15 Ayat-ayat Alkitab Ngadorong Pikeun Kartu Geulis

15 Ayat-ayat Alkitab Ngadorong Pikeun Kartu Geulis
Melvin Allen

Ayat-ayat Alkitab pikeun kartu cageur

Lamun urang boga babaturan atawa anggota kulawarga anu gering, éta salawasna Heboh meunang aranjeunna cageur kartu. Salaku urang Kristen urang kedah nanggung beban masing-masing. Terus ngadoakeun jalma anu anjeun dipikacinta sareng mugia Kitab Suci ieu dianggo pikeun ngangkat aranjeunna. Muga-muga ngingetkeun aranjeunna sareng anjeun ogé yén Gusti anu Maha Kawasa anu ngatur sagala kaayaan.

Kutipan

"Ngintunkeun ucapan salamet pikeun anjeun gancang pulih sareng kasehatan."

Kumaha ceuk Kitab Suci?

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Buah Roh (9)

1. 3 Yoh 1:2 Babaturan anu dipikanyaah, mugia sadayana aya dina kaayaan sehat wal’afiat, sareng sing sehat awak sapertos kitu. anjeun kuat sumanget. (Kitab Suci Roh Suci)

2. Bilangan 6:24-26 Mugi Gusti ngaberkahan sareng nangtayungan anjeun. Muga-muga Gusti seuri ka anjeun sareng welas asih ka anjeun. Mugi-mugi Gusti maparin nikmat ka anjeun sareng masihan katengtreman-Na.

3. Yeremia 31:25 Kami rek nyegerkeun nu cape jeung nu sayah.

4. Yesaya 41:13 Sabab Kami teh PANGERAN Allah maraneh, anu nyekel panangan katuhu maraneh jeung nimbalan ka maraneh, “Ulah sieun; Abdi badé ngabantosan anjeun.

5. Sepanya 3:17 PANGERAN Allah maraneh nyarengan ka maraneh, Nu Maha Kawasa anu nyalametkeun . Anjeunna bakal nyandak delight hébat anjeun; dina asih-Na anjeunna moal deui rebuke anjeun, tapi bakal girang leuwih anjeun nyanyi.

Kakuatan

6. Yesaya 40:29 Mantenna mere kakuatan ka nu lemah jeung kakuatan ka nu taya daya.

7. Jabur 29:11 PANGERANméré kakuatan ka umat-Na; PANGERAN ngaberkahan umat-Na ku katengtreman.

8. Jabur 28:7 PANGERAN teh kakuatan abdi sareng tameng abdi; di anjeunna haté abdi percanten, sarta kuring ditulungan; hate kuring bungah, sarta ku lagu kuring kuring muji ka Anjeunna. (Ayat-ayat Alkitab ngeunaan syukur)

Mantenna baris ngajaga anjeun.

9. Jabur 145:20-21 PANGERAN ngawas ka sakur anu nyaah ka Mantenna, tapi ka sakur anu nyaah ka Mantenna. jalma jahat anjeunna bakal ngancurkeun. Bibit abdi bakal nyarios muji PANGERAN. Hayu unggal mahluk muji asmana suci pikeun salamina. (Muji sukur ka Allah)

10. Jabur 121:7 PANGERAN bakal ngajaga aranjeun tina sagala cilaka– Mantenna bakal ngajaga hirup aranjeun.

11. Jabur 121:8 PANGERAN bakal ngajaga datang jeung indit anjeun, ayeuna jeung salawasna.

Katengtreman

12. Yohanes 14:27  Katengtreman Kami tinggalkeun ka maraneh, katengtreman Kami ku Kami dipaparinkeun ka maraneh. Entong hariwang haté anjeun, ulah sieun.

13. Kolosa 3:15 Jeung hayu karapihan Allah marentah dina hate anjeun , nu ogé anjeun disebut dina hiji awak; jeung kudu bersyukur.

14. Pilipi 4:6-7 Ulah hariwang ngeunaan naon-naon, tapi dina sagala hal, ku doa jeung panyuhun jeung sukur hayu requests anjeun dibere nyaho Allah. Jeung katengtreman Allah, nu surpasses sagala pamahaman, bakal ngajaga hate jeung pikiran anjeun dina Kristus Yesus.

Tempo_ogé: 15 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Kompetisi (Kabeneran anu Kuat)

Pépéling

15. Mateus 19:26 Tapi Yesus neuteup ka maranehna.Saurna, "Ku manusa hal ieu mustahil, tapi ku Allah sagala hal mungkin."

Bonus

Jabur 27:1 PANGERAN teh caang jeung kasalametan abdi; saha atuh nu kudu sieun ? PANGERAN teh benteng hirup abdi; ku saha abdi kedah sieun? (Tong sieun ayat-ayat Alkitab)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.