25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Ngalakukeun Hal Anu Bener

25 Ayat Alkitab Penting Ngeunaan Ngalakukeun Hal Anu Bener
Melvin Allen

Ayat Alkitab ngeunaan ngalakukeun hal anu bener

Salian ti Kristus urang moal bisa ngalakukeun hal anu bener. Urang sadaya kakurangan tina Kamulyaan Allah. Gusti mangrupikeun Gusti anu suci sareng nungtut kasampurnaan. Yesus anu Allah dina daging hirup sampurna urang teu bisa hirup jeung maot pikeun iniquities urang. Kabéh lalaki kudu tobat jeung percaya ka Yesus Kristus. Anjeunna parantos ngajantenkeun urang leres payuneun Gusti. Yesus anu percaya ngan ngaku, teu amal alus.

Iman nu sajati ka Kristus bakal ngajadikeun urang jadi ciptaan anyar. Gusti bakal masihan urang haté anyar pikeun Anjeunna. Urang bakal boga kahayang anyar jeung affections pikeun Kristus.

Asih-Na ka urang jeung kanyaah jeung pangajén urang ka Anjeunna bakal ngadorong urang pikeun ngalakukeun nu bener. Éta bakal ngadorong urang pikeun nurut ka Anjeunna, nyéépkeun waktos sareng Anjeunna, langkung kenal sareng Anjeunna, sareng langkung cinta ka batur.

Sabagé urang Kristen, urang ngalakukeun hal nu bener lain lantaran nyalametkeun urang, tapi lantaran Kristus geus nyalametkeun urang. Dina sagala hal anu anjeun lakukeun, laksanakeun sadayana pikeun kamulyaan Allah.

Petikan

  • Laksanakeun anu leres, sanes anu gampang.
  • Sabenerna mah anjeun salawasna nyaho hal anu bener. Bagian anu sesah nyaéta ngalakukeunana.
  • Integritas ngalakukeun hal anu bener, sanajan teu aya anu ningali. C.S. Lewis
  • Nyaho naon anu leres henteu hartosna seueur upami anjeun ngalakukeun anu leres. Theodore Roosevelt

Naon anu diomongkeun ku Alkitab?

1. 1 Petrus 3:14 Tapi sanajan aranjeun kudu sangsara pikeun nu bener, aranjeun bagja . "Ulahsieun ancaman maranéhanana; ulah sieun.”

2. Yakobus 4:17 Jadi sing saha anu nyaho kana hal anu bener, tapi enya-enya teu dilakonan, eta teh dosa. alus, sabab dina waktuna urang bakal panén lamun urang teu bosen.

4. Yakobus 1:22 Tapi kudu nurut kana pangandika, ulah ngadenge wungkul, ngabohong ka diri sorangan.

5. Yohanes 14:23 Waler Yesus, “Lamun aya anu nyaah ka Kami, tangtu bakal nurut kana pangandika Kami. Bapa Kami bakal bogoh ka anjeunna, sareng Kami bakal sumping ka anjeunna sareng ngadamel bumi sareng anjeunna.

6. Yakobus 2:8 Lamun bener-bener nurut kana hukum karajaan anu aya dina Kitab Suci, “Asih ka sasama saperti ka diri sorangan,” anjeun bener.

Tuturkeun conto Yesus Jurusalamet urang.

7. Epesus 5:1 Ku kituna maraneh kudu nurut ka Allah, sakumaha anak anu dipikacinta;

Allah maparin asih-Na ka urang. Asih-Na ngajadikeun urang hayang nurut ka Anjeunna, leuwih nyaah ka Mantenna, jeung leuwih nyaah ka batur.

8. 1 Yohanes 4:7-8 Saderek-saderek, hayu urang silih pikanyaah, sabab asih teh asalna ti Allah. Sakur anu mikanyaah geus dilahirkeun ti Allah jeung nyaho ka Allah. Anu henteu mikaasih henteu terang ka Allah, sabab Allah teh asih.

9. 1 Korinta 13:4-6  Asih teh sabar, asih teh bageur, teu sirikna . Asih teu gumulung, teu ngabobodo. Teu kurang ajar, teu mertahankeun diri, teu gampang ambek atawa ambek. Éta henteu gumbira ngeunaan kateuadilan, tapi girang dina bebeneran.

Hindarkeun godaan kana dosa.

10. 1Corinthians 10:13 Teu aya godaan geus overtaken anjeun iwal naon ilahar pikeun manusa. Allah satia, sarta Anjeunna moal ngidinan Anjeun pikeun cocoba saluareun naon anjeun sanggup, tapi kalawan godaan Anjeunna ogé bakal nyadiakeun jalan kabur ku kituna anjeun bisa nanggung eta.

11. Yakobus 4:7 Ku sabab kitu, pasrahkeun ka Allah. Tapi nolak Iblis, sarta anjeunna bakal kabur ti anjeun.

Tempo_ogé: 13 Alesan Alkitabiah Pikeun Perpuluhan (Naha Perpuluhan Penting?)

Kumaha carana nyaho lamun Kami ngalakonan hal anu bener?

12. Yohanes 16:7-8 Tapi Kami ngabejaan ka maneh anu bener; Ieu téh expedient for you that I went away : for if I went away , Comforter moal datang ka anjeun; tapi lamun kuring indit, kuring bakal ngirim manéhna ka anjeun. Jeung lamun manéhna datang, manéhna bakal reprove dunya dosa , jeung kabeneran, jeung judgment:

13. Rum 14:23 Tapi lamun anjeun boga mamang ngeunaan naha anjeun kudu dahar atawa henteu, anjeun bakal dosa lamun nuluykeun sarta ngalakukeun eta. Pikeun anjeun teu nuturkeun convictions Anjeun. Upami anjeun ngalakukeun naon waé anu anjeun percanten henteu leres, anjeun dosa.

14. Galata 5:19-23 Ayeuna, balukar tina koruptor geus atra: seks terlarang, perversion, promiscuity, nyembah berhala, pamakéan narkoba, kebencian, saingan, jealousy, outbursts ambek, ambisi egois, konflik. , faksi, dengki, mabok, pésta liar, sareng hal-hal anu sami. Abdi parantos nyarioskeun ka anjeun ti baheula sareng kuring nyarioskeun deui ka anjeun yén jalma-jalma anu ngalakukeun hal-hal sapertos kitu moal bakal ngagaduhan Karajaan Allah. Tapi alam spiritual ngahasilkeun cinta, kabagjaan,katengtreman, kasabaran, kahadean, kahadean, kasatiaan, lemah lembut, jeung kadali diri. Henteu aya undang-undang anu ngalawan hal-hal sapertos kitu.

Teangan nu hade tinimbang nu jahat.

15. Jabur 34:14 Sing jauh tina nu jahat jeung lampahkeun nu bener! Narékahan pikeun katengtreman sareng promosikeunana!

16. Yesaya 1:17  Diajar migawe nu hade . Néangan kaadilan. Ngabenerkeun nu ngadedetkeun. Ngabela hak anak yatim. Ngabela randa."

Sanajan urang bisa jadi hate dosa jeung hayang ngalakukeun hal nu bener, urang mindeng gagal alatan sipat dosa urang. Urang sadayana leres-leres berjuang sareng dosa, tapi Gusti satia ngahampura urang. Urang kudu terus perang jeung dosa.

17. Rum 7:19 Abdi henteu ngalakukeun anu saé anu dipikahoyong. Sabalikna, kuring ngalakukeun kajahatan anu kuring henteu hoyong laksanakeun.

18. Rum 7:21 Ku kituna kuring manggihan hukum ieu jalan: Sanajan kuring hayang ngalakukeun alus, jahat aya katuhu dina kuring.

19. 1 Yohanes 1:9 Lamun urang ngaku dosa urang, Anjeunna satia jeung adil, sarta bakal ngahampura dosa urang jeung purify urang tina sagala unrighteousness.

Ulah males kajahatan ka jelema.

20. Rum 12:19 Dulur-dulur, ulah males dendam . Serahkeun éta kana murka Allah anu adil. Sabab ceuk Kitab Suci, “Kami rek males dendam; Kami bakal ngabales aranjeunna," saur PANGERAN.

Hirup pikeun Gusti.

21. 1 Korinta 10:31 Ku sabab eta, boh dahar, nginum, boh naon bae anu dilampahkeun, lampahkeun sagala hal pikeun kamulyaan Allah. .

22.Kolosa 3:17 Sareng naon waé anu anjeun laksanakeun ku kecap atanapi lampah, laksanakeun sadayana dina nami Gusti Yesus, muji sukur ka Allah sareng Rama ku Anjeunna.

Utamakeun batur tinimbang diri sorangan. Pigawe kahadean jeung tulung ka batur.

23. Mateus 5:42 Pasihkeun ka nu menta ka maneh, jeung ulah nolak ka nu rek nginjeum ka maneh.

Tempo_ogé: 25 Ayat Alkitab Motivasi Ngeunaan Kerja Keras (Kerja Keras)

24. 1 Yohanes 3:17 Sing saha anu baroga panon bakal diberkahan; sabab anjeunna masihan rotina ka anu miskin.

Lakukeun nu bener jeung neneda.

25. Kolosa 4:2 Sing teguh dina neneda, sing ati-ati di dinya jeung sukur.

Bonus

Galata 5:16 Jadi ceuk Kami, leumpangna ku Roh, jeung anjeun moal bisa nyugemakeun kahayang daging.
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen mangrupakeun mukmin gairah dina firman Allah sarta murid dedicated Alkitab. Kalayan pangalaman langkung ti 10 taun ngalayanan di sababaraha kementerian, Melvin parantos ngembangkeun apresiasi anu jero pikeun kakuatan transformatif Kitab Suci dina kahirupan sapopoe. Anjeunna nyepeng gelar Sarjana Teologi ti kuliah Kristen anu terhormat sareng ayeuna nuju gelar Master dina studi Alkitabiah. Salaku panulis sareng blogger, misi Melvin nyaéta ngabantosan jalma-jalma langkung ngartos Kitab Suci sareng nerapkeun bebeneran abadi dina kahirupan sapopoe. Nalika anjeunna henteu nyerat, Melvin resep nyéépkeun waktos sareng kulawargana, ngajalajah tempat-tempat énggal, sareng ngalaksanakeun palayanan masarakat.