20 Belangrijke Bijbelverzen over jezelf liefhebben (krachtig)

20 Belangrijke Bijbelverzen over jezelf liefhebben (krachtig)
Melvin Allen

Bijbelverzen over van jezelf houden

Er zijn twee soorten van van jezelf houden. Er is verwaand, hoogmoedig en arrogant denken dat je beter bent dan iedereen, wat een zonde is, en er is natuurlijk van jezelf houden. Natuurlijk van jezelf houden is dankbaar zijn voor wat God gemaakt heeft. De Schrift zegt nooit dat je van jezelf moet houden omdat het normaal is van jezelf te houden.

Zie ook: 21 Alarmerende Bijbelverzen over Voodoo

Niemand hoeft het je te vertellen, want het komt gewoon vanzelf. Natuurlijk houden we van onszelf, dus leert de Schrift ons onze naasten lief te hebben zoals we van onszelf houden.

Aan de andere kant waarschuwt de Schrift ons wel voor eigenliefde. We moeten onze aandacht niet op onszelf richten. We moeten egocentrische liefde inruilen voor agape liefde. Te veel van jezelf houden getuigt van egoïsme en arrogantie, wat God haat.

Het leidt tot zelfkritiek en de zonde van het opscheppen. Haal je ogen van jezelf af en kijk naar de belangen van andere mensen.

Zie ook: 25 Enge Bijbelverzen over Amerika (2023 De Amerikaanse Vlag)

Citaat

  • "Je bent mooi dat weet ik want ik heb je gemaakt." - God

Wat zegt de Bijbel?

1. Psalm 139:14 Ik zal U danken omdat ik zo verbazingwekkend en wonderbaarlijk gemaakt ben. Uw werken zijn wonderbaarlijk, en mijn ziel is zich daar ten volle van bewust.

2. Efeziërs 5:29 Want niemand heeft ooit zijn eigen lichaam gehaat, maar hij voedt en verzorgt het teder, zoals de Messias de gemeente doet.

3. Spreuken 19:8 Wijsheid verwerven is zichzelf liefhebben; mensen die inzicht koesteren zullen voorspoedig zijn.

Hou van anderen zoals je van jezelf houdt.

4. 1. Marcus 12:31 Het tweede is even belangrijk: heb uw naaste lief als uzelf. Geen ander gebod is groter dan dit.

5. Leviticus 19:34 Behandel hen als autochtone Israëlieten, en heb hen lief zoals u uzelf liefhebt. Vergeet niet dat u ooit vreemdelingen in het land Egypte was. Ik ben de HEER, uw God.

6. Jakobus 2:8 Toch doet u goed als u de koninklijke wet gehoorzaamt in overeenstemming met de Schrift: "U moet uw naaste liefhebben als uzelf."

7. Leviticus 19:18 "U moet geen wraak zoeken of wrok koesteren tegen de nakomelingen van uw volk, maar uw naaste liefhebben als uzelf. Ik ben de HEER."

Zelfaanbidding is een zonde.

8. 2 Timotheüs 3:1-2 U moet echter beseffen dat er in de laatste dagen moeilijke tijden zullen aanbreken. De mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, liefhebbers van geld, opschepperig, arrogant, grof, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onheilig.

9. Spreuken 21:4 Hoogmoedige ogen en een trots hart, de lamp van de goddeloze, zijn zonde.

10. Spreuken 18:12 Hoogmoed gaat voor vernietiging; nederigheid gaat voor eer.

11. Spreuken 16:5 De HEER verafschuwt de hoogmoedigen; zij zullen zeker gestraft worden.

12. Galaten 6:3 Want wie denkt iets te zijn terwijl hij niets is, bedriegt zichzelf.

13. Spreuken 27:2 De lof moet van een ander komen en niet uit uw eigen mond, van een vreemdeling en niet van uw eigen lippen.

Concentreer je niet op jezelf, maar op de geweldige liefde van God voor jou.

14. 1 Johannes 4:19 Wij hebben lief omdat God ons eerst heeft liefgehad.

15. Efeziërs 2:4-5 Maar God, die rijk is aan barmhartigheid, heeft ons vanwege zijn grote liefde voor ons, zelfs toen wij dood waren vanwege onze overtredingen, samen met de Messias levend gemaakt (uit genade bent u gered).

16. Psalm 36:7 Hoe kostbaar is uw genadige liefde, God! De mensenkinderen schuilen in de schaduw van uw vleugels.

17. Romeinen 5:8 Maar God prijst zijn liefde jegens ons, doordat Christus, toen wij nog zondaars waren, voor ons gestorven is.

Zie anderen als belangrijker dan jezelf.

18. Romeinen 12:10 Wees elkaar toegewijd in liefde. Eer elkaar boven uzelf.

19. Filippenzen 2:3 Doe niets uit rivaliteit of hoogmoed, maar acht in nederigheid anderen belangrijker dan uzelf.

20. Galaten 5:26 Laten we niet hoogmoedig worden, elkaar uitdagen, elkaar benijden.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.