मरीयेची उपासना करण्याबद्दल 15 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

मरीयेची उपासना करण्याबद्दल 15 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने
Melvin Allen

मेरीची उपासना करण्याविषयी बायबलमधील वचने

नतमस्तक होणे आणि प्रार्थना करणे हा उपासनेचा एक प्रकार आहे. कॅथोलिक मेरीच्या पुतळ्यांना आणि प्रतिमांना नमन करतात आणि प्रार्थना करतात ज्याला पवित्र शास्त्र स्पष्टपणे मनाई करते. ते येशू ख्रिस्तापेक्षा मरीयेची जास्त उपासना करतात. मरीया मध्यस्थ असेल असे पवित्र शास्त्रात कुठेही म्हटलेले नाही.

पवित्र शास्त्रात कोठेही मानवनिर्मित कोरीव काम किंवा मानवनिर्मित पेंटिंगसाठी प्रार्थना करणे आणि आभार मानणे असे म्हटलेले नाही. मरीयेला तुमच्यासाठी प्रार्थना करायला सांगा असे पवित्र शास्त्रात कुठेही सांगितलेले नाही.

जर मी कागदाच्या तुकड्यावर एका स्त्रीला रेखाटले आणि तिला मेरी म्हटले तर तुम्ही त्या कागदासमोर जाऊन नतमस्तक व्हाल आणि त्याला प्रार्थना कराल का? तुम्ही निर्माण केलेल्या वस्तूंद्वारे देवाची उपासना करू शकत नाही. येशू ख्रिस्त शाश्वत आहे आणि मेरी देवाची आई नाही कारण देवाला आई नाही.

"सुरुवातीला शब्द होता, आणि शब्द देवाबरोबर होता आणि शब्द देव होता." मेरी सुरुवातीला नव्हती, परंतु कॅथलिक धर्म तिला देवी बनवते. जशी मी पापी आहे तशी मेरी पापी होती, जसे तू पापी आहेस, जसा पॉल पापी होता, जसा योसेफ पापी होता, इ.

येशू ख्रिस्ताच्या पापांसाठी मरायला आला. मरीयासह जग आणि मेरीसह प्रत्येकाला स्वर्गात जाण्यासाठी येशू ख्रिस्ताला त्यांचा प्रभु आणि तारणारा म्हणून स्वीकारावे लागेल.

सर्व उपासना, सर्व स्तुती, सर्व सन्मान देवाच्या मालकीचे आहेत आणि तो कोणालाही त्याचे योग्य वैभव हिरावून घेऊ देणार नाही. देव होणार नाहीथट्टा केली कॅथोलिक चर्च बर्‍याच लोकांना नरकात पाठवत आहे. देवासमोर असताना कोणतेही न्याय्य पाप आणि तुमच्या चेहऱ्यावर बायबलसंबंधी शिकवणी स्पष्ट दिसणार नाहीत.

पोप जॉन पॉल II स्पष्टपणे मेरीला प्रार्थना करतो

"आम्ही मिळून आमची आत्मविश्वासपूर्ण आणि दु:खद विनंती तुमच्याकडे मांडतो."

हे देखील पहा: इतरांना गरजूंना मदत करण्याबद्दल 25 प्रेरणादायी बायबल वचने

"युद्धात बळी पडलेल्यांच्या वेदना आणि पृथ्वीला रक्तरंजित अशा अनेक प्रकारच्या हिंसाचाराचा आक्रोश ऐका."

"दु:खाचा आणि काळजीचा, द्वेषाचा आणि सूडाचा अंधार दूर करा."

"आमची मने आणि अंतःकरणे विश्वास आणि क्षमा करण्यासाठी उघडा!"

कॅथोलिक मरीयेच्या पुतळ्यांची आणि प्रतिमांची स्पष्टपणे पूजा करतात.

१. निर्गम २०:४-५  तुम्ही स्वतःसाठी स्वर्गातील कोणत्याही वस्तूच्या रूपात प्रतिमा बनवू नका. वर किंवा खाली पृथ्वीवर किंवा खाली पाण्यात. तू त्यांना नमन करू नकोस किंवा त्यांची पूजा करू नकोस; कारण मी, तुमचा देव परमेश्वर, एक ईर्ष्यावान देव आहे, जे माझा तिरस्कार करतात त्यांच्या तिसऱ्या आणि चौथ्या पिढीला पालकांच्या पापाची शिक्षा मुलांना देत आहे.

2. यशया 42:8 मी परमेश्वर आहे: ते माझे नाव आहे: आणि माझे गौरव मी दुसऱ्याला देणार नाही, माझी स्तुती कोरीव मूर्तींना करणार नाही.

एक मध्यस्थ आणि तो ख्रिस्त आहे.

3. 1 तीमथ्य 2:5  कारण, एक देव आणि एक मध्यस्थ आहे जो देव आणि मानवता यांच्यात समेट करू शकतो - मनुष्य ख्रिस्त येशू.

4. इब्री लोकांस 7:25 परिणामी, जे त्याच्याद्वारे देवाच्या जवळ येतात त्यांना तो पूर्णपणे वाचविण्यास समर्थ आहे, कारण तो नेहमीच जगतो.त्यांच्यासाठी मध्यस्थी.

हे देखील पहा: आत्मसन्मान आणि आत्मसन्मानाबद्दल 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने

5. जॉन 14:13  आणि तुम्ही माझ्या नावाने जे काही मागाल ते मी करीन, जेणेकरून पित्याचे पुत्रामध्ये गौरव व्हावे.

देवदूत आम्हाला देवाची उपासना करण्याची आठवण करून देतात आणि कोणाचीही नाही.

6. प्रकटीकरण 19:10 मग मी त्याची उपासना करण्यासाठी त्याच्या पाया पडलो, पण तो म्हणाला मला, “तुम्ही असे करू नका! मी तुमचा आणि तुमच्या भावांचा सह सेवक आहे जे येशूची साक्ष धरतात. देवाची उपासना करा.” कारण येशूची साक्ष हा भविष्यवाणीचा आत्मा आहे. (साक्ष बायबलच्या वचनांची शक्ती)

मरीया पापी होती.

7. उपदेशक 7:20 निश्‍चितच कोणीही नीतिमान नाही पृथ्वी जी चांगले करते आणि कधीही पाप करत नाही.

शेवटचे दिवस: पुष्कळजण विद्रोहाचे समर्थन करण्यासाठी आणि बायबलसंबंधी शिकवणी स्पष्ट करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करतील.

8. 2 तीमथ्य 4:3-4 कारण वेळ येत आहे जेव्हा लोक चांगले शिक्षण सहन करणार नाहीत, परंतु कान खाजवून ते स्वत: साठी त्यांच्या आवडीनुसार शिक्षक जमा करतील आणि सत्य ऐकण्यापासून दूर जातील आणि मिथकांमध्ये भटकतील.

9. 1 तीमथ्य 4:1 आता आत्मा स्पष्टपणे म्हणतो की नंतरच्या काळात काही लोक फसव्या आत्म्यांना आणि भुतांच्या शिकवणींना वाहून घेऊन विश्वासापासून दूर जातील.

मूर्तीपूजा

10. स्तोत्र 115:1-8 हे प्रभू, आम्हाला नाही, तर तुझ्या नावासाठी गौरव दे. स्थिर प्रेम आणि तुमची विश्वासूता! राष्ट्रांनी का म्हणावं, “कुठे आहेत्यांचा देव?" आमचा देव स्वर्गात आहे; तो त्याला आवडेल ते सर्व करतो. त्यांच्या मूर्ती सोन्या-चांदीच्या आहेत, मानवी हातांच्या कामाच्या. त्यांना तोंड आहे, पण बोलत नाहीत; डोळे, पण दिसत नाही. त्यांना कान आहेत पण ऐकू येत नाहीत. नाक, पण वास नाही. त्यांना हात आहेत, पण वाटत नाहीत; पाय, पण चालत नाही; आणि त्यांच्या घशात आवाज येत नाही. जे त्यांना बनवतात ते त्यांच्यासारखे होतात; जे त्यांच्यावर विश्वास ठेवतात ते सर्व करा.

11. यिर्मया 7:18 मुले लाकूड गोळा करतात, वडील आग लावतात आणि स्त्रिया पीठ मळून घेतात, स्वर्गाच्या राणीला केक बनवतात आणि इतर देवांना पेय अर्पण करतात, ते मला रागावतील.

12. 1 योहान 5:21 लहान मुलांनो, स्वतःला मूर्तीपासून दूर ठेवा.

स्मरणपत्रे

13. रोमन्स 1:25  ज्याने देवाचे सत्य खोट्यात बदलले, आणि ज्याने निर्माणकर्त्यापेक्षा अधिक सृष्टीची उपासना केली आणि सेवा केली, ज्यासाठी आशीर्वाद आहे कधीही आमेन.

14. 1 योहान 4:1 प्रिय मित्रांनो, प्रत्येक आत्म्यावर विश्वास ठेवू नका, परंतु ते आत्मे देवाचे आहेत की नाही हे तपासा: कारण जगात अनेक खोटे संदेष्टे निघून गेले आहेत.

15. नीतिसूत्रे 14:12 असा एक मार्ग आहे जो बरोबर वाटतो, परंतु शेवटी तो मृत्यूकडे नेतो.

बोनस

2 थेस्सलनीकांस 1:8 जळत्या अग्नीत, जे देवाला ओळखत नाहीत आणि जे आपल्या प्रभु येशूच्या सुवार्तेचे पालन करत नाहीत त्यांच्यावर सूड उगवणे .
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.