Mistari 15 ya Biblia yenye Kutia Moyo kwa Kadi za Kupata Kisima

Mistari 15 ya Biblia yenye Kutia Moyo kwa Kadi za Kupata Kisima
Melvin Allen

Mistari ya Biblia ya kadi za afya

Tunapokuwa na marafiki au wanafamilia ambao ni wagonjwa huwa ni vyema kuwapa kadi za kupona hivi karibuni. Kama Wakristo tunapaswa kubebeana mizigo. Endelea kuwaombea wapendwa wako na Maandiko haya yatumike kuwainua. Na iwakumbushe wao na wewe pia kwamba ni Mungu wetu Mwenyezi ndiye anayesimamia hali zote.

Nukuu

“Tunakutumia heri za kupona haraka na afya njema.”

Biblia yasemaje?

1. 3 Yohana 1:2 Rafiki mpendwa, natumaini kwamba mambo yako yanakwenda sawa na kwamba wewe ni mzima wa afya ya mwili kama una nguvu rohoni. (Maandiko ya Roho Mtakatifu)

2. Hesabu 6:24-26 Bwana na akubariki na kukulinda . Bwana na akutabasamu na akurehemu. Bwana na akuonyeshe kibali chake na akupe amani yake.

3. Yeremia 31:25 Nitawaburudisha waliochoka na kuwashibisha waliozimia.

4. Isaya 41:13 Kwa maana mimi ni Bwana, Mungu wako, nikushikaye mkono wako wa kuume, na kukuambia, Usiogope; nitakusaidia.

5. Sefania 3:17 BWANA, Mungu wako, yu pamoja nawe, shujaa mwenye kuokoa. atajifurahisha sana nawe; katika upendo wake hatakukemea tena, bali atakufurahia kwa kuimba.

Nguvu

6. Isaya 40:29 Huwapa uwezo wanyonge na wasio na uwezo huwapa nguvu.

7. Zaburi 29:11 BWANAhuwapa watu wake nguvu; BWANA huwabariki watu wake kwa amani.

8. Zaburi 28:7 BWANA ni nguvu zangu na ngao yangu; moyo wangu unamtumaini, nami nitasaidiwa; moyo wangu unashangilia, na kwa wimbo wangu ninamshukuru. (Mistari ya Biblia kuhusu kushukuru)

Angalia pia: Mistari 75 ya Epic ya Biblia Kuhusu Uadilifu na Uaminifu (Tabia)

Atakulinda.

9. Zaburi 145:20-21 BWANA huwaangalia wote wampendao, bali wote wampendao. waovu atawaangamiza. Kinywa changu kitanena kwa sifa za BWANA. Kila kiumbe na kilisifu jina lake takatifu milele na milele. (Mistari ya kumsifu Mungu)

10. Zaburi 121:7 BWANA atakulinda na mabaya yote, atayalinda maisha yako.

Angalia pia: Mistari 30 Muhimu ya Biblia Kuhusu Mababu (Upendo Wenye Nguvu)

11. Zaburi 121:8 BWANA atakulinda uingiapo na utokapo, sasa na hata milele.

Amani

12. Yohana 14:27  Amani nawaachieni; amani yangu nawapa; niwapavyo mimi si kama ulimwengu utoavyo. Msifadhaike mioyoni mwenu, wala msiogope.

13. Wakolosai 3:15 Na amani ya Mungu itawale mioyoni mwenu; ndiyo mliyoitiwa katika mwili mmoja; na kuweni wenye kushukuru.

14. Wafilipi 4:6-7 msijisumbue kwa neno lo lote, bali katika kila neno kwa kusali na kuomba, pamoja na kushukuru, haja zenu na zijulikane na Mungu. Na amani ya Mungu, ipitayo akili zote, itawahifadhi mioyo yenu na nia zenu katika Kristo Yesu.

Ukumbusho

15. Mathayo 19:26 Lakini Yesu akawatazama na kuwatazama.akasema, Kwa wanadamu hili haliwezekani, bali kwa Mungu yote yanawezekana.

Bonus

Zaburi 27:1 BWANA ni nuru yangu na wokovu wangu; nitaogopa nani? BWANA ndiye ngome ya uzima wangu; nitamwogopa nani? (Msiogope aya za Biblia)
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen ni mwamini mwenye shauku katika neno la Mungu na mwanafunzi aliyejitolea wa Biblia. Akiwa na uzoefu wa zaidi ya miaka 10 katika huduma mbalimbali, Melvin amekuza uthamini wa kina kwa nguvu ya mabadiliko ya Maandiko katika maisha ya kila siku. Ana shahada ya kwanza katika Theolojia kutoka chuo cha Kikristo kinachojulikana na kwa sasa anafuata Shahada ya Uzamili katika masomo ya Biblia. Kama mwandishi na mwanablogu, dhamira ya Melvin ni kuwasaidia watu binafsi kupata ufahamu mkubwa wa Maandiko na kutumia kweli zisizo na wakati katika maisha yao ya kila siku. Wakati haandiki, Melvin hufurahia kutumia wakati na familia yake, kuchunguza maeneo mapya, na kushiriki katika huduma za jamii.