30 Ayat Alkitab pikasieuneun Ngeunaan Naraka (The Lake Abadi Seuneu)

30 Ayat Alkitab pikasieuneun Ngeunaan Naraka (The Lake Abadi Seuneu)
Melvin Allen

Daptar eusi

Naon Kitab Suci nyebutkeun ngeunaan naraka?

Naraka meureun bebeneran nu paling dibenci dina Kitab Suci. Loba jalma anu sieun ngahutbah dina Naraka, tapi Yesus éta greatest Naraka da'wah seuneu kantos. Pilarian Kitab Suci, Yesus ngahutbah langkung seueur ngeunaan Naraka tibatan Anjeunna ngalakukeun Surga. Éta gampang sareng sesah pikeun ka Naraka sareng ieu sababna.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kahirupan Sanggeus Maot

Gampang sabab ngan ukur ngalakukeun nanaon. Ngan hirup anjeun tanpa Gusti sareng anjeun nuju kana hukuman anu langgeng. Hésé sabab anjeun terus-terusan dihukum tapi anjeun nyarios, "henteu kuring moal ngadangukeun."

Loba jalma geus ngadéngé Injil leuwih ti 20 kali. Loba jalma shrug off sieun Allah. Aranjeunna nutup panon maranéhna pikeun truths di hareup beungeut maranéhanana.

Seueur jalma anu aya di Naraka ayeuna geremet huntu nyarios, "Éta trik, éta gampang teuing, kuring henteu nyangka kuring bakal aya di dieu!" Sadaya anu kedah dilakukeun nyaéta tobat sareng percanten ka Yesus Kristus nyalira. Sedih jalma-jalma hoyong kahirupan anu pangsaéna ayeuna. Ieu lain kaulinan.

Sapertos Leonard Ravenhill nyarios, "Naraka teu aya jalan kaluarna." Jalma ngadoa di Naraka, tapi teu aya anu ngajawab. Kasép. Teu aya harepan.

Lamun Naraka salila 100 taun atawa 1000 taun, jalma-jalma bakal nahan kana éta sawangan harepan. Tapi di Naraka teu aya deui kasempetan. Naha Naraka adil? Enya, urang geus dosa ka Allah nu suci. Anjeunna suci tur dipisahkeun tina sagala jahat. Sistem hukum nyebutkeun yén penjahat kudu dihukum. Kalayan Gusti anu sucitina siksaan langgeng.

"Maranéhanana bakal disiksa ku walirang anu ngaduruk di payuneun malaikat-malaikat suci sareng Anak Domba" (Wahyu 14:10).

Yesus masihan katerangan anu kuat ngeunaan siksaan Kadés dina Lukas 16:19-31. Sababaraha nganggap éta ngan ukur pasemon, tapi katerangan grafis ngeunaan Lasarus, anu dingaranan ku Yesus, nunjukkeun carita kahirupan nyata. Hiji lalaki ngaranna Lasarus, ditutupan ku borok, disimpen (imply anjeunna teu bisa leumpang) di gapura imah hiji jalma jegud. Lasarus kalaparan, hayang ngadahar remah-remah nu ragrag tina meja jelema beunghar.

Tempo_ogé: 60 Ayat Alkitab Epik Ngeunaan Percaya ka Gusti (Tanpa Ningali)

Lasarus pupus, dibawa ku malaikat-malaikat ka panangan Ibrahim. Lalaki beunghar oge maot sarta indit ka Kadés, dimana manéhna di siksa. Manéhna nempo Ibrahim jauh jeung Lasarus dina leungeun-Na. Sarta anjeunna ngajerit, "Rama Abraham, mugi karunya ka abdi sareng ngutus Lasarus, supados anjeunna tiasa nyelupkeun ujung ramo kana cai sareng niiskeun létah kuring, sabab kuring nandangan kanyeri dina seuneu ieu." Ibrahim nyarioskeun ka anjeunna aya jurang anu ageung antara aranjeunna anu teu tiasa diliwat. Tuluy nu beunghar teh menta ka Ibrahim supaya diutus Lasarus ka imah ramana – pikeun ngingetkeun ka lima dulurna ngeunaan siksaan Hades.

Rekening Yesus netelakeun yen siksa naraka teh nyadarkeun kasangsaraan. Sapertos Lasarus anu hoyong tuang repeh, anu beunghar hoyong satetak cai pikeun ngaleungitkeun kanyeri. Si Beunghar ngagorowok, “Tulungan! Karunya! Éta panas!" Anjeunna ngaduruk dikanyeri. Urang teu bisa mungkir kecap Yesus. Yesus ngajarkeun nyeri jeung siksaan langgeng.

Akun Yesus nolak doktrin palsu ngeunaan musnah - kapercayaan yén teu aya kasangsaraan anu langgeng, sadar di naraka sabab jiwa-jiwa anu leungit ngan saukur bakal eureun aya atanapi maot kana saré tanpa impian. Ieu teu naon Alkitab nyebutkeun! "Maranéhanana bakal disiksa beurang peuting salalanggengna." (Wahyu 20:10). Seueur jalma nyarios sapertos kieu, "Gusti teh asih Anjeunna moal ngalungkeun saha waé ka naraka." Tapi, Kitab Suci ogé nyebutkeun yén Allah téh suci, Allah hate, Allah adil, jeung Allah téh seuneu consuming. Kacida pikasieuneunana lamun murka Allah ka batur.

5. Ibrani 10:31 Nu matak pikasieuneun teh lamun ragrag kana panangan Allah anu jumeneng .

6. Ibrani 12:29 sabab Allah urang teh seuneu ngaduruk.

7. Lukas 16:19-28 “Aya hiji jelema beunghar, anu anggoanana ku lawon wungu jeung lenen alus, sarta hirupna dina kamewahan unggal poe. Di gapura-Na, aya nu ngemis ngaranna Lasarus, katutupan ku borok jeung hayangeun ngahakan naon anu murag tina méja jalma beunghar. Malah anjing-anjing datang jeung ngaletak tatu-Na. "Waktosna sumping nalika pengemis maot sareng malaikat nyandak anjeunna ka sisi Ibrahim. Nu beunghar oge maot terus dikurebkeun. Di Kadés, di mana manéhna keur nyiksa, manéhna nempo ka luhur jeung nempo Ibrahim jauh, jeung Lasarus di sisi-Na. Ku sabab kitu anjeunna ngagero ka anjeunna, 'Rama Ibrahim, karunya ka abdi sareng kirimkeun Lasarus pikeun nyelupkeun ujung na.ramo dina cai jeung tiiskeun létah kuring, sabab kuring nalangsara dina seuneu ieu.’ “Tapi Ibrahim ngawaler, ’Putra, émut yén nalika hirup anjeun, anjeun nampi hal-hal anu saé, sedengkeun Lasarus nampi anu goréng, tapi ayeuna anjeunna dililipur di dieu sareng. anjeun dina kanyeri. Jeung sajaba ti sakabeh ieu, antara kami jeung anjeun a chasm hébat geus diatur dina tempat, ku kituna maranéhanana anu rék indit ti dieu ka anjeun teu bisa, atawa saha bisa meuntas ti dinya ka kami. "Anjeunna ngawaler, 'Lajeng abdi nyuhunkeun anjeun, bapa, kirimkeun Lasarus ka kulawarga abdi, sabab abdi gaduh lima sadulur. Mantenna kudu ngingetkeun maranehna, supaya maranehna oge ulah datang ka ieu tempat siksaan.’

Yesus ngawawar di naraka

Dina sababaraha kali, Isa ngawawar di naraka. Dina Mateus 5, Yesus ngahutbah yén amarah jeung nyebut batur ngaran derogatory téh deserving of judgment komo naraka: “Tapi Kami nyebutkeun ka anjeun, sing saha anu ambek ka dulurna bakal jawab ka pangadilan; jeung sing saha anu ngomong ka lanceukna, ‘Maneh sia-sia,’ kudu nanggung jawab ka Mahkamah Agung; Jeung saha-saha anu ngomong, 'Geus bodo,' bakal nandangan dosana asup ka naraka." (ay. 22).

Sababaraha ayat ka hareup, Yesus ngingetkeun kana hawa nafsu jeung zinah, nyebutkeun yen lamun panon salah sahijina aya. Ngabalukarkeun maranehna ngalakukeun dosa, leuwih hade nyabut panonna, batan sakujur awak asup ka naraka. Anjeunna nyarioskeun hal anu sami ngeunaan panangan saurang: "Sareng upami panangan anjeun nyababkeun anjeun dosa, pegatkeunana; leuwih hade anjeun asuphirup cacad, ti batan boga dua leungeun, lebet ka naraka, kana seuneu anu teu bisa dipareumkeun.” (Markus 9:43).

Dina Mateus 10:28, Yesus nitah murid-murid-Na supaya ulah sieun nu dianiaya, tapi sieun ka Allah: “Jeung ulah sieun ku jelema anu maehan raga tapi teu bisa maehan jiwa; tapi sieun ka Anjeunna, anu sanggup ngancurkeun jiwa boh awak di naraka.”

Yesus ngahukum jalma-jalma di Kapernaum kusabab henteu percaya, sanaos nyaksian sababaraha penyembuhan sareng mujijat: "Sareng anjeun, Kapernaum, moal diluhurkeun. ka sawarga, anjeun bakal? Anjeun bakal diturunkeun ka Kadés! Sabab lamun kaajaiban-kaajaiban anu aya di aranjeun geus kajadian di Sodoma, tangtu bakal tetep aya nepi ka kiwari” (Mateus 11:23).

Yesus ngadawuh yen gareja-Na teu bisa dielehkeun ngalawan kakawasaan naraka: “Jeung Kami oge nyebutkeun. ka anjeun yén anjeun Peter, sarta dina batu ieu Kuring baris ngawangun gereja Kami; jeung panto-panto Kadés moal bisa ngawasa.” (Mateus 16:18).

Dina Mateus 23, Yésus ngahukum ahli-ahli Taurat jeung urang Parisi munafik, ngingetkeun yén kapura-puraan maranéhna ngajurung batur ka naraka: “Cilaka aranjeun! scribes jeung Parisi, munafik, sabab anjeun ngumbara di laut jeung darat nyieun hiji proselyte; sareng nalika anjeunna janten hiji, anjeun ngajantenkeun anjeunna dua kali langkung putra naraka tibatan anjeun" (v. 15). "Aranjeun oray, turunan oray, kumaha anjeun bakal luput tina hukuman naraka?" (v. 33)

Naha Yesus ngahutbah di naraka leuwih ti sawarga? Naha Anjeunna bakal ngingetkeunjalma jadi kuat lamun éta teu sadar hukuman? Naha Anjeunna bakal sababaraha kali masihan peringatan anu kuat? “Aya naon? Abdi tiasa pasif upami hoyong. ” Naha Yesus sumping upami Gusti henteu murka? Naon anu Anjeunna nyalametkeun urang? Nanya ka diri patarosan ieu.

Lamun urang ngahutbah injil urang kudu salawasna ngahutbah di naraka. Lamun ningali anak anjeun rék turun tina gawir a, anjeun bakal quietly ngomong, "eureun" atawa anjeun bade ngagorowok dina luhureun bayah anjeun? Yesus éta serius lamun datang ka naraka!

8. Mateus 23:33 “Aranjeun oray! Anjeun turunan vipers! Kumaha anjeun bakal luput tina hukuman ka naraka?”

Cacing anjeun moal maot

Salah sahiji da'wah karesep kuring David Wilkerson masihan kuring sudut pandang anu béda dina Markus 9:48

Ayat ieu nyarios. di Naraka "cacing maranéhna moal maot" otomatis anjeun nempo yén ieu téh lain cacing biasa. Ieu cacing pribadi. Aya saurang nonoman anu hudang sarta kapanggih dirina dina gelap fiery Naraka, anjeunna hudang nepi ka jeritan jiwa leungit di Naraka. Saur anjeunna, "Kuring henteu tiasa aya di Naraka. Upami abdi gaduh hiji deui kasempetan." Pas ngomong kitu manéhna hudang. Éta sadayana impian. Anjeunna aya di ruang tamu.

Manéhna nempo sabudeureun jeung manéhna nempo bapana keur diajar Alkitab di ruang tamu jeung manéhna ngomong, "Papa abdi bade leres sareng Allah." Lalaki ngora ieu nutup panon-Na jeung mimiti nyebut ngaran Yesus. Katuhu sateuacan anjeunna nyarios Yesus anjeunnadibuka panon na anjeunna deui di NARAKA! ETA TEU MIMPI ETA NYATA! Cacing ieu nujul kana kalbu nurani anu teu tiasa diubaran.

Sababaraha di antara anjeun anu maca ieu bakal mendakan diri anjeun di Naraka sareng anjeun bakal uih deui dina waktosna sareng anjeun bakal ningali diri anjeun linggih di garéja, anjeun bakal ningali diri anjeun diajarkeun hal anu sami teras-terasan, anjeun bakal émut. artikel ieu, tapi anjeun nampik tobat. Anjeun moal bisa poho.

Sabagéan anjeun anu maca ieu bakal ngalaman cacing siksaan anu terus-terusan di Naraka. Teu aya deui anu leres sareng Gusti. Ngeureunkeun maén Kristen jeung tobat. Hindarkeun kajahatan anjeun! Percanten ka Kristus nyalira sateuacan telat!

9. Markus 9:48 di mana cacing maranehna teu paeh jeung seuneuna teu pareum.

Naon hartina ceurik jeung geremet huntu?

Yesus ngaramalkeun nasib jelema-jelema anu jahat, kieu: “Di eta tempat bakal aya anu ceurik jeung gereget huntu lamun maraneh narenjo Ibrahim. , Ishak, Yakub, jeung sakabeh nabi-nabi di Karajaan Allah, tapi maraneh sorangan dibuang” (Lukas 13:28, oge Mateus 8:12).

Dina Mateus 13:41-42, Yesus Saur: "Putra Manusa bakal ngutus malaikat-malaikat-Na, sareng aranjeunna bakal ngaleungitkeun tina karajaan-Na anu nyababkeun dosa sareng sadaya anu ngalanggar hukum. Jeung maranéhna bakal dialungkeun kana tungku seuneu, di mana bakal aya tangis jeung gnashing of huntu.”

Tangisan jeung raising di naraka téh tina grief pait jeung utter.putus asa. Jalma di naraka bakal shrieking dina nyeri psikologi uncontainable. Kitu ogé, gnashing atanapi grinding huntu - kawas sato galak snarling sarta jepret huntu - portrays anguish ekstrim na asa mutlak.

> 0> Keremet huntu oge tanda ambekna - jalma anu kasangsaraan di naraka bakal ambek lantaran ngahukuman dirina sorangan - utamana anu ngadarenge Injil Kasalametan tapi nolak. Loba di naraka bakal mikir sorangan, "naha kuring henteu ngadangukeun?"

Jalma anu antukna di naraka bakal ceurik siga anu can kungsi ceurik. Aranjeunna baris ngalaman nyeri excruciating. Aranjeunna bakal sadar kana sagala kasempetan anu aranjeunna gaduh sareng aranjeunna bakal ngaraos beuratna dipisahkeun salamina sareng Gusti. Lalaki jeung awewe nu tungtungna nepi ka naraka bakal dibawa balik ka sadar yen euweuh lampu di tungtung torowongan ieu. Anjeun di naraka salamina! Bakal aya gnashing huntu alatan hatred maranéhanana ka Allah. Upami anjeun sanés Kristen, kuring ajak anjeun mertimbangkeun ieu. Naha anjeun badé ngagulungkeun dadu sareng kahirupan anjeun?

10. Mateus 8: 12 Tapi jalma-jalma karajaan bakal dialungkeun ka luar, ka anu poek, di dinya bakal ceurik sareng kerot huntu.

11. Mateus 13:42-43 Jeung malaikat-malaikat bakal ngalungkeun kana tungku seuneu, di dinya bakal ceurik jeung gnashing huntu. Lajeng jalma soleh bakal caang kawas panonpoe di Rama maranéhananaKarajaan. Saha waé anu gaduh ceuli kedah ngadangukeun sareng ngartos!

Naon Gehena dina Kitab Suci?

Gehenna (atawa Ben-hinnom) asalna mangrupa lebak kiduleun Yérusalém tempat urang Yahudi ngorbankeun anak-anakna dina seuneu pikeun Molek (Yeremia 7:31, 19:2-5).

Engké, Raja Yosia anu soleh najiskeun lebak, pikeun nyegah kurban budak anu pikareueuseun (2 Raja 23:10). Ieu jadi nurun tina dump sampah, hiji liang jero pisan, diteundeun terus ngaduruk, dimana awak sato maot jeung penjahat anu dialungkeun (Yesaya 30:33, 66:24). Dipikawanoh salaku tempat pangadilan jeung pati, haseup busuk, kawas walirang.

Di jaman Perjanjian Anyar, Ghéna identik jeung naraka. Nalika Yesus nyarioskeun ngeunaan Gehena - éta mangrupikeun tempat hukuman anu langgeng pikeun awak sareng jiwa (Mateus 5:20, 10:28).

Naon Kadés dina Kitab Suci?

Dina Kisah Para Rasul 2:29-31, Petrus nyarioskeun yén jiwa Yesus henteu ditinggalkeun ka Kadés, atanapi awakna moal buruk, nyutat tina ramalan Daud dina Jabur 16:10. Pétrus ngagunakeun kecap Yunani Hades, waktu ngutip tina Jabur 16:10, nu dipaké kecap Ibrani Sheol.

Yésus ngagunakeun kecap Hades waktu nyaritakeun jalma beunghar jeung Lasarus dina Lukas 16:19- 31. Éta tempat siksaan tina seuneu seuneu. Sanajan kitu, eta mangrupakeun tempat samentara tina hukuman saméméh judgment final di lautan seuneu. Dina Wahyu 20:13-14 , ”Maot jeung Kadés nyerahkeun nu maraot nu aya di antarana;sarta maranéhanana judged, unggal salah sahijina nurutkeun amal maranéhanana. Saterusna maot jeung Kadés dialungkeun ka lautan seuneu. Ieu teh maot nu kadua, lautan seuneu.”

Hadés bisa jadi tempat nu sarua jeung Jurang, tempat panjara jeung hukuman pikeun Sétan jeung sétan-sétan. Nalika Yesus ngusir pasukan sétan kaluar tina lalaki éta dina Lukas 8:31, aranjeunna nyuhunkeun ka Anjeunna supados henteu maréntahkeun aranjeunna dikirim ka jurang.

Sétan dibeungkeut jeung dialungkeun ka jurang salila 1000 taun dina Wahyu 20:3. Nalika jurang dibuka dina Wahyu 9: 2, haseup naék tina liang kubur sapertos tina tungku anu ageung. Sanajan kitu, dina Kitab Suci, kecap Abyss teu dipaké dina pakaitna jeung manusa, jadi bisa jadi tempat panjara anu béda pikeun malaikat murag.

Naon éta lautan seuneu?

Laut seuneu disebutkeun dina kitab Wahyu minangka pupusna nu kadua, tempat siksaan langgeng anu teu aya deui reprieve, dimana awak boh roh nandangan sangsara salamina.

Dina jaman ahir, duanana Kristen jeung kafir bakal resurrected (Yohanes 5:28-29, Rasul 24:15). Kabangkitan kahiji bakal urang Kristen. Yesus bakal lungsur ti sawarga, jeung nu maot dina Kristus bakal resurrected papanggih Anjeunna dina hawa. Saterusna jalma-jalma mukmin anu masih keneh hirup bakal ditangkeup babarengan (diangkat) jeung jalma-jalma mukmin anu dihirupkeun deui sarta bakal salawasna aya jeung Gusti ti harita (1 Tesalonika 4:16-17).

Sanggeusieu, sato galak jeung nabi palsu (tingali Wahyu 11-17) bakal "dialungkeun hirup-hirup kana lautan seuneu, nu nundutan jeung brimstone" (Wahyu 19:20). Maranéhna bakal jadi dua mahluk nu pangheulana dialungkeun ka lautan seuneu.

Sanggeus kitu, Sétan bakal kabeungkeut dina jurang salila 1000 taun (Wahyu 20:1-3). Para wali anu dibangkitkeun atanapi diangkat bakal maréntah sareng Kristus di bumi salami 1000 taun éta. (Wahyu 20:4-6). Sesa-sesa anu maot - anu kafir - moal dihudangkeun deui.

Sanggeus ieu, Iblis bakal dibebaskeun, sareng anjeunna bakal nipu bangsa-bangsa, ngumpulkeun tentara anu ageung, sareng ngamimitian perang ngalawan para wali. mukmin anu dibangkitkeun sareng diangkat). Seuneu bakal turun ti sawarga jeung ngahakan tentara, sarta Iblis bakal ”dialungkeun ka lautan seuneu jeung walirang, di mana aya sato galak jeung nabi palsu; jeung maranehna bakal disiksa beurang peuting salalanggengna” (Wahyu 20:7-10). Sétan bakal katilu dilemparkeun ka lautan seuneu.

Saterusna datang pangadilan tahta bodas nu agung. Ieu nalika sesa anu maot dihirupkeun deui - jalma anu maot tanpa iman ka Kristus - sareng aranjeunna sadayana kedah nangtung di payuneun tahta pikeun dihukum. Ngaran saha waé anu henteu kapendak dina kitab kahirupan bakal dialungkeun ka lautan seuneu (Wahyu 20: 11-15).

Sababaraha urang dicekel ku babaturan.

Sok ningal dina debat aya nu gede.aya patokan suci jeung hukumanana leuwih beurat.

Gusti ngadamel jalan. Allah lungsur dina wujud manusa jeung Yesus hirup sampurna hirup urang teu bisa hirup jeung maot pikeun dosa urang. Allah kalawan bébas nawarkeun kasalametan dina Yesus Kristus. Anu teu adil nyaéta yén Yesus pupus sareng Anjeunna nawiskeun kasalametan pikeun jalma-jalma dosa sapertos urang anu henteu pantes atanapi hoyong éta. Éta henteu adil.

Kuduna Allah nu maha suci ngidinan jalma-jalma terus ngalakukeun dosa, moyok ka Anjeunna, ngalaknat Anjeunna, ninggalkeun Anjeunna, jeung sajabana. Kuring ngobrol sareng sababaraha Saksi Yéhuwa dinten anu sanés anu percanten ka Surga, tapi henteu percanten ka Naraka. Jalma ngan ukur hoyong nyandak éta kaluar Alkitab. Ngan kusabab anjeun henteu resep éta henteu ngajantenkeun éta kirang nyata. Teu aya anu nyangka bakal ka Naraka dugi ka aranjeunna kaduruk di Naraka. Ayat seuneu naraka ieu kalebet tarjamahan dina ESV, NKJV, NIV, NASB, NLT, KJV, sareng seueur deui.

Kutipan Kristen ngeunaan naraka

"Abdi langkung resep ka surga nyalira tibatan ka naraka babarengan." R.A. Torrey

"Kuring rela yakin yén damned téh, dina hiji harti, suksés, pemberontak nepi ka tungtungna; yen panto-panto naraka teh dikonci di jerona.” C.S. Lewis

"Naraka mangrupikeun ganjaran anu paling luhur anu tiasa dipasihkeun ku Iblis ka anjeun pikeun janten abdi-Na." Billy Sunday

“Jalma teu kudu ngalakukeun hiji hal pikeun asup ka naraka; aranjeunna ngan ukur kedah ngalakukeun nanaon pikeun asup ka naraka."riungan atheis cheering pikeun atheis, tapi kuring nyaho loba di antarana ragu tur mimitian mikir lamun maranéhna meunang nyalira. Naon waé anu ngahalangan anjeun naha éta babaturan, dosa, séks, narkoba, pésta, porno, jsb.

Ayeuna anjeun motong éta kusabab nalika anjeun aya di Naraka anjeun bakal ngaharepkeun anjeun parantos dipotong. . Nalika anjeun di Naraka anjeun moal mikirkeun popularitas atanapi éra. Anjeun bakal nyarios, "Kuring ngarepkeun kuring ngadangukeun." Anjeun bakal kutukan sadayana sareng sadayana anu nahan anjeun.

12. Mateus 5:29 Upama panon katuhu maneh narenjo maneh, cabut jeung piceun. Leuwih alus pikeun anjeun leungit hiji bagian tina awak anjeun sakabéhna dialungkeun ka naraka.

13. Mateus 5:30 Jeung upama leungeun katuhu maneh titajong, peureup terus piceun . Leuwih alus pikeun anjeun leungit hiji bagian tina awak anjeun sakabéhna lebet ka naraka.

Di naraka bakal aya karuksakan boh jasmani boh rohani.

14. Mateus 10:28 Tong sieun ku anu maehan raga tapi teu bisa maehan jiwa. . Sabalikna, sing sieun ku Anu tiasa ngancurkeun jiwa sareng raga di naraka.

Seueur jalma anu nganggap yén aranjeunna tiasa tobat sateuacan maot, tapi Gusti moal dipoyok. Lamun éta pola pikir anjeun bakal leungit sabab anjeun moal pernah narik hiji gancang ka Allah.

15. Galata 6:7 Ulah katipu: Allah teu bisadipoyok. Hiji lalaki reaps naon anjeunna sows.

Saha nu jadi pangawasa naraka?

Sanes Iblis! Jauh ti dinya! Kanyataanna, Iblis tunduk kana "Anjeunna anu tiasa ngancurkeun jiwa sareng awak di naraka" (Mateus 10:28). Allah bakal ngalungkeun Iblis ka lautan seuneu (Wahyu 20:10), babarengan jeung saha-saha anu ngaranna teu kapanggih ditulis dina kitab kahirupan (Wahyu 20:15).

Naraka teh murka Nu Maha Kawasa. Gusti. Yesus aturan leuwih naraka. Yésus ngomong, ”Kaula boga konci maot jeung Kadés” (Wahyu 1:18). Yesus nyekel kakawasaan jeung wewenang. Saban mahluk anu diciptakeun - bahkan anu aya di handapeun bumi - bakal masihan kamulyaan sareng ngahargaan ka Anjeunna sareng ngumumkeun kakawasaanana (Wahyu 5:13). "Dina nami Yesus unggal tuur bakal sujud, anu aya di sawarga jeung di bumi jeung di handapeun bumi" (Pilipi 2:10).

16. Wahyu 1:18 Kami Anu Hirup; Abdi parantos maot, sareng ayeuna tingali, kuring hirup salamina! Sareng kuring nyekel konci maot sareng Kadés.

17. Wahyu 20:10 Jeung Iblis, anu nipu maranehna, dialungkeun ka lautan walirang ngaduruk , tempat sato galak jeung nabi palsu geus dialungkeun. Maranehna bakal disiksa beurang peuting salalanggengna.

18. Wahyu 14:9-10 Malaikat katilu nyusul ka maranehna, tuluy ngadawuh tarik: “Sing saha anu nyembah ka sato sato jeung arcana, sarta narima tanda dina dahi atawa dina leungeunna, eta oge. , bakal nginum anggur murka Allah, nu geuskakuatan pinuh dituang kana cangkir murka-Na. Maranehna bakal disiksa ku walirang diduruk di payuneun malaikat-malaikat suci jeung Anak Domba.

Teu sare di Naraka

Tadi kuring bajoang jeung insomnia. Sababaraha urang henteu terang kumaha dahsyat éta sareng kumaha nyerina hirup tanpa bobo. Abdi biasa ngado'a, "Ya Allah ampun ka abdi. Mangga atuh abdi sare.” Bayangkeun upami anjeun teu tiasa bobo sareng anjeun ngagaduhan nyeri sirah anu ageung atanapi sababaraha jinis nyeri. Di Naraka moal aya sare.

Anjeun bakal capé saban waktu. Marengan kacapean anjeun bakal aya dina seuneu, nyeri, kasalahan terus-terusan, sareng seueur deui. Anjeun bakal ngajerit sareng ceurik di Naraka "Sadayana anu abdi hoyongkeun nyaéta sare!"

19. Wahyu 14:11 Jeung haseup panyiksaan maranehna bakal naek salalanggengna. Moal aya istirahat beurang atawa peuting pikeun jalma anu nyembah ka sato galak jeung arca na, atawa pikeun saha anu narima tanda ngaranna.

20. Yesaya 48:22 Teu aya katengtreman, saur PANGERAN, pikeun jalma jahat.

Naraka teh poek rohani jeung papisahan ti Allah bareng jeung siksaan anu langgeng.

Seueur jalma anu teu palercaya poho yen napasna satuluyna teh lantaran Yesus Kristus. Anjeun teu bisa hirup tanpa Yesus Kristus. Di Naraka anjeun bakal dipotong ti payuneun Gusti sareng anjeun bakal gaduh rasa anu langkung ageung maot tanpa Gusti.

Maneh bakal leuwih ngarasa kakotoran, dosa, jeung éra. Henteu ngan éta, tapiAnjeun bakal uncomfortably dikurilingan ku awon tina sinners awon. Henteu aya anu hadé bakal aya di sisi anjeun.

21. Yudas 1:13 Maranéhna téh ombak laut, ngabuih nepi ka éra; béntang ngumbara, pikeun saha gelap blackest geus ditangtayungan salawasna.

22. 2 Tesalonika 1:8-9 Mantenna bakal ngahukum jelema-jelema anu teu wawuh ka Allah jeung henteu nurut kana Injil Kasalametan ngeunaan Yesus, Gusti urang. Maranehna bakal dihukum ku karuksakan anu langgeng, sarta dijauhkeun ti payuneun PANGERAN jeung tina kamulyaan kakawasaana-Na.

Jalma leuwih resep kana gelap ti batan caang. Kuring geus ngadéngé jalma ngomong, "Kuring hayang ka Naraka. Abdi badé nyarioskeun ka Gusti naraka anjeun." jalma ieu dina keur awakening kurang ajar. Kalolobaan jalma malah loba ngaku urang Kristen hate Allah sarta Allah bakal masihan aranjeunna kahayang maranéhna.

23. Yohanes 3:19 Ieu vonis: Caang geus datang ka dunya, tapi jalma dipikacinta. gelap tibatan caang sabab kalakuanana jahat.

Tong ngadengekeun bohong dina Naraka. Ieu sababaraha bohong sareng di handap ieu kuring parantos masihan ayat pikeun ngadukung aranjeunna bohong. Teu aya purgatory kawas Katolik resep ngajarkeun. Sababaraha urang ngajarkeun yén unggal jalma bakal ka Surga anu palsu ogé. Sababaraha urang ngajarkeun annihilationism, poof jeung anjeun geus Isro, nu bohong.

24. Ibrani 9:27 Jeung insmuch salaku geus diangkat pikeun lalaki maot sakali jeung sanggeus ieu datang judgment.

25. Yohanes 3:36 Sing percayaDina Putra kagungan hirup langgeng, tapi saha-saha anu nolak Putra moal ningali hirup, sabab bebendu Allah tetep dina aranjeunna.

26. Yoh 5:28-29 Ulah heran, sabab bakal datang mangsana, jalma-jalma anu aya di kuburan bakal ngadenge soara-Na, tuluy kaluar — anu geus migawe kahadean bakal gugah. hirup, sarta jalma anu geus ngalakukeun naon jahat bakal naek ka dihukum.

Ngucapkeun, "naraka teh teu nyata" nyaeta nyebut Allah tukang bohong.

Ngobrol Naraka mah teu mawa duit. Seueur jalma anu ngajauhan Firman Allah sareng aya hukuman anu parah pikeun ngajauhan Firman Allah. Kusabab guru-guru palsu ieu kuring nguping jalma-jalma nyarios, "Nya kuring henteu kedah nyéépkeun kalanggengan di Surga." Sétan damel ngaliwatan ieu guru palsu. Upami anjeun maca sadayana tulisan ieu moal aya cara anjeun bakal nyangka yén Naraka henteu nyata.

27. Wahyu 22:18-19 Kaula ngingetkeun ka sakur anu ngadarenge omongan nubuat tina ieu kitab: Lamun aya anu nambahan kana eta, Allah bakal nambahan ka manehna ku bala-bala anu dijelaskeun dina ieu kitab, jeung lamun aya anu nyokot. jauh tina kecap tina kitab nubuat ieu, Allah bakal nyokot bagian-Na dina tangkal kahirupan jeung di kota suci , nu digambarkeun dina buku ieu.

28. Rum 16:17-18 Saderek-saderek, sim kuring nyuhunkeun pidu’a ka aranjeun, sing ati-ati ka jalma-jalma anu nimbulkeun perpecahan jeung nyieun halangan anu bertentangan jeung ajaran anu geus diajarkeun ka maraneh; nyingkahan aranjeunna. Pikeun jalma sapertos henteu ngawula Gusti urangKristus, tapi napsu sorangan, jeung ku omongan lemes jeung flattery maranehna nipu hate nu naif.

Bagéan anu paling hanjelu tina sakabéh ieu nyaéta yén kalolobaan jalma bakal ka naraka. >

Seuseueurna jamaah nuju ka naraka. Langkung ti 90% jalma bakal kaduruk di Naraka. Kalolobaan jalma hate Allah jeung lolobana jalma hayang tetep dosa maranéhanana. Loba jalma anu geus maca artikel ieu ti mimiti nepi ka ahir hiji poé bakal méakkeun kalanggengan di Naraka. Naha anjeun hilap yén jalanna sempit?

29. Mateus 7:21-23 “Henteu sakur anu nyebat ka Kami, ‘Gusti, Gusti!’ bakal asup ka Karajaan Sawarga teh, tapi ngan anu ngalakonan pangersa Rama Kami di sawarga. Dina dinten éta seueur anu bakal nyarios ka kuring, 'Gusti, Gusti, naha urang henteu nganubuatkeun ku nami anjeun, ngusir setan ku nami anjeun, sareng ngalakukeun seueur mujijat dina nami anjeun? Lajeng abdi bakal ngumumkeun ka aranjeunna, 'Kuring henteu kantos terang anjeun! Nyingkah ti Kami, eh tukang ngalanggar hukum!”

30. Mateus 7:13-14″Asupkeun kana gapura nu heureut. Sabab lawangna lega, jalanna lega, nu maraot ka karuksakan, loba nu ngaliwat. Tapi gapura leutik tur heureut jalan nu nuju kana kahirupan, sarta ngan saeutik manggihan eta.

Saha nu asup ka naraka numutkeun Kitab Suci?

“Nu pengecut, nu teu percaya, nu hina, nu maehan, nu cabul, tukang sihir, nu nyembah brahala. , jeung sakabeh tukang bohong, bagian maranéhanana bakal di danau anu kaduruk ku seuneu jeung walirang,nu mangrupa maot kadua” (Wahyu 21:8).

Meureun anjeun nempo daptar eta jeung mikir, “Oh henteu! Abdi ngabohong!” atawa "Kuring geus kungsi kelamin di luar nikah." Warta alus nyaéta yén Yesus mayar sagala dosa urang ngaliwatan pupus-Na dina kayu salib. "Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia tur bener bakal ngahampura dosa urang jeung cleanse urang tina sagala unrighteousness" (1 Yohanes 1:9). ka naraka teh teu percaya. Upami anjeun gagal nampi kurnia kasalametan anu luar biasa ti Gusti ku jalan percanten ka Yesus, anjeun bakal kaduruk dina siksaan anu langgeng di lautan seuneu.

Kumaha carana kabur naraka? "Percanten ka Gusti Yesus, sareng anjeun bakal disalametkeun" (Rasul 16: 31).

Urang sadayana parantos dosa sareng pantes dihukum naraka. Tapi Allah mikanyaah urang jadi deeply yén Anjeunna masihan hiji-hijina Putra-Na Yesus maot pikeun dosa urang. Yesus nyandak hukuman urang pikeun dosa dina awak-Na sorangan, ku kituna lamun urang percaya ka Anjeunna, urang moal méakkeun kalanggengan di lautan seuneu, tapi gantina di sawarga jeung Anjeunna.

"Ngaliwatan jenengan-Na, sing saha anu percaya ka Anjeunna meunang panghampura dosa" (Rasul 10:43). Tobat - péngkolan tina dosa anjeun sareng ka Allah - sareng ngaku yén Yesus pupus sareng gugah deui pikeun dosa anjeun. Tarima hubungan anu dipulungkeun deui sareng Allah!

Lamun anjeun geus percaya, naon anu anjeun lakukeun pikeun nyalametkeun batur tina naraka? Naha anjeun ngabagikeun warta hadé ka kulawarga, babaturan, tatangga, sarengbatur sapagawean? Naha Sadérék ngarojong usaha misi mawa warta kasalametan ka jalma-jalma di sakuliah dunya anu tacan ngadéngé?

Rama Surgawi, mugia bebeneran naraka anu nyeri ngajurung urang pikeun ngabagikeun warta gumbira Anjeun ka jalma-jalma anu henteu acan. nampi éta.

Mangga baca ieu: (kumaha carana jadi Kristen kiwari?)

John MacArthur

"Jalma anu asup ka Surga naek pas sareng asup kana berkah anu henteu kantos didamel, tapi sadayana anu angkat ka naraka mayar jalanna sorangan." John R. Rice

"Nalika jalma-jalma dosa teu ati-ati sareng bodo, sareng tilelep kana naraka teu paduli, éta waktosna gereja kedah ngaraosan diri. Kawajiban gareja pikeun hudang, sakumaha ogé pikeun patugas pemadam kebakaran hudang nalika aya seuneu hurung dina wengi di kota gedé." Charles Finney

"Karsa bébas mawa loba jiwa ka naraka, tapi teu pernah hiji jiwa ka surga." Charles Spurgeon

"[The] panolakan naraka dina nami rahmat discourages jalma tina rahmat [jalma sapertos ngaku] cinta, bari ngarah [individu] nuju naraka [hiji] hates jeung denies ... Anu nganggap yén anjeunna henteu kalelep, moal dugi ka panyumputan. Randy Alcorn

"Naraka naraka bakal janten pamikiran anu salamina. Jiwa ningali tulisan dina sirahna, anjeun dikutuk salamina. Kadéngé lolong-lolong anu kudu terus-terusan; eta nilik seuneu nu unquenchable; éta terang kanyeri anu teu aya watesna." Charles Spurgeon

"Lamun urang boga leuwih naraka di mimbar, urang bakal boga naraka saeutik di bangku gereja." Billy Graham

"Nalika jalma-jalma dosa teu ati-ati sareng bodo, sareng tilelep kana naraka teu paduli, éta waktosna gareja kedah nyéépkeun diri. Kawajiban gareja pikeun hudang, sakumaha ogé pikeun patugas pemadam kebakaran pikeun hudang nalika aya seuneu hurung dina wengi.kota gedé.” Charles Finney

"Lamun teu aya naraka, leungitna surga bakal jadi naraka." Charles Spurgeon

"Lamun urang boga leuwih naraka di mimbar, urang bakal boga naraka saeutik di bangku gereja." Billy Graham

"Jalan anu paling aman ka naraka nyaéta jalan anu laun-laun - lamping anu lemah lembut, handapeun suku anu lemes, tanpa ngadadak puteran, tanpa tonggak, tanpa rambu-rambu." C.S. Lewis

"Kuring yakin yén sajumlah ageung jalma bakal maot sareng lebet ka naraka sabab aranjeunna ngandelkeun kaagamaan di garéja tibatan hubungan sareng Yesus pikeun nyandak aranjeunna ka surga. Maranéhna ngaharéwos pikeun tobat jeung iman, tapi teu kungsi dilahirkeun deui.” Adrian Rogers

"Nalika ditaroskeun naha Nu Maha Agung moal sedih ku ningali jawaban anu paling caket sareng disiksa anu paling caket, "Henteu sakedik." Martin Luther

"Henteu percaya ka naraka teu nurunkeun hawa di handap aya hiji darajat.”

“Oh, dulur-dulur Kristus, lamun jelema-jelema dosa bakal dikutuk, sahenteuna hayu aranjeunna luncat ka naraka ngaliwatan awak urang; jeung lamun maranehna bakal binasa, hayu maranehna binasa jeung leungeun urang ngeunaan tuur maranéhanana, imploring maranehna cicing, jeung teu madly ngancurkeun diri. Lamun naraka kudu dieusian, sahenteuna hayu eta dieusian dina huntu exertions urang, jeung ulah aya hiji indit ka dinya unwarned jeung undoaed for.” Charles Spurgeon

"Upami kuring henteu kantos nyarios naraka, kuring kedah nyangka kuring parantos nyéépkeun hal anu nguntungkeun,sareng kedah nganggap diri abdi salaku antek Iblis." J.C. Ryle

Naon naraka dina Kitab Suci?

Teu aya kamungkinan konsép Alkitab anu leuwih dipikareueus ku jalma-jalma kafir jeung mukmin ti batan pamanggih naraka. Teu aya pangajaran Kitab Suci anu matak pikasieuneun pikiran urang tibatan kamungkinan hiji dinten dugi ka tempat anu disebut "naraka". Ayeuna, patarosanana janten naon naraka sareng naha jalma-jalma teu resep kana ide éta?

"Naraka" nyaéta tempat jalma-jalma anu nampik Kristus bakal ngalaman murka sareng kaadilan Allah salami kalanggengan.

Pernyataan salajengna ieu mangrupikeun hal anu ku urang sadayana kantos uninga. Naraka téh total, sadar, separation langgeng ti Gusti. Urang sadayana kantos nguping ieu sateuacan tapi naon hartosna? Hartina kieu, jalma-jalma anu antukna di naraka bakal dipisahkeun ti Allah salawasna. Lukas 23:43 ngajarkeun urang yén urang percaya bakal mungkas di payuneun Allah, tapi 2 Tesalonika 1: 9 ngingetkeun urang yén kafir bakal mungkas jauh ti ayana Allah.

Aya jalma nu bisa nyebutkeun, "Muhun éta teu jadi goréng!" Tapi, pernyataan sapertos kieu nembongkeun salah paham ngeunaan pentingna dipotong ti Gusti. Yakobus 1:17 ngajarkeun yén sagala hal anu hadé asalna ti Allah. Nalika anjeun pareum ti Gusti pikeun kalanggengan, anjeun ngalaman beurat pinuh ku dosa anjeun. Jalma anu aya di naraka dicabut tina sagala kahadéan. Kahirupan maranéhanana di naraka bakal hirupkasalahan unrelenting, éra, dmana, jeung ngarasa balukar tina dosa pikeun kalanggengan. Hanjakal, teu saurang ogé di naraka bakal kantos ngalaman kabagjaan atawa nangkeup asih jeung panghampura Allah. Ieu nyalira nyaeta horrific. Leonard Ravenhill nyarios "pasamoan doa anu paling kuat nyaéta di naraka." Jauh tina ayana Pangéran nyaéta siksaan dina diri sorangan. Hukuman naraka nu pang gedéna nyaéta ayana Mantenna geus musna salilana.

Naha Alloh nyiptakeun naraka?

Gusti nyiptakeun naraka minangka tempat pangadilan pikeun Iblis jeung nu murag. malaikat. Yehezkiel 28:12-19 nyarioskeun ka urang yén Sétan mangrupikeun "kerub anu diurapi" anu aya di Éden, pinuh ku hikmah sareng kaéndahan anu sampurna, dugi ka aya kajahatan dina anjeunna. Sajeroning jerona pinuh ku kakerasan, sarta hatena reueus lantaran kaéndahanana, ku Allah dilungsurkeun ti gunung-Na anu suci.

(Ieu petikan ditujukeun ka "raja Tirus," tapi sacara métaforis ngomongkeunana. Raja Tirus lain di Eden, tapi Iblis aya. Raja Tirus lain kerub anu diurapi, tapi Iblis teh mahluk malaikat.) Nu kiwa-Na, ‘Mangsing ti Kami, eh jelema-jelema anu dilaknat, kana seuneu anu langgeng, anu geus disayagikeun pikeun Iblis jeung para malaikat-malaikat-Na’” (Mateus 25:41). , tapi tuang aranjeunna ka naraka sarta nempatkeun aranjeunna ka liang nu poek, ditahan pikeun pangadilan "(2 Petrus 2:4).

Seuneu langgeng naraka éta.disiapkeun pikeun Iblis jeung malaikat-Na. Tapi waktu manusa ngagabung jeung Iblis pikeun barontak ka Allah, maranéhanana dikutuk pikeun ngabagi hukuman anu disiapkeun pikeun malaikat anu murag.

Iraha naraka diciptakeun?

Alkitab henteu. 'T ngabejaan urang nalika naraka dijieun. Panginten, Gusti nyiptakeun éta dina sababaraha waktos saatos ragragna Iblis sareng malaikat-malaikatna, sabab éta diciptakeun.

Anu dicarioskeun ku Kitab Suci nyaéta naraka anu langgeng. "Jeung Iblis anu nipu aranjeunna dialungkeun ka lautan seuneu jeung walirang, dimana sato galak jeung nabi palsu oge; jeung maranehna bakal disiksa beurang peuting salalanggengna (Wahyu 20:10).

Di mana ayana naraka?

Alkitab teu sacara khusus masihan urang lokasina. naraka, tapi sakumaha Kitab Suci mindeng ngarujuk ka sawarga salaku "naek," atawa nyebutkeun ngeunaan "naek ka" sawarga, sababaraha kitab suci ngarujuk naraka salaku "handap". Yesus naek ka luhur, tapi ogé lungsur ka bagian handap bumi. Sababaraha napsirkeun "bagian handap bumi" hartosna yén naraka aya di jero taneuh dimana waé. Batur napsirkeun ieu hartina maot jeung dikubur; Tapi, Yesus henteu dikubur di jero taneuh, tapi di kuburan anu dipotong kana batu.

Jalma-jalma di Kadés tiasa ningali jalma-jalma di sawarga. Dina Lukas 16:19-31, Lasarus nu miskin nu miskin maot sarta dibawa ku malaikat kana leungeun Ibrahim. Lalaki beunghar, tormented di naraka, kasampak up naNingali Lasarus - jauh - tapi tiasa nyarios ka Bapa Ibrahim. (Tingali ogé Lukas 13:28). Panginten langkung kamungkinan yén surga sareng naraka aya dina dimensi anu béda, tinimbang dina lokasi geografis anu khusus sapertos anu urang pikirkeun.

Kumaha naraka?

0> Naha naraka nyeri? Nurutkeun Alkitab, enya! Allah moal nahan murka-Na di naraka. Urang kedah ngeureunkeun klise ieu. "Allah benci kana dosa tapi mikanyaah ka jalma nu ngalakukeun dosa." Sanes dosa anu bade dialungkeun ka naraka, tapi jalmina.

Naraka teh tempat anu pikasieuneun tina seuneu anu teu tiasa dipareuman (Markus 9:44). Ieu mangrupakeun tempat judgment (Mateus 23:33), dimana Allah nempatkeun malaikat fallen dina ranté tina gelap (2 Peter 2: 4). Naraka mangrupikeun tempat siksaan (Lukas 16:23) sareng "poek hideung" (Jude 1:13) atanapi "poek luar," dimana bakal aya tangis sareng gnashing huntu (Mateus 8:12, 22:13, 25: 30).

1. Yudas 1:7 Sapertos kitu Sadumu sareng Gomora, sareng kota-kota sabudeureunna, sami-sami ngantunkeun diri kana laku lampah cabul, sareng nyilakakeun daging anu asing, ditetepkeun pikeun conto, sangsara. pamales kanyeri anu langgeng.

2. Jabur 21:8-9 Maneh bakal nangkep sakabeh musuh. Leungeun katuhu anjeun anu kuat bakal nangkep sadaya anu ngabencian anjeun. Anjeun bakal maledog aranjeunna dina tungku flaming mun anjeun muncul. PANGERAN bakal meakeun aranjeunna dina amarah-Na; seuneu bakal ngahakan maranehna.

3. Mateus 3:12 Garpu tampian-Na aya dina panangan-Na;pangirikan-Na, ngumpulkeun gandum-Na kana lumbung jeung ngaduruk nepi ka chaff kalawan seuneu unquenchable.

4. Mateus 5:22 Tapi Kami ngabejaan ka maraneh, sing saha anu ambek ka dulur-dulurna, tangtu dihukum. Sakali deui, saha waé anu nyarios ka lanceukna, 'Raca,' kedah dipertanggungjawabkeun ka pangadilan. Jeung saha-saha nu ngomong, ’Geus bodo!’ bakal kaancam ku seuneu naraka .

Katerangan ngeunaan naraka dina Kitab Suci

Naraka digambarkeun salaku tungku seuneu dina Mateus 13:41-42: “Putra Manusa bakal ngutus malaikat-malaikat-Na. , Sarta maranéhanana baris ngumpulkeun kaluar tina karajaan-Na sagala blok stumbling, jeung jalma anu commit lawlessness, sarta bakal maledog kana tungku seuneu; di eta tempat bakal aya anu ceurik jeung geremet huntu."

Wahyu 14:9-11 ngajelaskeun tempat siksaan anu pikasieuneun, seuneu, walirang, sareng teu aya istirahat: ”Sing saha anu nyembah ka sato galak sareng patungna, sareng nampi tanda dina dahi atanapi dina panangan, ogé bakal nginum anggur tina murka Allah, nu dicampur dina kakuatan pinuh dina cangkir amarah-Na; sarta anjeunna bakal tormented ku seuneu jeung brimstone dina ayana malaikat suci jeung di ayana Anak Domba. Jeung haseup siksa maranéhanana naek salamina tur salawasna; Sapoe peuting teu aya istirahat, anu nyembah ka sato galak jeung arca-Na, jeung sing saha anu narima tanda ngaranna.”

Naha siksaan langgeng teh naraka?

Naraka pasti tempatna
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.