20 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Nyaah Ka Diri Anjeun (Kuasa)

20 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Nyaah Ka Diri Anjeun (Kuasa)
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab ngeunaan nyaah ka diri sorangan

Aya dua rupa nyaah ka diri sorangan. Aya keur conceited, sombong, tur sombong pamikiran anjeun leuwih hade tinimbang dulur, nu mangrupakeun dosa jeung aya alamiah asih ka diri sorangan. Alami mikanyaah ka diri sorangan mangrupikeun syukur kana naon anu diciptakeun ku Gusti. Kitab Suci henteu pernah nyarios cinta ka diri anjeun sabab éta normal pikeun bogoh ka diri anjeun.

Henteu aya anu kedah nyarioskeun ka anjeun sabab éta datang sacara alami. Alami urang mikanyaah ka diri urang sorangan sahingga Kitab Suci ngajarkeun urang pikeun mikanyaah tatangga urang sapertos urang mikanyaah ka diri urang sorangan.

Sabalikna, Kitab Suci ngingetkeun urang ngeunaan kanyaah diri. Fokus urang henteu kedah ka diri urang sorangan. Urang kudu dagang cinta timer dipuseurkeun pikeun cinta agape. Kaasih teuing ka diri nunjukkeun egois sareng sombong anu dibenci ku Gusti.

Ieu ngakibatkeun kritik diri jeung dosa sombong. Candak panon anjeun tina diri anjeun sareng tingali kapentingan jalma sanés.

Kutipan

  • "Anjeun geulis kuring terang sabab kuring ngadamel anjeun." – Allah

Naon ceuk Kitab Suci?

1. Jabur 139:14 Kaula baris muji sukur ka Anjeun sabab Kami geus dijieun luar biasa jeung mujijat. . Karya anjeun mujijat, sareng jiwa kuring sadar kana ieu.

2. Epesus 5:29 Sabab teu aya anu pernah ngageuingkeun awakna sorangan, tapi manehna ngasuh jeung ngarawatna, sakumaha Al Masih ka jamaah.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Buah Roh (9)

3. Siloka 19:8 Pikeun meunangkeun hikmah téh nyaah ka diri sorangan;jalma anu ngahargaan pamahaman bakal makmur.

Cinta batur saperti anjeun bogoh ka diri sorangan.

4. 1. Markus 12:31 Anu kadua sarua pentingna: Asih ka batur sakumaha ka diri sorangan. Teu aya paréntah anu langkung ageung tibatan ieu.

5. Imamat 19:34 Perlakuan maranehna kawas urang Israil pituin, jeung mikanyaah maranehna saperti anjeun mikanyaah ka diri sorangan. Inget yen anjeun baheulana urang asing anu cicing di tanah Mesir. Kami PANGERAN Allah maraneh.

6. Yakobus 2:8 Najan kitu, aranjeun ngalakukeun hal nu bener lamun nurut kana Hukum Raja, nurut kana Kitab Suci, anu ungelna, "Maneh kudu nyaah ka sasama saperti ka diri sorangan."

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Mantuan Ngeunaan Janten Berkah Pikeun Batur

7. Imamat 19:18 “Maneh ulah rek males kanyeri atawa dendam ka turunan bangsa maneh. Gantina, cinta tatangga anjeun sakumaha diri. Kami PANGERAN."

Nyembah ka diri téh dosa.

8. 2 Timoteus 3:1-2 Sadérék kudu sadar, yén dina poé ahir bakal datang mangsa-mangsa susah. Jalma-jalma bakal mikanyaah ka dirina sorangan, mikacinta duit, sombong, sombong, kasar, henteu nurut ka kolotna, henteu bersyukur, teu suci.

9. Siloka 21:4 Panon sombong jeung hate sombong, lampu jalma jahat, eta dosa.

10. Siloka 18:12 Kasombongan miheulaan ancur; humility miheulaan kahormatan.

11. Siloka 16:5 PANGERAN ngahina ka nu sombong; maranehna pasti bakal dihukum.

12. Galata 6:3 Sabab lamun aya anu nganggap dirina penting padahal lain lain nanaon, manehna nipu dirina sorangan.

13. Siloka 27:2 Puji kudu datang ti jalma sejen, teu ti sungut sorangan, ti urang asing jeung teu ti biwir sorangan.

Ulah museur ka diri sorangan, tong fokus kana kanyaah anu luar biasa anu dipibanda ku Allah ka anjeun.

14. 1 Yohanes 4:19 Urang mikanyaah sabab Allah mimiti mikaasih. urang.

15. Epesus 2:4-5 Tapi Allah, anu maha welas asih, ku sabab asih-Na ka urang, sanajan urang geus paeh ku kalakuan dosa-dosa, ngahirupkeun urang babarengan jeung Al Masih. Anjeun geus disalametkeun.)

16. Jabur 36:7 Betapa mahalna asih Gusti, nun Allah! Anak-anak manusa ngungsi dina kalangkang jangjang anjeun.

17. Rum 5:8 Tapi Allah nuduhkeun asih-Na ka urang, nya eta, nalika urang masih keneh jelema-jelema dosa, Kristus pupus pikeun urang.

Pikirkeun batur leuwih penting batan diri sorangan.

18. Rum 12:10 Sing silih pikanyaah. Ngahargaan silih luhur diri.

19. Pilipi 2:3 Ulah ulah ku tanding atawa sombong, tapi ku karendahan hate nganggap batur leuwih penting batan diri sorangan.

20. Galata 5:26 Urang ulah sombong, silih tangtang, silih sirik.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.