कृतघ्न लोकांबद्दल 15 उपयुक्त बायबल वचने

कृतघ्न लोकांबद्दल 15 उपयुक्त बायबल वचने
Melvin Allen

कृतघ्न लोकांबद्दल बायबलमधील वचने

आज लोक कमी समाधानी आहेत आणि खरे आशीर्वाद पाहत नाहीत. केवळ मुलेच कृतघ्न होत नाहीत तर प्रौढ देखील आहेत. कदाचित कृतघ्नपणाचा प्रकार मला सर्वात जास्त तिरस्कार वाटतो जेव्हा कोणी तक्रार करते की त्यांच्या घरात अन्न नाही.

याचा अर्थ असा होतो की त्यांना जे विशिष्ट अन्न खायचे आहे ते तेथे नाही. मला असे म्हणायचे आहे की असे लोक आहेत जे न खाल्ल्याशिवाय दिवस जातात आणि तुम्ही अन्नाबद्दल तक्रार करत आहात कारण तुम्हाला हवे असलेले विशिष्ट प्रकारचे अन्न संपले आहे, ते हास्यास्पद आहे.

तुमच्याकडे असलेल्या किंवा मिळालेल्या प्रत्येक छोट्या छोट्या गोष्टीबद्दल कृतज्ञ रहा. किशोरांना त्यांच्या वाढदिवसासाठी एक कार मिळेल आणि म्हणेल की मला वेगळ्या प्रकारची गाडी हवी आहे. तू माझी मस्करी करत आहेस का?

आपण ईर्ष्या बाळगू नये किंवा इतरांशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करू नये ज्यामुळे कृतघ्नपणा देखील निर्माण होईल. उदाहरणार्थ, तुमचा मित्र नवीन कार खरेदी करतो म्हणून आता तुम्हाला तुमच्या जुन्या कारचा तिरस्कार वाटतो.

तुमच्याकडे जे आहे त्याबद्दल कृतज्ञ रहा कारण काही लोकांकडे काहीच नसते. दररोज तुमचे आशीर्वाद मोजा. शेवटी, जेव्हा लोक देवाच्या वचनाप्रती बंडखोरी करतात तेव्हा ते केवळ ख्रिश्चन नसतात, तर ते आपल्या पापांसाठी चिरडलेल्या ख्रिस्ताबद्दल कृतघ्न असतात.

ते देवाच्या कृपेचा फायदा घेत आहेत. 20 वर्षाच्या एका मुलाने ख्रिस्त माझ्यासाठी मरण पावला असे ऐकले तेव्हा मी खूप अस्वस्थ झालो, मी फक्त माझ्या पैशाची किंमत मिळवण्याचा प्रयत्न करीत आहे. नरकात अनेक कृतघ्न लोक सध्या दुःख भोगत आहेत. येथे 7 कारणे आहेतनेहमी कृतज्ञ रहा.

कोट

तुम्ही ज्या गोष्टींना गृहीत धरता त्या दुसऱ्यासाठी प्रार्थना करत आहे.

बायबल काय म्हणते?

1. 2 तीमथ्य 3:1-5 पण हे समजून घ्या, की शेवटल्या दिवसांत अडचणी येतील. कारण लोक स्वतःवर प्रेम करणारे, पैशावर प्रेम करणारे, गर्विष्ठ, गर्विष्ठ, अपमानास्पद, त्यांच्या पालकांचे अवज्ञा करणारे, कृतघ्न, अपवित्र, हृदयहीन, अप्रिय, निंदक, आत्मसंयम नसलेले, क्रूर, चांगले प्रेम न करणारे, विश्वासघातकी, बेपर्वा, सुजलेले असतील. गर्विष्ठ, देवावर प्रेम करण्याऐवजी आनंदावर प्रेम करणारे, देवत्वाचे स्वरूप असलेले, परंतु त्याची शक्ती नाकारणारे. अशा लोकांना टाळा.

2. नीतिसूत्रे 17:13 जो चांगल्यासाठी वाईटाची परतफेड करतो त्याच्या घरातून वाईट कधीही सोडत नाही.

3. 1 करिंथकर 4:7 कारण तुमच्यात वेगळे काही कोणाला दिसते? तुमच्याकडे असे काय आहे जे तुम्हाला मिळाले नाही? मग जर तुम्हाला ते मिळाले, तर तुम्हाला ते मिळालेच नाही अशी बढाई का मारता?

४. १ थेस्सलनीकाकर ५:१६-१८ नेहमी आनंदी रहा. सतत प्रार्थना करत राहा. प्रत्येक गोष्टीत कृतज्ञता बाळगा, कारण मशीहा येशूमध्ये तुमच्यासाठी हीच देवाची इच्छा आहे.

5. इफिसकर 5:20 नेहमी आपल्या प्रभु येशू ख्रिस्ताच्या नावाने सर्व गोष्टींसाठी देव पित्याचे आभार मानतो.

नेहमी समाधानी राहा

हे देखील पहा: अभिमान आणि नम्रता (गर्व हृदय) बद्दल 25 EPIC बायबल वचने

6. फिलिप्पैकर 4:11-13 मी गरजू असण्याबद्दल बोलत आहे असे नाही, कारण मी कोणत्याही परिस्थितीत शिकलो आहे. सामग्री मला कसे कमी केले जावे हे माहित आहे आणि मला कसे माहित आहेभरपूर प्रमाणात असणे कोणत्याही आणि प्रत्येक परिस्थितीत, भरपूर आणि उपासमार, विपुलता आणि गरजांना तोंड देण्याचे रहस्य मी शिकले आहे. जो मला बळ देतो त्याच्याद्वारे मी सर्व काही करू शकतो.

7. फिलिप्पैकर 2:14 कुरकुर न करता किंवा वादविवाद न करता सर्व गोष्टी करा

8. 1 तीमथ्य 6:6-8 आता समाधानासह सुभक्तीत मोठा फायदा आहे, कारण आपण देवामध्ये काहीही आणले नाही. जग, आणि आपण जगातून काहीही घेऊ शकत नाही. पण जर आपल्याकडे अन्न आणि वस्त्र असेल तर आपण त्यात समाधानी राहू.

9. इब्री 13:5-6 तुमचे जीवन पैशाच्या प्रेमापासून मुक्त ठेवा आणि तुमच्याकडे जे आहे त्यात समाधानी राहा, कारण त्याने म्हटले आहे की, "मी तुम्हाला कधीही सोडणार नाही आणि तुम्हाला सोडणार नाही." म्हणून आपण आत्मविश्वासाने म्हणू शकतो, “परमेश्वर माझा सहाय्यक आहे; मी घाबरणार नाही; माणूस माझे काय करू शकतो?"

मत्सर करू नका किंवा इतरांशी स्पर्धा करण्याचा प्रयत्न करू नका.

10. नीतिसूत्रे 14:30 शांती असलेले हृदय शरीराला जीवन देते, परंतु मत्सरामुळे हाडे कुजतात.

11. फिलिप्पैकर 2:3-4 शत्रुत्वाने किंवा अहंकाराने काहीही करू नका, परंतु नम्रतेने इतरांना आपल्यापेक्षा अधिक महत्त्वाचे समजा. तुमच्यापैकी प्रत्येकाने केवळ त्याच्या स्वतःच्या हिताकडेच नव्हे तर इतरांच्या हिताकडेही लक्ष द्या.

ख्रिस्त तुमच्यासाठी मरण पावला याबद्दल कृतज्ञता बाळगा आणि त्याची इच्छा पूर्ण करा.

हे देखील पहा: जीवनातील अडथळ्यांवर मात करण्याबद्दल बायबलमधील 50 प्रमुख वचने

12. जॉन 14:23-24 येशूने त्याला उत्तर दिले, “जर कोणी माझ्यावर प्रीती करत असेल, तर तो त्याला देईल. माझे वचन पाळ, आणि माझा पिता त्याच्यावर प्रीती करील, आणि आपण त्याच्याकडे येऊ आणि त्याच्याबरोबर आपले घर करू. जो माझ्यावर प्रेम करत नाही तो माझे शब्द पाळत नाही. आणि जो शब्द तुम्ही ऐकतामाझा नाही तर पित्याचा आहे ज्याने मला पाठवले आहे.

13. रोमन्स 6:1 मग आपण काय म्हणू? कृपा वाढावी म्हणून आपण पाप करत राहू का?

बायबल उदाहरणे

14. गणना 14:27-30 “ ही दुष्ट मंडळी किती काळ माझ्याबद्दल तक्रार करत राहतील? मी इस्रायली लोकांच्या तक्रारी ऐकल्या आहेत की ते माझ्याविरुद्ध कुरकुर करत आहेत. म्हणून त्यांना सांगा की जोपर्यंत मी जिवंत आहे - हे परमेश्वराचे वचन आहे असे समजा - जसे तुम्ही माझ्या कानात बरोबर बोललात, मी तुमच्याशी असेच वागणार आहे. तुमचे प्रेत या वाळवंटात पडतील - तुमच्यापैकी प्रत्येकजण जो तुमच्यामध्ये गणला गेला आहे, तुमच्या 20 वर्षांच्या आणि त्याहून अधिक काळातील तुमच्या संख्येनुसार, ज्यांनी माझ्याविरुद्ध तक्रार केली आहे. यफुन्नेचा मुलगा कालेब आणि नूनचा मुलगा यहोशवा याशिवाय, ज्या भूमीबद्दल मी माझ्या हाताने वरच्या हाताने शपथ घेतली होती, त्या देशात तुम्ही कधीही प्रवेश करणार नाही.

15. रोमन्स 1:21 कारण जरी ते देवाला ओळखत असले तरी त्यांनी त्याचा देव म्हणून गौरव केला नाही किंवा त्याचे आभार मानले नाहीत, तर ते त्यांच्या विचारात व्यर्थ ठरले आणि त्यांची मूर्ख अंतःकरणे अंधकारमय झाली.

बोनस

Luke 6:35 पण तुमच्या शत्रूंवर प्रेम करा, त्यांचे भले करा आणि काहीही परत मिळण्याची अपेक्षा न करता त्यांना कर्ज द्या. मग तुमचे प्रतिफळ मोठे होईल आणि तुम्ही परात्पराची मुले व्हाल, कारण तो कृतघ्न आणि दुष्टांवर दयाळू आहे.
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.