25 योग्य गोष्ट करण्याबद्दल बायबलमधील महत्त्वपूर्ण वचने

25 योग्य गोष्ट करण्याबद्दल बायबलमधील महत्त्वपूर्ण वचने
Melvin Allen

योग्य गोष्टी करण्याबद्दल बायबलमधील वचने

ख्रिस्ताशिवाय आपण योग्य गोष्ट करू शकत नाही. आपण सर्व देवाच्या गौरवात कमी पडतो. देव हा पवित्र देव आहे आणि परिपूर्णतेची मागणी करतो. येशू जो देहात देव आहे त्याने परिपूर्ण जीवन जगले जे आपण जगू शकत नाही आणि आपल्या पापांसाठी मरण पावला. सर्व पुरुषांनी पश्चात्ताप केला पाहिजे आणि येशू ख्रिस्तावर विश्वास ठेवला पाहिजे. त्याने आपल्याला देवासमोर योग्य केले आहे. येशू एक विश्वासणारे आहे फक्त दावा, चांगली कृत्ये नाही.

ख्रिस्तावरील खरा विश्वास आपल्याला नवीन निर्मिती बनवण्यास प्रवृत्त करेल. देव आपल्याला त्याच्यासाठी नवीन हृदय देईल. आपल्याला ख्रिस्ताबद्दल नवीन इच्छा आणि आपुलकी असेल.

त्याचे आपल्यावरील प्रेम आणि त्याच्याबद्दलचे आपले प्रेम आणि कृतज्ञता आपल्याला योग्य ते करण्यास प्रवृत्त करेल. हे आपल्याला त्याचे पालन करण्यास, त्याच्याबरोबर वेळ घालवण्यास, त्याला जाणून घेण्यास आणि इतरांवर अधिक प्रेम करण्यास प्रवृत्त करेल.

ख्रिश्चन म्हणून आपण योग्य गोष्ट करतो कारण ती आपल्याला वाचवते म्हणून नाही तर ख्रिस्ताने आपल्याला वाचवले म्हणून. तुम्ही जे काही करता, ते सर्व देवाच्या गौरवासाठी करा.

कोट

  • जे योग्य आहे ते करा, सोपे नाही.
  • या प्रकरणाचे सत्य हे आहे की तुम्हाला नेहमी योग्य गोष्ट माहित असते. कठीण भाग ते करत आहे.
  • कोणीही पाहत नसतानाही, सचोटी योग्य गोष्ट करत असते. C.S. लुईस
  • तुम्ही जे योग्य ते करत नाही तोपर्यंत काय बरोबर आहे हे जाणून घेण्याचा फारसा अर्थ नाही. थिओडोर रुझवेल्ट

बायबल काय म्हणते?

1. 1 पेत्र 3:14 परंतु जे योग्य आहे त्यासाठी तुम्हाला दुःख सहन करावे लागले तरी तुम्ही धन्य आहात. "करू नकात्यांच्या धमक्यांची भीती; घाबरू नकोस.”

2. जेम्स 4:17 म्हणून ज्याला योग्य गोष्ट करणे माहित आहे आणि ते करण्यात अयशस्वी ठरतो, त्याच्यासाठी ते पाप आहे

3. गलतीकर 6:9 आपण असे करण्यात हिंमत गमावू नये. चांगले, कारण आपण खचून गेलो नाही तर योग्य वेळी कापणी करू.

4. जेम्स 1:22 परंतु वचनाचे पालन करणारे व्हा आणि केवळ ऐकणारेच नव्हे तर स्वतःची फसवणूक करा.

5. योहान 14:23 येशूने उत्तर दिले, “जर कोणी माझ्यावर प्रीती करत असेल तर तो माझे वचन पाळील. माझे वडील त्याच्यावर प्रेम करतील, आणि आम्ही त्याच्याकडे येऊ आणि त्याच्याबरोबर आमचे घर करू.

6. जेम्स 2:8 जर तुम्ही पवित्र शास्त्रात दिलेला शाही नियम पाळलात तर, "तुमच्या शेजाऱ्यावर स्वतःसारखे प्रेम करा," तुम्ही योग्य करत आहात.

आपला तारणारा येशूच्या उदाहरणाचे अनुसरण करा.

7. इफिसकर 5:1 म्हणून प्रिय मुलांप्रमाणे तुम्ही देवाचे अनुयायी व्हा;

देव आपल्यावर त्याचे प्रेम ओततो. त्याचे प्रेम आपल्याला त्याची आज्ञा पाळण्याची, त्याच्यावर अधिक प्रेम करण्याची आणि इतरांवर अधिक प्रेम करण्याची इच्छा निर्माण करते.

8. 1 जॉन 4:7-8 प्रिय मित्रांनो, आपण एकमेकांवर प्रीती करू या, कारण प्रीती देवाकडून येते. प्रत्येकजण जो प्रेम करतो तो देवापासून जन्मला आहे आणि देवाला ओळखतो. जो प्रेम करत नाही तो देवाला ओळखत नाही, कारण देव प्रेम आहे.

9. 1 करिंथकर 13:4-6  प्रेम हे सहनशील आहे, प्रेम दयाळू आहे, ते मत्सर नाही. प्रेम बढाई मारत नाही, फुलत नाही. हे असभ्य नाही, ते स्वत: ची सेवा करत नाही, ते सहजपणे रागावलेले किंवा नाराज होत नाही. अन्यायाबद्दल आनंद होत नाही, तर सत्यात आनंद होतो.

पाप करण्याचा मोह टाळा.

10. 1करिंथकरांस 10:13 माणुसकीसाठी सामान्य असलेल्या गोष्टींशिवाय इतर कोणत्याही मोहाने तुम्हाला आवरले नाही. देव विश्वासू आहे, आणि तो तुम्हाला तुमच्या क्षमतेच्या पलीकडे मोहात पडू देणार नाही, परंतु प्रलोभनासह तो सुटण्याचा मार्ग देखील देईल जेणेकरून तुम्ही ते सहन करू शकाल.

11. जेम्स 4:7 म्हणून, देवाच्या अधीन राहा. पण दियाबलाचा प्रतिकार करा म्हणजे तो तुमच्यापासून पळून जाईल.

मी बरोबर करत आहे की नाही हे कसे ओळखावे?

12. जॉन 16:7-8 तरीसुद्धा मी तुम्हाला खरे सांगतो; मी निघून जाणे तुमच्यासाठी हिताचे आहे, कारण जर मी गेले नाही तर सांत्वनकर्ता तुमच्याकडे येणार नाही; पण मी निघून गेलो तर त्याला तुमच्याकडे पाठवीन. आणि जेव्हा तो येईल तेव्हा तो पाप, नीतिमत्ता आणि न्यायाच्या जगाला दोष देईल:

13. रोमन्स 14:23 परंतु जर तुम्हाला काही खावे की नाही याबद्दल शंका असेल तर तुम्ही आहात. आपण पुढे जाऊन ते केल्यास पाप करणे. कारण तुम्ही तुमच्या विश्वासाचे पालन करत नाही. तुम्‍हाला बरोबर नसल्‍याचा विश्‍वास असल्‍याचे तुम्ही काहीही केले तर तुम्ही पाप करत आहात.

14. गलतीकर 5:19-23 आता, भ्रष्ट स्वभावाचे परिणाम स्पष्ट आहेत: बेकायदेशीर लैंगिक संबंध, विकृती, व्यभिचार, मूर्तिपूजा, मादक पदार्थांचा वापर, द्वेष, शत्रुत्व, मत्सर, संताप, स्वार्थी महत्वाकांक्षा, संघर्ष , गटबाजी, मत्सर, मद्यपान, जंगली पार्टी करणे आणि तत्सम गोष्टी. मी तुम्हाला भूतकाळात सांगितले आहे आणि मी तुम्हाला पुन्हा सांगत आहे की जे लोक अशा प्रकारची कामे करतात त्यांना देवाच्या राज्याचा वारसा मिळणार नाही. परंतु अध्यात्मिक स्वभाव प्रेम, आनंद उत्पन्न करतो,शांतता, संयम, दयाळूपणा, चांगुलपणा, विश्वासूपणा, सौम्यता आणि आत्म-नियंत्रण. अशा गोष्टींविरुद्ध कोणतेही कायदे नाहीत.

वाईट ऐवजी चांगलं शोधा.

15. स्तोत्र 34:14 वाईटापासून दूर जा आणि जे योग्य ते करा! शांततेसाठी प्रयत्न करा आणि त्याचा प्रचार करा!

16. यशया 1:17  जे चांगले आहे ते करायला शिका. न्याय मिळवा. अत्याचार करणाऱ्याला सुधारा. अनाथांच्या हक्कांचे रक्षण करा. विधवेची बाजू मांडा.”

जरी आपण पापाचा तिरस्कार करत असलो आणि योग्य ते करू इच्छित असलो तरी आपल्या पाप स्वभावामुळे आपण अनेकदा कमी पडतो. आपण सर्वजण खऱ्या अर्थाने पापाशी संघर्ष करतो, परंतु देव आपल्याला क्षमा करण्यास विश्वासू आहे. आपण पापाशी युद्ध करत राहिले पाहिजे.

17. रोमन्स 7:19 मला जे चांगले करायचे आहे ते मी करत नाही. त्याऐवजी, मी ते वाईट करतो जे मला करायचे नाही.

18. रोमन्स 7:21 म्हणून मला हा नियम कामात सापडला: मला चांगले करायचे असले तरी वाईट माझ्याबरोबर आहे.

19. 1 योहान 1:9 जर आपण आपल्या पापांची कबुली दिली तर तो विश्वासू आणि न्यायी आहे आणि तो आपल्या पापांची क्षमा करील आणि आपल्याला सर्व अनीतिपासून शुद्ध करेल.

लोकांना त्यांच्या वाईटाची परतफेड करू नका.

हे देखील पहा: मुलांचे संगोपन करण्याबद्दल 22 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (EPIC)

20. रोमन्स 12:19 प्रिय मित्रांनो, कधीही सूड घेऊ नका. ते देवाच्या धार्मिक क्रोधावर सोडा. कारण शास्त्र म्हणते, “मी सूड घेईन; मी त्यांना परतफेड करीन,” परमेश्वर म्हणतो.

प्रभूसाठी जगा.

21. 1 करिंथकर 10:31 म्हणून, तुम्ही जे काही खावे किंवा प्या किंवा जे काही करता ते सर्व काही देवाच्या गौरवासाठी करा. .

२२.कलस्सैकरांस 3:17 आणि तुम्ही जे काही शब्दात किंवा कृतीने करता ते सर्व प्रभु येशूच्या नावाने करा आणि त्याच्याद्वारे देव आणि पित्याचे आभार मानून करा.

स्वतःच्या आधी इतरांना ठेवा. चांगले करा आणि इतरांना मदत करा.

23. मॅथ्यू 5:42 जो तुमच्याकडून भीक मागतो त्याला द्या आणि जो तुमच्याकडून कर्ज घेईल त्याला नाकारू नका.

24. 1 योहान 3:17 ज्याचे डोळे उदार आहेत त्याला आशीर्वाद मिळेल; कारण तो आपली भाकर गरिबांना देतो.

जे बरोबर आहे ते करा आणि प्रार्थना करा.

25. कलस्सैकर 4:2 प्रार्थनेत स्थिर राहा, कृतज्ञतेसह जागृत राहा.

बोनस

गलतीकरांस 5:16 म्हणून मी म्हणतो, आत्म्याने चाला, आणि तुम्ही देहाच्या इच्छा पूर्ण करणार नाही.

हे देखील पहा: पवित्र आत्म्याबद्दल (मार्गदर्शक) 50 महत्त्वपूर्ण बायबल वचनेMelvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.