ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ
Melvin Allen

ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നതിനെക്കുറിച്ചുള്ള ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

ക്രിസ്തുവിനെ കൂടാതെ നമുക്ക് ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. നാമെല്ലാവരും ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിൽ നിന്ന് വീഴുന്നു. ദൈവം പരിശുദ്ധനായ ദൈവമാണ്, പൂർണത ആവശ്യപ്പെടുന്നു. ജഡത്തിലെ ദൈവമായ യേശു നമുക്ക് ജീവിക്കാൻ കഴിയാത്ത തികഞ്ഞ ജീവിതം നയിച്ചു, നമ്മുടെ അകൃത്യങ്ങൾക്കായി മരിച്ചു. എല്ലാ മനുഷ്യരും അനുതപിക്കുകയും യേശുക്രിസ്തുവിൽ വിശ്വസിക്കുകയും വേണം. അവൻ നമ്മെ ദൈവമുമ്പാകെ ന്യായീകരിച്ചിരിക്കുന്നു. യേശു വിശ്വാസികൾ മാത്രമാണ് അവകാശപ്പെടുന്നത്, നല്ല പ്രവൃത്തിയല്ല.

ക്രിസ്തുവിലുള്ള യഥാർത്ഥ വിശ്വാസം നമ്മെ ഒരു പുതിയ സൃഷ്ടിയായിത്തീരും. ദൈവം നമുക്ക് അവനുവേണ്ടി ഒരു പുതിയ ഹൃദയം നൽകും. ക്രിസ്തുവിനോട് നമുക്ക് പുതിയ ആഗ്രഹങ്ങളും സ്നേഹവും ഉണ്ടാകും.

നമ്മോടുള്ള അവന്റെ സ്‌നേഹവും അവനോടുള്ള നമ്മുടെ സ്‌നേഹവും വിലമതിപ്പും ശരിയായത് ചെയ്യാൻ നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും. അവനെ അനുസരിക്കാനും അവനോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കാനും അവനെ അറിയാനും മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും അത് നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കും.

ക്രിസ്ത്യാനികൾ എന്ന നിലയിൽ നമ്മൾ ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നത് അത് നമ്മെ രക്ഷിക്കുന്നതുകൊണ്ടല്ല, ക്രിസ്തു നമ്മെ രക്ഷിച്ചതുകൊണ്ടാണ്. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും, എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക.

ഉദ്ധരണികൾ

  • എളുപ്പമുള്ളതല്ല, ശരിയായത് ചെയ്യുക.
  • ശരിയായ കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് എപ്പോഴും അറിയാം എന്നതാണ് കാര്യത്തിന്റെ സത്യം. കഠിനമായ ഭാഗം അത് ചെയ്യുന്നു.
  • ആരും നിരീക്ഷിക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ പോലും സത്യസന്ധത ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യുന്നു. സി.എസ്. ലൂയിസ്
  • ശരി എന്താണെന്ന് അറിയുന്നത് നിങ്ങൾ ശരിയായത് ചെയ്യുന്നില്ലെങ്കിൽ വലിയ അർത്ഥമില്ല. തിയോഡോർ റൂസ്‌വെൽറ്റ്

ബൈബിൾ എന്താണ് പറയുന്നത്?

1. 1 പത്രോസ് 3:14 എന്നാൽ നിങ്ങൾ ശരിയായതിന്റെ പേരിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചാലും നിങ്ങൾ ഭാഗ്യവാനാണ് . "ചെയ്യരുത്അവരുടെ ഭീഷണികളെ ഭയപ്പെടുക; ഭയപ്പെടേണ്ട.”

2. യാക്കോബ് 4:17 അതുകൊണ്ട് ശരിയായ കാര്യം അറിയുകയും അത് ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നവൻ പാപമാണ്

3. ഗലാത്യർ 6:9 ചെയ്യുന്നതിൽ നാം തളരരുത്. നന്നായി, ക്ഷീണിച്ചില്ലെങ്കിൽ തക്കസമയത്ത് നാം കൊയ്യും.

4. യാക്കോബ് 1:22 എന്നാൽ നിങ്ങളെത്തന്നെ വഞ്ചിച്ചുകൊണ്ട് വചനം കേൾക്കുന്നവർ മാത്രമല്ല, അത് ചെയ്യുന്നവരുമായിരിക്കുക.

5. യോഹന്നാൻ 14:23 യേശു മറുപടി പറഞ്ഞു, “ആരെങ്കിലും എന്നെ സ്നേഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അവൻ എന്റെ വചനം പാലിക്കും . എന്റെ പിതാവ് അവനെ സ്നേഹിക്കും, ഞങ്ങൾ അവന്റെ അടുക്കൽ വന്ന് അവനോടൊപ്പം ഞങ്ങളുടെ ഭവനം ഉണ്ടാക്കും.

6. യാക്കോബ് 2:8 “നിന്നെപ്പോലെ നിന്റെ അയൽക്കാരനെയും സ്നേഹിക്കുക” എന്ന തിരുവെഴുത്തുകളിൽ കാണുന്ന രാജകീയ നിയമം നിങ്ങൾ ശരിക്കും പാലിക്കുന്നുവെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണ്.

നമ്മുടെ രക്ഷകനായ യേശുവിന്റെ മാതൃക പിന്തുടരുക.

7. എഫെസ്യർ 5:1 ആകയാൽ പ്രിയ മക്കളെപ്പോലെ ദൈവത്തിന്റെ അനുഗാമികളാകുവിൻ.

ദൈവം തന്റെ സ്നേഹം നമ്മിൽ ചൊരിയുന്നു. അവന്റെ സ്നേഹം അവനെ അനുസരിക്കാനും അവനെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും മറ്റുള്ളവരെ കൂടുതൽ സ്നേഹിക്കാനും നമ്മെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്നു.

8. 1 യോഹന്നാൻ 4:7-8 പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളേ, നമുക്ക് പരസ്‌പരം സ്‌നേഹിക്കാം, കാരണം സ്‌നേഹം ദൈവത്തിൽ നിന്നാണ്. സ്നേഹിക്കുന്ന എല്ലാവരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ജനിച്ചവരും ദൈവത്തെ അറിയുന്നവരുമാണ്. സ്നേഹിക്കാത്തവൻ ദൈവത്തെ അറിയുന്നില്ല, കാരണം ദൈവം സ്നേഹമാണ്.

9. 1 കൊരിന്ത്യർ 13:4-6  സ്നേഹം ക്ഷമയാണ്, സ്നേഹം ദയയുള്ളതാണ്, അത് അസൂയപ്പെടുന്നില്ല . സ്നേഹം പൊങ്ങച്ചം പറയുന്നില്ല, വീർപ്പുമുട്ടിക്കുന്നില്ല. ഇത് പരുഷമല്ല, അത് സ്വയം സേവിക്കുന്നതല്ല, അത് എളുപ്പത്തിൽ ദേഷ്യപ്പെടുകയോ നീരസപ്പെടുകയോ ചെയ്യുന്നില്ല. അത് അനീതിയിൽ സന്തോഷിക്കുന്നില്ല, മറിച്ച് സത്യത്തിൽ സന്തോഷിക്കുന്നു.

പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്രലോഭനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുക.

ഇതും കാണുക: 25 നിരാശയെക്കുറിച്ചുള്ള പ്രോത്സാഹജനകമായ ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ (ശക്തമായത്)

10. 1കൊരിന്ത്യർ 10:13 മനുഷ്യർക്ക് പൊതുവായുള്ള പ്രലോഭനമല്ലാതെ ഒരു പ്രലോഭനവും നിങ്ങളെ പിടികൂടിയിട്ടില്ല. ദൈവം വിശ്വസ്തനാണ്, നിങ്ങളുടെ കഴിവിനപ്പുറം പരീക്ഷിക്കപ്പെടാൻ അവൻ നിങ്ങളെ അനുവദിക്കില്ല, എന്നാൽ പ്രലോഭനത്തോടൊപ്പം അവൻ രക്ഷപ്പെടാനുള്ള ഒരു വഴിയും നൽകും, അതുവഴി നിങ്ങൾക്ക് അത് സഹിക്കാൻ കഴിയും.

11. യാക്കോബ് 4:7 അതുകൊണ്ട്, ദൈവത്തിനു കീഴടങ്ങുക. എന്നാൽ പിശാചിനെ ചെറുത്തുനിൽക്കുക, അവൻ നിങ്ങളെ വിട്ടു ഓടിപ്പോകും.

ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് ശരിയാണോ എന്ന് എങ്ങനെ അറിയും?

12. ജോൺ 16:7-8 എന്നിരുന്നാലും ഞാൻ നിങ്ങളോട് സത്യം പറയുന്നു; ഞാൻ പോകുന്നതു നിങ്ങൾക്കു ഉചിതം; ഞാൻ പോകുന്നില്ലെങ്കിൽ ആശ്വാസകൻ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ വരികയില്ല; ഞാൻ പോയാൽ അവനെ നിങ്ങളുടെ അടുക്കൽ അയക്കും. അവൻ വരുമ്പോൾ പാപത്തെക്കുറിച്ചും നീതിയെക്കുറിച്ചും ന്യായവിധിയെക്കുറിച്ചും ലോകത്തെ ശാസിക്കും. നിങ്ങൾ മുന്നോട്ട് പോയി അത് ചെയ്താൽ പാപം ചെയ്യും. കാരണം, നിങ്ങൾ നിങ്ങളുടെ ബോധ്യങ്ങളെ പിന്തുടരുന്നില്ല. ശരിയല്ലെന്ന് നിങ്ങൾ വിശ്വസിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും ചെയ്താൽ നിങ്ങൾ പാപമാണ്.

14. ഗലാത്യർ 5:19-23 ഇപ്പോൾ, ദുഷിച്ച സ്വഭാവത്തിന്റെ ഫലങ്ങൾ വ്യക്തമാണ്: അവിഹിത ലൈംഗികത, വക്രത, പരസംഗം, വിഗ്രഹാരാധന, മയക്കുമരുന്ന് ഉപയോഗം, വിദ്വേഷം, സ്പർദ്ധ, അസൂയ, കോപം, സ്വാർത്ഥമോഹം, സംഘർഷം , വിഭാഗങ്ങൾ, അസൂയ, മദ്യപാനം, വന്യമായ പാർട്ടികൾ, സമാനമായ കാര്യങ്ങൾ. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ആളുകൾ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുകയില്ലെന്ന് ഞാൻ പണ്ട് നിങ്ങളോട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്, വീണ്ടും ഞാൻ നിങ്ങളോട് പറയുന്നു. എന്നാൽ ആത്മീയ സ്വഭാവം സ്നേഹവും സന്തോഷവും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നു.സമാധാനം, ക്ഷമ, ദയ, നന്മ, വിശ്വസ്തത, സൗമ്യത, ആത്മനിയന്ത്രണം. അത്തരം കാര്യങ്ങൾക്കെതിരെ നിയമങ്ങളൊന്നുമില്ല.

തിന്മയ്‌ക്ക് പകരം നന്മ അന്വേഷിക്കുക.

15. സങ്കീർത്തനം 34:14 തിന്മയിൽ നിന്ന് പിന്തിരിഞ്ഞ് ശരിയായത് ചെയ്യുക ! സമാധാനത്തിനായി പരിശ്രമിക്കുകയും അതിനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുകയും ചെയ്യുക!

16. യെശയ്യാവ് 1:17  നല്ലതു ചെയ്യാൻ പഠിക്കുക . നീതി തേടുക. അടിച്ചമർത്തുന്നവനെ തിരുത്തുക. പിതാവില്ലാത്തവരുടെ അവകാശങ്ങൾ സംരക്ഷിക്കുക. വിധവയുടെ ന്യായം വാദിക്കുക.”

നാം പാപത്തെ വെറുക്കുകയും ശരിയായ കാര്യം ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയും ചെയ്‌തേക്കാം എങ്കിലും, നമ്മുടെ പാപപ്രകൃതം നിമിത്തം നാം പലപ്പോഴും വീഴുന്നു. നാമെല്ലാവരും ആത്മാർത്ഥമായി പാപത്തോട് പോരാടുന്നു, എന്നാൽ ദൈവം നമ്മോട് ക്ഷമിക്കാൻ വിശ്വസ്തനാണ്. നാം പാപത്തോട് യുദ്ധം ചെയ്യുന്നത് തുടരണം.

17. റോമർ 7:19 ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്ന നന്മ ഞാൻ ചെയ്യുന്നില്ല . പകരം, ഞാൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത തിന്മയാണ് ഞാൻ ചെയ്യുന്നത്.

18. റോമർ 7:21 അതുകൊണ്ട് ഈ നിയമം പ്രവർത്തിക്കുന്നതായി ഞാൻ കാണുന്നു: എനിക്ക് നന്മ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുണ്ടെങ്കിലും തിന്മ എന്റെ പക്കലുണ്ട്.

19. 1 യോഹന്നാൻ 1:9 നാം നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ഏറ്റുപറയുകയാണെങ്കിൽ, അവൻ വിശ്വസ്തനും നീതിമാനും ആകുന്നു, അവൻ നമ്മുടെ പാപങ്ങൾ ക്ഷമിക്കുകയും എല്ലാ അനീതികളിൽനിന്നും നമ്മെ ശുദ്ധീകരിക്കുകയും ചെയ്യും.

ആളുകളുടെ തിന്മയ്‌ക്ക് പകരം വീട്ടരുത്.

20. റോമർ 12:19 പ്രിയ സുഹൃത്തുക്കളെ, ഒരിക്കലും പ്രതികാരം ചെയ്യരുത്. അത് ദൈവത്തിന്റെ നീതിയുള്ള കോപത്തിന് വിടുക. എന്തെന്നാൽ, “ഞാൻ പ്രതികാരം ചെയ്യും; ഞാൻ അവർക്കു തിരികെ കൊടുക്കും എന്നു യഹോവ അരുളിച്ചെയ്യുന്നു.

കർത്താവിനു വേണ്ടി ജീവിക്കുക.

21. 1 കൊരിന്ത്യർ 10:31 ആകയാൽ നിങ്ങൾ തിന്നാലും കുടിച്ചാലും എന്തു ചെയ്താലും എല്ലാം ദൈവത്തിന്റെ മഹത്വത്തിനായി ചെയ്യുക. .

22.കൊലൊസ്സ്യർ 3:17 നിങ്ങൾ വാക്കിനാലോ പ്രവൃത്തിയാലോ എന്തു ചെയ്താലും എല്ലാം കർത്താവായ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ചെയ്തുകൊണ്ടും അവൻ മുഖാന്തരം പിതാവായ ദൈവത്തിന്നു സ്തോത്രം ചെയ്‍വിൻ.

മറ്റുള്ളവരെ നിങ്ങൾക്കുമുമ്പിൽ നിർത്തുക. നന്മ ചെയ്യുക, മറ്റുള്ളവരെ സഹായിക്കുക.

23. മത്തായി 5:42 നിന്നോട് യാചിക്കുന്നവന് കൊടുക്കുക, നിന്നിൽ നിന്ന് കടം വാങ്ങുന്നവനെ നിരസിക്കരുത്.

ഇതും കാണുക: മന്ത്രവാദത്തെയും മന്ത്രവാദിനികളെയും കുറിച്ചുള്ള 25 പ്രധാന ബൈബിൾ വാക്യങ്ങൾ

24. 1 യോഹന്നാൻ 3:17 സമൃദ്ധമായ കണ്ണുള്ളവൻ അനുഗ്രഹിക്കപ്പെടും ; അവൻ തന്റെ അപ്പം ദരിദ്രർക്കു കൊടുക്കുന്നുവല്ലോ.

ശരിയായത് ചെയ്‌ത് പ്രാർത്ഥിക്കുക.

25. കൊലോസ്യർ 4:2 പ്രാർത്ഥനയിൽ ഉറച്ചുനിൽക്കുക, സ്തോത്രത്തോടെ അതിൽ ജാഗരൂകരായിരിക്കുക.

ബോണസ്

ഗലാത്യർ 5:16 അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നു, ആത്മാവിനെ അനുസരിച്ചു നടക്കുവിൻ, എന്നാൽ നിങ്ങൾ ജഡത്തിന്റെ ആഗ്രഹങ്ങളെ തൃപ്തിപ്പെടുത്തുകയില്ല.
Melvin Allen
Melvin Allen
മെൽവിൻ അലൻ ദൈവവചനത്തിൽ തീക്ഷ്ണതയുള്ള ഒരു വിശ്വാസിയും ബൈബിളിന്റെ സമർപ്പിത വിദ്യാർത്ഥിയുമാണ്. വിവിധ മന്ത്രാലയങ്ങളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച 10 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള മെൽവിൻ, ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ തിരുവെഴുത്തുകളുടെ പരിവർത്തന ശക്തിയോട് ആഴത്തിലുള്ള വിലമതിപ്പ് വളർത്തിയെടുത്തിട്ടുണ്ട്. പ്രശസ്തമായ ഒരു ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ നിന്ന് ദൈവശാസ്ത്രത്തിൽ ബിരുദം നേടിയ അദ്ദേഹം ഇപ്പോൾ ബൈബിൾ പഠനത്തിൽ ബിരുദാനന്തര ബിരുദം നേടുന്നു. ഒരു എഴുത്തുകാരനും ബ്ലോഗറും എന്ന നിലയിൽ, വ്യക്തികളെ തിരുവെഴുത്തുകളെ കുറിച്ച് കൂടുതൽ മനസ്സിലാക്കാനും അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിൽ കാലാതീതമായ സത്യങ്ങൾ പ്രയോഗിക്കാനും സഹായിക്കുക എന്നതാണ് മെൽവിന്റെ ദൗത്യം. താൻ എഴുതാത്തപ്പോൾ, മെൽവിൻ തന്റെ കുടുംബത്തോടൊപ്പം സമയം ചെലവഴിക്കുകയും പുതിയ സ്ഥലങ്ങൾ പര്യവേക്ഷണം ചെയ്യുകയും കമ്മ്യൂണിറ്റി സേവനത്തിൽ ഏർപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നു.