15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການນະມັດສະການນາງມາລີ

15 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການນະມັດສະການນາງມາລີ
Melvin Allen

ຂໍ້ພຣະຄໍາພີກ່ຽວກັບການນະມັດສະການນາງມາຣີ

ການກົ້ມຕົວລົງແລະອະທິຖານເປັນຮູບແບບຂອງການນະມັດສະການ. ກາໂຕລິກກົ້ມລົງ ແລະອະທິຖານຕໍ່ຮູບປັ້ນ ແລະຮູບຂອງນາງມາຣີ ຊຶ່ງພຣະຄຳພີຫ້າມຢ່າງຈະແຈ້ງ. ເຂົາ​ເຈົ້າ​ນະ​ມັດ​ສະ​ການ​ນາງ​ມາ​ຣີ​ຫລາຍ​ກວ່າ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ. ບໍ່ມີບ່ອນໃດໃນພຣະຄໍາພີມັນບອກວ່ານາງມາຣີຈະເປັນຜູ້ໄກ່ເກ່ຍ.

ບໍ່ມີບ່ອນໃດໃນພຣະຄໍາພີບອກວ່າການອະທິຖານ ແລະ ຂອບພຣະຄຸນ ແລະ ໃຫ້ກຽດແກ່ການແກະສະຫຼັກທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ ຫຼືຮູບແຕ້ມທີ່ສ້າງຂຶ້ນໂດຍມະນຸດ. ບໍ່ມີບ່ອນໃດໃນພຣະຄໍາພີມັນບອກເຈົ້າໃຫ້ຖາມນາງມາຣີອະທິຖານເພື່ອເຈົ້າ.

ຖ້າ​ຂ້ອຍ​ແຕ້ມ​ຜູ້​ຍິງ​ຄົນ​ໜຶ່ງ​ໃສ່​ເຈ້ຍ ແລະ​ເອີ້ນ​ມັນ​ວ່າ ນາງ​ມາຣີ ເຈົ້າ​ຈະ​ໄປ​ໜ້າ​ເຈ້ຍ​ນັ້ນ, ກົ້ມ​ລົງ ແລະ​ເລີ່ມ​ອະທິດຖານ​ເຖິງ​ມັນ​ບໍ? ເຈົ້າ​ບໍ່​ສາມາດ​ນະມັດສະການ​ພະເຈົ້າ​ຜ່ານ​ສິ່ງ​ທີ່​ຖືກ​ສ້າງ​ຂຶ້ນ​ມາ. ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ຄຣິດ​ເປັນ​ນິ​ລັນ​ດອນ​ແລະ Mary ບໍ່​ແມ່ນ​ແມ່​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ເພາະ​ວ່າ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ບໍ່​ມີ​ແມ່.

“ໃນ​ຕອນ​ຕົ້ນ​ແມ່ນ​ພຣະ​ຄຳ, ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ຢູ່​ກັບ​ພຣະ​ເຈົ້າ, ແລະ ພຣະ​ຄຳ​ກໍ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ.” Mary ບໍ່ໄດ້ຢູ່ໃນຕອນຕົ້ນ, ແຕ່ Catholicism turns ໃຫ້ກາຍເປັນ goddess. ນາງມາຣີເປັນຄົນບາບຄືກັບວ່າຂ້ອຍເປັນຄົນບາບ, ຄືກັບເຈົ້າເປັນຄົນບາບ, ຄືກັບໂປໂລເປັນຄົນບາບ, ຄືກັບໂຢເຊບເປັນຄົນບາບ, ແລະ ອື່ນໆ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 15 ຂໍ້ພະຄໍາພີທີ່ສໍາຄັນກ່ຽວກັບການດູແລສຸຂະພາບ

ພຣະເຢຊູຄຣິດໄດ້ສະເດັດມາຕາຍເພື່ອຄວາມຜິດບາບຂອງພຣະຢາເວ. ໂລກລວມທັງນາງມາຣີແລະທຸກຄົນລວມທັງນາງມາຣີຕ້ອງຍອມຮັບພຣະເຢຊູຄຣິດເປັນພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າແລະຜູ້ຊ່ອຍໃຫ້ລອດຂອງພວກເຂົາເພື່ອເຂົ້າໄປໃນສະຫວັນ.

ການນະມັດສະການທັງໝົດ, ການສັນລະເສີນ, ກຽດຕິຍົດທັງໝົດເປັນຂອງພຣະເຈົ້າ ແລະພຣະອົງຈະບໍ່ປ່ອຍໃຫ້ຜູ້ໃດເອົາໄປຈາກລັດສະໝີພາບອັນຊອບທຳຂອງພຣະອົງ. ພຣະເຈົ້າຈະບໍ່ເປັນເຍາະເຍີ້ຍ. ໂບດກາໂຕລິກກໍາລັງສົ່ງຄົນຈໍານວນຫຼາຍໄປ hell. ຈະບໍ່ມີການເຮັດໃຫ້ບາບແລະຄວາມຊັດເຈນຢູ່ໃນໃບຫນ້າຂອງເຈົ້າໃນຄໍາສອນໃນພຣະຄໍາພີໃນເວລາທີ່ຢູ່ຕໍ່ຫນ້າພຣະເຈົ້າ.

Pope John Paul II ອະທິດຖານຢ່າງຈະແຈ້ງຕໍ່ນາງ Mary

"ພວກເຮົາຮ່ວມກັນຍື່ນຄໍາຮ້ອງທຸກທີ່ຫມັ້ນໃຈແລະຄວາມໂສກເສົ້າຂອງພວກເຮົາຕໍ່ທ່ານ."

“ໄດ້​ຍິນ​ສຽງ​ຮ້ອງ​ຂອງ​ຄວາມ​ເຈັບ​ປວດ​ຂອງ​ຜູ້​ຖືກ​ເຄາະ​ຮ້າຍ​ຈາກ​ສົງ​ຄາມ ແລະ​ຄວາມ​ຮຸນ​ແຮງ​ຫຼາຍ​ຮູບ​ຫຼາຍ​ແບບ​ທີ່​ນອງ​ເລືອດ​ທົ່ວ​ໂລກ.”

“ລົບ​ລ້າງ​ຄວາມ​ມືດ​ແຫ່ງ​ຄວາມ​ໂສກ​ເສົ້າ ແລະ ຄວາມ​ກັງ​ວົນ, ຄວາມ​ກຽດ​ຊັງ ແລະ ການ​ແກ້​ແຄ້ນ.”

“ເປີດໃຈ ແລະ ໃຈຂອງພວກເຮົາຕໍ່ກັບຄວາມເຊື່ອ ແລະ ການໃຫ້ອະໄພ!”

ກາໂຕລິກນະມັດສະການຮູບປັ້ນ ແລະຮູບປັ້ນຂອງນາງມາຣີຢ່າງຊັດເຈນ. ເທິງ ຫຼືເທິງແຜ່ນດິນໂລກໃຕ້ ຫຼືຢູ່ໃນນ້ຳລຸ່ມ. ເຈົ້າ​ຈະ​ບໍ່​ກົ້ມ​ຂາບ​ຕໍ່​ພວກ​ເຂົາ ຫລື​ນະມັດສະການ​ພວກ​ເຂົາ; ເພາະ​ເຮົາ, ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ເຈົ້າ, ເປັນ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ທີ່​ອິດ​ສາ, ລົງ​ໂທດ​ລູກໆ​ເພື່ອ​ເຮັດ​ບາບ​ຂອງ​ພໍ່​ແມ່​ຈົນ​ເຖິງ​ລຸ້ນ​ທີ​ສາມ ແລະ​ທີ​ສີ່​ຂອງ​ຜູ້​ທີ່​ກຽດ​ຊັງ​ເຮົາ.

2. ເອຊາຢາ 42:8 ເຮົາ​ຄື​ພຣະ​ຜູ້​ເປັນ​ເຈົ້າ: ນັ້ນ​ຄື​ນາມ​ຂອງ​ເຮົາ: ແລະ​ກຽດ​ສັກ​ສີ​ຂອງ​ເຮົາ​ຈະ​ບໍ່​ໃຫ້​ແກ່​ຜູ້​ອື່ນ, ທັງ​ບໍ່​ແມ່ນ​ຄຳ​ສັນ​ລະ​ເສີນ​ຂອງ​ເຮົາ​ຕໍ່​ຮູບ​ແກະ​ສະ​ຫລັກ.

ຜູ້ໄກ່ເກ່ຍຜູ້ໜຶ່ງ ແລະນັ້ນຄືພຣະຄຣິດ.

3. 1 ຕີໂມເຕ 2:5  ເພາະ, ມີພຣະເຈົ້າອົງດຽວ ແລະຜູ້ໄກ່ເກ່ຍອົງດຽວທີ່ສາມາດຄືນດີກັນກັບພຣະເຈົ້າ ແລະມະນຸດ—ມະນຸດ. ພຣະເຢຊູຄຣິດ.

4. ເຮັບເຣີ 7:25 ດັ່ງນັ້ນ ລາວ​ຈຶ່ງ​ສາມາດ​ຊ່ວຍ​ຄົນ​ທີ່​ຫຍັບ​ເຂົ້າ​ໃກ້​ພະເຈົ້າ​ໂດຍ​ທາງ​ພະອົງ​ໄດ້ ເພາະ​ພະອົງ​ມີ​ຊີວິດ​ຢູ່​ສະເໝີ.ການ​ອະ​ທິ​ຖານ​ສໍາ​ລັບ​ເຂົາ​ເຈົ້າ​.

5. ໂຢຮັນ 14:13  ແລະ ສິ່ງໃດກໍ່ຕາມທີ່ເຈົ້າຈະຂໍໃນນາມຂອງເຮົາ, ເຮົາຈະເຮັດອັນນັ້ນ, ເພື່ອພຣະບິດາຈະໄດ້ຮັບກຽດຕິຍົດໃນພຣະບຸດ.

ພວກ​ທູດ​ສະຫວັນ​ເຕືອນ​ພວກ​ເຮົາ​ໃຫ້​ນະມັດສະການ​ພະເຈົ້າ​ແລະ​ບໍ່​ມີ​ໃຜ​ອີກ.

6. ພຣະນິມິດ 19:10 ແລ້ວ​ຂ້ອຍ​ກໍ​ຂາບ​ລົງ​ທີ່​ຕີນ​ຂອງ​ເພິ່ນ​ເພື່ອ​ຂາບ​ໄຫວ້​ເພິ່ນ, ແຕ່​ເພິ່ນ​ເວົ້າ​ວ່າ. ກັບຂ້ອຍ, "ເຈົ້າບໍ່ຄວນເຮັດແນວນັ້ນ! ຂ້າ​ພະ​ເຈົ້າ​ເປັນ​ຜູ້​ຮັບ​ໃຊ້​ຮ່ວມ​ກັບ​ທ່ານ​ແລະ​ອ້າຍ​ນ້ອງ​ຂອງ​ທ່ານ​ຜູ້​ທີ່​ຖື​ປະ​ຈັກ​ພະ​ຍານ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​. ໄຫວ້​ພຣະ​ເຈົ້າ.” ສໍາລັບປະຈັກພະຍານຂອງພຣະເຢຊູແມ່ນວິນຍານຂອງຄໍາພະຍາກອນ. (ປະຈັກພະຍານໃນພຣະຄຳພີ)

ນາງມາຣີເປັນຄົນບາບ. ແຜ່ນດິນໂລກຜູ້ທີ່ເຮັດຄວາມດີແລະບໍ່ເຄີຍເຮັດບາບ.

ຍຸກ​ສຸດ​ທ້າຍ: ຫລາຍ​ຄົນ​ຈະ​ເຮັດ​ທຸກ​ສິ່ງ​ທີ່​ເຂົາ​ເຈົ້າ​ເຮັດ​ໄດ້​ເພື່ອ​ໃຫ້​ການ​ກະບົດ​ແລະ​ຄຳ​ສອນ​ທີ່​ຊັດເຈນ​ໃນ​ຄຳພີ​ໄບເບິນ.

8. 2 ຕີໂມເຕ 4:3-4 ເພາະ​ເວລາ​ກຳລັງ​ມາ​ເຖິງ. ເມື່ອ​ຄົນ​ເຮົາ​ບໍ່​ອົດ​ທົນ​ກັບ​ການ​ສັ່ງ​ສອນ​ທີ່​ດີ, ແຕ່​ມີ​ຫູ​ຄັນ, ເຂົາ​ຈະ​ສະ​ສົມ​ເປັນ​ຄູ​ສອນ​ໃຫ້​ເໝາະ​ສົມ​ກັບ​ຄວາມ​ມັກ​ຂອງ​ຕົນ, ແລະ​ຈະ​ຫັນ​ໜີ​ຈາກ​ການ​ຟັງ​ຄວາມ​ຈິງ ແລະ​ຫຼົບ​ໄປ​ໃນ​ນິທານ.

9. 1 ຕີໂມເຕ 4:1 ບັດ​ນີ້​ພຣະ​ວິນ​ຍານ​ໄດ້​ກ່າວ​ຢ່າງ​ແຈ່ມ​ແຈ້ງວ່າ ໃນ​ເວລາ​ຕໍ່​ມາ​ບາງ​ຄົນ​ຈະ​ໜີ​ໄປ​ຈາກ​ຄວາມ​ເຊື່ອ ໂດຍ​ການ​ອຸທິດ​ຕົນ​ໃຫ້​ແກ່​ວິນຍານ​ທີ່​ຫຼອກ​ລວງ ແລະ​ຄຳ​ສັ່ງ​ສອນ​ຂອງ​ພວກ​ຜີ​ປີສາດ.

ການບູຊາຮູບປັ້ນ

10. ເພງສັນລະເສີນ 115:1-8 ຂ້າແດ່ພຣະຜູ້ເປັນເຈົ້າ ບໍ່ແມ່ນສໍາລັບພວກເຮົາ, ແຕ່ໃຫ້ກຽດສັກສີເພື່ອນາມຊື່ຂອງພຣະອົງ, ເພື່ອເຫັນແກ່ພຣະອົງ. ຄວາມຮັກອັນໝັ້ນຄົງແລະຄວາມຊື່ສັດຂອງເຈົ້າ! ເປັນ​ຫຍັງ​ປະ​ຊາ​ຊາດ​ຄວນ​ເວົ້າ​ວ່າ, “ຢູ່​ໃສພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຂົາບໍ?” ພຣະເຈົ້າຂອງພວກເຮົາຢູ່ໃນສະຫວັນ; ລາວເຮັດທຸກສິ່ງທີ່ລາວພໍໃຈ. ຮູບ​ປັ້ນ​ຂອງ​ພວກ​ເຂົາ​ແມ່ນ​ເງິນ​ແລະ​ຄຳ, ວຽກ​ງານ​ຂອງ​ມື​ມະນຸດ. ພວກເຂົາມີປາກ, ແຕ່ບໍ່ເວົ້າ; ຕາ, ແຕ່ບໍ່ເຫັນ. ພວກເຂົາມີຫູ, ແຕ່ບໍ່ໄດ້ຍິນ; ດັງ, ແຕ່ບໍ່ມີກິ່ນຫອມ. ພວກເຂົາເຈົ້າມີມື, ແຕ່ບໍ່ມີຄວາມຮູ້ສຶກ; ຕີນ, ແຕ່ບໍ່ຍ່າງ; ແລະ​ພວກ​ເຂົາ​ບໍ່​ໄດ້​ອອກ​ສຽງ​ໃນ​ຄໍ​ຂອງ​ເຂົາ​ເຈົ້າ. ຜູ້ທີ່ເຮັດໃຫ້ພວກເຂົາກາຍເປັນຄືກັບພວກເຂົາ; ສະນັ້ນ ຈົ່ງ ເຮັດ ທຸກຄົນ ທີ່ ໄວ້ວາງໃຈ ໃນ ພວກເຂົາ.

11. ເຢເຣມີຢາ 7:18 ພວກ​ເດັກນ້ອຍ​ເກັບ​ຟືນ, ພໍ່​ກໍ​ຈູດ​ໄຟ, ແລະ​ພວກ​ຜູ້ຍິງ​ກໍ​ເອົາ​ແປ້ງ​ເຂົ້າ​ມາ​ເຮັດ​ເຂົ້າໜົມ​ຖວາຍ​ແກ່​ລາຊີນີ​ແຫ່ງ​ສະຫວັນ, ແລະ​ຖອກ​ເຄື່ອງ​ຖວາຍ​ເຄື່ອງ​ດື່ມ​ແກ່​ພະ​ອື່ນ. ເພື່ອ​ພວກ​ເຂົາ​ຈະ​ເຮັດ​ໃຫ້​ຂ້ອຍ​ຄຽດ​ແຄ້ນ.

12. 1 ໂຢຮັນ 5:21 ເດັກນ້ອຍ​ເອີຍ, ຈົ່ງ​ຮັກສາ​ຕົວ​ໄວ້​ຈາກ​ຮູບເຄົາຣົບ.

ຄຳເຕືອນ

13. ໂຣມ 1:25  ຜູ້​ທີ່​ໄດ້​ປ່ຽນ​ຄວາມ​ຈິງ​ຂອງ​ພຣະ​ເຈົ້າ​ໃຫ້​ເປັນ​ຄຳ​ຕົວະ, ແລະ​ໄດ້​ນະມັດສະການ ແລະ ຮັບ​ໃຊ້​ສິ່ງ​ມີ​ຊີວິດ​ຫຼາຍ​ກວ່າ​ພຣະຜູ້​ສ້າງ, ຜູ້​ໄດ້​ຮັບ​ພອນ ເຄີຍ. ອາແມນ.

14. 1 ໂຢຮັນ 4:1 ທີ່ຮັກເອີຍ, ຢ່າເຊື່ອທຸກວິນຍານ, ແຕ່ຈົ່ງທົດລອງວິນຍານນັ້ນວ່າພວກເຂົາເປັນຂອງພະເຈົ້າຫຼືບໍ່ ເພາະຜູ້ພະຍາກອນປອມຫຼາຍຄົນໄດ້ອອກໄປໃນໂລກ.

15. ສຸພາສິດ 14:12 ມີ​ວິທີ​ທີ່​ປາກົດ​ວ່າ​ຖືກຕ້ອງ, ແຕ່​ໃນ​ທີ່​ສຸດ​ມັນ​ນຳ​ໄປ​ສູ່​ຄວາມ​ຕາຍ.

ເບິ່ງ_ນຳ: 50 ຂໍ້ພຣະຄໍາພີທີ່ມີພະລັງກ່ຽວກັບສັດຕູ (ການຈັດການກັບພວກເຂົາ)

ໂບນັດ

2 ເທຊະໂລນີກ 1:8 ໃນ​ໄຟ​ທີ່​ລຸກ​ລາມ​ໄປ​ໃນ​ການ​ແກ້ແຄ້ນ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ຮູ້ຈັກ​ພຣະ​ເຈົ້າ ແລະ​ຜູ້​ທີ່​ບໍ່​ເຊື່ອ​ຟັງ​ພຣະ​ກິດ​ຕິ​ຄຸນ​ຂອງ​ພຣະ​ເຢ​ຊູ​ເຈົ້າ​ຂອງ​ພວກ​ເຮົາ. .
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ເປັນ ຜູ້ ເຊື່ອ ຖື passionate ໃນ ພຣະ ຄໍາ ຂອງ ພຣະ ເຈົ້າ ແລະ ເປັນ ນັກ ສຶກ ສາ ທີ່ ອຸ ທິດ ຕົນ ​​ຂອງ ພະ ຄໍາ ພີ ໄດ້. ດ້ວຍປະສົບການຫຼາຍກວ່າ 10 ປີຂອງການຮັບໃຊ້ໃນກະຊວງຕ່າງໆ, Melvin ໄດ້ພັດທະນາຄວາມຊື່ນຊົມຢ່າງເລິກເຊິ່ງຕໍ່ພະລັງການຫັນປ່ຽນຂອງພຣະຄໍາພີໃນຊີວິດປະຈໍາວັນ. ລາວໄດ້ຮັບປະລິນຍາຕີດ້ານເທວະສາດຈາກວິທະຍາໄລຄຣິສຕຽນທີ່ມີຊື່ສຽງແລະປະຈຸບັນກໍາລັງຮຽນປະລິນຍາໂທໃນການສຶກສາພຣະຄໍາພີ. ໃນຖານະເປັນຜູ້ຂຽນແລະ blogger, ພາລະກິດຂອງ Melvin ແມ່ນເພື່ອຊ່ວຍໃຫ້ບຸກຄົນມີຄວາມເຂົ້າໃຈຫຼາຍກວ່າເກົ່າກ່ຽວກັບພຣະຄໍາພີແລະນໍາໃຊ້ຄວາມຈິງທີ່ບໍ່ມີເວລາໃນຊີວິດປະຈໍາວັນຂອງເຂົາເຈົ້າ. ໃນເວລາທີ່ລາວບໍ່ໄດ້ຂຽນ, Melvin ມີຄວາມສຸກໃຊ້ເວລາກັບຄອບຄົວຂອງລາວ, ຄົ້ນຫາສະຖານທີ່ໃຫມ່, ແລະມີສ່ວນຮ່ວມໃນການບໍລິການຊຸມຊົນ.