25 belangrike Bybelverse oor oortuiging van sonde (skokkend)

25 belangrike Bybelverse oor oortuiging van sonde (skokkend)
Melvin Allen

Wat sê die Bybel oor oortuiging?

Daar is baie skrifte wat oor oortuiging handel. Ons dink aan oortuiging as iets sleg wanneer dit in werklikheid goed is en dit wys die mens sy behoefte aan vergifnis. Hier is 25 wonderlike skrifture om jou te help om meer oor oortuiging te leer.

Christelike aanhalings oor oortuiging

“Om oortuigings te hê kan gedefinieer word as om so deeglik oortuig te wees dat Christus en Sy Woord beide objektief waar en relasioneel betekenisvol is dat jy op jou handel oortuigings, ongeag die gevolge.” – Josh McDowell

“Wat ons oortuiging van sonde gee, is nie die aantal sondes wat ons gepleeg het nie; dit is die aanskoue van die heiligheid van God.” Martyn Lloyd-Jones

Sien ook: 50 belangrike Bybelverse oor selfsug (selfsugtig wees)

“Wanneer Heilige God nader kom in ware herlewing, kom mense onder verskriklike oortuiging van sonde. Die uitstaande kenmerk van geestelike ontwaking was die diepgaande bewussyn van die Teenwoordigheid en heiligheid van God” – Henry Blackaby

“Oortuiging van sonde is God se manier om jou uit te nooi om gemeenskap met Hom te herstel.”

“Oortuiging is nie bekering nie; oortuiging lei tot bekering. Maar jy kan sonder bekering skuldig bevind word.” Martyn Lloyd-Jones

“Wanneer Heilige God nader kom in ware herlewing, kom mense onder verskriklike oortuiging van sonde. Die uitstaande kenmerk van geestelike ontwaking was die diepgaande bewussyn van die Teenwoordigheid en heiligheid van God” –dit is bedoel om ons na Hom te trek om Sy liefde, genade en vergifnis te ontvang. In oortuiging is daar hoop want aan die kruis het Jesus Christus vir ons al ons sondes gesterf. As ons na die kruis kyk, vind ons vryheid en hoop!

24. Johannes 12:47 “Want God het sy Seun na die wêreld toe gestuur nie om die wêreld te veroordeel nie, maar om die wêreld deur Hom te red.”

25. Openbaring 12:10 “ Nou het die verlossing en die krag en die koninkryk van onse God gekom, en die gesag van sy Messias. Want die aanklaer van ons broers en susters wat hulle dag en nag voor onse God aankla, is neergewerp.”

Henry Blackaby

Wat is oortuiging?

Die Skrif praat swaar oor oortuiging. Regdeur die Woord lees ons van voorbeelde van oortuiging, van individue wat as gevolg van oortuiging radikaal getransformeer is. En ons het almal op sekere punte in ons lewens skuldig gevoel. Maar wat presies beteken dit om skuldig bevind te word en hoeveel behels dit?

Oortuiging is meer as die blote gevoel van skuld vir iets wat ons verkeerd gedoen het. Dit is normaal om skuldig te voel nadat jy iets gedoen het wat ons weet ons nie moes gedoen het nie. Oortuiging gaan bo en behalwe om 'n "gevoel" te hê. Convict in Grieks word vertaal as elencho wat beteken, “om iemand van die waarheid te oortuig; teregwys, beskuldig.” Ons sien dus dat oortuiging die waarheid na vore bring; dit beskuldig ons van ons verkeerde dinge en bestraf ons van ons sondes.

1. Joh 8:8 “En die wat dit gehoor het, het, deur hulle eie gewete oortuig, een vir een uitgegaan, begin by die oudste tot die laaste toe; en Jesus het alleen oorgebly, en die vrou wat in die middel staan.”

2. Johannes 8:45-46 “Maar omdat Ek die waarheid spreek, glo julle My nie. Wie van julle kan my van sonde oortuig? As ek die waarheid praat, hoekom glo jy my nie?”

3. Titus 1:9 “By vashou aan die betroubare woord volgens die leer, sodat hy in staat kan wees om te bemoedig met gesonde lering en om die wat dit weerspreek, te oortuig.”

Oortuiging kom vandie Heilige Gees

Die Bybel maak dit duidelik dat oortuiging van die Heilige Gees kom. 'n Goeie prediker wil gesê hê, "as gelowiges moet ons professionele bekeerlinge wees." Die Here verfyn ons voortdurend en ruk aan ons harte. Bid dat die Heilige Gees vir jou areas in jou lewe wys wat Hy mishaag. Laat die Heilige Gees toe om jou te lei sodat jy 'n skoon gewete voor die Here kan hê.

4. Johannes 16:8 “En wanneer Hy kom, sal Hy die wêreld oortuig van sy sonde en van God se geregtigheid en van die komende oordeel.”

5. Handelinge 24:16 "As gevolg hiervan, streef ek self altyd daarna om 'n gewete sonder aanstoot teenoor God en mense te hê."

6. Hebreërs 13:18 “Bid vir ons; ons is oortuig daarvan dat ons ’n skoon gewete en begeerte het om in elke opsig eerbaar te lewe.”

Oortuiging bring ware bekering voort

Maar oortuiging help ons niks as ons dit ignoreer en niks daaraan doen nie. Ons moet ons bekeer en nie meer sondig nie! Jesus het Sy Heilige Gees by ons gelos om ons gids te wees. Hy lei ons deur oortuiging wat tot bekering lei. Daar kan geen versoening wees sonder bekering nie en daar is geen bekering sonder oortuiging nie. Bekering is nie net om ons sonde te bely nie, maar ook om weg te draai van daardie sonde.

Die Heilige Gees ontbloot die boosheid van ons sondes. So oortuiging is goed! Dit red ons siele op 'n daaglikse basis, dit stuur ons in die regte rigting.Oortuiging leer ons die hart en verstand van Christus en maak ons ​​reg met Hom! As gevolg van oortuiging word ons deur bekering en gehoorsaamheid na die beeld van God gelykvormig. As jy bid, bid vir oortuiging!

7. 2 Korintiërs 7:9-10 “Nou is ek bly, nie dat julle bedroef geword het nie, maar dat julle bedroef was tot bekering; ons in niks. Want droefheid uit die wil van God werk bekering tot redding om van nie te bekeer nie, maar die droefheid van die wêreld werk die dood.”

8. 1 Johannes 1:8-10 “As ons ons sondes bely, Hy is getrou en regverdig om ons ons sondes te vergewe en ons van alle ongeregtigheid te reinig.”

9. Johannes 8:10-12 “Toe Jesus Homself opgehef het en niemand behalwe die vrou sien nie, sê Hy vir haar: Vrou, waar is daardie aanklaers van jou? het niemand jou veroordeel nie? Sy het gesê: Niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar: Ek veroordeel jou ook nie; gaan en sondig nie meer nie. Toe het Jesus weer met hulle gespreek en gesê: Ek is die lig vir die wêreld; wie My volg, sal nie in die duisternis wandel nie, maar sal die lig van die lewe hê.”

10. Hosea 6:1 “Kom, laat ons tot die Here terugkeer, want Hy het verskeur, en Hy sal ons genees; Hy het geslaan, en Hy sal ons verbind.”

11. Handelinge 11:18 “Toe hulle dit hoor, het hulle geswyg en God verheerlik en gesê: Dan het God ook aan die heidene bekering gegeelewe.”

12. 2 Konings 22:19 “Omdat jou hart teer was en jy jou voor die aangesig van die Here verneder het toe jy gehoor het wat Ek teen hierdie plek en teen die inwoners daarvan gespreek het, dat hulle 'n verwoesting en vloek, en jy het jou klere geskeur en voor my aangesig geween; Ek het jou ook verhoor, spreek die Here.”

13. Psalms 51:1-4 “Wees my genadig, o God, na u goedertierenheid; delg my oortredinge uit na die grootheid van u barmhartighede. Was my deeglik van my ongeregtigheid, en reinig my van my sonde. Want ek erken my oortredinge, en my sonde is altyd voor my. Teen jou alleen het ek gesondig en gedoen wat verkeerd is in jou oë, sodat jy geregverdig kan word as jy spreek en duidelik kan wees as jy oordeel.”

14. 2 Kronieke 7:14 “As my volk oor wie my Naam uitgeroep is, hulle verootmoedig en bid en my aangesig soek en hulle bekeer van hul verkeerde weë; dan sal Ek uit die hemel hoor en hulle sonde vergewe en hulle land genees.”

Wanneer ons goddelike droefheid het

Om ons te bekeer, moet ons eers vir ons sondes opgebreek word. 'n Diepe innerlike droefheid oor die oortredings wat teen God gepleeg is - dit is wat ons moet verduur om reg te kom met die Allerhoogste. As jy al ooit hierdie ingewande angs, angs en desperaatheid vir al jou foute gevoel het, met die wete dat sonde jou geskei het vanGod, dan het jy die oortuiging van die Heilige Gees ervaar. Ons het hierdie Goddelike droefheid nodig omdat dit ware bekering voortbring wat sonder dat ons nooit reg sou wees met God nie.

15. Psalm 25:16-18 “Bekeer U tot my en wees my genadig; want ek is verlate en verdruk. Die benoudhede van my hart word uitgebrei; lei my uit my benoudhede uit! Kyk na my ellende en my pyn, en vergewe al my sondes.”

16. Psalm 51:8-9 “ Reinig my met hisop, dan sal ek rein word; was my, en ek sal witter wees as sneeu. Laat my blydskap en blydskap hoor, sodat die gebeente wat U gebreek het, bly kan wees. Verberg u aangesig vir my sondes en wis al my ongeregtighede uit.”

Herstel deur bekering

Die mooi van die gebrokenheid wat uit oortuiging bedink word, is dat dit ons verhouding met God en die vreugde van ons verlossing herstel. Hy genees die wonde wat ons sondes gelaat het. Ons is met ons Vader versoen en dit bring vir ons vreugde en vrede wat alle verstand te bowe gaan. Oortuiging is God se manier om ons terug na Hom te versamel as gevolg van Sy groot liefde vir ons.

17. Psalm 51:10-13 “Skep vir my 'n rein hart, o God, en gee opnuut in my binneste 'n vaste gees. Verwerp my nie van u aangesig af nie, en neem u Heilige Gees nie van my weg nie. Gee my die vreugde van U verlossing terug, en ondersteun my deur U vrygewige Gees. Dan sal ek oortreders u weë leer,en sondaars sal hulle tot U bekeer.”

18. Psalm 23:3 “Hy verkwik my siel; Hy lei my op die spore van geregtigheid ter wille van sy Naam.”

19. Jeremia 30:17 “Want Ek sal jou gesond maak en jou van jou wonde genees, spreek die Here.”

Saggeus en die verlore seun

Die skryf van hierdie plasing oor skuldigbevinding het my laat dink aan die verhaal van Saggeus en die verlore seun. Hierdie twee verhale is goeie voorbeelde van oortuiging wat werk in die harte van ongelowiges en teruggevalle Christene.

Saggeus was 'n ryk tollenaar wat bekend was vir bedrog en steel van die mense. Om hierdie rede was hy nie geliefd nie. Eendag, terwyl Jesus besig was om te preek, het Saggeus in 'n boom geklim om Jesus te sien en te luister. Toe Jesus hom sien, het Hy vir Saggeus gesê dat Hy saam met hom sou eet. Maar die Here het reeds sy hart gewaar. Saggeus het 'n geestelike ontmoeting met oortuiging gehad en het gevolglik besluit om die geld wat hy gesteel het terug te gee en 'n stap verder gegaan deur vier keer die bedrag wat hy van elke persoon gesteel het terug te gee. Hy is gered en het deel van God se familie geword. Sy lewe is radikaal verander!

Die verlore seun het, nadat hy sy erfenis vermors het, teruggekeer huis toe weens die oortuiging en besef van sy sondes. Die gevolge van sy dwaasheid het hom skuldig bevind aan al die onreg wat hy sy siel en sy gesin aangedoen het. Op dieselfde manier, onselke dag terugval, maar die Vader is altyd daar om ons terug te bring, wat dit ook al mag neem.

20. Lukas 19:8-10 “En Saggeus het gaan staan ​​en aan die Here gesê: Kyk, Here, die helfte van my goed gee ek aan die armes; en as ek iets van iemand weggeneem het deur valse beskuldiging, gee ek hom viervoudig terug. En Jesus sê vir hom: Vandag het daar redding vir hierdie huis gekom, omdat hy ook 'n seun van Abraham is. Want die Seun van die mens het gekom om te soek en te red wat verlore was.”

21. Lukas 15:18-20; 32 “Ek sal opstaan ​​en na my vader gaan en vir hom sê: Vader, ek het gesondig teen die hemel en voor u, en ek is nie meer werd om u seun genoem te word nie; maak my soos een van u dagloners. En hy het opgestaan ​​en na sy vader gekom. Maar toe hy nog ver weg was, het sy vader hom gesien en hom innig jammer gekry, en gehardloop en hom om die nek geval en hom gesoen ... Dit was gepas dat ons vrolik en bly sou wees, want hierdie jou broer was dood, en is weer lewend; en was verlore en is gevind.”

Sien ook: Hoe oud sou Jesus vandag gewees het as hy nog gelewe het? (2023)

Oortuiging is goed!

Soos ons gesien het deur die verse wat ons bespreek het, is oortuiging goed! Gebrokenheid is goed, dit trek ons ​​nader aan God. As jy jouself in diepe oortuiging vir iets bevind, moenie dit ignoreer nie! Gaan na jou gebedskas en kom reg met God vandag. Vandag is jou dag van versoening. Ons Here wil by U wees, Hy wil Homself deur jou manifesteer enHy kan dit nie doen as jy nie reg is met Hom nie. Ja, gebrokenheid is pynlik, maar dit is nodig en dit is pragtig. Dank God vir oortuiging!

22. Spreuke 3:12 “Want wie die Here liefhet, tugtig Hy; net soos 'n vader die seun in wie hy 'n welbehae het."

23. Efesiërs 2:1-5 “En julle was dood deur die misdade en sondes waarin julle vroeër gewandel het, die loop van hierdie wêreld gevolg, die owerste van die mag van die lug, die gees wat is nou aan die werk in die seuns van ongehoorsaamheid – onder wie ons almal eens in die hartstogte van ons vlees geleef het, die begeertes van die liggaam en die verstand uitgevoer het, en van nature kinders van die toorn was, soos die res van die mensdom. Maar God, wat ryk is in barmhartigheid, het ons deur die groot liefde waarmee Hy ons liefgehad het, ook toe ons dood was deur ons misdade, lewend gemaak saam met Christus—uit genade is julle gered.”

Veroordeling vs veroordeling

Daar is 'n duidelike verskil tussen skuldigbevinding en veroordeling. Oortuiging kom van die Here en dit lei tot lewe en vreugde. Veroordeling kom egter van Satan af en dit lei tot wanhoop. Oortuiging is bedoel om ons na die Here te lei, maar veroordeling dryf ons van Hom af weg. Veroordeling veroorsaak dat ons na onsself kyk. Oortuiging laat ons na Christus kyk. Wanneer iemand veroordeling ervaar, is daar geen oplossing vir hul probleem nie. Wanneer ons die oortuiging van die Here ervaar
Melvin Allen
Melvin Allen
Melvin Allen is 'n passievolle gelowige in die woord van God en 'n toegewyde student van die Bybel. Met meer as 10 jaar ondervinding in verskeie bedieninge, het Melvin 'n diep waardering ontwikkel vir die transformerende krag van die Skrif in die alledaagse lewe. Hy het 'n Baccalaureusgraad in Teologie aan 'n betroubare Christelike kollege en is tans besig met 'n Meestersgraad in Bybelkunde. As skrywer en blogger is Melvin se missie om individue te help om 'n groter begrip van die Skrif te kry en tydlose waarhede op hul daaglikse lewens toe te pas. Wanneer hy nie skryf nie, geniet Melvin dit om tyd saam met sy gesin deur te bring, nuwe plekke te verken en aan gemeenskapsdiens deel te neem.