15 గెట్ వెల్ కార్డ్‌ల కోసం బైబిల్ వచనాలను ప్రోత్సహించడం

15 గెట్ వెల్ కార్డ్‌ల కోసం బైబిల్ వచనాలను ప్రోత్సహించడం
Melvin Allen

బాగా కార్డ్‌లను పొందడం కోసం బైబిల్ పద్యాలు

మనకు స్నేహితులు లేదా కుటుంబ సభ్యులు అనారోగ్యంతో ఉన్నప్పుడు వారికి త్వరగా కార్డ్‌లు అందేలా చేయడం ఎల్లప్పుడూ అద్భుతంగా ఉంటుంది. క్రైస్తవులుగా మనం ఒకరి భారాన్ని ఒకరు భరించాలి. మీ ప్రియమైనవారి కోసం నిరంతరం ప్రార్థించండి మరియు వారిని ఉద్ధరించడానికి ఈ లేఖనాలు ఉపయోగించబడతాయి. అన్ని పరిస్థితులను నియంత్రించేది మన సర్వశక్తిమంతుడైన దేవుడే అని అది వారికి మరియు మీకు కూడా గుర్తు చేస్తుంది.

కోట్

“మీ త్వరగా కోలుకోవాలని మరియు మంచి ఆరోగ్యం కోసం శుభాకాంక్షలు పంపుతున్నాను.”

బైబిల్ ఏమి చెబుతోంది?

1. 3 జాన్ 1:2 ప్రియమైన మిత్రమా, మీతో అంతా బాగానే ఉందని మరియు మీరు శరీరపరంగా ఆరోగ్యంగా ఉన్నారని నేను ఆశిస్తున్నాను మీరు ఆత్మలో బలంగా ఉన్నారు. (పవిత్రాత్మ గ్రంథాలు)

2. సంఖ్యాకాండము 6:24-26 ప్రభువు నిన్ను ఆశీర్వదించి, రక్షించును గాక . ప్రభువు మిమ్మల్ని చూసి చిరునవ్వుతో మీ పట్ల దయ చూపుగాక. ప్రభువు మీకు తన అనుగ్రహాన్ని చూపి, మీకు శాంతిని ప్రసాదించును గాక.

3. యిర్మీయా 31:25 నేను అలసిపోయిన వారిని రిఫ్రెష్ చేస్తాను మరియు మూర్ఛపోయిన వారిని సంతృప్తి పరుస్తాను.

ఇది కూడ చూడు: అపహాస్యం చేసేవారి గురించి 25 ఉపయోగకరమైన బైబిల్ వచనాలు

4. యెషయా 41:13 నేనే నీ దేవుడైన యెహోవాను, నీ కుడిచేయి పట్టుకొని నీతో చెప్పుచున్నాడు, భయపడకు; నేను నీకు సహాయం చేస్తాను.

5. జెఫన్యా 3:17 నీ దేవుడైన యెహోవా నీకు తోడై ఉన్నాడు, రక్షించే పరాక్రమవంతుడు . అతను మీలో గొప్ప ఆనందాన్ని పొందుతాడు; తన ప్రేమలో అతను ఇకపై నిన్ను గద్దించడు, కానీ పాడటం ద్వారా మీ గురించి సంతోషిస్తాడు.

బలం

6. యెషయా 40:29 బలహీనులకు శక్తిని మరియు శక్తి లేనివారికి బలాన్ని ఇస్తాడు.

7. కీర్తన 29:11 యెహోవాతన ప్రజలకు బలాన్ని ఇస్తాడు; యెహోవా తన ప్రజలకు శాంతిని అనుగ్రహిస్తాడు.

8. కీర్తనలు 28:7 యెహోవా నా బలం మరియు నా డాలు; ఆయనయందు నా హృదయము విశ్వసించును, మరియు నేను సహాయము పొందుచున్నాను; నా హృదయం ఉప్పొంగుతుంది మరియు నా పాటతో నేను అతనికి కృతజ్ఞతలు తెలుపుతున్నాను. (కృతజ్ఞతతో ఉండటం గురించి బైబిల్ వచనాలు)

ఆయన నిన్ను చూస్తాడు.

9. కీర్తన 145:20-21 యెహోవా తనను ప్రేమించే వారందరినీ, కానీ అందరినీ చూస్తాడు దుష్టులను నాశనం చేస్తాడు. నా నోరు యెహోవాను స్తుతిస్తూ మాట్లాడుతుంది. ప్రతి జీవి అతని పవిత్ర నామాన్ని శాశ్వతంగా స్తుతించనివ్వండి. (దేవుని స్తుతిస్తూ వచనాలు)

10. కీర్తనలు 121:7 అన్ని హాని నుండి యెహోవా నిన్ను కాపాడుతాడు– ఆయన నీ జీవితాన్ని కాపాడతాడు.

11. కీర్తనలు 121:8 ఇప్పుడు మరియు ఎప్పటికీ నీ రాకడను మరియు పోవును యెహోవా చూస్తాడు.

శాంతి

ఇది కూడ చూడు: క్రీస్తులో విజయం గురించి 70 ఎపిక్ బైబిల్ శ్లోకాలు (యేసును స్తుతించండి)

12. యోహాను 14:27  నేను మీకు శాంతిని వదిలివేస్తాను , నా శాంతిని మీకు ఇస్తున్నాను: ప్రపంచం ఇస్తున్నట్లుగా కాదు, నేను మీకు ఇస్తున్నాను. మీ హృదయం కలత చెందకండి, భయపడకండి.

13. కొలొస్సయులు 3:15 మరియు దేవుని శాంతి మీ హృదయాలలో పరిపాలించనివ్వండి, దానికి మీరు కూడా ఒకే శరీరంలో పిలువబడ్డారు; మరియు మీరు కృతజ్ఞతతో ఉండండి.

14. ఫిలిప్పీయులు 4:6-7 దేనినిగూర్చి చింతించకుడి గాని ప్రతి విషయములోను కృతజ్ఞతాపూర్వకముగా ప్రార్థన మరియు విజ్ఞాపనల ద్వారా మీ అభ్యర్థనలను దేవునికి తెలియజేయండి. మరియు సమస్త జ్ఞానమును మించిన దేవుని సమాధానము క్రీస్తుయేసునందు మీ హృదయములను మరియు మీ మనస్సులను కాపాడును.

రిమైండర్

15. మత్తయి 19:26 అయితే యేసు వారిని చూసి"ఇది మనిషికి అసాధ్యం, కానీ దేవునికి అన్నీ సాధ్యమే" అన్నాడు.

బోనస్

కీర్తన 27:1 యెహోవా నా వెలుగు మరియు నా రక్షణ; నేను ఎవరికి భయపడాలి? యెహోవా నా జీవితానికి కోట; నేను ఎవరికి భయపడాలి? (బైబిల్ వాక్యాలకు భయపడవద్దు)
Melvin Allen
Melvin Allen
మెల్విన్ అలెన్ దేవుని వాక్యంపై మక్కువతో నమ్మేవాడు మరియు బైబిల్ యొక్క అంకితమైన విద్యార్థి. 10 సంవత్సరాలకు పైగా వివిధ మంత్రిత్వ శాఖలలో పనిచేసిన అనుభవంతో, మెల్విన్ దైనందిన జీవితంలో స్క్రిప్చర్ యొక్క పరివర్తన శక్తి పట్ల లోతైన ప్రశంసలను పెంచుకున్నాడు. అతను ప్రసిద్ధ క్రైస్తవ కళాశాల నుండి వేదాంతశాస్త్రంలో బ్యాచిలర్ డిగ్రీని కలిగి ఉన్నాడు మరియు ప్రస్తుతం బైబిల్ అధ్యయనాలలో మాస్టర్స్ డిగ్రీని అభ్యసిస్తున్నాడు. రచయితగా మరియు బ్లాగర్‌గా, వ్యక్తులు లేఖనాల గురించి మరింత అవగాహన పొందేందుకు మరియు వారి దైనందిన జీవితాలకు శాశ్వతమైన సత్యాలను అన్వయించడంలో మెల్విన్ యొక్క లక్ష్యం. అతను వ్రాయనప్పుడు, మెల్విన్ తన కుటుంబంతో సమయాన్ని గడపడం, కొత్త ప్రదేశాలను అన్వేషించడం మరియు సమాజ సేవలో నిమగ్నమవ్వడం వంటివి ఆనందిస్తాడు.