka noņemt šīs lietas no manas dzīves. Es pieaugu. Šīs lietas bija daļa no manas vecās dzīves, un es mēģināju tās ienest savā jaunajā dzīvē, bet tās neiederējās. Dievs man ir reālāks nekā pasaules lietas.

Es dalīšos ar vēl kaut ko. agrāk es apzināti iegādājos apģērbu, kas vairāk izceltu manu ķermeni. Dievs mani uzrunāja, ka arī mums kā kristīgam vīrietim ir jāizrāda pieticība un nevajag censties likt citiem paklupt. Pagāja laiks, kamēr es to sapratu, bet ar laiku es sapratu, ka nedaru Dievam godu, jo man bija nepareizi motīvi. Tagad es pērku labāk piegulošu apģērbu. Es uzskatu, ka pieticība ir liela daļa noKristīgais briedums īpaši sievietēm, jo tas atklāj dievbijīgu sirdi pretstatā pasaulīgai sirdij.

3. 1. Korintiešiem 13:11 "Kad es biju bērns, es runāju kā bērns, es domāju kā bērns, es spriedu kā bērns. Kad es kļuvu vīrietis, es atmetu bērnības ieradumus."

4. 1.Pēt.2:1-3 "Tāpēc atbrīvojieties no visa ļaunuma, no visas viltības, liekulības, skaudības, skaudības un katra apmelošanas. Kā jaundzimušie bērni, kā jaundzimušie, gribiet tīru garīgu pienu, lai jūs ar to augtu savai pestīšanai, jo esat izbaudījuši, ka Kungs ir labs."

5. 1. Korintiešiem 3:1-3 "Brāļi un māsas, es nevarēju jūs uzrunāt kā cilvēkus, kas dzīvo ar Garu, bet kā cilvēkus, kas vēl ir pasaulīgi - tikai bērni Kristū. Es jums devu pienu, nevis cietu ēdienu, jo jūs tam vēl nebijāt gatavi. Patiesi, jūs vēl joprojām neesat gatavi. Jūs vēl joprojām esat pasaulīgi. Jo, tā kā jūsu vidū ir skaudība un strīdi, vai jūs neesat pasaulīgi? Vai jūs nerīkojaties kā vienkārši cilvēki?"

Daudzi cilvēki domā, ka, kļūstot pestītiem, jūs nonākat pilnības stāvoklī.

Ja tas tā ir, tad kā tad Dievs darbosies mūsos nākamos vairāk nekā 40 gadus? Viņam nebūtu, pie kā strādāt. Es skatījos, kā daži zemiski brīvdabas sludinātāji sludina šo vēsti. Viņi traucē cilvēkiem. Es pamostos no rīta un nedodu Dievam godu, kādu Viņš ir pelnījis, es nemīlu tā, kā vajadzētu mīlēt, manas acis koncentrējas uz lietām, uz kurām tām nevajadzētu koncentrēties. Tie visi ir grēki.

Svētie Raksti saka, ka ir jāmīl Dievs no visas sirds, un neviens no mums to nav spējis paveikt. Jēzus ir viss, kas mums ir. Kur es būtu bez Kristus? Es vēlos, bet es nespēju darīt šīs lietas. Mana vienīgā cerība ir Jēzū Kristū. Es tik ļoti cīnījos ar grēku, ka lūdzos, lai Kungs man dod pilnīgu pārliecību par manu pestīšanu, un pēc kāda laika lūgšanas par to Viņš man to deva.

Es ticu, ka pilnīgas pārliecības iegūšana par pestīšanu ir garīgās izaugsmes pierādījums. Es ticu, ka lielāka savas grēcīguma apziņa Svētā Dieva priekšā ir garīgās izaugsmes pierādījums. Kad mums ir lielāka savas grēcīguma apziņa, mēs neesam atkarīgi paši no sevis. Kad tuvojamies Dieva gaismai, gaisma sāk izgaismot vairāk grēku.

Mēs esam nožēlojami un zinām, ka viss, kas mums ir, ir Kristus, un, ja Kristus nav miris par mums, tad mums nav nekādas cerības. Kad patiesi paļaujaties uz Kristus asinīm, jūs saņemat spēku savās cīņās, kāda jums nekad agrāk nav bijis.

6. Rom.7:22-25: "Jo savā iekšienē es ar prieku piekrītu Dieva likumam. Bet savās miesas daļās es redzu citu likumu, kas karo pret mana prāta likumu un sagrābj mani grēka likuma gūstā savās miesas daļās. Kāds nožēlojams cilvēks es esmu! Kas mani izglābs no šīs mirstošās miesas? Es pateicos Dievam caur Jēzu Kristu, mūsu Kungu! Tā nu ar savu prātu es pats esmu Dieva likuma vergs,bet ar savu miesu - grēka likumam."

7. 1.Jņ.1:7-9 "Bet, ja mēs staigājam gaismā, kā Viņš ir gaismā, tad mums ir sadraudzība savā starpā, un Viņa Dēla Jēzus Kristus asinis šķīsta mūs no katra grēka. Ja mēs sakām, ka mums nav grēka, mēs maldinām paši sevi, un patiesība nav mūsos. Ja mēs atzīstamies savos grēkos, tad Viņš ir uzticīgs un taisns, lai piedotu mums grēkus un šķīstītu mūs no visas netaisnības."

Daudzi patiesi kristieši jautā: "Kāpēc es neaugu? Kāpēc Dievs nedarbojas manā dzīvē?"

Kas saka, ka tu neaugi? Kas saka, ka Dievs nedarbojas tavā dzīvē? Es ticu, ka tas, ka tu uzdod šo jautājumu, liecina par to, ka tu augi. Varbūt tu to neredzi, bet tu augi.

Vai tu neredzi, ka tas vienkāršais fakts, ka tu domā, ka tu neaugi, jo cīnies ar grēku, liecina, ka tu augi. Tas, ka tev rūp šis jautājums un tas tevi apgrūtina, kaut ko nozīmē. Vai sākumā tev tas bija svarīgi? Vai tu nespried par savu garīgo stāvokli pēc dedzības, kāda tev kādreiz bija, un ārkārtīgās tuvības ar Dievu, kad tu pirmo reizi tiki pestīts?

Sākumā, kad tu tikko iznāci no dzemdes, Dievs tev tik daudzos veidos atklāja, ka Viņš ir tur. Tagad, kad tu augi Kristū, Viņš joprojām ir tev blakus, bet tagad tev ir jāiet ticībā. Tu vairs neesi bērns. Tagad tev ir jāiet pēc Viņa Vārda. Kad es pirmo reizi tiku pestīts, es nedomāju, ka esmu tik slikts grēcinieks. Tagad ik dienas es redzu savu grēku, un tas mani apgrūtina un dzen uz to, lai eslūgšana.

Reizēm es jūtos atpalicis. Velns cenšas tevi nosodīt. Mēs esam glābti ticībā. Tas nav domāts cilvēkam, kuram nav rūpju kaulos un kurš vēlas dzīvot grēkā. Tas ir domāts tiem, kuri cīnās ar grēku un vēlas būt vairāk. Tas, ka tu nelūdzies kā agrāk un neredzi uzvaru konkrētajā grēkā, nenozīmē, ka Dievs tevī nedarbojas.

Reizēm tu to nekad neapzinies. Reizēm tu nonāksi kādā situācijā, un Dievs tevī atnesīs augļus, kas liecinās, ka Viņš ir darbojies. Reizēm nepārtrauktas slāpes pēc taisnības un aizraušanās ar Kristu liecina, ka Viņš darbojas.

8. Filipiešiem 1:6 "būdami pārliecināti par to, ka Tas, kas jūsos ir sācis labu darbu, to pabeigs līdz Jēzus Kristus dienai."

9. Filipiešiem 2:13 "jo Dievs ir tas, kas darbojas jūsos, gan gribēdams, gan darbodamies pēc savas labās gribas."

Nevar noliegt, ka daudzi cilvēki vienkārši neaug, jo viņi nav glābti.

Pirmkārt, mums jāsaprot, ka ir pasaulīgas skumjas un dievbijīgas skumjas. Pasaulīgas skumjas nekad nenoved pie pārmaiņām. Bībele skaidri saka, ka tu nevari pazaudēt savu pestīšanu, bet daudzi nekad nav bijuši pestīti, lai sāktu. Nav tādas lietas kā kristietis, kas dzīvo grēcīgu dzīvi. Ir atšķirība starp cīņu un Dieva žēlastības izmantošanu un sacelšanos.

Ir daudzi, kas apliecina, ka ir kristieši, un saka: "Tā ir mana dzīve." Nē! Tā nekad nav bijusi tava dzīve. Jēzus ir tavas dzīves Kungs neatkarīgi no tā, vai tev tas patīk vai nē. Ir atšķirība starp kristieti un nekristieti. Nav svarīgi, cik ļoti kāds apgalvo, ka ir kristietis, ja viņš nes sliktus augļus, kas liecina, ka viņš nav piedzimis no jauna. Kristiešiem ir jaunas attiecības ar grēku. Grēks.tagad ietekmē mūs. Mums ir jaunas vēlmes pēc Kristus un Viņa Vārda.

Ja tu dzīvo grēcīgu dzīvesveidu. Ja Kristus asinis nav mainījušas tavas dzīves centru, tas ir pierādījums tam, ka tu sevi maldini. Es uzskatu, ka lielākā daļa baznīcas apmeklētāju uzskata, ka viņi ir kristieši, lai gan viņi tādi nav. Viņi nekad nav nožēlojuši savu grēcīgumu.

Daudzi cilvēki domā, ka viņi garīgi pieaug, jo viņi nodarbojas ar dievbijīgām lietām. Viņi iet uz baznīcu, ir korī, apmeklē Bībeles studijas, sludina, evaņģelizē u. c. Farizeji darīja to pašu, bet viņi netika glābti. Es pazīstu sludinātājus, kuri nomira, bet viņi nepazina Kungu. Vai tu esi nožēlojis grēkus?

10. Mateja ev. 7:21-23 " Ne katrs, kas man saka: "Kungs, Kungs," ieies debesu valstībā, bet tikai tas, kas pilda mana Tēva, kas ir debesīs, gribu. Daudzi man tajā dienā sacīs: "Kungs, Kungs, vai mēs Tavā vārdā neesam pravietojuši un Tavā vārdā izdzinuši ļaunos garus un Tavā vārdā darījuši daudz brīnumu?" Tad Es tiem atklāti teikšu: "Es jūs nekad neesmu pazinis. Atkāpieties no manis, ļaundari!"

11. 1.Jņ.3:9-10: "Neviens, kas dzimis no Dieva, nepraktizē grēku, jo Viņa sēkla paliek viņā; un viņš nevar grēkot, jo ir dzimis no Dieva. Pēc tā ir redzami Dieva bērni un velna bērni: kas nepraktizē taisnību, tas nav no Dieva, tāpat arī tas, kas nemīl savu brāli."

12. 2. Korintiešiem 5:17 "Tātad, ja kāds ir Kristū, tad jauna radība ir nākusi: vecais ir pagājis, jaunais ir šeit!"

13. Vēstulē galatiešiem 5:22-24: "Bet Gara auglis ir mīlestība, prieks, miers, pacietība, laipnība, laipnība, labprātība, ticība, lēnprātība, atturība. Pret tādām lietām nav likuma. Bet tie, kas pieder Kristum Jēzum, ir krustā sisti ar miesu, ar tās kaislībām un kārībām."

Daži cilvēki aug lēnāk nekā citi.

Nekad neskatieties uz kāda cita izaugsmi un nepadodieties. Daži ticīgie aug ātrāk nekā citi, un daži aug lēnāk nekā citi. Jautājums nav par to, cik ātri jūs augat. Jautājums ir par to, vai jūs gatavojaties piecelties un turpināt kustēties?

Vai tu ļausi, lai vilšanās un neveiksmes tevi nomāc? Patiesas ticības pierādījums ir tas, ka tu turpini cīnīties. Dažreiz ticīgais iet trīs soļus uz priekšu un vienu soli atpakaļ. Dažreiz ticīgais iet divus soļus atpakaļ un vienu soli uz priekšu.

Ir kāpumi un kritumi, bet ticīgais pieaugs, ticīgais spiežas uz priekšu. Dažreiz mēs varam kļūt apjukuši un pārņemti. Reizēm īsti ticīgie atkāpjas, bet, ja viņi patiesi ir par Kungu no mīlestības, Dievs viņus atvedīs pie atgriešanās.

14. Ījaba 17:9 "Taisnie turpina iet uz priekšu, un tie, kam ir tīras rokas, kļūst arvien stiprāki un stiprāki."

15. Salamana pamācībās 24:16: "jo, lai gan taisnais septiņas reizes krīt, viņš atkal celsies, bet ļaunie paklūp nelaimē."

16. Psalms 37:24 "Kaut arī viņš kritīs, viņš netiks pilnīgi gāzts, jo Tas Kungs viņu atbalsta ar savu roku."

17. Ebr.12:5-7 "Un jūs esat aizmirsuši pamācību, kas vēršas pie jums kā pie dēliem: Mans dēls, neņemiet Tā Kunga sodīšanu vieglprātīgi un neapslāpstiet, kad Viņš jūs pārmet, jo Tas Kungs disciplinē to, ko Viņš mīl, un soda katru dēlu, ko Viņš saņem. Izturiet ciešanas kā disciplinēšanu: Dievs izturas pret jums kā pret dēliem. Jo kurš gan ir tāds dēls, ko tēvs nedisciplinē?"

Visu, ko tu piedzīvo, Dievs izmanto, lai veidotu tevi pēc Kristus tēla.

Vai tev ir nepaklausīga sieva? Gods Dievam. Vai tev ir neapdomīgs vīrs? Gods Dievam. Vai tev ir slikts priekšnieks? Gods Dievam. Tās visas ir iespējas, ko Dievs tev ir svētījis, lai tu varētu augt. Dieva lielais mērķis ir pārveidot tevi Kristus līdzībā, un nekas neizjauks Viņa plānus.

Skatīt arī: Vai anālais sekss ir grēks? (šokējoša Bībeles patiesība kristiešiem)

Kā mēs varam cerēt, ka pieaugsim tādos Gara augļos kā pacietība, laipnība un prieks, ja neesam nostādīti situācijā, kas prasa šīs lietas? Ir kaut kas tāds, kas pārbaudījumos un sāpēs liek mums mainīties. Pat svarcelšanā lielāks svars nozīmē lielākas sāpes, un lielākas sāpes no lielāka svara rada lielākus muskuļus. Dievs izmanto pārbaudījumus Savai godībai.

Kad garīgi augi, tu vēlies Dievam dot lielāku godu. Tu vēlies dot Viņam godu pārbaudījumos. Tu kļūsti pacietīgāks, kad gaidi uz atbildētu lūgšanu. Tu kļūsti žēlsirdīgāks, kad tev ir jāsniedz žēlsirdība kādam, kurš to nav pelnījis. Caur šīm lietām tu kļūsti līdzīgs Dievam, kuru pielūdz.

18. Rom.8:28-29 "Un mēs zinām, ka Dievs visās lietās darbojas par labu tiem, kas Viņu mīl un kas ir aicināti pēc Viņa nodoma. Jo tos, kurus Dievs iepriekš paredzējis, Viņš arī nolēmis darīt līdzīgus sava Dēla tēlam, lai Viņš būtu pirmdzimtais starp daudziem brāļiem un māsām."

19. Jēkaba 1:2-4 "Mani brāļi, uzskatiet to par prieku, kad jūs krītat dažādos pārbaudījumos, zinādami, ka jūsu ticības pārbaudījums rada pacietību. Bet pacietība lai paveic savu uzdevumu, lai jūs būtu pilnīgi un pilnīgi, kam nekā netrūkst."

20. Romiešiem 5:3-5 "Un ne tikai tas, bet mēs arī priecājamies savās bēdās, zinādami, ka bēdas rada izturību, bet izturība - pārbaudītu raksturu, bet pārbaudīts raksturs - cerību, un cerība neapdraud, jo Dieva mīlestība ir izlieta mūsu sirdīs caur Svēto Garu, kas mums dots."

Ja tu domā nopietni, tad arī Dievs domā nopietni.

Dažreiz Dievs atņem kādu lietu, jo tā kalpoja savam mērķim un Viņam ir kas labāks. Kad Dievs atņem, zini, ka Viņš tevi veido. Kad tu zaudē attiecības, darbu utt., zini, ka Dievs darbojas caur to, lai pārveidotu mūs Kristus līdzībā.

21. Jņ.ev.15:2: "Katru zaru, kas manī nenes augļus, Viņš nogriež, bet katru zaru, kas nes augļus, Viņš apgriež, lai tas būtu vēl auglīgāks."

22. Jāņa 13:7 Jēzus atbildēja: "Jūs tagad nesaprotat, ko Es daru, bet vēlāk sapratīsiet."

Vai vēlaties savā dzīvē vairāk drosmes? Vai vēlaties augt?

Tev ir jākļūst tuvāk Tam Kungam. Tev ir jālikvidē lietas, kas novērš tavu uzmanību, un jāsaskaņo sava sirds atpakaļ ar Kristu. Tev ir jāpaņem Bībele un jāaizveras kopā ar To Kungu. Tev ir jābūt vienatnē ar Viņu lūgšanā. Tu esi tik garīgs, cik vien vēlies. Vai tu alki pēc Kristus? Atrodi vientuļu vietu un lūdz, lai Viņš būtu vairāk klāt. Meklē Viņa vaigu. Koncentrējies uz Viņu.

Dažreiz mums ir jāsaka: "Dievs, es vēlos Tevi iepazīt." Tev ir jāveido intīmas attiecības ar Kristu. Šīs attiecības tiek veidotas, īpaši pavadot laiku vienatnē. Ir cilvēki, kuri ir nogalinājuši sevi, lūdzoties 10 stundas dienā. Viņi pazīst Dievu tā, kā mēs Viņu nekad nepazīsim. Kā, jūsuprāt, Jānis Kristītājs spēja uzmodināt mirušo tautu? Viņš gadiem ilgi bija vienatnē ar Dievu.

Kad gadiem ilgi būsi vienatnē ar Dievu, Dieva klātbūtne būs tavā dzīvē. Tu būsi drosmīgāks. Ja tu nelasi Bībeli un ik dienas nelūgsi, tu garīgi nomirsi un tev nebūs spēka pret grēku. Es atceros, kad es pirmo reizi kļuvu glābts, manā dzīvē nebija drosmes.

Es baidījos lūgt kopā grupās un baidījos liecināt. Pēc ilga laika, ko pavadīju ar Dievu vienatnē, vadīt lūgšanu man bija viegli. Man bija lielāka nasta liecināt par pazudušajiem, un es nebaidījos. Dažreiz es joprojām varu būt nedaudz nervozs, bet Svētais Gars mani vada.

23. Ebrejiem 12:1-2 "Tāpēc, tā kā mūs ieskauj tik liels liecinieku mākonis , atmetīsim visu, kas traucē, un grēku, kas tik viegli apmet. Un ar neatlaidību skriesim mums iezīmēto skrējienu, pievēršot acis Jēzum , ticības celmlauzim un pilnveidotājam. Par Viņam doto prieku Viņš panesa krustu, nicinādams tā kaunu, un apsēdās pie Viņa labās rokas.Dieva tronis."

24. Marka 1:35 "Agri no rīta, kamēr vēl bija tumšs, Jēzus piecēlās un aizklīda uz vientuļu vietu, lai lūgtos."

Skatīt arī: Žēlastība Vs žēlsirdība Vs taisnīgums Vs likums: (atšķirības & amp; nozīmes)

25. Rom.15:4-5: "Jo viss, kas iepriekš rakstīts, ir rakstīts mūsu mācībai, lai mēs ar pacietību un Rakstu mierinājumu iegūtu cerību. Bet pacietības un mierinājuma Dievs lai dod jums būt līdzīgiem cits citam saskaņā ar Kristu Jēzu."

Dievs ar jums vēl nav beidzis.

Tiem, kas ir nožēlojuši grēkus un paļāvušies vienīgi uz Jēzu Kristu, viņu glābšana ir apzīmogota ar Svēto Garu. Dievs turpinās darboties tavā dzīvē līdz galam. Neskaties atpakaļ, ej uz priekšu un nepadodies, jo Dievs nav no tevis atteicies. Tu ieraudzīsi Viņa godību un redzēsi, kā Dievs izmantoja dažādas situācijas labam.

Bonuss

Jņ.ev.15:4-5 " Palieciet Manī, un Es jūsos. Tāpat kā zars pats no sevis nespēj nest augļus, ja nepaliek uz vīnogulāja, tā arī jūs nespējat, ja nepaliekat Manī." "Es esmu vīnogulājs, bet jūs esat zari. Kas paliek Manī un Es viņā, tas nes daudz augļu, jo jūs bez Manis neko nevarat darīt."
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvins Alens ir kaislīgs ticīgs Dieva vārdam un aizrautīgs Bībeles skolnieks. Ar vairāk nekā 10 gadu pieredzi, strādājot dažādās ministrijās, Melvins ir attīstījis dziļu atzinību par Svēto Rakstu pārveidojošo spēku ikdienas dzīvē. Viņam ir bakalaura grāds teoloģijā cienījamā kristīgajā koledžā un pašlaik viņš iegūst maģistra grādu Bībeles studijās. Kā autoram un emuāru autoram Melvina misija ir palīdzēt cilvēkiem iegūt labāku izpratni par Svētajiem Rakstiem un pielietot mūžīgas patiesības savā ikdienas dzīvē. Kad viņš neraksta, Melvinam patīk pavadīt laiku kopā ar ģimeni, izpētīt jaunas vietas un iesaistīties sabiedriskajā darbā.