15 bemoedigende bijbelverzen voor beterschapskaarten

15 bemoedigende bijbelverzen voor beterschapskaarten
Melvin Allen

Bijbelverzen voor beterschapskaarten

Als we vrienden of familieleden hebben die ziek zijn, is het altijd geweldig om hen beterschapskaarten te geven. Als christenen moeten we elkaars lasten dragen. Bid voortdurend voor uw dierbaren en moge deze Schriftteksten worden gebruikt om hen op te beuren. Moge het hen en u eraan herinneren dat onze Almachtige God alle situaties onder controle heeft.

Citaat

"Ik wens je een spoedig herstel en een goede gezondheid."

Wat zegt de Bijbel?

1. 3 Johannes 1:2 Beste vriend, ik hoop dat alles goed met je gaat en dat je even gezond van lichaam als sterk van geest bent. (Heilige Geest geschriften)

2. Numeri 6:24-26 Moge de Heer u zegenen en u beschermen. Moge de Heer u toelachen en genadig zijn. Moge de Heer u zijn gunst bewijzen en u zijn vrede geven.

3. Jeremia 31:25 Ik zal de vermoeiden verkwikken en de zwakken verzadigen.

Zie ook: 25 belangrijke bijbelverzen over het vagevuur

4. Jesaja 41:13 Want ik ben de HEER, uw God, die uw rechterhand vastpakt en tegen u zegt: Vrees niet, ik zal u helpen.

5. Zefanja 3:17 De HEER, uw God, is met u, de machtige strijder die redt. Hij zal zich over u verheugen; in zijn liefde zal hij u niet meer berispen, maar zich met gezang over u verblijden.

Sterkte

6. Jesaja 40:29 Hij geeft kracht aan de zwakken en sterkte aan de machtelozen.

7. Psalm 29:11 De HEER geeft zijn volk kracht; de HEER zegent zijn volk met vrede.

8. Psalm 28:7 De HEER is mijn kracht en mijn schild; op hem vertrouwt mijn hart en ik word geholpen; mijn hart verheugt zich en met mijn lied dank ik hem. (Bijbelverzen over dankbaar zijn)

Hij zal over je waken.

9. Psalm 145:20-21 De HEER waakt over allen die hem liefhebben, maar alle goddelozen zal hij vernietigen. Mijn mond zal spreken om de HEER te loven. Laat elk schepsel zijn heilige naam prijzen tot in eeuwigheid. (God lovende verzen)

10. Psalm 121:7 De HEER zal u bewaren voor alle kwaad - hij zal over uw leven waken.

11. Psalm 121:8 de HEER zal waken over uw komen en gaan, nu en in eeuwigheid.

Vrede

12. Johannes 14:27 Vrede laat Ik u, Mijn vrede geef Ik u; niet gelijk de wereld geeft, geef Ik u. Laat uw hart niet verontrust zijn, noch vrezen.

13. Kolossenzen 3:15 En laat de vrede Gods heersen in uw harten, waartoe ook gij in één lichaam geroepen zijt; en weest dankbaar.

14. Filippenzen 4:6-7 Wees nergens bezorgd over, maar laat uw verzoeken in alles door gebed en smeking met dankzegging aan God weten. En de vrede van God, die alle verstand te boven gaat, zal uw harten en uw gedachten in Christus Jezus bewaken.

Herinnering

15. Mattheüs 19:26 Maar Jezus keek hen aan en zei: "Bij de mens is dit onmogelijk, maar bij God is alles mogelijk."

Zie ook: 20 bemoedigende bijbelverzen over pensioen

Bonus

Psalm 27:1 De HEER is mijn licht en mijn heil; voor wie zal ik vrezen? De HEER is het bolwerk van mijn leven; voor wie zal ik vrezen? (Wees niet bang voor Bijbelverzen)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is een gepassioneerd gelovige in het woord van God en een toegewijde student van de Bijbel. Met meer dan 10 jaar ervaring in verschillende bedieningen heeft Melvin een diepe waardering ontwikkeld voor de transformerende kracht van de Schrift in het dagelijks leven. Hij heeft een bachelordiploma in theologie van een gerenommeerd christelijk college en volgt momenteel een masterdiploma in bijbelstudies. Als auteur en blogger is het Melvin's missie om individuen te helpen een beter begrip van de Schrift te krijgen en tijdloze waarheden toe te passen in hun dagelijks leven. Als hij niet aan het schrijven is, brengt Melvin graag tijd door met zijn gezin, het verkennen van nieuwe plaatsen en het verrichten van gemeenschapswerk.