पापाची खात्री पटवण्याबद्दल 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (धक्कादायक)

पापाची खात्री पटवण्याबद्दल 25 महत्त्वपूर्ण बायबल वचने (धक्कादायक)
Melvin Allen

विश्वासाबद्दल बायबल काय म्हणते?

अनेक शास्त्रे आहेत जी खात्रीशी संबंधित आहेत. आपण खात्रीला काहीतरी वाईट समजतो जेव्हा प्रत्यक्षात ते चांगले असते आणि ते माणसाला त्याची क्षमा करण्याची गरज दर्शवते. खात्रीबद्दल अधिक जाणून घेण्यासाठी तुम्हाला मदत करण्यासाठी येथे 25 अद्भुत शास्त्रवचने आहेत.

ख्रिश्चन विश्वास बद्दलचे उद्धरण

“ख्रिश्चन आणि त्याचे वचन दोन्ही वस्तुनिष्ठपणे सत्य आणि संबंधितदृष्ट्या अर्थपूर्ण आहेत की तुम्ही तुमच्यावर कृती करता अशी पूर्ण खात्री असणे अशी व्याख्या केली जाऊ शकते. परिणामांची पर्वा न करता विश्वास." – जोश मॅकडॉवेल

“आम्हाला पापाची खात्री पटते ती म्हणजे आपण केलेल्या पापांची संख्या नाही; हे देवाच्या पवित्रतेचे दर्शन आहे.” मार्टिन लॉयड-जोन्स

“जेव्हा पवित्र देव खऱ्या पुनरुज्जीवनात जवळ येतो, तेव्हा लोक पापाच्या भयंकर विश्वासाखाली येतात. आध्यात्मिक प्रबोधनाचे उत्कृष्ट वैशिष्ट्य म्हणजे देवाच्या उपस्थितीची आणि पवित्रतेची प्रगल्भ जाणीव आहे” – हेन्री ब्लॅकबी

“पापाची खात्री हा तुम्हाला त्याच्याशी सहवास पुनर्संचयित करण्यासाठी आमंत्रित करण्याचा देवाचा मार्ग आहे.”

“निश्चित होणे म्हणजे पश्चात्ताप नव्हे; खात्री पश्चात्ताप ठरतो. पण तुम्हाला पश्चात्ताप न करता दोषी ठरवले जाऊ शकते.” मार्टिन लॉयड-जोन्स

“जेव्हा पवित्र देव खऱ्या पुनरुज्जीवनात जवळ येतो, तेव्हा लोक पापाच्या भयंकर विश्वासाखाली येतात. आध्यात्मिक प्रबोधनाचे उत्कृष्ट वैशिष्ट्य म्हणजे देवाच्या उपस्थितीची आणि पवित्रतेची प्रगल्भ जाणीव” -त्याचे प्रेम, कृपा आणि क्षमा प्राप्त करण्यासाठी आपल्याला त्याच्याकडे आकर्षित करणे हे आहे. विश्वासात आशा आहे कारण येशू ख्रिस्त वधस्तंभावर आपल्या सर्व पापांसाठी मरण पावला. जेव्हा आपण वधस्तंभाकडे पाहतो तेव्हा आपल्याला स्वातंत्र्य आणि आशा मिळते!

24. जॉन 12:47 "कारण देवाने आपल्या पुत्राला जगाचा निंदा करण्यासाठी जगात पाठवले नाही, तर त्याच्याद्वारे जगाचे रक्षण करण्यासाठी."

25. प्रकटीकरण 12:10 " आता तारण आणि सामर्थ्य आणि आपल्या देवाचे राज्य आणि त्याच्या मशीहाचा अधिकार आला आहे. कारण आमच्या बंधुभगिनींवर आरोप करणारा, जो आमच्या देवासमोर रात्रंदिवस त्यांच्यावर आरोप करतो, त्याला खाली फेकण्यात आले आहे.”

हेन्री ब्लॅकबी

निश्चितता म्हणजे काय?

पवित्र शास्त्र दृढतेवर जोरदारपणे बोलते. संपूर्ण शब्दात, आपण खात्रीची उदाहरणे वाचतो, अशा व्यक्तींची, ज्यांच्या दृढतेमुळे आमूलाग्र रूपांतर झाले होते. आणि आपण सर्वांनी आपल्या आयुष्यातील काही क्षणी दोषी असल्याचे जाणवले आहे. पण दोषी ठरवले जाणे म्हणजे नेमके काय आणि त्यात किती भर पडते?

खात्री म्हणजे आपण केलेल्या एखाद्या गोष्टीबद्दल अपराधीपणाची भावना यापेक्षा अधिक आहे. आपण करू नये असे आपल्याला माहीत आहे असे काहीतरी केल्यावर अपराधी वाटणे सामान्य आहे. खात्री ही “भावना” असण्याच्या वर आणि पलीकडे जाते. ग्रीकमध्ये दोषीचे भाषांतर एलेंचो असे केले जाते ज्याचा अर्थ आहे, “एखाद्याला सत्य पटवून देणे; दोष देणे, दोष देणे." म्हणून आपण पाहतो की खात्री सत्य बाहेर आणते; ते आपल्यावर आपल्या चुकांचा आरोप करते आणि आपल्या पापांची निंदा करते.

1. जॉन 8:8 “आणि ज्यांनी हे ऐकले, ते त्यांच्या स्वतःच्या विवेकबुद्धीने दोषी ठरले, ते एक एक करून बाहेर गेले, जेष्ठापासून ते अगदी शेवटच्यापर्यंत; आणि येशू एकटाच राहिला. मध्ये उभी असलेली स्त्री.

2. जॉन 8:45-46 “तरीही मी खरे सांगतो म्हणून तुम्ही माझ्यावर विश्वास ठेवत नाही. तुमच्यापैकी कोण मला पापाबद्दल दोषी ठरवू शकेल? जर मी खरे बोलत आहे, तर तुम्ही माझ्यावर विश्वास का ठेवत नाही?"

3. टायटस 1:9 "शिक्षणानुसार विश्वासू वचनाला धरून राहा, जेणेकरून तो योग्य शिकवणीने प्रोत्साहन देऊ शकेल आणि त्याचा विरोध करणाऱ्यांना दोषी ठरवू शकेल."

निश्चितता येतेपवित्र आत्मा

बायबल हे स्पष्ट करते की खात्री पवित्र आत्म्यापासून येते. एका चांगल्या उपदेशकाला असे म्हणायचे आहे, "विश्वासणारे म्हणून आपण व्यावसायिक पश्चात्ताप करणारे असावे." परमेश्वर आपल्याला सतत परिष्कृत करत असतो आणि आपल्या अंतःकरणाला खेचत असतो. प्रार्थना करा की पवित्र आत्मा तुम्हाला तुमच्या जीवनातील क्षेत्रे दाखवील जो त्याला अप्रिय वाटतो. पवित्र आत्म्याला तुम्हाला मार्गदर्शन करण्याची अनुमती द्या जेणेकरून तुमचा प्रभूसमोर एक स्पष्ट विवेक असेल.

4. जॉन 16:8 "आणि जेव्हा तो येईल, तेव्हा तो जगाला त्याच्या पापाबद्दल आणि देवाच्या नीतिमत्तेबद्दल आणि येणाऱ्या न्यायाबद्दल दोषी ठरवेल."

5. प्रेषितांची कृत्ये 24:16 "असे असल्याने, मी स्वत: नेहमी देव आणि मनुष्यांप्रती दोष न ठेवता विवेक ठेवण्याचा प्रयत्न करतो."

6. इब्री 13:18 “आमच्यासाठी प्रार्थना करा; आमची खात्री आहे की आमची विवेकबुद्धी आहे आणि प्रत्येक प्रकारे सन्मानाने जगण्याची इच्छा आहे.”

श्रद्धेने खरा पश्चात्ताप होतो

परंतु आपण त्याकडे दुर्लक्ष केले आणि त्याबद्दल काहीही केले नाही तर खात्रीने आपले काही चांगले होणार नाही. आपण पश्चात्ताप केला पाहिजे आणि यापुढे पाप करू नये! आपला मार्गदर्शक होण्यासाठी येशूने आपला पवित्र आत्मा आपल्यासोबत सोडला. तो आपल्याला खात्रीने मार्गदर्शन करतो ज्यामुळे पश्चात्ताप होतो. पश्चात्ताप केल्याशिवाय समेट होऊ शकत नाही आणि खात्री केल्याशिवाय पश्चात्ताप नाही. पश्चात्ताप म्हणजे केवळ आपल्या पापाची कबुली देणे नव्हे तर त्या पापापासून दूर जाणे.

पवित्र आत्मा आपल्या पापांचे वाईट उघड करतो. त्यामुळे खात्री चांगली आहे! ते आपल्या आत्म्याचे दैनंदिन रक्षण करते, ते आपल्याला योग्य दिशेने चालवते.खात्री आपल्याला ख्रिस्ताचे हृदय आणि मन शिकवते आणि आपल्याला त्याच्याशी योग्य बनवते! खात्रीमुळे, पश्चात्ताप आणि आज्ञाधारकतेद्वारे आपण देवाच्या प्रतिमेत रुपांतरित झालो आहोत. आपण प्रार्थना केल्यास, दृढनिश्चयासाठी प्रार्थना करा!

हे देखील पहा: इतरांसाठी सहानुभूतीबद्दल 22 प्रेरणादायक बायबल वचने

7. 2 करिंथकर 7:9-10 “आता मला आनंद होत आहे की, तुम्हाला दु:ख झाले म्हणून नाही, तर तुम्ही पश्चात्तापासाठी दु:खी झालात: कारण तुम्ही धार्मिक रीतीने खेद व्यक्त केला होता, जेणेकरून तुमचे नुकसान व्हावे. आम्हाला काहीही नाही. कारण ईश्‍वरी दु:ख मोक्षासाठी पश्चात्तापाचे कार्य करते, ज्याचा पश्चात्ताप होऊ नये; परंतु जगाचे दु:ख मृत्यूचे कार्य करते.”

हे देखील पहा: देवाच्या आज्ञाधारकतेबद्दल 40 प्रमुख बायबल वचने (परमेश्वराची आज्ञा मानणे)

8. 1 जॉन 1:8-10 "जर आपण आपल्या पापांची कबुली दिली, तर तो विश्वासू आणि न्यायी आहे आमच्या पापांची क्षमा करण्यासाठी आणि आम्हाला सर्व अनीतीपासून शुद्ध करण्यासाठी."

9. जॉन 8:10-12 “जेव्हा येशूने स्वत: वर उचलले आणि स्त्रीशिवाय दुसरे कोणी पाहिले नाही, तेव्हा तो तिला म्हणाला, बाई, ते तुझे आरोप करणारे कुठे आहेत? तुला कोणी दोषी ठरवले नाही? ती म्हणाली, नाही यार, प्रभु. येशू तिला म्हणाला, “मीही तुला दोषी ठरवत नाही, जा आणि यापुढे पाप करू नकोस. मग येशू पुन्हा त्यांच्याशी बोलला, म्हणाला, मी जगाचा प्रकाश आहे: जो माझ्यामागे येतो तो अंधारात चालणार नाही, तर त्याला जीवनाचा प्रकाश मिळेल.

10. Hosea 6:1 “चला, आपण प्रभूकडे परत येऊ, कारण त्याने फाडले आहे आणि तो आपल्याला बरे करेल; त्याने मारले आहे आणि तो आपल्याला बांधील.”

11. प्रेषितांची कृत्ये 11:18 “त्यांनी जेव्हा या गोष्टी ऐकल्या, तेव्हा ते शांत राहिले आणि देवाचे गौरव करत म्हणाले, मग देवाने परराष्ट्रीयांनाही पश्चात्ताप करण्याची परवानगी दिली आहे.जीवन."

12. 2 राजे 22:19 “कारण तुझे अंतःकरण कोमल होते आणि तू प्रभूसमोर नम्र झालास, जेव्हा मी या ठिकाणाविरुद्ध आणि तेथील रहिवाशांच्या विरुद्ध जे बोललो ते तू ऐकलेस, की ते लोक होण्यासाठी उजाड आणि शाप, आणि तुझे कपडे फाडले आणि माझ्यासमोर रडले. मीही तुझे ऐकले आहे, असे प्रभू म्हणतो.”

13. स्तोत्रसंहिता 51:1-4 “हे देवा, तुझ्या प्रेमळ दयाळूपणानुसार माझ्यावर दया कर; तुझ्या दयाळू दयाळूपणाने माझे अपराध पुसून टाक. माझ्या पापांपासून मला पूर्णपणे धुवा आणि माझ्या पापांपासून मला शुद्ध कर. कारण मी माझे अपराध कबूल करतो आणि माझे पाप माझ्यासमोर आहे. फक्त तुझ्याविरुद्ध, मी पाप केले आहे आणि तुझ्या दृष्टीने हे वाईट केले आहे: जेणेकरुन तू बोलतेस तेव्हा तुला नीतिमान ठरवता येईल आणि न्याय करताना स्पष्ट व्हावे.”

14. 2 इतिहास 7:14 “जर माझे लोक, ज्यांना माझ्या नावाने संबोधले जाते, त्यांनी स्वत:ला नम्र केले, प्रार्थना केली, माझे तोंड शोधले आणि त्यांच्या दुष्ट मार्गांपासून दूर गेले; मग मी स्वर्गातून ऐकेन आणि त्यांच्या पापांची क्षमा करीन आणि त्यांचा देश बरा करीन.”

जेव्हा आपल्याला ईश्वरीय दु:ख असते

पश्चात्ताप करण्यासाठी, आपण प्रथम आपल्या पापांसाठी खंडित केले पाहिजे. देवाविरुद्ध केलेल्या गुन्ह्यांबद्दल खोल आंतरिक दु:ख - परात्पराशी न्याय मिळवण्यासाठी आपण हेच सहन केले पाहिजे. पापाने तुम्हाला वेगळे केले आहे हे जाणून तुम्हाला तुमच्या सर्व चुकांसाठी हा आतड्याचा त्रास, चिंता आणि हताशपणा जाणवला असेल तरदेवा, मग तुम्ही पवित्र आत्म्याची खात्री अनुभवली असेल. आपल्याला या ईश्वरी दु:खाची गरज आहे कारण ती खरी पश्चात्ताप निर्माण करते ज्याशिवाय आपण कधीही देवाबरोबर बरोबर असू शकत नाही.

15. स्तोत्र 25:16-18 “तू माझ्याकडे वळ, आणि माझ्यावर दया कर; कारण मी उजाड आणि पीडित आहे. माझ्या मनातील संकटे वाढली आहेत. मला माझ्या संकटातून बाहेर काढ. माझे दु:ख आणि माझे दुःख पहा आणि माझ्या सर्व पापांची क्षमा कर. ”

16. स्तोत्र 51:8-9 “एजसोपने मला शुद्ध कर, म्हणजे मी शुद्ध होईन; मला धुवा, आणि मी बर्फापेक्षा पांढरा होईन. मला आनंद आणि आनंद ऐकू द्या, जेणेकरून तू मोडलेली हाडे आनंदित होतील. माझ्या पापांपासून तुझा चेहरा लपवा आणि माझे सर्व पाप पुसून टाका.”

पश्चात्तापाद्वारे पुनर्संचयित करणे

विश्वासामुळे निर्माण झालेल्या तुटलेल्यापणाबद्दलची सुंदर गोष्ट म्हणजे ते देवासोबतचे आपले नाते आणि आपल्या तारणाचा आनंद पुनर्संचयित करते. तो आपल्या पापांमुळे राहिलेल्या जखमा बरे करतो. आपण आपल्या पित्याशी समेट करतो आणि यामुळे आपल्याला आनंद आणि शांती मिळते जी सर्व समजूतदारपणाच्या पलीकडे आहे. खात्री हा देवाचा आपल्यावर असलेल्या प्रेमामुळे आपल्याला त्याच्याकडे परत आणण्याचा मार्ग आहे.

17. स्तोत्र 51:10-13 “हे देवा, माझ्यामध्ये शुद्ध अंतःकरण निर्माण कर आणि माझ्यामध्ये स्थिर आत्मा निर्माण कर. मला तुझ्या उपस्थितीपासून दूर फेकून देऊ नकोस आणि तुझा पवित्र आत्मा माझ्यापासून घेऊ नकोस. तुझ्या तारणाचा आनंद मला परत दे आणि तुझ्या उदार आत्म्याने मला सांभाळ. मग मी अपराध्यांना तुझे मार्ग शिकवीन.आणि पापी लोक तुमच्याकडे रुपांतरित होतील.”

18. स्तोत्र 23:3 "तो माझ्या आत्म्याला पुनर्संचयित करतो: त्याच्या नावासाठी तो मला नीतिमत्त्वाच्या मार्गावर नेतो."

19. यिर्मया 30:17 "कारण मी तुला आरोग्य परत करीन, आणि तुझ्या जखमा मी बरे करीन, परमेश्वर म्हणतो."

झॅकेयस आणि उधळपट्टीचा मुलगा

खात्रीवर हे पोस्ट लिहिल्याने मला झॅकयस आणि उधळपट्टीच्या मुलाच्या कथेची आठवण झाली. या दोन कथा अविश्वासू आणि मागे सरकणाऱ्या ख्रिश्चनांच्या अंतःकरणातील विश्वासाची उत्तम उदाहरणे आहेत.

Zacchaeus लोकांची फसवणूक आणि चोरी करण्यासाठी ओळखला जाणारा एक श्रीमंत जकातदार होता. या कारणास्तव, तो फारसा आवडला नाही. एके दिवशी, येशू प्रचार करत असताना, जक्कय येशूला पाहण्यासाठी आणि ऐकण्यासाठी एका झाडावर चढला. जेव्हा येशूने त्याला पाहिले तेव्हा त्याने जक्कयसला सांगितले की तो त्याच्याबरोबर जेवेल. पण परमेश्वराने त्याचे मन आधीच जाणले होते. Zacchaeus ची खात्रीशीर आध्यात्मिक भेट झाली आणि परिणामी, त्याने चोरलेले पैसे परत करण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याने प्रत्येक व्यक्तीकडून चोरी केलेल्या रकमेच्या चौपट रक्कम परत करून एक पाऊल पुढे गेले. तो वाचला आणि देवाच्या कुटुंबाचा भाग झाला. त्याचं आयुष्य आमूलाग्र बदललं होतं!

उधळपट्टीचा मुलगा, त्याचा वारसा वाया घालवून, त्याच्या पापांची खात्री आणि जाणीव झाल्यामुळे घरी परतला. त्याच्या मूर्खपणाच्या परिणामांमुळे त्याने त्याच्या आत्म्यासाठी आणि त्याच्या कुटुंबावर केलेल्या सर्व चुकीसाठी त्याला दोषी ठरविले. त्याच प्रकारे, आम्हीदररोज मागे सरकतो, परंतु पिता आपल्याला परत आणण्यासाठी नेहमीच असतो, काहीही झाले तरी.

20. लूक 19:8-10 “आणि जक्कय उभा राहिला आणि प्रभूला म्हणाला, पाहा, प्रभू, माझ्या मालमत्तेपैकी अर्धा भाग मी गरिबांना देतो; आणि जर मी खोट्या आरोपाने कोणाकडून काही घेतले असेल तर मी त्याला चौपट परत देतो. येशू त्याला म्हणाला, “आज या घराला तारण आले आहे, कारण तो देखील अब्राहामाचा पुत्र आहे. कारण मनुष्याचा पुत्र हरवलेल्याला शोधायला व वाचवायला आला आहे.”

21. लूक 15:18-20; 32 “मी उठून माझ्या वडिलांकडे जाईन, आणि त्याला म्हणेन, बाबा, मी स्वर्गाविरुद्ध आणि तुझ्यापुढे पाप केले आहे, आणि आता तुझा मुलगा म्हणवून घेण्यास मी योग्य नाही; मला तुझ्या नोकरांपैकी एक म्हणून कर. तो उठून आपल्या वडिलांकडे आला. पण तो अजून लांब होताच, त्याच्या वडिलांनी त्याला पाहिले, आणि त्याची दया आली, आणि धावत जाऊन त्याच्या गळ्यात पडले आणि त्याचे चुंबन घेतले... आपण आनंद करावा आणि आनंदी व्हावे हे योग्य होते: कारण हा तुझा भाऊ होता. मृत आणि पुन्हा जिवंत आहे; आणि हरवले होते, आणि सापडले आहे.”

श्रद्धा चांगली आहे!

आपण चर्चा केलेल्या श्लोकांमधून आपण पाहिले आहे की, खात्री चांगली आहे! तुटणे चांगले आहे, ते आपल्याला देवाच्या जवळ आणते. जर तुम्ही स्वतःला एखाद्या गोष्टीबद्दल खोलवर विश्वास ठेवत असाल तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका! तुमच्या प्रार्थनेच्या कपाटात जा आणि आजच देवाशी संपर्क साधा. आज तुमचा सलोख्याचा दिवस आहे. आमचा प्रभु तुमच्याबरोबर राहू इच्छितो, तो तुमच्याद्वारे स्वतःला प्रकट करू इच्छितो आणिजर तुम्ही त्याच्याशी बरोबर नसाल तर तो असे करू शकत नाही. होय, तुटणे वेदनादायक आहे, परंतु ते आवश्यक आहे आणि ते सुंदर आहे. खात्री दिल्याबद्दल देवाचे आभार!

22. नीतिसूत्रे 3:12 “ज्याच्यावर प्रभु प्रेम करतो तो सुधारतो; अगदी बाप म्हणून तो मुलगा ज्याच्यामध्ये तो आनंदित असतो.”

23. इफिस 2:1-5 “आणि तुम्ही ज्या अपराधांत व पापांत एकेकाळी चालत होता त्यांत मेला होता, या जगाच्या वाटचालीत, हवेच्या सामर्थ्याच्या अधिपतीला, आत्म्याचे अनुसरण करत होता. आता आज्ञाभंगाच्या मुलांमध्ये काम करत आहे- ज्यांच्यामध्ये आपण सर्व एकेकाळी आपल्या देहाच्या वासनांमध्ये जगत होतो, शरीराच्या आणि मनाच्या इच्छा पूर्ण करत होतो आणि इतर मानवजातीप्रमाणेच स्वभावाने क्रोधाची मुले होतो. परंतु देवाने, दयेचा धनी असल्याने, ज्या महान प्रेमाने त्याने आपल्यावर प्रीती केली, आम्ही आमच्या अपराधांत मेलेले असतानाही, आम्हाला ख्रिस्ताबरोबर जिवंत केले - कृपेने तुमचे तारण झाले आहे.”

दोषी विरुद्ध निंदा

दोषी ठरवणे आणि निंदा करणे यात स्पष्ट फरक आहे. खात्री परमेश्वराकडून येते आणि ती जीवन आणि आनंदाकडे घेऊन जाते. तथापि, सैतानाकडून निंदा येते आणि यामुळे निराशा येते. दृढनिश्चय हा आपल्याला परमेश्वराकडे नेण्याचा हेतू आहे, परंतु निंदा आपल्याला त्याच्यापासून दूर नेत आहे. निंदा आपल्याला स्वतःकडे पाहण्यास प्रवृत्त करते. दृढनिश्चय आपल्याला ख्रिस्ताकडे पाहण्यास प्रवृत्त करते. जेव्हा कोणी निंदा अनुभवत असेल तेव्हा त्यांच्या समस्येचे कोणतेही समाधान नाही. जेव्हा आपण परमेश्वराची खात्री अनुभवत असतो
Melvin Allen
Melvin Allen
मेल्विन ऍलन हा देवाच्या वचनावर उत्कट विश्वास ठेवणारा आणि बायबलचा समर्पित विद्यार्थी आहे. विविध मंत्रालयांमध्ये सेवा करण्याचा 10 वर्षांहून अधिक अनुभवांसह, मेलव्हिनने दैनंदिन जीवनात पवित्र शास्त्राच्या परिवर्तनीय सामर्थ्याबद्दल खोल प्रशंसा विकसित केली आहे. त्यांनी एका प्रतिष्ठित ख्रिश्चन महाविद्यालयातून धर्मशास्त्रात बॅचलर पदवी घेतली आहे आणि सध्या बायबलसंबंधी अभ्यासात पदव्युत्तर पदवी घेत आहे. एक लेखक आणि ब्लॉगर या नात्याने, मेलविनचे ​​ध्येय लोकांना पवित्र शास्त्राची अधिक समज मिळवून देण्यास आणि त्यांच्या दैनंदिन जीवनात कालातीत सत्य लागू करण्यात मदत करणे हे आहे. जेव्हा तो लिहित नसतो, तेव्हा मेल्विनला त्याच्या कुटुंबासोबत वेळ घालवणे, नवीन ठिकाणे शोधणे आणि समुदाय सेवेत गुंतवून घेणे आवडते.