50 Aayado Baybalka Epic ee Siyoon ku saabsan (Maxay Siyoon ku jirtaa Baybalka?)

50 Aayado Baybalka Epic ee Siyoon ku saabsan (Maxay Siyoon ku jirtaa Baybalka?)
Melvin Allen

Shaxda tusmada

Muxuu Baybalku ka yidhi Siyoon?

Iyada oo ay kor u kaceen tiro ka mid ah cibaadaysiyo Kitaabka Quduuska ah ku salaysan, magaca Siyoon ayaa si isdaba joog ah loogu xusay la kulanka markhaatiga. Waa muhiim in aan si adag u fahanno macnaha eraygan.

Oo xigashooyin Masiixiyiin ah oo ku saabsan Siyoon

"Bal eeg kuwa Siyoon ku baroorta, Oo ilmadooda dhalada dhalada ku shub, oo dhegayso taahdooda iyo taahaaga." - William Tiptaft

"Kaniisdu waxay ahaan jirtay hillaac, hadda waa markab dalxiis. Uma soconno Siyoon - si dhib yar ayaan halkaas ugu dhoofnay. Kaniisadda Rasuulku waxay sheegtay inay dhammaantood la yaabeen - oo hadda kaniisadahayada qof kastaa wuxuu rabaa in lagu maaweeliyo. Kaniisadda ayaa qolka sare ka bilowday rag badan oo aad u murugaysan, waxayna ku dhammaatay qolka cashada iyadoo dad badan ay abaabuleen. Waxaan ku khaldamay rattle-ka soo noolaynta, iyo buuqa abuurista, iyo ficilka midawga. Leonard Ravenhill. Waxaan wax ku beerannay bannaanka bannaanka ah ee Burmah, Oo waxaannu wax ka goosan doonnaa buurta Siyoon. – Adoniram Judson

“Ma badmareenku ma fadhiisan karaa shaqola’aan hadduu maqlo oohinta qarqinaysa? Ma laga yaabaa in dhakhtar uu u fadhiisto raaxo oo uu kaliya u daayo bukaannadiisa inay dhintaan? Dabdeeye miyuu hawlla'aan fadhiisan karaa, oo nimanku ha gubo oo ayan gacan siin? Ma waxaad si xasilloon u fadhiisan kartaa Siyoon iyadoo dunida kugu xeeran la habaaray? – Leonard Ravenhill

“Bal u fiirsada kuwa Siyoon ku baroorta, ilmadooda dhalada ku shub, dhegaysoDhagax rukun, oo aasaas sugan ah: 'Ku alla kii rumaysta ma degdegi doono. Muujintii 14:1-3 KQA - Markaasaan wax fiiriyey, oo bal eeg, Wankii oo Buur Siyoon ku dul taagan ayaa waxaa la jira 144,000 oo waxaa wejiga kaga qornaa magiciisa iyo magaca Aabbihiis. Oo haddana waxaan samada ka maqlay cod u eg sanqadhii biyo badan iyo cod u eg onkod weyn. Oo codkii aan maqlayna wuxuu u ekaa dhawaaq kataarado ka dhawaajinaya, oo waxay gabay cusub ku gabyeen carshigii hortiisa iyo afartii xayawaan iyo waayeelladii hortooda. Gabaygaas ninna ma baran karin 144,000 oo dhulka laga soo furtay maahee.

Sidoo kale eeg: 22 Aayado Kitaabka Quduuska ah oo waxtar u leh hurdo la'aanta iyo habeennada hurdo la'aanta49 Ishacyaah 51:3 "Rabbigu Hubaal Siyoon wuu u qalbi qaboojin doonaa, wuuna u naxariisan doonaa burburkeeda oo dhan. Cidladeeda wuxuu ka dhigi doonaa sida Ceeden oo kale, Waxaa iyada laga heli doonaa farxad iyo rayrayn iyo mahadnaq iyo codka gabayga.

50. Yeremyaah 31:3 KQA - Rabbigu waa horuu ii muuqday, oo wuxuu igu yidhi, Haah, waxaan kugu jeclaaday jacayl daa'im ah. Haddaba raxmad baan kugu soo jiidaytaah iyo taah”. William Tiptaft

Waa maxay Siyoon ee Baybalka dhexdiisa Magaca asal ahaan waxaa la siiyay qalcadda Yebuus. Magaca wuu badbaaday oo Buur Siyoonna macnihiisu waa "qalcad buureed." 5>

<2 Tani sidoo kale waa meesha uu Ilaah ka dhisi doono Boqorkiisa Masiixa ah. Ilaah qudhiisu wuxuu boqor ku ahaan doonaa Buur Siyoon. Samuu'eel Labaad 5:7 KQA - Habase yeeshee Daa'uud waa qabsaday qalcaddii Siyoon, taasoo ah magaaladii Daa'uud. Boqorradii Kowaad 8:1 KQA - Markaasaa Sulaymaan odayaashii reer binu Israa'iil, iyo madaxdii qabiilooyinka oo dhan, iyo madaxdii qolooyinka reer binu Israa'iil, ku soo wada ururiyey Boqor Sulaymaan oo Yeruusaalem jooga inuu keeno. sanduuqii axdiga Rabbiga waxaad ka soo bixisaan magaalada Daa'uud oo Siyoon ah. Taariikhdii Labaad 5:2 KQA - Markaasaa Sulaymaan wuxuu Yeruusaalem ku soo shiriyey odayaashii reer binu Israa'iil, odayaashii reer binu Israa'iil, iyo madaxdii qabiilooyinka oo dhan, iyo madaxdii qolooyinka reer binu Israa'iil inay sanduuqii qaadaan. oo ah axdigii Rabbiga oo ka yimid magaalada Daa'uud oo Siyoon ah. 4) Sabuurradii 2:6 KQA - Laakiinse anigu boqorkaygii waxaan fadhiisiyey Siyoon oo ah buurtayda quduuska ah. 5) SABUURRADII 110:2 Rabbigu wuxuu Siyoon ka soo diri doonaa ushaada xoogga badan. Cadaawayaashaada dhexdooda ka tali. 6) Ishacyaah 24:23 Markaasaa dayaxu ahaan doonaa;Way wareertay oo qorraxdu way ceebowday, waayo, Rabbiga ciidammadu boqor buu ku ahaan doonaa Buur Siyoon iyo Yeruusaalem, oo ammaantiisuna waxay hor joogi doontaa odayaashiisa. Miikaah 4:7 Oo kuwa curyaanka ah waxaan ka dhigi doonaa kuwa hadhay, oo kuwii la xoorayna waxaan ka dhigi doonaa quruun xoog badan; Hadda intii ka bilaabata iyo tan iyo weligeedba Rabbigu wuxuu iyaga ugu talin doonaa Buur Siyoon. Yeremyaah 3:14 KQA - Rabbigu wuxuu leeyahay, Carruurta aan rumaysadka lahaynow, soo noqda. waayo, anigu waxaan ahay sayidkiinna; Mid baan kaa soo bixin doonaa, mid magaalo baan kaa soo bixin doonaa, labana qoys baan kaa soo bixin doonaa, oo waxaan ku keeni doonaa Siyoon. Taariikhdii Kowaad 11:4-11 KQA - Markaasaa Daa'uud iyo reer binu Israa'iil oo dhammu waxay tageen Yeruusaalem ama Yebuus, taasoo ah meeshay degganaayeen reer Yebuus oo ahaa dadkii dalka degganaa. Markaasaa reer Yebuus Daa'uud ku majaajiloodeen, oo waxay ku yidhaahdeen, Adigu halkan soo geli maysid. Laakiinse Daa'uud waa qabsaday qalcaddii Siyoon oo hadda la yidhaahdo magaaladii Daa'uud. 5

10. Ishacyaah 40:9 Siyoonay, buur dheer u kac, tan warka wanaagsan wacdiyaay. Yeruusaalemay, tan warka wanaagsan wacdiyidow, codkaaga xoog ku qaad. kor u qaad, hana cabsan; Magaalooyinka dalka Yahuudah waxaad ku tidhaahdaa, Ilaahiinna eega. Ishacyaah 33:20 "Bal eeg Siyoon oo ah magaalada iiddayada; Indhahaagu waxay arki doonaan Yeruusaalem oo ah hoy nabdoon, iyo teendho aan la dhaqaajin doonin. Oo tiirarkeedana weligeed la rujin maayo, oo xadhkaheedana innaba lama jabin doono.

12. Sabuurradii 53:6 KQA - Bal may badbaadada reer binu Israa'iil Siyoon uga soo baxdo! Markii Ilaah dadkiisa maalka soo celiyo, Yacquub ha daayoreyreeya oo reer binu Israa'iil ha reyreeyeen.

13. Sabuurradii 14:7 KQA - Bal may badbaadada reer binu Israa'iil Siyoon uga soo baxdo! Markii Rabbigu dadkiisa soo celiyo, reer Yacquub ha reyreeyeen, Israa'iilna ha reyreeyeen! Sabuurradii 128:5 (KJV) "Rabbigu Siyoon buu kaa barakayn doonaa, Oo cimrigaaga oo dhan waxaad arki doontaa wanaagga Yeruusaalem."

16. Sabuurradii 132:13 KQA - Waayo, Rabbigu Siyoon buu doortay, oo wuxuu u jeclaystay inay iyada rugto, isagoo leh. Yoo'eel 2:1 Siyoon buun ka afuufa; Buurtayda quduuska ah ka dhawaajiya. Dadka dalka deggan oo dhammu ha wada gariireen, waayo, maalintii Rabbigu way imanaysaa. way dhowdahay.”

Sidoo kale eeg: 70 Xigasho Dhiirigelin ah oo ku saabsan Caymiska (Xogaha ugu Wanaagsan 2023)

18. Yoo'eel 3:16 KQA - Rabbigu Siyoon buu ka qaylin doonaa, Yeruusaalemna onkod baa ka qaylin doona. Dhulka iyo cirkuna way gariiri doonaan. Laakiinse Rabbigu wuxuu dadkiisa u ahaan doonaa magangal, Oo reer binu Israa'iilna wuxuu u ahaan doonaa qalcad. Baroortii 1:4 KQA - Jidadka Siyoon way baroortaan, waayo, ninna uma imanayo ciidaheeda. Irdaheedii oo dhan waa cidla, oo wadaaddadeedii way cabaadeen, oo gabdhaheediina way murugoodeen, oo aad bay u murugaysan tahay. Yeremyaah 50:28 "Waxaa yeedhaya sanqadhi qaxa iyo qax dalka Baabuloon ka soo qaxay, si ay Siyoon uga caddeeyaan aarsashadii Rabbiga Ilaaheenna ah iyo aargudashadii macbudkiisa."

Axdiga

Axdiga Cusub waxaan ku arki karnaa in Siyoon ay sidoo kale tilmaamayso Yeruusaalem jannada ah oo la dhisi doono. Iyo in 1Butros, Siyoon waxaa loo adeegsaday tixraaca jidhka Masiixa. Cibraaniyada 12:22-24 KQA - Laakiinse waxaad timaadeen Buur Siyoon, iyo magaaladii Ilaaha nool, taasoo ah Yeruusaalemta jannada ah, iyo malaa'igaha aan la tirin karin oo diyaafad ah. 23 iyo kiniisadda curadyada oo jannada ku qoran, iyo Ilaaha dadka oo dhan xaakinka u ah, iyo ruuxyada kuwa xaqa ah oo kaamilay, 24 iyo Ciise oo ah dhexdhexaadiyaha axdiga cusub iyo dhiigga rushaynta. oo ku hadlaya eray ka wanaagsan dhiiggii Haabiil. Muujintii 14:1 KQA - Markaasaan wax fiiriyey, oo waxaan arkay Wankii oo Buur Siyoon ku dul taagan yahay Wankii, oo waxaa isaga la jiray 144,000 oo waxaa wejiga kaga qornaa magiciisa iyo magaca Aabbihiis. 1 Butros 2:6 "Haddaba Qorniinku wuxuu leeyahay, Bal eega, waxaan Siyoon dhex dhigayaa dhagax rukunka ah oo la doortay oo qaali ah, oo kii rumaysta isaga ma uu ceeboobi doono."

24. Rooma 11:26 "Sidaasay reer binu Israa'iil oo dhammu u badbaadi doonaan; sida qoran, Bixiyaha ayaa ka iman doona Siyoon, Oo cibaadola'aantana reer Yacquub wuu ka fogayn doonaa. Rooma 9:33 KQA - Sida qoran, Bal eega, waxaan Siyoon dhex dhigayaa dhagax lagu turunturoodo oo ah sallax lagu xumaado, oo ku alla kii isaga rumaystaa ma ceeboobi doono. Waa maxay Buur Siyoon?

Siyoon oo ku jirta Axdiga Hore waxay la mid tahay Yeruusaalem. Buur Siyoon waa mid ka mid ah tiirarka yaryar ee Yeruusaalem ku yaal. Taxanaha kale waa Buur Moriyaah (The Temple Mount)iyo Buur Saytuun. Siyoon waa magaaladii Daa'uud.

26 Kuwa Rabbiga isku halleeyaa waa sida Buur Siyoon oo kale, taasoo aan la dhaqaajin karin, laakiinse weligeed jirta. Yoo'eel 2:32 KQA - Oo waxay noqon doontaa in mid kasta oo magaca Rabbiga ku baryaa uu badbaadi doono. Waayo, Buur Siyoon iyo Yeruusaalem waxaa joogi doona kuwa baxsada, siduu Rabbigu yidhi, oo kuwa badbaadayana waxaa jiri doona kuwa Rabbigu u yeedhay.28) Sabuurradii 48:1-2 " Gabay. Kanu waa sabuur reer Qorax ah. Rabbigu waa weyn yahay, waana in aad loogu ammaanaa magaalada Ilaahayo. Buurtiisa quduuska ah oo ku qurux badan, waana farxadda dhulka oo dhan Buur Siyoon oo woqooyiga fog ku taal, waana magaalada Boqorka weyn. 29 Sabuurradii 74:2 KQA - Xusuuso ururkaaga aad waa hore soo iibsatay, Oo aad u soo furtay qabiilkii dhaxalkaaga. Ka soo bax Buur Siyoon oo aad degtay.

30 Cobadyaah 1:21 KQA - Badbaadiyayaashu waxay u kici doonaan Buur Siyoon inay u taliyaan buuraha Ceesaw. Oo boqortooyadana waxaa leh Rabbiga. 5

31. Sabuurradii 48:11 KQA - Buur Siyoon way ku reyraysaa, tuulooyinka Yahuudahna waxay ku reyreeyeen xukummadaada. Cobadyaah 1:17 KQA - Laakiinse Buur Siyoon waxaa jiri doona badbaado; quduus bay ahaan doontaa, Yacquubna wuxuu hantiyi doonaa dhaxalkiisa. 5 33. Cibraaniyada 12:22 KQA - Laakiinse waxaad timaadeen Buur Siyoon oo ah magaalada Ilaaha nool, taasoo ah Yeruusaalemta jannada ah. Kumanyaal ayaad timaadeenkumanyaal malaa'igo ah oo ku jira kiniisadda farxadda leh.

34. Sabuurradii 78:68 KQA - Wuxuu kaloo doortay qabiilkii Yahuudah, Iyo Buur Siyoon oo uu jeclaaday. Joel 2:32 "Oo ku alla kii magaca Rabbiga ku baryaa, wuu badbaadi doonaa; waayo, Buur Siyoon iyo Yeruusaalem dhexdooda waxaa jiri doona badbaado, sidii Rabbigu yidhi, Kuwaasoo ah kuwa badbaadaya oo Rabbigu u yeedhay. Ishacyaah 4:5 "Markaas Rabbigu wuxuu ku dul abuuri doonaa Buur Siyoon oo dhan iyo kuwa halkaas isku urursadaba daruur qiiq ah maalintii, habeenkiina dab ololaya; Wax walba ammaanu waxay ahaan doontaa dabool.

37. Muujintii 14:1 KQA - Markaasaan wax fiiriyey, oo waxaa i hor yiil Wankii oo ku taagan Buur Siyoon, oo waxaa isaga la jiray 144,000 oo magiciisa iyo magaca Aabbihiis wejiga kaga qornaa." 5

38 Ishacyaah 37:32 KQA - Waayo, Yeruusaalem waxaa ka iman doona kuwa hadhi doona, Buur Siyoonna waxaa ka iman doona guuto badbaado ah. Qiiro Rabbiga Ilaaha Qaadirka ah ayaa taas samayn doona.

Waa maxay micnaha Gabadha Siyoon inta badan kutubta gabayada iyo wax sii sheegidda. Gabadha Siyoon ma aha qof gaar ah, hase yeeshee, waxay tusaale u tahay dadka Israa'iil oo muujinaya isku midka ka dhexeeya xiriirka jacaylka ee ka dhexeeya aabaha iyo gabadhiisa. Boqorradii Labaad 19:21 KQA - Waa dad isku halleeya badbaadinta Ilaahooda. Markii Ashuur Yeruusaalem ku hanjabay, ayaa Boqor Xisqiyaah Rabbiga u tegey.Isaga oo ka jawaabaya, Ilaah wuxuu Ishacyaah u soo diray inuu Xisqiyaah u xaqiijiyo in Yeruusaalem aanay ku dhici doonin Ashuur, Ilaahna wuxuu u arkay cayda “gabadhida bikradda ah ee Siyoon” inay tahay mid isaga qudhiisa meel ka dhac ku ah. 40 Ishacyaah 1:8 KQA - Waa buul laga tegey oo xukun dabadeed u yimid reer shar leh. Halkan, Ishacyaah wuxuu isbarbar dhigay caasinimada Yahuudah iyo jidh buka oo ku sugan dhul baabba' ah. Magaalada Siyoon waxay u hadhay sidii mid cidlo ah, oo ah gabbaad beerta canabka ah ku dhex qarsoon, ama buul beer khijaar ah ku dhex yaal oo halligaad ka baxsanaysa. 41 Yeremyaah 4:31 KQA - Naag foolanaysa, oo kuwa wax weeraraya hortooda aan itaal darnayn. Daacadnimada Xisqiyaah aad bay ugu yarayd dalka Yahuudah—boqorrada badankoodu waxay dhiirigeliyeen caasinimo Ilaah ka gees ah intii ay daacadnimada Ilaah u ahaan lahaayeen. Yeremyaah wuxuu ka digay in haddii quruuntu aanay xumaanta ka noqon, uu Ilaahay iyaga ciqaab adag ku ciqaabi doono. Oo dadkuna isagay uga adkaan doonaan sida naag foolanaysa oo kale. 42 Ishacyaah 62:11 Waa dad badbaado sugaya. Ciqaabtii masaafurinta ka dib, Ilaahay wuxuu u ballan qaaday dib u soo celinta reer binu Israa'iil. Oo haddana dadkiisa uu doortay ayuu ku rayrayn doonaa. Oo aayadda 11aad, wuxuu u ballanqaaday magaalada Siyoon, Bal eeg, badbaadintaadu waa imanaysaa. Eega abaalkiisu waa agtiisa, abaalkiisuna hortiisay yaalliin. 43 Miikaah 4:13 Waa dibi tuma cadaawayaashiisa. Aayadda 10, Ilaah wuxuu uga digay in magaalada Siyoon ay u xanuunsan doonto sida naag foolanaysa oo kale. Laakiin aayadda 13, wuxuu ballan qaaday aargudasho. Naag daciif ah, oo aan itaal lahayn ayaa yeeli doontaWaxaad noqotaan dibi geeso bir ah iyo qoobab naxaas ah leh oo cadaawayaashiisa burburin doona. 44 Sekaryaah 9:9 KQA - Waa dal boqor sugaya. Wax sii sheegiddani waxay ballan qaadaysaa in cadawga Israa'iil la baabi'in doono, laakiin sidoo kale waxay ka hadlaysaa xallinta joogtada ah ee dhibaatada dembiga. Magaalada Siyoonay, aad u reyree. Magaalada Yeruusaalemay, bal inay liibaanto! Bal eega, boqorkiinnu waa kuu imanayaa; Isagu waa xaq, oo badbaado ku deeqay, waana is-hoosaysiin, oo fuushan dameer, xataa qayl dameereed fuushan. In kasta oo ay gabadha Siyoon ku caasiyowday Aabbaheed, wuxuu ballan qaaday inuu soo celin doono oo uu u soo bandhigi doono Boqor Bixiyaha ah oo qaabkii Ciise ah.

45 BAROORASHADII 1:6 quruxdeedii oo dhammu way ka wada dhammaatay magaalada Siyoon. Madaxdeedu waxay noqdeen sida deerada aan daaq helin, Oo waxay ka cararaan itaalla'aan kan eryanayo. Barashada Siyoon si aan u fahmi karno jacaylka joogtada ah ee Ilaah u qabo dadkiisa. Ilaaha Aabbaha ah wuxuu dadkiisa u jecel yahay si la mid ah sida aabbuhu u jeclaado gabadhiisa. Siyoon waxay calaamad u tahay rajada, Boqorkayaguna wuu soo noqon doonaa.

46) Sabuurradii 137:1 "Biyaha Baabuloon agtooda ayaannu ku ag fadhiisannay oo ku ooynay markaan Siyoon soo xusuusannay." 47. Ishacyaah 28:16 KQA - Sidaas daraaddeed Sayidka Rabbiga ahu wuxuu leeyahay, Bal eega, anigu waxaan ahay kan Siyoon dhexdeeda aasaas uga dhigay dhagax, iyo dhagax la tijaabiyey, oo qaali ah.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.