25 redes waarom die wêreld Christene en Christenskap haat

25 redes waarom die wêreld Christene en Christenskap haat
Melvin Allen

"Ek haat Christene, Christene is dom, Christene is irriterend, Christene is veroordelende grootmense." As jy 'n gelowige is wat in Amerika woon, weet ek dat jy al woorde soos hierdie gehoor het. Die vraag is hoekom haat ateïste Christene? Hoekom word ons deur die wêreld gehaat?

Voordat ons hieronder uitvind hoekom, wil ek sê dat dit nie saak maak wie jy is nie. As jy Christus as jou Here en Verlosser bely, sal jy vervolg word.

In ander lande sterf sommige mense omdat hulle Christus nie wil verloën nie.

As jy sleg voel omdat jy nog nooit vir jou geloof in Christus vervolg is nie, moenie bekommerd wees dat dit kom nie.

Pasop, daar is sommige mense wat uit hul pad gaan om deur mense gehaat te word.

Die Skrif keur dit nooit goed nie. Ek het video's gekyk van sogenaamde Christene wat doelbewus uitlok en konfronterend teenoor ongelowiges is.

Ja, wanneer ons evangeliseer, moet ons vasstaan ​​en die hele waarheid verkondig, maar daar is sommige mense wat uit hul pad gaan om gehaat te word net sodat hulle kan sê: "Kyk, ek word vervolg." Hierdie mense word nie gehaat oor Christus nie, maar omdat hulle dwase is.

Dit vat nie veel vir jou om gehaat te word nie. Al wat jy hoef te doen is om jou mond oop te maak. Sommige mense is lafaards. Hulle sal nooit teen sonde preek nie. Hulle sal kyk hoe mense hel toe gaan en stilbly.

Dit is die tipe mense waarvan die wêreld hou.van die begin af, nie vashou aan die waarheid nie, want daar is geen waarheid in hom nie. As hy lieg, praat hy sy moedertaal, want hy is 'n leuenaar en die vader van leuens.”

1 Johannes 3:1 0  “Dit is hoe ons weet wie die kinders van God is en wie die kinders van die duiwel is: Iemand wat nie doen wat reg is nie, is nie God se kind nie, en ook nie iemand wat is nie lief vir hulle broer en suster nie.”

20. Ons het Christus se Gees in ons.

Romeine 8:9 “Maar jy word nie beheers deur jou sondige natuur nie. Jy word deur die Gees beheer as jy die Gees van God in jou het. ( En onthou dat die wat die Gees van Christus nie in hulle het nie, glad nie aan Hom behoort nie.”

21. Hulle haat die evangelie van Christus.

1 Korintiërs 1:18 “Die boodskap van die kruis is dwaas vir dié wat op pad is na vernietiging, maar ons wat gered word, weet dat dit die krag van God is.”

22. God het gesê ons sal vervolg word.Geen Woord van God sal ooit faal nie.

2 Timoteus 3:12 "Ja, en elkeen wat 'n godvrugtige lewe in Christus Jesus wil lei, sal vervolg word."

1 Johannes 3:13 “Broers en susters, moenie verbaas wees as die wêreld julle haat nie.”

23. Ons is buitelanders en uitlanders word altyd mishandel.

Hebreërs 13:14 “Want hierdie wêreld is nie ons permanente tuiste nie; ons sien uit na 'n huis wat nog moet kom.”

Filippense 3:20 “ Maarons is burgers van die hemel, waar die Here Jesus Christus woon. En ons wag gretig vir hom om terug te keer as ons Verlosser.”

24. As gevolg van die optrede van valse Christene of onvolwasse gelowiges.

Romeine 2:24 “Geen wonder dat die Skrifte sê: ‘Die heidene laster die Naam van God oor julle nie.”

25. Christene is sleg vir besigheid vir die goddeloses.

Klubs, aborsieklinieke, pornografiewebwerwe, casino's, welvaartpredikers, sielkundiges, ens. Ons veg teen dinge wat boos is, wat 'n probleem is vir diegene wat oneerlike gewin soek.

Handelinge 19:24-27 “Demetrius, 'n silwersmid, was besig om silwermodelle van die tempel van Artemis te maak. Sy besigheid het 'n groot wins gebring vir die manne wat vir hom gewerk het. Hy het 'n vergadering van sy werkers en ander wat soortgelyke werk gedoen het, belê. Demetrius het gesê: “Manne, julle weet dat ons 'n goeie inkomste uit hierdie besigheid verdien, en julle sien en hoor wat hierdie man Paulus gedoen het. Hy het 'n groot skare oorwin wat hom nie net in Efese volg nie, maar ook deur die provinsie Asië. Hy sê vir mense dat gode wat deur mense gemaak is nie gode is nie. Daar is 'n gevaar dat mense ons werklyn sal diskrediteer, en daar is 'n gevaar dat mense sal dink dat die tempel van die groot godin Artemis niks is nie. Dan sal sy wat deur die hele Asië en die res van die wêreld aanbid, van haar heerlikheid beroof word.”

Handelinge 16:16-20 “Eendag wanneerons was op pad na die plek van gebed, 'n diensmeisie het ons ontmoet. Sy was besete deur 'n bose gees wat fortuine vertel het. Sy het baie geld vir haar eienaars gemaak deur fortuine te vertel. Sy het Paulus gevolg en geskreeu: “Hierdie manne is dienaars van die Allerhoogste God. Hulle vertel jou hoe jy gered kan word.” Sy het dit vir baie dae aangehou. Paulus het kwaad geword, hom tot die bose gees gewend en gesê: “Ek beveel jou in die Naam van Jesus Christus om uit haar uit te gaan!” Terwyl Paulus dit gesê het, het die bose gees haar verlaat. Toe haar eienaars besef dat hul hoop om geld te maak verby is, het hulle vir Paul en Silas gegryp en hulle na die owerhede op die openbare plein gesleep. Voor die Romeinse amptenare het hulle gesê: “Hierdie manne verwek baie moeilikheid in ons stad. Hulle is Jode.”

Lukas 16:13-14 “Niemand kan twee here dien nie. Want jy sal die een haat en die ander liefhê; jy sal aan die een toegewy wees en die ander verag. Jy kan nie God én geld dien nie.” Die Fariseërs, wat baie lief was vir hulle geld, het dit alles gehoor en met Hom gespot.”

Jy sal gehaat word.

Dit is deesdae gaaf om Jesus in 'n musiekvideo te spot. Die wêreld is lief vir valse godsdienste omdat hulle van hul vader Satan is. Christenskap is om 'n rede die mees gehate godsdiens. Wanneer ons vir Christus ly, deel ons in Sy lyding. Wees bly in vervolging. Bid vir diegene wat jou haat en vervolg. Gaan voort om te preekdie evangelie met liefde. Wys ander die liefde van God. Net soos Jesus Paulus gered het wat vroeër Christene vermoor het, sal Hy enigiemand red. Bekeer en vertrou op Christus alleen vir redding.

Matteus 5:10-12 “Geseënd is hulle wat vervolg word omdat hulle goed doen, want aan hulle behoort die koninkryk van die hemel . “Mense sal jou beledig en seermaak. Hulle sal lieg en allerhande slegte dinge oor jou sê omdat jy My volg. Maar wanneer hulle dit doen, sal jy geseën word. Wees bly en bly, want daar wag 'n groot beloning op jou in die hemel. Mense het dieselfde slegte dinge gedoen aan die profete wat voor jou gelewe het.”

Vir 'n beter begrip van die evangelie moedig ek jou aan om (lees hierdie verlossingsartikel.)

Mense wat sê dat hulle Christene is, maar nie op die goddelose parade van ander reën nie. Die wêreld hou van mense soos T.D. Jakes, Joel Osteen, ens. Hierdie mense keur goddeloosheid goed en praat nooit oor sonde of Hel nie. Hulle is vriende van die wêreld. Lukas 6:26 “Wee julle as almal goed van julle praat, want dit is hoe hulle voorvaders die valse profete behandel het.”

Aanhalings

  • "Om reg te wees met God het dikwels beteken om in die moeilikheid met mense te wees." A.W. Tozer
  • “Ons is nie geroep om soos ander Christene te wees nie; Ons is geroep om soos Christus te wees.” -Stacy L. Sanchez

1. Die wêreld haat ons omdat ons nie deel van die wêreld is nie.

Johannes 15:19 “Die wêreld sou jou liefhê as een van sy eie as jy daaraan behoort, maar jy is nie meer deel van die wereld. Ek het jou gekies om uit die wêreld te kom, so dit haat jou.”

1 Petrus 2:9 “Maar julle is 'n uitverkore volk, 'n koninklike priesterdom, 'n heilige nasie, 'n volk om aan hom te behoort en om die wonderdade te verkondig van Hom wat julle uit die duisternis geroep het. in sy wonderlike lig.”

Jakobus 4:4 “Julle egbrekers! Weet jy nie dat vriendskap met die wêreld vyandigheid met God beteken nie? Wie dus 'n vriend van hierdie wêreld wil wees, is 'n vyand van God.”

Psalm 4:3 “Maar verstaan ​​dit: die HERE het die goddelikes vir Hom afgesonder! Die HERE sal my verhoor as ek na Hom roep!”

2. Ons word gehaat omdat ons volgChristus.

Johannes 15:18 “As die wêreld julle haat, onthou dat hy My eerste gehaat het.”

Matteus 10:22 “En al die nasies sal julle haat omdat julle my volgelinge is. Maar elkeen wat volhard tot die einde toe, sal gered word.”

Matteus 24:9 “Dan sal julle oorgelewer word om vervolg en gedood te word, en julle sal deur al die nasies gehaat word ter wille van My.”

Psalm 69:4 “Die wat my sonder rede haat, is meer as die hare van my hoof; baie is my vyande sonder oorsaak, hulle wat probeer om my te vernietig. Ek word gedwing om te herstel wat ek nie gesteel het nie.”

3. Die wêreld haat God. Ons herinner hulle aan die God wat hulle so haat.

Sien ook: 70 epiese Bybelverse oor oorwinning in Christus (Prys Jesus)

Romeine 1:29-30 “Hulle lewe het vol geword van elke soort boosheid, sonde, hebsug, haat, afguns, moord, rusies, bedrog. , kwaadwillige gedrag en skinderpraatjies. Hulle is rugstekers, haters van God, brutaal, trots en grootpraterig. Hulle bedink nuwe maniere om te sondig, en hulle is ongehoorsaam aan hul ouers. Hulle weier om te verstaan, verbreek hul beloftes, is harteloos en het geen genade nie.”

Johannes 15:21 “So sal hulle met jou behandel ter wille van my Naam, anders ken hulle Hom nie wat My gestuur het nie.”

Johannes 15:25 “Dit vervul wat in hulle Skrif geskrywe staan: Hulle het My sonder oorsaak gehaat.”

4. Die duisternis haat altyd die lig.

Johannes 3:19-21 “Dit is die uitspraak: Lig het in die wêreld gekom, maar mense het duisternis liefgehad in plaas van ligwant hulle dade was boos. Elkeen wat kwaad doen, haat die lig en sal nie in die lig kom uit vrees dat hulle dade aan die kaak gestel sal word nie. Maar elkeen wat deur die waarheid lewe, kom in die lig, sodat dit duidelik gesien kan word dat wat hulle gedoen het, gedoen is voor die oë van God.”

Matteus 5:14-15 “Julle is die lig vir die wêreld – soos 'n stad op 'n heuwel wat nie weggesteek kan word nie. Niemand steek 'n lamp aan en sit dit dan onder 'n mandjie nie. In plaas daarvan word 'n lamp op 'n staander geplaas, waar dit lig gee aan almal in die huis. So moet julle ook julle goeie dade laat skyn vir almal om te sien, sodat almal julle hemelse Vader kan loof.”

5. Mense haat die waarheid.

Romeine 1:18 “Want God se toorn word uit die hemel geopenbaar oor al die goddeloosheid en boosheid van die wat in hulle boosheid die waarheid onderdruk.”

Amos 5:10 “Daar is diegene wat die een haat wat geregtigheid in die hof handhaaf en die een verafsku wat die waarheid praat.”

Galasiërs 4:16 “Het ek nou julle vyand geword omdat ek julle die waarheid vertel?”

Johannes 17:17 “Heilig hulle in die waarheid; u woord is waarheid.”

6. Die wêreld haat ons as gevolg van ons missie.

Ongelowiges is lief vir hulle eiegeregtigheid. Ons moet vir mense wat dink hulle is goed en doen wat die samelewing dink hulle na die Hemel sal neem, sê dat hulle goeie werke niks beteken nie en hullegoeie dade is net vuil lappe. Trots maak ons ​​dood. Hulle dink by hulself, "hoe durf jy sê ek is nie goed genoeg nie . Hoe durf jy my boos noem. Ek het baie meer goeie dinge as jy gedoen. God ken my hart.”

Romeine 10:3 “Want hulle het die geregtigheid wat van God kom, verontagsaam en eerder probeer om hulle eie geregtigheid te vestig, en hulle het hulle nie aan God se geregtigheid onderwerp nie.”

Matteus 7:22-23 “Baie sal daardie dag vir My sê: ‘Here, Here, het ons nie in u Naam en in u Naam duiwels uitgedryf en in u Naam baie wonders gedoen nie? Dan sal ek reguit vir hulle sê: ‘Ek het julle nooit geken nie. Weg van my af, julle kwaaddoeners!”

Efesiërs 2:8-9 “Want uit genade is julle gered, deur die geloof, en dit is nie uit julleself nie: dit is die gawe van God; dit is nie uit werke nie, sodat niemand kan roem nie.”

7. Omdat hulle in leuens glo.

Daar is so baie mense wat nie die Bybel ken nie maar tog wil hulle nog die Bybel debatteer. Hulle verhard hulle hart vir die waarheid en hulle sê dinge soos dat God slawerny goedpraat, dit, dat, ens.

Psalm 109:2 “Want goddelose en bedrieglike monde gaan teen my oop wat teen my spreek met leuentaal. ”

2 Tessalonisense 2:11-12 “En daarom sal God hulle die sterk dwaling stuur om die leuen te glo.”

8. Hulle verwar liefde vir haat.

Ek het gesien hoe Christene preek oor homoseksualiteit in dievriendelikste mees liefdevolle manier. Hulle het verduidelik dat daar hoop in Christus is as die homoseksuele hom sou bekeer en op Christus alleen sou vertrou. Tog het ek steeds ongelowiges gehoor wat gesê het: "sjoe Christene is so haatlik." Ek was so geskok. Dit het nie liefdevoller geword as hierdie prediking nie. In vandag se samelewing, as jy niks sê en iemand toelaat om hel toe te gaan, is dit liefde. As jy op 'n liefdevolle manier sê dat iets 'n sonde is, is dit om haatlik te wees. Ware haat is om iemand dop te hou wat op pad is na ewige pyn en pyniging en niks sê nie.

Spreuke 13:24  “Elkeen wat die roede spaar, haat sy kinders, maar hy wat sy kinders liefhet, sorg dat hy hulle dissiplineer.”

Spreuke 12:1 “Om te leer, moet jy lief wees vir dissipline; dit is dom om regstelling te haat.”

Spreuke 27:5 "'n Openlike teregwysing is beter as verborge liefde!"

9. Omdat almal anders ons haat en mense van die wêreld volgelinge is.

Sonder om eers Christenskap te leer ken stem mense saam met ander. As iemand sê dat Christene grootmense is, sal iemand daardie valse inligting herhaal. Hulle gaan weg van wat ander sê.

Spreuke 13:20 “Elkeen wat met wyses omgaan, word wys, maar die metgesel van dwase ly skade.”

Lukas 23:22-23 “Vir die derde keer het Hy met hulle gepraat: “Waarom ? Watter misdaad het hierdie man gepleeg? Ek het geen gronde vir die doodstraf by hom gevind nie. Daarom sal eklaat hom straf en laat hom dan vry.” Maar met harde geskreeu het hulle hardnekkig geëis dat Hy gekruisig word, en hulle geskreeu het die oorhand gekry.”

Eksodus 23:2 “Moenie die skare volg wat verkeerd doen nie. Wanneer jy in ’n regsgeding getuig, moenie geregtigheid verdraai deur jou aan die skare te skaar nie.”

10. Die wêreld dink Christene is dom.

1 Korintiërs 1:27 “Maar God het die dwase dinge van die wêreld uitverkies om die wyse mense te beskaam; God het die swak dinge van die wêreld gekies om die sterkes te beskaam.”

11. Ons word gehaat weens dwaalleraars.

Baie mense sit in kerke en al wat hulle hoor is liefde, liefde, liefde en geen bekering nie. Wanneer hulle uitgaan en ’n ware gelowige vind wat sonde verkondig, sê hulle: “Jesus het net oor liefde gepreek. Jy is verkeerd!" Valse bekeerlinge wat onder 'n valse leraar sit, haat ware Christene.

Sien ook: 22 Nuttige Bybelverse oor begeerte (begeerte wees)

Matteus 23:15-16 “Ellende wag vir julle, wetgeleerdes en Fariseërs, geveinsdes! Jy reis oor land en see om 'n enkele bekeerling te wen, en wanneer jy daarin geslaag het, maak jy hulle twee keer soveel 'n kind van die hel as wat jy is. Wee julle, blinde gidse! Julle sê: As iemand by die tempel sweer, beteken dit niks; maar elkeen wat by die goud van die tempel sweer, is deur daardie eed gebind.”

12. Hulle hou nie van die ware Christus nie. Hulle wil hul lewe behou. Hulle wil een voet in en een voet uit hê.

Lukas 14:27-28 “En elkeen wat sy kruis nie dra nie,en kom agter My aan, kan nie my dissipel wees nie. Want wie van julle wat van plan is om 'n toring te bou, gaan nie eers sit en die koste bereken, of hy genoeg het om dit klaar te maak nie?”

Matteus 16:25-2 6  “Dié wat hulle lewe wil red, sal hulle verloor. Maar diegene wat hul lewens vir my verloor, sal hulle vind. Wat help dit vir mense om die hele wêreld te wen en hul lewens te verloor? Of wat sal ’n mens gee in ruil vir die lewe?”

13. Hulle wil hul sondes behou en hulle hou nie daarvan dat hul sondes aan die lig gebring word nie .

Joh 7:7 “Die wêreld kan julle nie haat nie, maar hy haat My, want Ek getuig dat sy werke boos is. ”

Efesiërs 5:11 “Moenie deel hê aan die waardelose dade van boosheid en duisternis nie; stel hulle eerder bloot.”

14. Satan het die wêreld verblind .

2 Korintiërs 4:4 “Die god van hierdie eeu het die sinne van ongelowiges verblind, sodat hulle nie die lig van die evangelie kan sien wat die heerlikheid van Christus verkondig nie, wie die beeld van God is.”

Efesiërs 2:2 “dat julle vroeër geleef het volgens die weë van hierdie huidige wêreld en volgens die heerser van die mag van die lug, die gees wat nou werksaam is in die ongehoorsames. ”

15. Hulle haat ons omdat ons nie kwaad met hulle doen nie. Hulle glo dat ons dink dat ons beter is as nie-Christene, wat nie waar is nie. Ons is nie beter nie, ons is net beter daaraan toe.

1Petrus 4:4 “Natuurlik is jou vorige vriende verbaas wanneer jy nie meer in die vloed van wilde en vernietigende dinge duik wat hulle doen nie. Daarom belaster hulle jou.”

Efesiërs 5:8 “Want vroeër was julle duisternis, maar nou is julle lig in die Here. Leef as kinders van die lig.”

16. Hulle haat die Bybel.

Johannes 14:24  “Iemand wat My nie liefhet nie, sal My nie gehoorsaam nie . En onthou, my woorde is nie my eie nie. Wat Ek vir julle sê, is van die Vader wat My gestuur het.”

17. Hulle wil nie verantwoordelik gehou word vir hulle sonde nie.

Romeine 14:12 “Ja, elkeen van ons sal persoonlike rekenskap aan God gee.”

Romeine 2:15 "Hulle toon dat die vereistes van die wet op hulle harte geskrywe is, en hulle gewete getuig ook, en hulle gedagtes beskuldig hulle soms en ander kere selfs verdedig.)"

18. Hulle is onkundig en hulle weier om te leer.

Efesiërs 4:18 “Hulle verstand is vol duisternis; hulle dwaal ver weg van die lewe wat God gee, want hulle het hulle verstand gesluit en hulle harte teen Hom verhard.”

Matteus 22:29 “Jesus het geantwoord: ‘Jou fout is dat jy nie die Skrif ken nie, en jy ken nie die krag van God nie.”

19. Die wat die Christendom haat, is diegene wat die duiwel bewonder.

Johannes 8:44 “ Jy behoort aan jou vader, die duiwel, en jy wil jou vader se begeertes uitvoer. Hy was 'n moordenaar
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.