15 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Cibaadada Maryan

15 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Cibaadada Maryan
Melvin Allen

Sidoo kale eeg: 22 Aayadaha Baybalka Dhiirigelinta Maalmo Xun

Aayadaha Baybalka ee ku saabsan caabudidda Maryan

Sujuuda iyo tukashada waa nooc cibaado ah. Catholics u sujuudaan oo u duceeyaan taallada iyo sawirada Maryan oo Qorniinku si cad u mamnuucayo. Waxay u caabudaan Maryan in ka badan sida Ciise Masiix. Ma jiro meel Qorniinka ka mid ah oo sheegaya in Maryan ay noqon doonto dhexdhexaadiye.

Ma jiro meel Qorniinku ku sheegay in la tukado oo loo mahadnaqo oo loo mahad naqo xardho nin sameeyey ama sawir nin sameeyey. Ma jiro meel Qorniinku ku sheegayo inaad Maryan weydiiso inay kuu soo duceeso.

Haddaan naag ku sawiro warqad oo aan ugu yeedho Maryan ma hor mari lahayd warqadaas, oo u sujuuddo, oo aad u tukan lahayd? Ilaah kuma caabudi kartid waxyaalaha la abuuray. Ciise Masiix waa daa'im, Maryanna ma aha hooyada Ilaah, sababtoo ah Ilaah hooyo ma leh.

Sidoo kale eeg: Nolosheyda ayaan wax badan ka rabaa Ilaah: 5 shay oo aad hadda isweyddiiso

Bilowgii waxaa jiray Erey, Ereyguna wuxuu la jiray Ilaah, Ereyguna wuxuu ahaa Ilaah. Maryan bilowgii ma ahayn, laakiin Catholicism waxay u beddeshaa ilaahnimo. Maryan waa dembiilayaal sidaan anigu dembiile ahay, sidaad adigu dembi u tahay, sida Bawlos dembiile u ahaa, sida Yuusuf dembiile u ahaa, iwm.

Ciise Masiix wuxuu u yimid inuu u dhinto dembiyada Adduunka oo ay ku jirto Maryan iyo qof kasta oo ay ku jirto Maryan waa inay aqbalaan Ciise Masiix inuu yahay Rabbigooda iyo Badbaadiyehooda si ay Jannada u galaan.

Cibaad oo dhan, mahad oo dhan, iyo karaamada oo dhan Ilaahay baa iska leh, mana aha inuu cidna ka qaado ammaanta xaqa ah. Ilaah ma ahaan doonolagu jeesjeesay. Kaniisadda Katooliga ayaa dad badan u diraysa cadaabta . Ma jiri doono dembi xaq ku caddaynaya oo cad oo wejigaaga waxbaridda kitaabiga ah marka Ilaah hortiisa.Pope John Paul II wuxuu si cad ugu duceeyay Maryan5> 5><0

"Ka saar gudcurka murugada iyo welwelka, nacaybka iyo aargoosiga."

"Maankeenna iyo qalbiyadeenna u fur iimaan iyo cafis!"

Catholics waxay si bayaan ah u caabudaan sanamyada iyo sawirada Maryan.1. Baxniintii 20:4-5 kor ama dhulka hoostiisa ama biyaha hoose. Waa inaydaan u sujuudin, hana u sujuudin; waayo, aniga oo ah Rabbiga Ilaahiinna ah waxaan ahay Ilaah masayr ah, oo carruurta dembigooda aawadiis u ciqaabaya tan iyo qarniga saddexaad iyo kan afraad ee kuwa i neceb.

2. Ishacyaah 42:8   Anigu waxaan ahay Rabbiga, kaas waa magacayga, oo ammaantaydana mid kale ma siin doono, oo ammaantaydana sanamyo xardhan ma siin doono.

2>>> Mid ka mid ah dhexdhexaadiye. Ciise Masiix. 4. Cibraaniyada 7:25 KQAu shafeeco iyaga.

5. Yooxanaa 14:13  Oo wax kasta oo aad magacayga ku weyddiisataan, waan samayn doonaa in Aabbuhu ku ammaanmo Wiilka. 6. Muujintii 19:10 Markaasaan cagihiisa ku hor dhacay inaan caabudo, laakiin wuxuu igu yidhi; aniga, " Waa inaadan taas samayn. Waxaan kula ahay addoon adiga iyo walaalahaa xajiya markhaatifurka Ciise . Ilaah caabudo." Waayo, maragfurka Ciise waa ruuxa wax sii sheegidda. Maryan waxay ahayd dembiilayaal. Dhulka wanaag fala oo aan dembaabin. Maalmaha u dambeeya qaar badan ayaa ku dadaali doona in ay qiil kaga dhigaan caasiyiinta iyo waxbaridda Kitaabka Quduuska ah. 8. 2 Timoteyos 4:3-4 Dadku markay u adkaystaan ​​waayaan waxbaridda runta ah, laakiin dheguhu cuncunayaan waxay urursan doonaan macalimiin ay ku raaxaystaan ​​damacyadooda, oo intay runta maqlaan way ka leexan doonaan oo waxay ku warwareegi doonaan khuraafaad. 9. 1 Timoteyos 4:1 Ruuxa ayaa bayaan ugu sheegay in wakhtiyada dambe qaar iimaanka ka tegi doonaan, iyagoo ku sii adkaysanaya jinniyada khiyaanada leh iyo cilmiga jinniyada. <2 Naxariistaada iyo daacadnimadaada. Bal maxay quruumuhu u odhanayaan, Meeh?Ilaahooda? Ilaahayagu samooyinkay ku jiraan; wax alla wixii uu doono ayuu sameeyaa. Sanamyadoodu waa lacag iyo dahab, Waa wax dad gacmaha ku sameeyey. Waxay leeyihiin af, laakiin ma hadlaan; indho, laakiin waxba ma arkaan. Dhegona way leeyihiin, laakiinse waxba ma maqlaan; sanka, laakiin ma uriyaan. Waxay leeyihiin gacmo, laakiin ma dareemaan; cagaha, laakiin ha socon; oo sanqadh cunaha kagama sameeyaan. Kuwa iyaga sameeyaana iyaga oo kale ayay noqdeen; Kuwa iyaga isku halleeya oo dhammu sidaas oo kalay yeelaan. YEREMYAAH 7:18 Carruurtu qoryo bay guraan, aabbayaashuna dab bay shidaan, naagihiina cajiintoodii bay cajiin jireen inay moofo u sameeyaan boqoradda samada, oo ay qurbaan cabniin ah u daadiyaan ilaahyo kale. si ay iga cadhaysiiyaan. 12. 1 Yooxanaa 5:21 Carruurtiiyey, sanamyada iska ilaaliya.

="" strong="">

weligeed. Aamiin. 14. 1 Yooxanaa 4:1 Gacaliyayaalow, ha rumaysanina ruux walba, laakiin ruuxyada tijaabiya inay kuwa Ilaah yihiin, waayo, nebiyo badan oo been ah ayaa u soo baxay dunida. 15 Maahmaahyadii 14:12 Waxaa jirta waddo qumman, Laakiinse ugu dambaysta waxay keentaa dhimasho.

2 .
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.