25 svarbios Biblijos eilutės apie teisingą elgesį

25 svarbios Biblijos eilutės apie teisingą elgesį
Melvin Allen

Biblijos eilutės apie teisingą elgesį

Be Kristaus mes negalime elgtis teisingai. Visi mes stokojame Dievo šlovės. Dievas yra šventas Dievas ir reikalauja tobulumo. Jėzus, kuris yra Dievas kūne, gyveno tobulą gyvenimą, kokio mes negalėjome gyventi, ir mirė už mūsų kaltes. Visi žmonės turi atgailauti ir tikėti Jėzų Kristų. Jis padarė mus teisius Dievo akivaizdoje. Jėzus yra vienintelis tikinčiųjų reikalavimas, o ne geri darbai.

Tikras tikėjimas Kristumi padarys mus naujais kūriniais. Dievas suteiks mums naują širdį Jam. Mes turėsime naujų troškimų ir jausmų Kristui.

Jo meilė mums ir mūsų meilė bei dėkingumas Jam skatins mus daryti tai, kas teisinga. Tai skatins mus paklusti Jam, leisti laiką su Juo , pažinti Jį ir labiau mylėti kitus.

Kaip krikščionys mes elgiamės teisingai ne todėl, kad tai mus išgelbės, bet todėl, kad Kristus mus išgelbėjo. Viską, ką darote, darykite Dievo garbei.

Citatos

  • Darykite tai, kas teisinga, o ne tai, kas lengva.
  • Tiesa ta, kad visada žinote, kaip teisingai pasielgti. Sunkiausia tai padaryti.
  • Sąžiningumas - tai elgtis teisingai, net kai niekas nežiūri. C.S. Lewisas
  • Žinoti, kas teisinga, nieko nereiškia, jei nedarai to, kas teisinga. Theodore Roosevelt

Ką sako Biblija?

1. 1 Pt 3, 14 Bet net jei jums tektų kentėti dėl to, kas teisinga, esate palaiminti. "Nebijokite jų grasinimų, neišsigąskite".

2. Jokūbo 4:17 Kas žino, ką reikia daryti, bet to nedaro, tam tai yra nuodėmė.

3. Galatams 6,9 Nepraraskime drąsos darydami gera, nes, jei nepavargsime, tinkamu laiku pjausime.

4. Jok 1,22 Bet būkite žodžio vykdytojai, o ne vien klausytojai , apgaudinėdami patys save.

5. Jn 14, 23 Jėzus atsakė: "Jei kas mane myli, tas laikysis mano žodžio. Mano Tėvas jį mylės, ir mes ateisime pas jį ir apsigyvensime pas jį.

6. Jokūbo 2:8 Jei iš tiesų laikotės Šventajame Rašte esančio karališkojo įstatymo: "Mylėk savo artimą kaip save patį", elgiatės teisingai.

Sekite Jėzaus, mūsų Gelbėtojo, pavyzdžiu.

7. Efeziečiams 5,1 Taigi būkite Dievo sekėjai kaip brangūs vaikai;

Dievas išlieja ant mūsų savo meilę. Jo meilė verčia mus norėti Jam paklusti, labiau Jį mylėti ir labiau mylėti kitus.

8. 1 Jn 4, 7-8. Brangūs bičiuliai, mylėkime vieni kitus, nes meilė kyla iš Dievo. Kiekvienas, kuris myli, yra gimęs iš Dievo ir pažįsta Dievą. Kas nemyli, tas nepažįsta Dievo, nes Dievas yra meilė.

9. 1 Kor 13, 4-6. Meilė yra kantri, meilė yra maloninga, ji nėra pavydi. Meilė nesigiria, ji nėra pasipūtusi. Ji nėra grubi, ji nėra savanaudiška , ji nesunkiai susierzina ar piktinasi. Ji nesidžiaugia neteisybe, bet džiaugiasi tiesa.

Venkite pagundų nusidėti.

10. 1 Korintiečiams 10,13 Jokia pagunda jūsų neaplenkė, išskyrus tai, kas būdinga žmonėms. Dievas yra ištikimas ir neleis, kad būtumėte gundomi daugiau, negu galite, bet kartu su pagunda Jis pateiks ir išsigelbėjimo būdą, kad galėtumėte ją ištverti.

11. Jok 4,7 Todėl pakluskite Dievui. Bet priešinkitės velniui, ir jis bėgs nuo jūsų.

Kaip sužinoti, ar elgiuosi teisingai?

12. Jn 16, 7-8 Tačiau sakau jums tiesą: jums naudinga, kad aš išeičiau, nes jei neišeisiu, Užtarėjas pas jus neateis, o jei išeisiu, atsiųsiu jį pas jus. O kai jis ateis, apreikš pasauliui nuodėmę, teisumą ir teismą:

13. Rom 14, 23 Bet jei abejojate, ar turėtumėte ką nors valgyti, ar ne, nusidedate, jei tai darote. Juk nesilaikote savo įsitikinimų. Jei darote ką nors, kas, jūsų manymu, nėra teisinga, nusidedate.

14. Galatams 5,19-23. Sugedusios prigimties padariniai akivaizdūs: neleistini lytiniai santykiai, iškrypimai, paleistuvavimas, stabmeldystė, narkotikų vartojimas, neapykanta, varžymasis, pavydas, pykčio protrūkiai, savanaudiškos ambicijos, konfliktai, frakcijos, pavydas, girtuokliavimas, laukiniai vakarėliai ir panašūs dalykai. Anksčiau jums sakiau ir vėl kartoju, kad žmonės, kurie daro tokius dalykus, nepaveldės Dievo karalystės.dvasinė prigimtis gimdo meilę, džiaugsmą, ramybę, kantrybę, gerumą, ištikimybę, švelnumą ir susivaldymą. Nėra jokių įstatymų, draudžiančių tokius dalykus.

Siekite gėrio, o ne blogio.

15. Ps 34, 14 Atsitraukite nuo blogio ir darykite, kas teisinga! Siekite taikos ir ją skatinkite!

16. Iz 1, 17 Išmokite daryti, kas gera. Siekite teisingumo. Pataisykite engėją. Ginkite našlaičio teises. Užstokite našlės bylą".

Nors galime nekęsti nuodėmės ir norime elgtis teisingai, dėl savo nuodėmingos prigimties dažnai nesugebame to padaryti. Visi nuoširdžiai kovojame su nuodėme , tačiau Dievas yra ištikimas ir atleidžia mums. Turime ir toliau kariauti su nuodėme.

17. Romiečiams 7:19 Aš nedarau to gero, ką noriu daryti. Vietoj to darau blogį, kurio nenoriu daryti.

18. Rom 7, 21 Taigi aš pastebiu veikiant šį įstatymą: nors noriu daryti gera, blogis yra šalia manęs.

19. 1 Jn 1, 9 Jei išpažįstame savo nuodėmes, Jis yra ištikimas ir teisingas, atleis mums nuodėmes ir apvalys mus nuo visų nedorybių.

Neatlyginkite žmonėms už jų blogį.

20. Romiečiams 12,19 Brangūs draugai, niekada nemėginkite keršyti. Palikite tai teisingam Dievo pykčiui. Juk Raštuose parašyta: "Aš atkeršysiu, aš jiems atsilyginsiu", - sako Viešpats.

Gyvenkite Viešpačiui.

21. 1 Korintiečiams 10,31 Taigi, ar valgote, ar geriate, ar ką darote, visa darykite Dievo garbei.

22. Kol 3, 17 Ir visa, ką tik darote žodžiais ar darbais, visa darykite Viešpaties Jėzaus vardu, per Jį dėkodami Dievui ir Tėvui.

Taip pat žr: 25 įkvepiančios Biblijos eilutės apie pagalbą kitiems, kuriems jos reikia

Pirmenybę teikite kitiems. Darykite gera ir padėkite kitiems.

23. Mt 5, 42 Duokite tam, kuris iš jūsų prašo, ir neatsisakykite tam, kuris iš jūsų skolinasi.

24. 1 Jn 3, 17 Kas turi dosnią akį, bus palaimintas, nes jis duoda iš savo duonos vargšams.

Darykite tai, kas teisinga, ir melskitės.

Taip pat žr: 25 naudingos Biblijos eilutės apie melagingus kaltinimus

25. Kol 4, 2 Tęskite ištvermingai maldą , budėdami joje su padėka.

Premija

Galatams 5,16 Taigi sakau: "Elkitės pagal Dvasią, ir jūs netenkinsite kūno geidulių".
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvinas Allenas aistringai tiki Dievo žodžiu ir atsidavęs Biblijos tyrinėtojas. Turėdamas daugiau nei 10 metų patirtį tarnaudamas įvairiose tarnybose, Melvinas išugdė gilų dėkingumą už kasdieniame gyvenime keičiančią Šventojo Rašto galią. Jis yra įgijęs teologijos bakalauro laipsnį patikimame krikščioniškame koledže ir šiuo metu studijuoja Biblijos studijų magistrantūroje. Melvino, kaip autoriaus ir tinklaraštininko, misija yra padėti žmonėms geriau suprasti Šventąjį Raštą ir pritaikyti nesenstančias tiesas savo kasdieniame gyvenime. Kai nerašo, Melvinui patinka leisti laiką su šeima, tyrinėti naujas vietas ir užsiimti visuomenine veikla.