15 nuttige bijbelverzen over ondankbare mensen

15 nuttige bijbelverzen over ondankbare mensen
Melvin Allen

Bijbelverzen over ondankbare mensen

Mensen zijn tegenwoordig minder tevreden en zien geen echte zegeningen meer. Niet alleen kinderen zijn ondankbaar, maar ook volwassenen. Het soort ondankbaarheid dat ik het meest veracht is wanneer iemand klaagt dat er geen eten in huis is.

Daarmee bedoelen ze dat het bepaalde voedsel dat ze willen eten er niet is. Ik bedoel dat er mensen zijn die dagenlang niet eten en jij klaagt over eten omdat het bepaalde voedsel dat je wilt hebben op is, dat is belachelijk.

Zie ook: 25 Mooie Bijbelverzen over Housewarming

Wees dankbaar voor elk klein ding dat je hebt of krijgt. Tieners krijgen een auto voor hun verjaardag en zeggen dat ik een ander type wilde. Maak je een grapje?

We moeten niet jaloers zijn of proberen te concurreren met anderen, wat ook tot ondankbaarheid zal leiden. Bijvoorbeeld, je vriend koopt een nieuwe auto en nu haat je je oude auto.

Wees dankbaar voor wat je hebt, want sommige mensen hebben niets. Tel dagelijks je zegeningen. Tenslotte, als mensen opstandig zijn tegen Gods Woord, zijn ze niet alleen geen christenen, maar zijn ze ondankbaar tegenover Christus, die voor onze zonden werd verpletterd.

Ze maken misbruik van Gods genade. Ik was zo verontrust toen ik een 20-jarige hoorde zeggen dat Christus voor mij is gestorven, ik probeer alleen maar aan mijn trekken te komen. Er zijn veel ondankbare mensen in de hel die nu lijden. Hier zijn 7 redenen waarom we altijd dankbaar moeten zijn.

Citaat

De dingen die jij voor lief neemt, daar bidt iemand anders voor.

Wat zegt de Bijbel?

1. 2 Timotheüs 3:1-5 Maar versta dit, dat er in de laatste dagen tijden van moeilijkheden zullen komen, want de mensen zullen liefhebbers van zichzelf zijn, liefhebbers van geld, hoogmoedig, arrogant, onrechtvaardig, ongehoorzaam aan hun ouders, ondankbaar, onheilig, harteloos, onverzoenlijk, lasteraars, zonder zelfbeheersing, brutaal, niet van het goede houdende, verraderlijk, roekeloos, gezwollen van verwaandheid, liefhebbers van genot in plaats van liefhebbers van het goede.God, met de schijn van goddelijkheid, maar de kracht ervan verloochenend. Vermijd zulke mensen.

2. Spreuken 17:13 Het kwaad zal nooit het huis verlaten van iemand die kwaad voor goed terugbetaalt.

3. 1 Korintiërs 4:7 Want wie ziet iets anders in u? Wat hebt u dat u niet ontvangen hebt? Als u het dan ontvangen hebt, waarom beroemt u zich dan alsof u het niet ontvangen hebt?

4. 1 Tessalonicenzen 5:16-18 Wees altijd blij. Wees voortdurend biddend. Wees in alles dankbaar, want dit is Gods wil voor u in de Messias Jezus.

5. Efeziërs 5:20 altijd God de Vader dankend voor alles, in de naam van onze Heer Jezus Christus.

Wees altijd tevreden

6. Filippenzen 4:11-13 Niet dat ik spreek over behoeftigheid, want ik heb geleerd in welke situatie ik ook ben tevreden te zijn. Ik weet hoe ik laag gebracht kan worden, en ik weet hoe ik overvloedig kan zijn. In elke omstandigheid heb ik het geheim geleerd van overvloed en honger, overvloed en behoeftigheid. Ik kan alle dingen doen door hem die mij versterkt.

7. Filippenzen 2:14 Doe alles zonder mopperen of twisten.

8. 1 Timotheüs 6:6-8 Nu is er grote winst in godsvrucht met tevredenheid, want wij hebben niets in de wereld gebracht, en wij kunnen niets uit de wereld nemen. Maar als wij voedsel en kleding hebben, daarmee zullen wij tevreden zijn.

9. Hebreeën 13:5-6 Houd uw leven vrij van liefde voor geld, en wees tevreden met wat u hebt, want Hij heeft gezegd: "Ik zal u nooit verlaten noch u in de steek laten." Zo kunnen we vol vertrouwen zeggen: "De Heer is mijn helper; ik zal niet vrezen; wat kan de mens mij doen?"

Wees niet jaloers en probeer niet te concurreren met anderen.

10. Spreuken 14:30 Een hart in vrede geeft leven aan het lichaam, maar afgunst verrot het gebeente.

11. Filippenzen 2:3-4 Doe niets uit rivaliteit of hoogmoed, maar reken in nederigheid anderen belangrijker dan uzelf. Laat ieder van u niet alleen naar zijn eigen belangen kijken, maar ook naar de belangen van anderen.

Wees dankbaar dat Christus voor u is gestorven en doe zijn wil.

12. Johannes 14:23-24 Jezus antwoordde hem: "Als iemand mij liefheeft, zal hij mijn woord bewaren, en mijn Vader zal hem liefhebben, en wij zullen tot hem komen en bij hem onze woning maken. Wie mij niet liefheeft, houdt zich niet aan mijn woorden. En het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de Vader die mij gezonden heeft.

13. Romeinen 6:1 Wat zullen wij dan zeggen? Zullen wij blijven zondigen opdat de genade zou toenemen?

Bijbelse voorbeelden

14. Numeri 14:27-30 "Hoe lang zal deze goddeloze vergadering over mij blijven klagen? Ik heb de klachten van de Israëli's gehoord dat zij tegen mij hebben gemopperd. Zeg hun dus dat zolang ik leef - beschouw dit als een orakel van de Heer - zolang u recht in mijn oren hebt gesproken, zo zal ik u behandelen. Uw lijken zullen in deze wildernis vallen - stuk voor stuk.jullie die onder jullie geteld zijn, naar jullie aantal van 20 jaar en ouder, die tegen mij geklaagd hebben; jullie zullen zeker nooit het land binnengaan waarover ik met opgeheven hand een eed heb afgelegd om jullie daarin te vestigen, behalve Jefunnehs zoon Kaleb en Nuns zoon Jozua.

Zie ook: 25 belangrijke bijbelverzen over counseling

15. Romeinen 1:21 Want hoewel zij God kenden, eerden zij Hem niet als God en dankten Hem niet, maar zij werden vergeefs in hun denken en hun dwaze harten werden verduisterd.

Bonus

Lucas 6:35 Maar heb uw vijanden lief, doe hun goed en leen hun zonder te verwachten iets terug te krijgen. Dan zal uw beloning groot zijn en zult u kinderen van de Allerhoogste zijn, want hij is vriendelijk voor de ondankbare en goddeloze.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.