15 Aayado Baybalka Dhiiri Gelinaya Si Aad U Hesho Kaadhadhka Wanaagsan

15 Aayado Baybalka Dhiiri Gelinaya Si Aad U Hesho Kaadhadhka Wanaagsan
Melvin Allen

Sidoo kale eeg: 50 Aayado Baybal Ah Oo Muhiim Ah Oo Ku Saabsan Nolosha Bilawga Xilliga Uurka

Aayaadka Baybalka ee kaadhadhka wanaagsan >

Markaan leenahay saaxiibo ama xubno qoys oo buka, had iyo jeer waa wax aad u fiican in la helo kaadhadhka ugu dhakhsaha badan. Masiixiyiin ahaan waa inaan midba midka kale culaabtiisa qaadno. Si joogto ah ugu ducee kuwa aad jeceshahay oo ha loo isticmaalo Qorniinkan si kor loogu qaado. Allow iyaga iyo idinkaba ha xasuusiyo in uu yahay Ilaaheenna Weyne kan wax walba maamula.

Xigasho >

Muxuu Baybalku leeyahay? ruuxa waad xoog badan tahay . (Ruuxa Quduuska ah) 2. Tirintii 6:24-26 Rabbigu ha ku barakeeyo oo ha ku ilaaliyo . Rabbi ha kuu dhoola cadeeyo oo ha kuu naxariisto. Rabbigu naxariistiisa ha ku siiyo, oo nabaddiisa ha ku siiyo. 3. YEREMYAAH 31:25 Kuwa daallan waan nasinayaa, kuwa itaalka daranna waan dhergin doonaa. 4 Ishacyaah 41:13 Waayo, aniga ayaa ah Rabbiga Ilaahiinna ah oo gacantaada midig ku haysta oo aan idinku idhaahdo, Ha cabsanina; waan ku caawin doonaa . 5 Sefanyaah 3:17 Rabbiga Ilaahaaga ah ayaa kula jira oo ah dagaalyahanka xoogga badan oo badbaadiya. Aad buu kuugu farxi doonaa; Jacaylkiisa mar dambe ku canaanan maayo, Laakiinse gabay buu kuugu farxi doonaa.

Xoog 5> 6. Ishacyaah 40:29 Isagu kuwa itaalka yar itaal buu siiyaa.

Sidoo kale eeg: 20 Aayado Baybalka Waxtar Leh Oo Ku Saabsan Ixtiraamka Odayaasha 7. Sabuurradii 29:11 Rabbigaxoog siiya dadkiisa ; Rabbigu nabad buu dadkiisa ku barakayn doonaa. 8. Sabuurradii 28:7 Rabbigu waa xooggayga iyo gaashaankayga; Qalbigaygu isaguu isku halleeyaa, oo waa lay caawiyey. Qalbigaygu aad buu u faraxsan yahay, Oo gabaygaygaan isaga ugu mahad naqayaa. (Aayaadka Baybalka oo ku saabsan mahadnaqid)

Wuxuu ku dhawri doonaa.

9. Sabuurradii 145:20-21 Kuwa sharka leh wuu baabbi'in doonaa. Afkaygu wuxuu ku hadli doonaa ammaanta Rabbiga. Oo uun kastaaba ha ammaano magiciisa quduuska ah weligiis iyo weligiis. 10. SABUURRADII 121:7 Rabbigu waa kaa dhawri doonaa shar kasta, Oo noloshaada wuu dhawri doonaa. 11 SABUURRADII 121:8 Rabbigu wuxuu dhawri doonaa imaanshahaaga iyo socodkaaga Hadda iyo weligiiba. Nabad
12. Yooxanaa 14:27 Nabad baan idiinka tegayaa, nabaddaydana waan idin siinayaa. Qalbigiinnu yuusan murugoon, yuusanna cabsan. 13 Kolosay 3:15 Oo nabadda Ilaah ha ku taliso qalbiyadiinna, taas oo laydiinku yeedhay jidh qudha. waana ku mahadsan yihiin.14. Filiboy 4:6-7 Waxba ha ka welwelina, laakiin wax kastaba baryadiinna Ilaah ku ogeysiiya tukasho iyo duco mahadnaqid la jirto. Oo nabadda Ilaah oo waxgarasho kasta ka sarraysa waxay qalbiyadiinna iyo fikirradiinna ku dhawri doontaa Ciise Masiix. 15. Matayos 19:26 Laakiin Ciise ayaa fiiriyey oo ku yidhi;Wuxuu yidhi, Dadka waxanu uma suurtoobaan, laakiin wax waluba waa u suurtoobaan Ilaah. SABUURRADII 27:1 Rabbigu waa nuurkayga iyo badbaadadayda; bal yaan ka cabsadaa ? Rabbigu waa qalcadda noloshayda; Bal yaan ka cabsadaa? (Ha ka cabsan aayadaha Baybalka)Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen waa rumayste qiirada leh ee ereyga Ilaah iyo arday u go'ay Kitaabka Quduuska ah. Isaga oo in ka badan 10 sano oo waayo-aragnimo ah ka soo shaqeeyay wasaarado kala duwan, Melvin waxa uu horumariyay qaddarin qoto dheer oo ku aaddan awoodda beddelka ee Qorniinka ee nolol maalmeedka. Shahaadada koowaad ee cilmiga cilmiga fiqiga waxa uu ka qaatay kuliyad caan ah oo Christian ah, waxa uu hadda wadaa shahaadada Masterka ee cilmiga Baybalka. Qoraaga iyo blogger ahaan, hadafka Melvin waa inuu ka caawiyo shakhsiyaadka inay helaan faham weyn oo ku saabsan Qorniinka oo ay ku dabaqaan runta aan waqtiga lahayn nolol maalmeedkooda. Marka aanu wax qorin, Melvin waxa uu ku raaxaystaa in uu wakhti la qaato qoyskiisa, sahaminta meelo cusub, iyo ka qayb qaadashada adeega bulshada.