മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 15 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 15 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ
Melvin Allen

മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നത് ഒരു ആരാധനയാണ്. വിശുദ്ധ ഗ്രന്ഥം വ്യക്തമായി വിലക്കിയിരിക്കുന്ന മറിയത്തിന്റെ പ്രതിമകളിലും ചിത്രങ്ങളിലും കത്തോലിക്കർ കുമ്പിട്ട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു. അവർ യേശുക്രിസ്തുവിനെക്കാൾ മറിയത്തെ ആരാധിക്കുന്നു. മറിയ ഒരു മധ്യസ്ഥയാകുമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല.

മനുഷ്യനിർമ്മിത കൊത്തുപണിയ്‌ക്കോ മനുഷ്യനിർമ്മിത ചിത്രത്തിനോ പ്രാർത്ഥിക്കണമെന്നും നന്ദിയും ബഹുമാനവും നൽകണമെന്നും തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും പറയുന്നില്ല. നിങ്ങൾക്കുവേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാൻ മറിയത്തോട് ആവശ്യപ്പെടണമെന്ന് തിരുവെഴുത്തുകളിൽ ഒരിടത്തും പറഞ്ഞിട്ടില്ല.

ഞാൻ ഒരു കടലാസിൽ ഒരു സ്ത്രീയെ വരച്ച് മേരി എന്ന് വിളിക്കുകയാണെങ്കിൽ, നിങ്ങൾ ആ പേപ്പറിന്റെ മുന്നിൽ ചെന്ന് നമസ്കരിച്ച് പ്രാർത്ഥിക്കാൻ തുടങ്ങുമോ? സൃഷ്ടിച്ച വസ്തുക്കളിലൂടെ നിങ്ങൾക്ക് ദൈവത്തെ ആരാധിക്കാൻ കഴിയില്ല. യേശുക്രിസ്തു നിത്യനാണ്, ദൈവത്തിന് അമ്മയില്ലാത്തതിനാൽ മറിയം ദൈവത്തിന്റെ അമ്മയല്ല.

ഇതും കാണുക: കർത്താവിന് പാടുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 70 ശക്തമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ഗായകർ)

"ആദിയിൽ വചനം ഉണ്ടായിരുന്നു, വചനം ദൈവത്തോടുകൂടെ ആയിരുന്നു, വചനം ദൈവമായിരുന്നു." മേരി ആദിയിൽ ഇല്ലായിരുന്നു, പക്ഷേ കത്തോലിക്കാ മതം അവളെ ഒരു ദേവതയാക്കി മാറ്റുന്നു. ഞാൻ ഒരു പാപി ആയതുപോലെ മറിയയും ഒരു പാപി ആയിരുന്നു, നീയും ഒരു പാപി ആയിരുന്നു, അതുപോലെ തന്നെ ഒരു പാപി ആയിരുന്നു, പൗലോസ് ഒരു പാപി ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ഒരു പാപി ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ഒരു പാപി ആയിരുന്നു, അതുപോലെ ഒരു പാപി ആയിരുന്നു. മേരി ഉൾപ്പെടെയുള്ള ലോകവും മേരിയുൾപ്പെടെയുള്ള എല്ലാവരും സ്വർഗ്ഗത്തിൽ പ്രവേശിക്കാൻ യേശുക്രിസ്തുവിനെ തങ്ങളുടെ കർത്താവും രക്ഷകനും ആയി അംഗീകരിക്കണം.

എല്ലാ ആരാധനകളും, എല്ലാ സ്തുതിയും, എല്ലാ ബഹുമാനവും ദൈവത്തിന്റേതാണ്, അവന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് ആരെയും എടുത്തുകളയാൻ അവൻ അനുവദിക്കില്ല. ദൈവം ഉണ്ടാകില്ലപരിഹസിച്ചു. കത്തോലിക്കാ സഭ പലരെയും നരകത്തിലേക്ക് അയക്കുന്നു. ദൈവത്തിന്റെ മുമ്പാകെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ മുഖത്ത് ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകളെ ന്യായീകരിക്കുന്ന പാപവും വ്യക്തവും ഉണ്ടാകില്ല.

ജോൺ പോൾ രണ്ടാമൻ മാർപാപ്പ വ്യക്തമായി മേരിയോട് പ്രാർത്ഥിക്കുന്നു

“ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ആത്മവിശ്വാസവും ദുഃഖവും നിറഞ്ഞ അപേക്ഷ അങ്ങേക്ക് ഉയർത്തുന്നു.”

"യുദ്ധത്തിന്റെ ഇരകളുടെ വേദനയുടെ നിലവിളി കേൾക്കൂ, ഭൂമിയെ രക്തരൂക്ഷിതമായ നിരവധി തരം അക്രമങ്ങൾ."

"ദുഃഖത്തിന്റെയും ഉത്കണ്ഠയുടെയും വെറുപ്പിന്റെയും പ്രതികാരത്തിന്റെയും അന്ധകാരം നീക്കുക."

"വിശ്വാസത്തിലേക്കും ക്ഷമയിലേക്കും ഞങ്ങളുടെ മനസ്സും ഹൃദയവും തുറക്കുക!"

കത്തോലിക്കർ മറിയത്തിന്റെ പ്രതിമകളെയും പ്രതിമകളെയും വ്യക്തമായി ആരാധിക്കുന്നു.

1. പുറപ്പാട് 20:4-5  സ്വർഗ്ഗത്തിലെ യാതൊന്നിന്റെയും രൂപത്തിൽ നിങ്ങൾ സ്വയം ഒരു പ്രതിമ ഉണ്ടാക്കരുത്. മുകളിലോ താഴെയോ ഭൂമിയിലോ താഴെയുള്ള വെള്ളത്തിലോ. അവരെ വണങ്ങുകയോ ആരാധിക്കുകയോ ചെയ്യരുത്; കാരണം, നിങ്ങളുടെ ദൈവമായ കർത്താവായ ഞാൻ അസൂയയുള്ള ദൈവമാണ്, എന്നെ വെറുക്കുന്നവരുടെ മൂന്നാമത്തെയും നാലാമത്തെയും തലമുറവരെ മാതാപിതാക്കളുടെ പാപത്തിന് കുട്ടികളെ ശിക്ഷിക്കുന്നു.

2. യെശയ്യാവ് 42:8 ഞാനാണ് കർത്താവ്: അതാണ് എന്റെ നാമം: എന്റെ മഹത്വം ഞാൻ മറ്റൊരുത്തനും എന്റെ സ്തുതി വിഗ്രഹങ്ങൾക്കും കൊടുക്കുകയില്ല.

ഒരു മധ്യസ്ഥൻ, അത് ക്രിസ്തുവാണ്.

3. 1 തിമോത്തി 2:5  എന്തെന്നാൽ, ദൈവത്തെയും മനുഷ്യനെയും അനുരഞ്ജിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്ന ഒരു ദൈവവും ഒരു മദ്ധ്യസ്ഥനുമുണ്ട്—മനുഷ്യൻ ക്രിസ്തുയേശു.

4. എബ്രായർ 7:25 തൽഫലമായി, അവനിലൂടെ ദൈവത്തോട് അടുക്കുന്നവരെ പരമാവധി രക്ഷിക്കാൻ അവനു കഴിയും, കാരണം അവൻ എപ്പോഴും ഉണ്ടാക്കാൻ ജീവിക്കുന്നു.അവർക്കുവേണ്ടി മാധ്യസ്ഥ്യം.

5. യോഹന്നാൻ 14:13  നിങ്ങൾ എന്റെ നാമത്തിൽ എന്തു അപേക്ഷിച്ചാലും, പിതാവ് പുത്രനിൽ മഹത്വപ്പെടേണ്ടതിന് ഞാൻ അത് ചെയ്യും.

ദൈവത്തെ ആരാധിക്കണമെന്നും മറ്റാരെയും ആരാധിക്കരുതെന്നും മാലാഖമാർ നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു.

6. വെളിപാട് 19:10 അപ്പോൾ ഞാൻ അവനെ ആരാധിക്കാനായി അവന്റെ കാൽക്കൽ വീണു, പക്ഷേ അവൻ പറഞ്ഞു. എന്നോട്, “നിങ്ങൾ അത് ചെയ്യരുത്! യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം മുറുകെ പിടിക്കുന്ന നിങ്ങളോടും നിങ്ങളുടെ സഹോദരന്മാരോടും ഒപ്പം ഞാൻ ഒരു സഹദാസനാണ്. ദൈവത്തെ ആരാധിക്കുക.” എന്തെന്നാൽ, യേശുവിന്റെ സാക്ഷ്യം പ്രവചനത്തിന്റെ ആത്മാവാണ്. (ബൈബിൾ വാക്യങ്ങളുടെ സാക്ഷ്യത്തിന്റെ ശക്തി)

മറിയം ഒരു പാപിയായിരുന്നു.

7. സഭാപ്രസംഗി 7:20 തീർച്ചയായും ഒരു നീതിമാനായ മനുഷ്യൻ ഇല്ല. നന്മ ചെയ്യുന്നതും ഒരിക്കലും പാപം ചെയ്യാത്തതുമായ ഭൂമി.

അവസാന നാളുകൾ: കലാപത്തെ ന്യായീകരിക്കാനും ബൈബിൾ പഠിപ്പിക്കലുകൾ മായ്‌ക്കാനും പലരും തങ്ങളാൽ കഴിയുന്നതെല്ലാം ചെയ്യും.

8. 2 തിമോത്തി 4:3-4 സമയം വരുന്നു നല്ല അധ്യാപനം സഹിക്കാതെ, ചെവി ചൊറിയുമ്പോൾ, അവർ സ്വന്തം അഭിനിവേശങ്ങൾക്കനുസൃതമായി അധ്യാപകരെ ശേഖരിക്കുകയും, സത്യം കേൾക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വ്യതിചലിക്കുകയും കെട്ടുകഥകളിലേക്ക് തിരിയുകയും ചെയ്യും.

9. 1 തിമൊഥെയൊസ് 4:1 ഇപ്പോൾ ആത്മാവ് വ്യക്തമായി പറയുന്നു, പിൽക്കാലങ്ങളിൽ ചിലർ വഞ്ചനാപരമായ ആത്മാക്കൾക്കും ഭൂതങ്ങളുടെ ഉപദേശങ്ങൾക്കും തങ്ങളെത്തന്നെ അർപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വിശ്വാസത്തിൽ നിന്ന് അകന്നുപോകും.

വിഗ്രഹാരാധന

10. സങ്കീർത്തനം 115:1-8 കർത്താവേ, ഞങ്ങൾക്കല്ല, ഞങ്ങൾക്കല്ല, അങ്ങയുടെ നാമത്തിനു മഹത്വം നൽകേണമേ. അചഞ്ചലമായ സ്നേഹവും നിങ്ങളുടെ വിശ്വസ്തതയും! എന്തിന് ജാതികൾ പറയണം, “എവിടെയാണ്അവരുടെ ദൈവം?" നമ്മുടെ ദൈവം സ്വർഗ്ഗത്തിലാണ്; അവൻ ഇഷ്ടമുള്ളതെല്ലാം ചെയ്യുന്നു. അവരുടെ വിഗ്രഹങ്ങൾ വെള്ളിയും പൊന്നും ആകുന്നു, മനുഷ്യ കൈകളുടെ പ്രവൃത്തി. അവർക്കു വായുണ്ടെങ്കിലും സംസാരിക്കുന്നില്ല; കണ്ണുകൾ, പക്ഷേ കാണുന്നില്ല. അവർക്ക് ചെവിയുണ്ട്, പക്ഷേ കേൾക്കുന്നില്ല; മൂക്ക്, പക്ഷേ മണക്കരുത്. അവർക്ക് കൈകളുണ്ട്, പക്ഷേ അനുഭവപ്പെടുന്നില്ല; കാൽ, എന്നാൽ നടക്കരുത്; അവർ തൊണ്ടയിൽ ശബ്ദം പുറപ്പെടുവിക്കുന്നില്ല. അവരെ ഉണ്ടാക്കുന്നവർ അവരെപ്പോലെയാകും; അവരിൽ ആശ്രയിക്കുന്ന എല്ലാവരും അങ്ങനെ തന്നെ.

ഇതും കാണുക: വെറുക്കുന്നവരെക്കുറിച്ചുള്ള 25 സഹായകരമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ഞെട്ടിപ്പിക്കുന്ന തിരുവെഴുത്തുകൾ)

11. യിരെമ്യാവ് 7:18 മക്കൾ വിറകു പെറുക്കുന്നു, പിതാക്കന്മാർ തീ കത്തിക്കുന്നു, സ്‌ത്രീകൾ അവരുടെ മാവ് കുഴച്ചു, സ്വർഗ്ഗരാജ്ഞിക്ക് ദോശ ഉണ്ടാക്കി, അന്യദൈവങ്ങൾക്കു പാനീയയാഗം ഒഴിച്ചു. അവർ എന്നെ കോപിപ്പിക്കേണ്ടതിന്നു.

12. 1 യോഹന്നാൻ 5:21 കുഞ്ഞുങ്ങളേ, വിഗ്രഹങ്ങളിൽ നിന്ന് നിങ്ങളെത്തന്നെ സൂക്ഷിക്കുക .

ഓർമ്മപ്പെടുത്തലുകൾ

13. റോമർ 1:25  ദൈവത്തിന്റെ സത്യത്തെ നുണയാക്കി മാറ്റി, സ്രഷ്ടാവിനേക്കാൾ കൂടുതൽ ആരാധിക്കുകയും സൃഷ്ടിയെ സേവിക്കുകയും ചെയ്തവൻ, അനുഗ്രഹിക്കപ്പെട്ടവൻ എന്നേക്കും. ആമേൻ.

14. 1 യോഹന്നാൻ 4:1 പ്രിയപ്പെട്ടവരേ, എല്ലാ ആത്മാവിനെയും വിശ്വസിക്കരുത്, എന്നാൽ ആത്മാക്കൾ ദൈവത്തിൽനിന്നുള്ളവരാണോ എന്ന് പരീക്ഷിക്കുക. കാരണം അനേകം കള്ളപ്രവാചകന്മാർ ലോകത്തിലേക്ക് പുറപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു.

15. സദൃശവാക്യങ്ങൾ 14:12 ശരിയാണെന്ന് തോന്നുന്ന ഒരു വഴിയുണ്ട്, പക്ഷേ അവസാനം അത് മരണത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു.

ബോണസ്

2 തെസ്സലൊനീക്യർ 1:8 ജ്വലിക്കുന്ന അഗ്നിയിൽ, ദൈവത്തെ അറിയാത്തവരോടും നമ്മുടെ കർത്താവായ യേശുവിന്റെ സുവിശേഷം അനുസരിക്കാത്തവരോടും പ്രതികാരം ചെയ്യുന്നു. .
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.